ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Преглед обука по темама
ОПШТИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА ЗА 2019. ГОДИНУ - УВОДНИ ПРОГРАМ ОБУКЕ
Уводни програм за службенике са стеченим средњим образовањем
Уводни програм за службенике са стеченим вишим и високим образовањем
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Управљање системом јавних политика
Управа у служби грађана
Управљање законодавним процесом и управни акти
Инспекцијски надзор
Јавне финансије
Управљање међународном помоћи и фондовима ЕУ
Европска интеграција
Управљање људским ресурсима
Безбедност, заштита и здравље на раду
Борба против корупције
Заштита људских права и тајности података
Пословна комуникација
Страни језици
Информационо комуникационе вештине
Обука предавача
Лични развој и вештине
ПРОГРАМ ОБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке за државне службенике на положају
Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица
Програм обуке за државне службенике који се припремају за обављање послова на руководећим радним местима
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
УВОДНИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2019.ГОДИНУ
Уводни програм за службенике са стеченим средњим образовањем
Уводни програм за службенике са стеченим високим образовањем
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВE
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВE ЗА 2019. ГОДИНУ
Примена прописа
Европска интеграција
Развој личних вештина
Развој дигиталних компетенција
Обука предавача
Развој језичких компетенција
ПРОГРАМ ОБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке руководилаца

Пријава на обуке у организацији Националне академије за јавну управу

26-27. август 2019. године, УСПЕШНА КОМУНИКАЦИЈА – ПИСАНА И УСМЕНА ОТКАЗАНА ОБУКА
ПРОГРАМ КОНТРИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Циљ: Унапређење знања и језичке културе полазника за остваривање успешне пословне комуникације.
Циљна група: Запослени у ЈЛС који се припремају за полагање државног стручног испита (запослени у ЈЛС који су засновали радни однос на неодређено време или се налазе на пробном раду, запослени у ЈЛС који су положили државни стручни испит по програму за кандидате са средњим образовањем, а у току рада су стекли виши степен образовања и приправници), као и сви запослени који желе да унапреде вештину комуникације.
Реализатор: Гордана Панајотовић, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:00-15:30 часова 
Место одржавања: Градска управа града Београда, Краљице Марије 1,
XX спрат, мала сала.
Координатор: Видосава Величковић, vidosava.velickovic@napa.gov.rs 
Организатор: Национална академија за јавну управу

4 - 5. септембар 2019. године, УСПЕШНА КОМУНИКАЦИЈА – ПИСАНА И УСМЕНА
УВОДНИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Циљ: Унапређење знања и језичке културе полазника за остваривање успешне пословне комуникације.
Циљна група: Запослени у ЈЛС који се припремају за полагање државног стручног испита (запослени у ЈЛС који су засновали радни однос на неодређено време или се налазе на пробном раду, запослени у ЈЛС који су положили државни стручни испит по програму за кандидате са средњим образовањем, а у току рада су стекли виши степен образовања и приправници), као и сви запослени који желе да унапреде вештину комуникације.
Реализатор: Бранка Буквић, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:15-15:30 часова 
Место одржавања: Регионални центар за стручно усавршавање, Књажевац
Координатор: Видосава Величковић, vidosava.velickovic@napa.gov.rs 
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 02.09.2019 године или до попуне.

5. септембар 2019. године, УСТАВНО УРЕЂЕЊЕ
УВОДНИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЛС
Циљ: Стицање знања о уставном уређењу која су потребна за припрему за полагање државног стручног испита.
Циљна група:
Запослени у ЈЛС који се припремају за полагање државног стручног испита (запослени у ЈЛС који су засновали радни однос на неодређено време или се налазе на пробном раду, запослени у ЈЛС који су положили државни стручни испит по програму за кандидате са средњим образовањем, а у току рада су стекли виши степен образовања и приправници).
Реализатор: др Стеван Лилић, професор Правног факултета
Време одржавања: 08:15-15:30 часова
Место одржавања: Београд, Градска Управа, Краљице Марије 1, XX спрат
Координатор:
Александра Мајкић, aleksandra.majkic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 02.09.2019 године или до попуне.

12 - 13. септембар 2019. године, УСПЕШНА КОМУНИКАЦИЈА - ПИСАНА И УСМЕНА
УВОДНИ ПРОГРАМ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
Циљ: Унапређење знања и језичке културе полазника за остваривање успешне пословне комуникације.
Циљна група: Запослени у ЈЛС који се припремају за полагање државног стручног испита као и остали запослени. 
Реализатор: Бранка Буквић, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања:
08:30 - 17:00
Место одржавања: Регионални центар Крушевац, Балканска 63, V спрат 
Координатор: Јелена Грујић, jelena.grujic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 06.09.2019 године или до попуне.

претрага
календар