ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Преглед обука по темама
УВОДНИ ПРОГРАМИ ОПШТЕГ ОСПОСОБЉАВАЊА ПРИПРАВНИКА И НОВОЗАПОСЛЕНИХ
Уводни програм општег оспособљавања приправника и новозапослених
ПРОГРАМИ ОПШТЕГ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА
Управљање системом јавних политика
Управа у служби грађана
Управљање законодавним процесом и управни акти
Инспекцијски надзор
Јавне финансије
Управљање финансијском помоћи Европске уније
Кохезиона политика ЕУ
Управљање људским ресурсима
Безбедност, заштита и здравље на раду
Борба против корупције
Заштита људских права и тајности података
Пословна комуникација
Страни језик
Информационо комуникационе технологије
ПРОГРАМ ОПШТЕГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке за државне службенике на положају
Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица
Програм обуке за државне службенике који се припремају за обављање послова на руководећим радним местима
ПРОГРАМ ОПШТЕГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАПРЕДНИХ ВЕШТИНА ОБУЧАВАЊА И УПРАВЉАЊА ЛИЧНИМ РАЗВОЈЕМ И РАЗВОЈЕМ ЗАПОСЛЕНИХ
Обука предавача
Лични развој запослених

Преглед обука по темама

Лични развој запослених

23. мај 2018. године, МЕТОДЕ РАЗВОЈА ЗАПОСЛЕНИХ 
Циљ:
Унапређење знања и вештина полазника о методама и инструментима за лични развој и развој запослених, као и о начинима њихове ефикасне примене.
Циљна група: Руководиоци и државни службеници који раде у кадровским јединицама органа државне управе на пословима развоја људских ресурса, као и други државни службеници.
Предавач: Александра Станковић, Служба за управљање каадровима
Време одржавања: 8,00 – 15,30 часова
Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, II спрат, сала 273
Координатор: Александра Мајкић, 311-39-43, aleksandra.majkic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 15.05.2018 године или до попуне.

24. мај 2018. године, РУКОВОДИЛАЦ КАО КОУЧ
Циљ: 
Унапређење знања и вештина полазника о коучингу као инструменту за лични развој и развој запослених, као и о начинима за унапређење стила руковођења, у духу коучинга, ради остваривања ефикаснијих пословних резултата.
Циљна група: 
Државни службеници на положају
Предавач: 
Сунчица Гетер, консултант на ГИЗ пројекту „Подршка реформи јавне управе“

Време одржавања: 08:00-15:30
Место одржавања: Палата
Србија“, источни улаз, сала 273
Координатор: 
Наташа Живојиновић, 011/ 301 4236
Организатор: Национална академија за јавну управу
у сарадњи са Службом за управљање кадровима уз подршку ГИЗ Пројекта за реформу јавне управе

 


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 10.05.2018 године или до попуне.

претрага
календар