ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Преглед обука по темама
ОПШТИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА ЗА 2019. ГОДИНУ - УВОДНИ ПРОГРАМ ОБУКЕ
Уводни програм за службенике са стеченим средњим образовањем
Уводни програм за службенике са стеченим вишим и високим образовањем
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Управљање системом јавних политика
Управа у служби грађана
Управљање законодавним процесом и управни акти
Инспекцијски надзор
Јавне финансије
Управљање међународном помоћи и фондовима ЕУ
Европска интеграција
Управљање људским ресурсима
Безбедност, заштита и здравље на раду
Борба против корупције
Заштита људских права и тајности података
Пословна комуникација
Страни језици
Информационо комуникационе вештине
Обука предавача
Лични развој и вештине
ПРОГРАМ ОБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке за државне службенике на положају
Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица
Програм обуке за државне службенике који се припремају за обављање послова на руководећим радним местима
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
УВОДНИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2019.ГОДИНУ
Уводни програм за службенике са стеченим средњим образовањем
Уводни програм за службенике са стеченим високим образовањем
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВE
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВE ЗА 2019. ГОДИНУ
Примена прописа
Европска интеграција
Развој личних вештина
Развој дигиталних компетенција
Обука предавача
Развој језичких компетенција
ПРОГРАМ ОБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке руководилаца

Пријава на обуке у организацији Националне академије за јавну управу

29. август 2019. године. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ
ОПШТИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
Циљ: Упознавање са Смерницама о правима и обавезама привредних субјеката у инспекцијском надзору и обавезом укидања печата у пословању привредних друштава. 
Циљна група: Службеници у ЈЛС који обављају послове инспекцијског надзора, службеници који су овлашћени за вршење инспекцијског надзора, руководиоци инспекција и запослени који припремају испит за инспекторе. 
Реализатор: Соња Вуканић, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу 
Време одржавања: 08:00 -15:30 часова 
Место одржавања: Зграда Скупштине Града Новог Сада
Координатор: Александра Мајкић, aleksandra.majkic@napa.gov.rs 
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 26.08.2019 године или до попуне.

30. август 2019. године. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ ПОПУЊЕНА ГРУПА
ОПШТИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
Циљ: Упознавање са Смерницама о правима и обавезама привредних субјеката у инспекцијском надзору и обавезом укидања печата у пословању привредних друштава. 
Циљна група: Службеници у ЈЛС који обављају послове инспекцијског надзора, службеници који су овлашћени за вршење инспекцијског надзора, руководиоци инспекција и запослени који припремају испит за инспекторе. 
Реализатор: Соња Вуканић, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу 
Време одржавања: 08:00 -15:30 часова 
Место одржавања: Зграда Скупштине Града Новог Сада
Координатор: Александра Мајкић, aleksandra.majkic@napa.gov.rs 
Организатор: Национална академија за јавну управу

12. септембар 2019. године, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У ПОСТУПКУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
ОПШТИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Циљ: Упознавање полазника са Смерницама о правима и обавезама привредних субјеката у инспекцијском надзору и обавезом укидања печата у пословању привредних друштава. 
Циљна група: Службеници у ЈЛС који обављају послове инспекцијског надзора, службеници који су овлашћени за вршење инспекцијског надзора, руководиоци инспекција и запослени који припремају испит за инспекторе. 
Реализатор: 
Соња Вуканић, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу 
Време одржавања:
08:15-15:30 часова
Место одржавања: Регионални центар, Крагујевац 
Координатор: Бобана Вучић, bobana.vucic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 06.09.2019 године или до попуне.

25 - 26. септембар 2019. године. ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ И ПРОФЕСИОНАЛНОГ ПОНАШАЊА ИНСПЕКТОРА
ОПШТИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Циљ: Унапређење комуникацијских вештина неопходних за успешно вршење инспекцијског надзора и стицање знања и увида у вези са етичним поступањем приликом надзора.
Циљна група: Службеници у ЈЛС који обављају послове инспекцијског надзора, службеници који су овлашћени за вршење инспекцијског надзора, руководиоци инспекција и запослени који припремају испит за инспекторе.
Реализатор: Весна Савић, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:00 -15:30 часова
Место одржавања: Регионални центар, Лесковац  
Координатор: Горан Тијанић, goran.tijanic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 20.09.2019 године или до попуне.

30. септембар - 1. октобар 2019. године. ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ И ПРОФЕСИОНАЛНОГ ПОНАШАЊА ИНСПЕКТОРА
ОПШТИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Циљ: Унапређење комуникацијских вештина неопходних за успешно вршење инспекцијског надзора и стицање знања и увида у вези са етичним поступањем приликом надзора.
Циљна група: Службеници у ЈЛС који обављају послове инспекцијског надзора, службеници који су овлашћени за вршење инспекцијског надзора, руководиоци инспекција и запослени који припремају испит за инспекторе.
Реализатор: Весна Савић, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:00-15:30 часова
Место одржавања: Регионални центар, Крагујевац 
Координатор: Бобана Вучић, bobanavucic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 23.09.2019 године или до попуне.

претрага
календар