ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Преглед обука по темама
ОПШТИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА ЗА 2019. ГОДИНУ - УВОДНИ ПРОГРАМ ОБУКЕ
Уводни програм за службенике са стеченим средњим образовањем
Уводни програм за службенике са стеченим вишим и високим образовањем
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Управљање системом јавних политика
Управа у служби грађана
Управљање законодавним процесом и управни акти
Инспекцијски надзор
Јавне финансије
Управљање међународном помоћи и фондовима ЕУ
Европска интеграција
Управљање људским ресурсима
Безбедност, заштита и здравље на раду
Борба против корупције
Заштита људских права и тајности података
Пословна комуникација
Страни језици
Информационо комуникационе вештине
Обука предавача
Лични развој и вештине
ПРОГРАМ ОБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке за државне службенике на положају
Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица
Програм обуке за државне службенике који се припремају за обављање послова на руководећим радним местима
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
УВОДНИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2019.ГОДИНУ
Уводни програм за службенике са стеченим средњим образовањем
Уводни програм за службенике са стеченим високим образовањем
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВE
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВE ЗА 2019. ГОДИНУ
Примена прописа
Европска интеграција
Развој личних вештина
Развој дигиталних компетенција
Обука предавача
Развој језичких компетенција
ПРОГРАМ ОБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке руководилаца

Пријава на обуке у организацији Националне академије за јавну управу

30. август 2019. године, ОСНОВИ СИСТЕМА РАДНИХ ОДНОСА И РАДНИ ОДНОСИ У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
УВОДНИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Циљ: Стицање знања о основама система радних односа и радних односа у државним органима која су потребна за припрему за полагање државног стручног испита.
Циљна група: Запослени у ЈЛС који се припремају за полагање државног стручног испита (запослени у ЈЛС који су засновали радни однос на неодређено време или се налазе на пробном раду и приправници).
Реализатор: Ивана Савићевић, Министарство државне управе и локалне самоуправе
Време одржавања:
08:00-15:30
Место одржавања: Градска управа града Београда, Краљице Марије 1, XX спрат, мала сала
Координатор:
Горан Тијанић, goran.tijanic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 27.08.2019 године или до попуне.

18. септембар 2019. године, ОСНОВИ СИСТЕМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
УВОДНИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЛС 
Циљ: Стицање знања о основама система Европске уније која су потребна за припрему за полагање државног стручног испита.
Циљна група: Запослени у ЈЛС који се припремају за полагање државног стручног испита (запослени у ЈЛС који су засновали радни однос на неодређено време или се налазе на пробном раду, и приправници).
Реализатор: Стеван Лилић, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:00 -15:30
Место одржавања: Београд, велика сала Општине Чукарица
Координатор: Наташа Радуловић, natasa.radulovic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 11.09.2019 године или до попуне.

23 - 24. септембар 2019. године. УСПЕШНА КОМУНИКАЦИЈА - ПИСАНА И УСМЕНА
ОПШТИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
Циљ: Унапређење знања и језичке културе полазника за остваривање успешне пословне комуникације.. 
Циљна група: Запослени у ЈЛС који се припремају за полагање државног стручног испита (запослени у ЈЛС који су засновали радни однос на неодређено време или се налазе на пробном раду, и приправници). 
Реализатор: Гордана Панајотовић, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу 
Време одржавања: 09:00-16:00 часова 
Место одржавања: Кикинда
Координатор: Драгана Водогаз, dragana.vodogaz@napa.gov.rs 
Организатор: Национална академија за јавну управу 


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 17.09.2019 године или до попуне.

претрага
календар