ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Преглед обука по темама
ОПШТИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА ЗА 2019. ГОДИНУ - УВОДНИ ПРОГРАМ ОБУКЕ
Уводни програм за службенике са стеченим средњим образовањем
Уводни програм за службенике са стеченим вишим и високим образовањем
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Управљање системом јавних политика
Управа у служби грађана
Управљање законодавним процесом и управни акти
Инспекцијски надзор
Јавне финансије
Управљање међународном помоћи и фондовима ЕУ
Европска интеграција
Управљање људским ресурсима
Безбедност, заштита и здравље на раду
Борба против корупције
Заштита људских права и тајности података
Пословна комуникација
Страни језици
Информационо комуникационе вештине
Обука предавача
Лични развој и вештине
ПРОГРАМ ОБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке за државне службенике на положају
Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица
Програм обуке за државне службенике који се припремају за обављање послова на руководећим радним местима
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
УВОДНИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2019.ГОДИНУ
Уводни програм за службенике са стеченим средњим образовањем
Уводни програм за службенике са стеченим високим образовањем
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВE
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВE ЗА 2019. ГОДИНУ
Примена прописа
Европска интеграција
Развој личних вештина
Развој дигиталних компетенција
Обука предавача
Развој језичких компетенција
ПРОГРАМ ОБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке руководилаца

Пријава на обуке у организацији Националне академије за јавну управу

18. јун 2019. године, УВОД У УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ ОТКАЗАНА ОБУКА
ПРОГРАМ OБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Циљ: Допринос унапређењу ефикасности рада органа државне управе путем јачањa капацитета руководилаца за примену инструмената управљања квалитетом
Циљна група: Руководиоци ужих унутрашњих јединица.
Реализатор: Маја Петковић, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:15-15:30 часова
Место одржавања: Палата Србијa, источни улаз, спрат II, сала 273
Координатор: Видосава Величковић, vidosava.velickovic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу

20. јун 2019. ЈАВНИ НАСТУП И ВЕШТИНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ - ПОПУЊЕНА ГРУПА
ПРОГРАМ ОБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА УЖИХ УНУТРАШЊИХ ЈЕДИНИЦА
Циљ: Унапређење знања и вештина презентације и јавног наступа руководилаца за потребе њиховог радног места.
Циљна група: Руководиоци ужих унутрашњих јединица.
Реализатор: Саша Љубоја, акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:00 - 15:30
Место одржавања: Београд, Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 273
Координатор: Јована Важић, jovana.vazic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу

21. јун 2019. године, УПРАВЉАЊЕ ЗАКОНОДАВНИМ ПРОЦЕСОМ
ПРОГРАМ OБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Циљ: Унапређење знања и вештина полазника у погледу њихове улоге и одговорности у оквиру законодавног процеса.
Циљна група: Руководиоци ужих унутрашњих јединица
Реализатор: Нинослав Кекић, Републички секретаријат за јавне политике
Време одржавања: 08:00 - 15:30
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
Координатор: Јована Важић, jovana.vazic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 19.06.2019 године или до попуне.

24. јун 2019. године, УПРАВЉАЊЕ СТРЕСОМ
ПРОГРАМ ОБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА УЖИХ УМУТРАШЊИХ ЈЕДИНИЦА
Циљ: Јачање капацитета руководилаца за управљање стресом.
Циљна група: Програм је намењен руководиоцима ужих унутрашњих јединица у органима управе (руководиоцима група, шефовима одсека и начелницима одељења).
Реализатор: 
Снежана Шундрић, акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу.
Време одржавања: 08:15-15:30 часова 
Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, II спрат, сала 274
Координатор: Бобана Вучић, bobana.vucic@napa.gov.rs 
Организатор: Национална академија за јавну управу

25. јун 2019. године, УПРАВЉАЊЕ ПРОМЕНАМА И РУКОВОЂЕЊЕ ПОПУЊЕНА ГРУПА
ПРОГРАМ OБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА УЖИХ УНУТРАШЊИХ ЈЕДИНИЦА
Циљ: Јачање капацитета руководилаца за примену различитих приступа управљања променама у пракси и унапређење њихове улоге у државној управи.
Циљна група: Руководиоци ужих унутрашњих јединица у органима управе (руководиоци група, шефови одсека и начелници одељења).
Реализатор: Славка Драшковић Јовановић, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:00 - 15:30
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 233
Координатор: Јелена Грујић, jelena.grujic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу

25. јун 2019. године, УПРАВЉАЊЕ СТРЕСОМ ПОПУЊЕНА ГРУПА
ПРОГРАМ ОБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА УЖИХ УМУТРАШЊИХ ЈЕДИНИЦА
Циљ: Јачање капацитета руководилаца за управљање стресом.
Циљна група: Програм је намењен руководиоцима ужих унутрашњих јединица у органима управе (руководиоцима група, шефовима одсека и начелницима одељења).
Реализатор: 
Снежана Шундрић, акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу.
Време одржавања: 08:15-15:30 часова 
Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, II спрат, сала 274
Координатор: Бобана Вучић, bobana.vucic@napa.gov.rs 
Организатор: Национална академија за јавну управу

претрага
календар