ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Преглед обука по темама
ОПШТИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА ЗА 2019. ГОДИНУ - УВОДНИ ПРОГРАМ ОБУКЕ
Уводни програм за службенике са стеченим средњим образовањем
Уводни програм за службенике са стеченим вишим и високим образовањем
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Управљање системом јавних политика
Управа у служби грађана
Управљање законодавним процесом и управни акти
Инспекцијски надзор
Јавне финансије
Управљање међународном помоћи и фондовима ЕУ
Европска интеграција
Управљање људским ресурсима
Безбедност, заштита и здравље на раду
Борба против корупције
Заштита људских права и тајности података
Пословна комуникација
Страни језици
Информационо комуникационе вештине
Обука предавача
Лични развој и вештине
ПРОГРАМ ОБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке за државне службенике на положају
Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица
Програм обуке за државне службенике који се припремају за обављање послова на руководећим радним местима
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
УВОДНИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2019.ГОДИНУ
Уводни програм за службенике са стеченим средњим образовањем
Уводни програм за службенике са стеченим високим образовањем
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВE
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВE ЗА 2019. ГОДИНУ
Примена прописа
Европска интеграција
Развој личних вештина
Развој дигиталних компетенција
Обука предавача
Развој језичких компетенција
ПРОГРАМ ОБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке руководилаца

Пријава на обуке у организацији Националне академије за јавну управу

07-08. мај 2019. године, ИЗ ДРУГОГ УГЛА – УСПЕШНО РЕШАВАЊЕ КОНФЛИКАТА 
ОПШТИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
Циљ: 
Унапређење знања, вештина и ставова службеника за адекватно реаговање и управљање конфликтним ситуацијама у радној средини.
Циљна група: Сви запослени. 
Реализатори:
Наташа Ћирић и Лидија Петковић, акредитовани реализатори
Време одржавања: 10:00-17:00 часова 
Место одржавања:
Ужице

Координатор:
Божидар Фекоња, bozidar.fekonja@napa.gov.rs 
Организатор: Национална академија за јавну управу

 


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 06.05.2019 године или до попуне.

09-10. мај 2019. године, ИЗ ДРУГОГ УГЛА – УСПЕШНО РЕШАВАЊЕ КОНФЛИКАТА 
ОПШТИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
Циљ: 
Унапређење знања, вештина и ставова службеника за адекватно реаговање и управљање конфликтним ситуацијама у радној средини.
Циљна група: Сви запослени. 
Реализатори: 
Катарина Дуњић Мандић, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу 
Време одржавања: 08:15-15:30 часова 
Место одржавања:
 Београд, Општина Раковица, велика сала, Мишка Крањца 12

Координатор: 
Наташа Радуловић, natasa.radulovic@napa.gov.rs 

Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 06.05.2019 године или до попуне.

21-22. мај 2019. године, ИЗ ДРУГОГ УГЛА – УСПЕШНО РЕШАВАЊЕ КОНФЛИКАТА 
ОПШТИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
Циљ: 
Унапређење знања, вештина и ставова службеника за адекватно реаговање и управљање конфликтним ситуацијама у радној средини.
Циљна група: Сви запослени. 
Реализатори:
Катарина Дуњић Мандић, акредитован реализатор
Време одржавања: 9:30-16:30 часова 
Место одржавања:
Шабац

Координатор:
Божидар Фекоња, bozidar.fekonja@napa.gov.rs 
Организатор: Национална академија за јавну управу

 


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 17.05.2019 године или до попуне.

 29. и 30мај 2019. године, ЈАВНИ НАСТУП И ВЕШТИНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 
Циљ: Унапређење вештина презентације и јавног наступа службеника за потребе њиховог радног места.
Циљна група:
 Сви запослени.
Реализатор: Зорана Смиљанић Милојевић, акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:15-15:30 часова 
Место одржавања: Крагујевац, Регионални центар
 Координатор: Бобана Вучић, bobana.vucic@napa.gov.rs 
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 24.05.2019 године или до попуне.

претрага
календар