ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Преглед обука по темама
ОПШТИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА ЗА 2019. ГОДИНУ - УВОДНИ ПРОГРАМ ОБУКЕ
Уводни програм за службенике са стеченим средњим образовањем
Уводни програм за службенике са стеченим вишим и високим образовањем
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Управљање системом јавних политика
Управа у служби грађана
Управљање законодавним процесом и управни акти
Инспекцијски надзор
Јавне финансије
Управљање међународном помоћи и фондовима ЕУ
Европска интеграција
Управљање људским ресурсима
Безбедност, заштита и здравље на раду
Борба против корупције
Заштита људских права и тајности података
Пословна комуникација
Страни језици
Информационо комуникационе вештине
Обука предавача
Лични развој и вештине
ПРОГРАМ ОБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке за државне службенике на положају
Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица
Програм обуке за државне службенике који се припремају за обављање послова на руководећим радним местима
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
УВОДНИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2019.ГОДИНУ
Уводни програм за службенике са стеченим средњим образовањем
Уводни програм за службенике са стеченим високим образовањем
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВE
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВE ЗА 2019. ГОДИНУ
Примена прописа
Европска интеграција
Развој личних вештина
Развој дигиталних компетенција
Обука предавача
Развој језичких компетенција
ПРОГРАМ ОБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке руководилаца

Пријава на обуке у организацији Националне академије за јавну управу

29 - 30. август 2019.године, ПОСТУПАК ОДАБИРА КАДРОВА ЗАСНОВАН НА КОМПЕТЕНЦИЈАМА – МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ ПОПУЊЕНА ГРУПА
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА 
Циљ: унапређење знања и вештина државних службеника за проверу компетенција кандидата у изборном поступку.
Циљна група: државни службеници који раде у кадровским јединицама и они који учествују у раду конкурсних комисија, као и остали заинтересовани државни службеници.
Предавач: Сања Леверда и Александра Станковић, Служба за управљање кадровима
Време одржавања: 08:00 - 15:30
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 274
Координатор: Александра Мајкић, aleksandra.majkic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу
 

5 - 6. септембар 2019. године, ИЗРАДА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Циљ: Унапређење знања и развој вештина за спровођење анализе посла, израде описа послова радних места и разврставање радних места.
Циљна група: Руководиоци у органима државне управе, државни службеници који раде на пословима аналитичара радних места.
Реализатор: Ивица Лазовић, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:00 -15:30
Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, спрат II, сала 273
Координатор: Јелена Грујић, jelena.grujic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 30.08.2019 године или до попуне.

17 - 20. септембар 2019. године, УПРАВЉАЊЕ СТРУЧНИМ УСАВРШАВАЊЕМ У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Циљ: Развијање неопходних знања и вештина полазника за успешно управљање стручним усавршавањем.
Циљна група: Службеници у државним органима који обављају послове управљања људским ресурсима и руководиоци.
Реализатор:
Марија Ћурчин, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања:
08:00 -15:30
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 223
Координатор: Јелена Грујић, jelena.grujic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 11.09.2019 године или до попуне.

27. септембар 2019. године, УЛОГА ЈЕДИНИЦА ЗА КАДРОВЕ У ОРИЈЕНТАЦИЈИ СЛУЖБЕНИКА НА ПОЛОЖАЈУ ПО ПРЕУЗИМАЊУ ДУЖНОСТИ
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Циљ: Стицање основних знања и размена мишљења у вези са процедурама оријентације службеника на положају.
Циљна група: Секретари министарстава, руководиоци организационих јединица за управљање људским ресурсима и запослени у јединицама за управљање људским ресурсима.
Реализатор: Ивица Лазовић, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:00-15:30
Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, спрат II, сала 233
Координатор: Божидар Фекоња, bozidar.fekonja@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 23.09.2019 године или до попуне.

претрага
календар