ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Преглед обука по темама
УВОДНИ ПРОГРАМИ ОПШТЕГ ОСПОСОБЉАВАЊА ПРИПРАВНИКА И НОВОЗАПОСЛЕНИХ
Уводни програм општег оспособљавања приправника и новозапослених
ПРОГРАМИ ОПШТЕГ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА
Управљање системом јавних политика
Управа у служби грађана
Управљање законодавним процесом и управни акти
Инспекцијски надзор
Јавне финансије
Управљање финансијском помоћи Европске уније
Кохезиона политика ЕУ
Управљање људским ресурсима
Безбедност, заштита и здравље на раду
Борба против корупције
Заштита људских права и тајности података
Пословна комуникација
Страни језик
Информационо комуникационе технологије
ПРОГРАМ ОПШТЕГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке за државне службенике на положају
Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица
Програм обуке за државне службенике који се припремају за обављање послова на руководећим радним местима
ПРОГРАМ ОПШТЕГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАПРЕДНИХ ВЕШТИНА ОБУЧАВАЊА И УПРАВЉАЊА ЛИЧНИМ РАЗВОЈЕМ И РАЗВОЈЕМ ЗАПОСЛЕНИХ
Обука предавача
Лични развој запослених

Преглед обука по темама

16-18. август 2017.године, ТАБЕЛНЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ-НАПРЕДНИ НИВО
Циљ:
Оспособљавање полазника за креирање докумената са напредним могућностима коришћењем МS Excell.
Циљна група: Сви државни службеници.
Предавач:
Снежана Абрамовић, ЕЦДЛ испитивач
Време одржавања:
09:00-15:30
Место одржавања:
Палата Србије, источни улаз, сала 274
Координатор:
Снежана Антонијевић, 311-39-43
Организатор:
Служба за управљање кадровима

21-22. август 2017. године, ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
Циљ
: Оспособљавање државних службеника за самостално креирање MS Power Point презентација путем креирања, форматирања, измене и припреме презентације користећи различите поставке слајдова за приказ и дистрибуцију
Циљна група: сви државни сужбеници
Предавач: Јован Алексић, ЕЦДЛ испитивач
Време одржавања: 08:45 - 15:45
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
Координатор: Горан Тијанић, 011/ 301 4236
Организатор: Служба за управљање кадровима

24-25. август 2017. године, БАЗЕ ПОДАТАКА
Циљ
: Оспособљавање полазника за самосталну израду и одржавање једноставнијих база података и пратећег апликативног софтвера за унос и обраду података, претраживање, креирање извештаја и графикона
Циљна група: Државни сужбеници који раде на програмима развијеним у систему за управљање базом података, државни службеници који раде на програмима који користе MS Access базу као складиште података и они који желе да унапреде своја знање
Предавач: Зоран Дубовац, Управа за заједничке послове републичких органа
Време одржавања: 08:00-15:15 часова
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
Координатор: Снежана Антонијевић, 011/ 301 4235
Организатор: Служба за управљање кадровима

28-30. август 2017. године, ОБРАДА ТЕКСТА - НАПРЕДНИ НИВО
Циљ
: Оспособљавање полазника за коришћење напредних техника у обради текста
Циљна група: Сви државни сужбеници
Предавач: Дијана Димитријевић, Управа за заједничке послове републичких органа
Време одржавања: 08:00 - 15:00
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
Координатор: Горан Тијанић, 011/ 301 4236
Организатор: Служба за управљање кадровима

31. август- 1. септембар 2017. године, ТАБЕЛАРНЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ
Циљ
: Оспособљавање
државних службеника за самосталну израду табела и  обраду података у табелама као и креирање и обликовање дијаграма и графикона
Циљна група: Сви државни сужбеници
Предавач: Јован Алексић, ЕЦДЛ испитивач
Време одржавања: 08:00-15:30 часова
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
Координатор: Снежана Антонијевић, 011/ 301 4235
Организатор: Служба за управљање кадровима

4-6. септембар 2017. године, БАЗЕ ПОДАТАКА - НАПРЕДНИ НИВО
Циљ: продуктивније коришћење постојећих апликација развијених у MS Acces окружењу
Циљна група: Државни  службеници  који  раде  на  програмима  развијеним  у MS Access систему  за управљање  базом  података,  државни  службеници  који  раде  на  програмима  који  користе MS Access базу као складиште података, као и државни службеници који имају потребу за самосталном израдом и   одржавањем   једноставнијих   база   података   и   пратећег апликативног  софтвера  за  унос  и  обраду  података,  претраживање,  креирање  извештаја  и графикона.
Предавач: Зоран Дубовац, Управа за заједничке послове републичких органа
Време одржавања: 08:00-15:00 Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 274
Координатор: Горан Тијанић, goran.tijanic@suk.gov.rs, 3113943
Организатор: Служба за управљање кадровима


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 30.08.2017 године или до попуне.

претрага
календар