ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Преглед обука по темама
УВОДНИ ПРОГРАМИ ОПШТЕГ ОСПОСОБЉАВАЊА ПРИПРАВНИКА И НОВОЗАПОСЛЕНИХ
Уводни програм општег оспособљавања приправника и новозапослених
ПРОГРАМИ ОПШТЕГ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА
Управљање системом јавних политика
Управа у служби грађана
Управљање законодавним процесом и управни акти
Инспекцијски надзор
Јавне финансије
Управљање финансијском помоћи Европске уније
Кохезиона политика ЕУ
Управљање људским ресурсима
Безбедност, заштита и здравље на раду
Борба против корупције
Заштита људских права и тајности података
Пословна комуникација
Страни језик
Информационо комуникационе технологије
ПРОГРАМ ОПШТЕГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке за државне службенике на положају
Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица
Програм обуке за државне службенике који се припремају за обављање послова на руководећим радним местима
ПРОГРАМ ОПШТЕГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАПРЕДНИХ ВЕШТИНА ОБУЧАВАЊА И УПРАВЉАЊА ЛИЧНИМ РАЗВОЈЕМ И РАЗВОЈЕМ ЗАПОСЛЕНИХ
Обука предавача
Лични развој запослених

Преглед обука по темама

ONLINE ОБУКА - УПРАВНИ ПОСТУПАК И УПРАВНИ СПОР
Циљ: пружање подршке  приправницима    и    новозапосленим    државним    службеницима у припремању    и    успешном    полагању    државног    стручног    испита    из    области    управног    поступања    према    Закону    о    општем    управном    поступку, коришћењем    MOODLE    e-learning    платформе
Циљна група: приправници и новозапослени који се припремају за полагање државног стручног испита
Организатор: Служба за управљање кадровима и пројекат „Подршка спровођењу Закона о општем управном поступку у РС“

НАПОМЕНА: након успешно извршене пријаве, благовремено ћете добити упутство путем мејла како да приступите online платформи (линк, корисничко име и лозинку). Пријаву коју добијете на мејл не морате слати Служби за управљање кадровима, она је у овом случају доказ за Вас да сте се успешно пријавили.

Детаљније информације о курсу можете пронаћи на линку.

УВОДНИ ПРОГРАМ ОПШТЕГ ОСПОСОБЉАВАЊА ЗА ПОЛАГАЊЕ ДРЖАВНОГ СТРУЧНОГ ИСПИТА ПРИПРАВНИКА И НОВОЗАПОСЛЕНИХ
Датуми обука:
18. септембар 2017: ОСНОВИ СИСТЕМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
21-22. септембар 2017: СИСТЕМ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
28-29. септембар 2017: УСТАВНО УРЕЂЕЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
6. октобар 2017: КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
10. октобар 2017: РАДНИ ОДНОСИ У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Он лајн обука: УПРАВНИ ПОСТУПАК И УПРАВНИ СПОР
Циљ програма пре свега је да приправницима и новозапосленим државним службеницима пружи могућност да се кроз похађање обука, припреме за полагање државног стручног испита.
Циљна група: Државни службеници из министарстава, управа у саставу министарстава, служби Владе, посебних организација и стручнии служби управних округа који се припремају за полагање државног стручног испита.
Време одржавања: 8,00 - 15,30 часова
Место одржавања:
Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 233
Координатор: Јелена Ђорђевић, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
Организатор: Служба за управљање кадровима
Детаљне информације о Програму можете пронаћи на линку


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 12.09.2017 године или до попуне.

претрага
календар