ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Преглед обука по темама
ОПШТИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА ЗА 2019. ГОДИНУ - УВОДНИ ПРОГРАМ ОБУКЕ
Уводни програм за службенике са стеченим средњим образовањем
Уводни програм за службенике са стеченим вишим и високим образовањем
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Управљање системом јавних политика
Управа у служби грађана
Управљање законодавним процесом и управни акти
Инспекцијски надзор
Јавне финансије
Управљање међународном помоћи и фондовима ЕУ
Европска интеграција
Управљање људским ресурсима
Безбедност, заштита и здравље на раду
Борба против корупције
Заштита људских права и тајности података
Пословна комуникација
Страни језици
Информационо комуникационе вештине
Обука предавача
Лични развој и вештине
ПРОГРАМ ОБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке за државне службенике на положају
Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица
Програм обуке за државне службенике који се припремају за обављање послова на руководећим радним местима
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
УВОДНИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2019.ГОДИНУ
Уводни програм за службенике са стеченим средњим образовањем
Уводни програм за службенике са стеченим високим образовањем
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВE
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВE ЗА 2019. ГОДИНУ
Примена прописа
Европска интеграција
Развој личних вештина
Развој дигиталних компетенција
Обука предавача
Развој језичких компетенција
ПРОГРАМ ОБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке руководилаца

Пријава на обуке у организацији Националне академије за јавну управу

28 - 30. август 2019. године, ОБРАДА ТЕКСТА - НАПРЕДНИ НИВО
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Циљ: Оспособљавање полазника за коришћење напредних техника у обради текста у програму MS Word.
Циљна група: Сви запослени.
Реализатор: Зоран Дубовац, акредитовани реализатори Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 09:00 - 15:30 часова
Место одржавања: Регионални центар Кањижа
Координатор: Синиша Барјактаревић, sinisa.barjaktarevic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 26.08.2019 године или до попуне.

2 - 3. септембар 2019. године, ОБРАДА ТЕКСТА
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Циљ: Оспособљавање полазника за прављење, мењање и припрему докумената у програму MS Word.
Циљна група: Сви запослени.
Реализатор: Јован Алексић, акредитовани реализатори Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:30 - 15:30 часова
Место одржавања: Регионални центар Шабац
Координатор: Горан Тијанић, goran.tijanic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 28.08.2019 године или до попуне.

5 - 6. септембар 2019. године, ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Циљ: Оспособљавање запослених за самостално креирање MS Power Point презента-ција путем креирања, форматирања, измене и припреме презентације користе-ћи различите поставке слајдова за приказ и дистрибуцију.
Циљна група:
Сви запослени.
Реализатор: Јован Алексић, акредитовани реализатори Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:30 - 15:30 часова
Место одржавања
: Регионални центар Ниш 
Координатор:
Горан Тијанић, goran.tijanic@napa.gov.rs
Организатор:
Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 30.08.2019 године или до попуне.

9 - 10. септембар 2019. године, ОБРАДА ТЕКСТА
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Циљ: Оспособљавање полазника за прављење, мењање и припрему докумената у програму MS Word.
Циљна група: Сви запослени.
Реализатор: Тања Радованов и Синиша Барјактаревић, акредитовани реализатори Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:30 - 15:30 часова
Место одржавања: Регионални центар Смедерево
Координатор: Синиша Барјактаревић, sinisa.barjaktarevic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 04.09.2019 године или до попуне.

16 - 18. септембар 2019. године, ОБРАДА ТЕКСТА – НАПРЕДНИ НИВО
ОПШТИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Циљ: Оспособљавање полазника за коришћење напредних техника у обради текста.
Циљна група: Сви службеници.
Реализатор: Зоран Дубовац, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:00-15:30
Место одржавања: Регионални центар Шабац, Николе Тесле 1A
Координатор: Јелена Грујић, jelena.grujic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 09.09.2019 године или до попуне.

16 - 17. септембар 2019. године, ТАБЕЛАРНЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Циљ: Оспособљавање запослених за самосталну израду табела и обраду података у табелама као и креирање и обликовање дијаграма и графикона у програму MS Excel.
Циљна група: Сви запослени.
Реализатор: Тања Радованов и Синиша Барјактаревић, акредитовани реализатори Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:30 - 15:30 часова
Место одржавања: Регионални центар Крушевац
Координатор: Синиша Барјактаревић, sinisa.barjaktarevic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 11.09.2019 године или до попуне.

25 - 27. септембар 2019. године, ОБРАДА ТЕКСТА – НАПРЕДНИ НИВО
ОПШТИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Циљ: Оспособљавање полазника за коришћење напредних техника у обради текста.
Циљна група: Сви службеници.
Реализатор: Зоран Дубовац, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:00 -15:30
Место одржавања: Регионални центар Смедерево
Кординатор: Радмила Томовић, radmila.tomovic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 18.09.2019 године или до попуне.

26 - 27. септембар 2019. године, ТАБЕЛАРНЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Циљ: Оспособљавање запослених за самосталну израду табела и обраду података у табелама као и креирање и обликовање дијаграма и графикона у програму MS Excel..

Циљна група: Сви запослени.
Реализатор: Синиша Барјактаревић и Лидија Мартиновић, акредитовани реализатори Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:30 - 15:30 часова
Место одржавања: Регионални центар Кањижа
Координатор: Синиша Барјактаревић, sinisa.barjaktarevic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 23.09.2019 године или до попуне.

претрага
календар