ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Преглед обука по темама
УВОДНИ ПРОГРАМИ ОПШТЕГ ОСПОСОБЉАВАЊА ПРИПРАВНИКА И НОВОЗАПОСЛЕНИХ
Уводни програм општег оспособљавања приправника и новозапослених
ПРОГРАМИ ОПШТЕГ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА
Управљање системом јавних политика
Управа у служби грађана
Управљање законодавним процесом и управни акти
Инспекцијски надзор
Јавне финансије
Управљање финансијском помоћи Европске уније
Кохезиона политика ЕУ
Управљање људским ресурсима
Безбедност, заштита и здравље на раду
Борба против корупције
Заштита људских права и тајности података
Пословна комуникација
Страни језик
Информационо комуникационе технологије
ПРОГРАМ ОПШТЕГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке за државне службенике на положају
Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица
Програм обуке за државне службенике који се припремају за обављање послова на руководећим радним местима
ПРОГРАМ ОПШТЕГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАПРЕДНИХ ВЕШТИНА ОБУЧАВАЊА И УПРАВЉАЊА ЛИЧНИМ РАЗВОЈЕМ И РАЗВОЈЕМ ЗАПОСЛЕНИХ
Обука предавача
Лични развој запослених

Преглед обука по темама

21. септембар 2017. године, РОДНА РАВНОПРАВНОСТ И РОДНО ЗАСНОВАНО НАСИЉЕ
Циљ: Стицање основних знања у области родне равноправности и родно заснованог насиља.
Циљна група: Запослени/не и званичници/це у органима јавне власти.
Предавач: Вишња Баћановић
Време одржавања: 08:00-15:30
Место одржавања: Палата ,,Србија“, источни улаз, сала 124
Координатор: Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са ПРС тимом.

 
 
                                                                                    
 
                                                                                    

Пријави се - Последњи дан за пријављивање 20.09.2017 године или до попуне.

27. септембар. 2017. године, ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
Циљ: Подизање капацитета државних службеника за примену Закона о заштити података о личности.
Циљна група: Државни службеници који раде на пословима обраде података о личности
Предавач: Златко Петровић, Канцеларија повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Време одржавања: 09:00-15:00 Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 274
Координатор: Сања Станојевић, 011/ 301 4238
Организатор: Служба за управљање кадровима


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 21.09.2017 године или до попуне.

претрага
календар