ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Преглед обука по темама
ОПШТИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА ЗА 2019. ГОДИНУ - УВОДНИ ПРОГРАМ ОБУКЕ
Уводни програм за службенике са стеченим средњим образовањем
Уводни програм за службенике са стеченим вишим и високим образовањем
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Управљање системом јавних политика
Управа у служби грађана
Управљање законодавним процесом и управни акти
Инспекцијски надзор
Јавне финансије
Управљање међународном помоћи и фондовима ЕУ
Европска интеграција
Управљање људским ресурсима
Безбедност, заштита и здравље на раду
Борба против корупције
Заштита људских права и тајности података
Пословна комуникација
Страни језици
Информационо комуникационе вештине
Обука предавача
Лични развој и вештине
ПРОГРАМ ОБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке за државне службенике на положају
Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица
Програм обуке за државне службенике који се припремају за обављање послова на руководећим радним местима
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
УВОДНИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2019.ГОДИНУ
Уводни програм за службенике са стеченим средњим образовањем
Уводни програм за службенике са стеченим високим образовањем
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВE
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВE ЗА 2019. ГОДИНУ
Примена прописа
Европска интеграција
Развој личних вештина
Развој дигиталних компетенција
Обука предавача
Развој језичких компетенција
ПРОГРАМ ОБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке руководилаца

Пријава на обуке у организацији Националне академије за јавну управу

Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица

13. мај 2019.године, УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТНИМ ЦИКЛУСОМ
ПРОГРАМ OБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА УЖИХ УНУТРАШЊИХ ЈЕДИНИЦА
Циљ:
Усвајање знања полазника у вези са свим фазама пројектног циклуса.
Циљна група:
Руководиоци ужих унутрашњих јединица у органима управе (руководиоци група, шефови одсека и начелници одељења).
Реализатор:
Ненад Остраћанин, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:00-15:30
Место одржавања:
Београд, Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 274
Координатор:
Александра Мајкић, aleksandra.majkic@napa.gov.rs
Организатор:
Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 08.05.2019 године или до попуне.

13. мај 2019.године, ЕТИКА И ИНТЕГРИТЕТ
ПРОГРАМ OБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА УЖИХ УНУТРАШЊИХ ЈЕДИНИЦА
Циљ:
Оспособљавање полазника да препознају ситуације у којима погрешном одлуком или поступањем могу да угрозе свој положај и интегритет.
Циљна група:
Руководиоци ужих унутрашњих јединица у органима управе (руководиоци група, шефови одсека и начелници одељења).
Реализатор:
Ксенија Митровић, Агенција за борбу против корупције
Време одржавања: 08:00-15:30
Место одржавања:
Београд, Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 223
Координатор:
Александра Мајкић, aleksandra.majkic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 08.05.2019 године или до попуне.

14. мај 2019.године, ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА
ПРОГРАМ OБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА УЖИХ УНУТРАШЊИХ ЈЕДИНИЦА
Циљ:
Јачање капацитета руководилаца за успешно доношење одлука.
Циљна група:
Руководиоци ужих унутрашњих јединица у органима управе (руководиоци група, шефови одсека и начелници одељења).
Реализатор:
Ивица Лазовић, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања:
08:00-15:30
Место одржавања:
Београд, Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 274
Координатор: Александра Мајкић, aleksandra.majkic@napa.gov.rs
Организатор:
Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 09.05.2019 године или до попуне.

 16. мај 2019. године УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПОЛИТИКАМА

ПРОГРАМ ОБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА ЗА 2019. ГОДИНУ 

Циљ: Унапређење знања и вештина руководилаца у погледу њихове улоге и одговорности у оквиру процеса утврђивања, спровођења и праћења спровођења јавних политика. 
Циљна група: Руководиоци ужих унутрашњих јединица. 
Реализатор: Нинослав Кекић, Републички секретаријат за јавне политике
Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
Место одржавања: Палата Србије, Булевар Михајла Пупина 2, II спрат, сала 273 
Координатор: Горан Тијанић, goran.tijanic@napa.gov.rs 
Организатор: Национална академија за јавну управу

 


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 13.05.2019 године или до попуне.

21. мај 2019. године, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
Циљ: Унапређење знања и вештина руководилаца за ефикаснијим и ефективнијим управљањем и развојем људских ресурса.
Циљна група: Руководиоци ужих унутрашњих јединица у органима управе (руководиоци група, шефови одсека и начелници одељења)
Реализатори: Наташа Живојиновић и Александра Станковић, Служба за управљање кадровима
Време одржавања: 08:00-15:30
Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, спрат II, сала 223
Координатор: Јелена Грујић, jelena.grujic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 16.05.2019 године или до попуне.

30.-31 мај 2019. године, ВЕШТИНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И РЕШАВАЊЕ КОНФЛИКАТА

ПРОГРАМ ОБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА 
Циљ: 
Унапређење знања и вештина полазника за остваривање успешне пословне комуникације и за стицање основних способности да се у конфликтним ситуацијама реагује на адекватан начин и квалитетно управља конфликтима..
Циљна група: 
Руководиоци ужих унутрашњих јединица у органима управе (руководиоци група, шефови одсека и начелници одељења). 
Реализатори: 
Александра Станковић, Зорица ЛукићСлужба за управљање кадровима 
Време одржавања: 08:15-15:30 часова 
Место одржавања:
 
Палата Србија, Београд, други спрат, сала 274 
Координатор: 
Наташа Радуловић, natasa.radulovic@napa.gov.rs 
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 27.05.2019 године или до попуне.

претрага
календар