ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Преглед обука по темама
УВОДНИ ПРОГРАМИ ОПШТЕГ ОСПОСОБЉАВАЊА ПРИПРАВНИКА И НОВОЗАПОСЛЕНИХ
Уводни програм општег оспособљавања приправника и новозапослених
ПРОГРАМИ ОПШТЕГ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА
Управљање системом јавних политика
Управа у служби грађана
Управљање законодавним процесом и управни акти
Инспекцијски надзор
Јавне финансије
Управљање финансијском помоћи Европске уније
Кохезиона политика ЕУ
Управљање људским ресурсима
Безбедност, заштита и здравље на раду
Борба против корупције
Заштита људских права и тајности података
Пословна комуникација
Страни језик
Информационо комуникационе технологије
ПРОГРАМ ОПШТЕГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке за државне службенике на положају
Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица
Програм обуке за државне службенике који се припремају за обављање послова на руководећим радним местима
ПРОГРАМ ОПШТЕГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАПРЕДНИХ ВЕШТИНА ОБУЧАВАЊА И УПРАВЉАЊА ЛИЧНИМ РАЗВОЈЕМ И РАЗВОЈЕМ ЗАПОСЛЕНИХ
Обука предавача
Лични развој запослених

Преглед обука по темама

Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица

16. мај -30. јун 2017. године, ПРОГРАМ OБУКЕ ЗА РУКОВОДИОЦЕ УЖИХ УНУТРАШЊИХ ЈЕДИНИЦА МАЈ-ЈУН 2017.

Програм у целости описан је у брошури  на веб-сајту Службе.

Програм укључује обавезне модуле, изборне модуле и додатне програмске активности.
Обавезни модули су:
ЕУ-Србија: Актуелности 16.5; Управљање променама и руковођење 19.5; Средњорочно планирање;припрема и праћење спровођења средњорочних планова 22-23.5; Етика и интегритет 30.5; Основе управљања јавним политикама и законодавним процесом 5.6; Стратешки приступ управљању и развоју људских ресурса 21.6;
Изборни модули (од којих се бирају 3) су :
Управљање ефикасним тимом 25.5; Управљање стресом 2.6;Јавни наступ и вештине презентације 9.6; Вештине комуникације и решавања конфликата 12-13.6; Доношење одлука 14.6; ; Управљање временом и вођење састанака 20.6; Увод у управљање квалитетом 28.6; Управљање пројектним циклусом 30.6;
Активности додатне подршке личном развоју (опционо) су:
Самопроцена индивидуалних потенцијала (онлајн тестирање) и кочинг (посебно се договарају).
Циљна група: Руководиоци ужих унутрашњих јединица у органима управе (руководиоци група, шефови одсека и начелници одељења).
Време одржавања: мај - јун 2017. године
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз
Координатор: Наташа Живојиновић, 011/301-4236
Организатор: Служба за управљање кадровима и ГИЗ пројекат

28. јун 2017. године, УВОД У УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ
Семинар се одржава с циљем унапређења ефикасности рада органа државне управе путем јачањa капацитета руководилаца за примену инструмената управљања квалитетом.
Циљна група: Руководиоци ужих унутрашњих јединица
Предавач: Тихана Пузић, Програм јачања јавних инстититуција БиХ
Време одржавања: 08:30-15:30 часова
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II
Координатор: Наташа Живојиновић, 301 4236, natasa.zivojinovic@suk.gov.rs
Организатор: Служба за управљање кадровима, ГИЗ пројекат

 

30. јун 2017. године, УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТНИМ ЦИКЛУСОМ
Семинар се одржава у циљу усвајања знања и вештина потребних за управљање пројектним циклусом, приступом логичке матрице и упознавање са методологијом планирања пројеката
Циљна група: Сви државни службеници
Предавач: Бојана Слијепчевић, Канцеларија  за европске интеграције
Време одржавања: 08:00-15:30 часова
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 233
Координатор: Наташа Живојиновић, 301 4236, natasa.zivojinovic@suk.gov.rs
Организатор: Служба за управљање кадровима

претрага
календар