ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Преглед обука по темама
УВОДНИ ПРОГРАМИ ОПШТЕГ ОСПОСОБЉАВАЊА ПРИПРАВНИКА И НОВОЗАПОСЛЕНИХ
Уводни програм општег оспособљавања приправника и новозапослених
ПРОГРАМИ ОПШТЕГ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА
Управљање системом јавних политика
Управа у служби грађана
Управљање законодавним процесом и управни акти
Инспекцијски надзор
Јавне финансије
Управљање финансијском помоћи Европске уније
Кохезиона политика ЕУ
Управљање људским ресурсима
Безбедност, заштита и здравље на раду
Борба против корупције
Заштита људских права и тајности података
Пословна комуникација
Страни језик
Информационо комуникационе технологије
ПРОГРАМ ОПШТЕГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке за државне службенике на положају
Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица
Програм обуке за државне службенике који се припремају за обављање послова на руководећим радним местима
ПРОГРАМ ОПШТЕГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАПРЕДНИХ ВЕШТИНА ОБУЧАВАЊА И УПРАВЉАЊА ЛИЧНИМ РАЗВОЈЕМ И РАЗВОЈЕМ ЗАПОСЛЕНИХ
Обука предавача
Лични развој запослених

Пријава на обуке у организацији Националне академије за јавну управу

26. новембар 2018. године, ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ПОПУЊЕНА ГРУПА
Циљ:
Упознавање полазника са антидискриминационим законодавством, одредбама Закона о забрани дискриминације, правима и обавезама које из њега проистичу, Поверенику за заштиту равноправности и његовим надлежностима, као и развијање способности препознавања дискриминације и правилног реаговања у случајевима дискриминаторног поступања.
Циљна група:
Сви државни службеници.
Предавач:
Емила Спасојевић, Повереник за заштиту равноправности
Време одржавања: 08:00-15:30
Место одржавања:
Палата Србија, источни улаз, сала 274
Координатор:
Бобана Вучић, bobana.vucic@napa.gov.rs
Организатор:
Национална академија за јавну у праву

30. новембар 2018. године, ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ ПОПУЊЕНА ГРУПА
Циљ:
Подизање капацитета државних службеника за примену Закона о заштити података о личности.
Циљна група: Државни службеници који раде на пословима обраде података о личности.
Предавач: Златко Петровић, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Време одржавања: 08:00-14:15
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 273
Координатор:
Синиша Барјактаревић, sinisa.barjaktarevic@napa.gov.rs
Организатор:
Национална академија за јавну управу

претрага
календар