ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Преглед обука по темама
ОПШТИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА ЗА 2019. ГОДИНУ - УВОДНИ ПРОГРАМ ОБУКЕ
Уводни програм за службенике са стеченим средњим образовањем
Уводни програм за службенике са стеченим вишим и високим образовањем
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Управљање системом јавних политика
Управа у служби грађана
Управљање законодавним процесом и управни акти
Инспекцијски надзор
Јавне финансије
Управљање међународном помоћи и фондовима ЕУ
Европска интеграција
Управљање људским ресурсима
Безбедност, заштита и здравље на раду
Борба против корупције
Заштита људских права и тајности података
Пословна комуникација
Страни језици
Информационо комуникационе вештине
Обука предавача
Лични развој и вештине
ПРОГРАМ ОБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке за државне службенике на положају
Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица
Програм обуке за државне службенике који се припремају за обављање послова на руководећим радним местима
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
УВОДНИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2019.ГОДИНУ
Уводни програм за службенике са стеченим средњим образовањем
Уводни програм за службенике са стеченим високим образовањем
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВE
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВE ЗА 2019. ГОДИНУ
Примена прописа
Европска интеграција
Развој личних вештина
Развој дигиталних компетенција
Обука предавача
Развој језичких компетенција
ПРОГРАМ ОБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке руководилаца

Пријава на обуке у организацији Националне академије за јавну управу

28-29. август 2019. године, ЛИЦЕМ У ЛИЦЕ: ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ ПОПУЊЕНА ГРУПА
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Циљ: Унапређење знања, вештина и ставова службеника за остваривање успешне пословне комуникације.
Циљна група: Сви запослени.
Реализатор: Зорана Смиљанић Милојевић, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:00-15:30 часова 
Место одржавања: Центар за стручно усавршавање, Крагујевац
Координатор: Видосава Величковић, vidosava.velickovic@napa.gov.rs 
Организатор: Национална академија за јавну управу

9 - 10. септембар 2019. године, ИЗ ДРУГОГ УГЛА – УСПЕШНО РЕШАВАЊЕ КОНФЛИКАТА
ОПШТИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Циљ: Унапређење знања, вештина и ставова службеника за адекватно реаговање и управљање конфликтним ситуацијама у радној средини.
Циљна група: Сви запослени.
Реализатор:
Наташа Ћирић, Лидија Петковић, Акредитовани реализатори Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 8:00 - 15:30 часова
Место одржавања: Инђија, зграда Општине
Координатор: Александра Мајкић, aleksandra.majkic@napa.gov.rs
Организатор:
Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 05.09.2019 године или до попуне.

10 - 11. септембар 2019. године, ЛИЦЕМ У ЛИЦЕ: ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ
ОПШТИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Циљ: Унапређење знања, вештина и ставова службеника за остваривање успешне пословне комуникације
Циљна група: Сви запослени.
Реализатор: Евица Куч, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:15-15:30 часова 
Место одржавања: Регионални центар за стручно усавршавање, Кањижа
Координатор: Видосава Величковић, vidosava.velickovic@napa.gov.rs 
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 05.09.2019 године или до попуне.

16 - 17. септембар 2019. године, КАКО ПОСПЕШИТИ ЛИЧНУ ЕФИКАСНОСТ? 
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Циљ: Унапређење вештина презентације и јавног наступа службеника за потребе њиховог радног места.
Циљна група: Сви запослени.
Реализатор:
Зорана Смиљанић Милојевић, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
Место одржавања: Регионални центар Ниш 
Координатор: Горан Тијанић, goran.tijanic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 09.09.2019 године или до попуне.

18 - 19. септембар 2019. године, ЛИЦЕМ У ЛИЦЕ: ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ
ОПШТИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Циљ: Унапређење знања, вештина и ставова службеника за остваривање успешне пословне комуникације
Циљна група: Сви запослени.
Реализатор: Татјана Јаћимовић, Гордана Поповић Божанић, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:15-15:30 часова 
Место одржавања: Регионални центар за стручно усавршавање, Лесковац
Координатор: Бобана Вучић, bobana.vucic@napa.gov.rs 
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 16.09.2019 године или до попуне.

претрага
календар