ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Преглед обука по темама
УВОДНИ ПРОГРАМИ ОПШТЕГ ОСПОСОБЉАВАЊА ПРИПРАВНИКА И НОВОЗАПОСЛЕНИХ
Уводни програм општег оспособљавања приправника и новозапослених
ПРОГРАМИ ОПШТЕГ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА
Управљање системом јавних политика
Управа у служби грађана
Управљање законодавним процесом и управни акти
Инспекцијски надзор
Јавне финансије
Управљање финансијском помоћи Европске уније
Кохезиона политика ЕУ
Управљање људским ресурсима
Безбедност, заштита и здравље на раду
Борба против корупције
Заштита људских права и тајности података
Пословна комуникација
Страни језик
Информационо комуникационе технологије
ПРОГРАМ ОПШТЕГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке за државне службенике на положају
Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица
Програм обуке за државне службенике који се припремају за обављање послова на руководећим радним местима
ПРОГРАМ ОПШТЕГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАПРЕДНИХ ВЕШТИНА ОБУЧАВАЊА И УПРАВЉАЊА ЛИЧНИМ РАЗВОЈЕМ И РАЗВОЈЕМ ЗАПОСЛЕНИХ
Обука предавача
Лични развој запослених

Преглед обука по темама

„КА КВАЛИТЕТНИЈИМ ЈАВНИМ ПОЛИТИКАМА“ - Програм јачања капацитета државних службеника за управљање јавним политикама  

Датуми обука
7-8. септембар: ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ – КРЕИРАЊЕ, СПРОВОЂЕЊЕ И АНАЛИЗА ЕФЕКАТА 
18-19. септембар 2017: 
ИЗРАДА ДОКУМЕНАТА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА 
5-6. октобар 2017: 
ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА И ВРЕДНОВАЊЕ У ПРОЦЕСУ УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ ПОЛИТИКАМА 
Циљ програма 
је унапређење знања и вештина у области  креирања, спровођења и праћења спровођења јавних политика.

Циљна група: државни службеници који обављају послове планирања, анализе, координације, креирања, спровођења, праћења спровођења и вредновање ефеката јавних политика

Време одржавања: 8,00 - 15,30 часова
Место одржавања: 
Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 273
Координатор: 
Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
Организатор: Служба за управљање кадровима
уз подршку ГИЗ пројекта за реформу јавне управе
Детаљне информације о Програму можете пронаћи на линку

 
 
 

Пријави се - Последњи дан за пријављивање 30.08.2017 године или до попуне.

19-20. септембар 2017. године, СРЕДЊОРОЧНО ПЛАНИРАЊЕ
Семинар се организује у циљу унапређења капацитета полазника за дугорочно, средњорочно и оперативно планирање
Циљна група: Руководиоци и сви други државни службеници који раде на пословима планирања
Предавачи: Дејан Стојковић
Време одржавања: 08:00-15:30 часова
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 273
Координатор: Снежана Абрамовић, 311-39-43
Организатор: Служба за управљање кадровима


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 14.09.2017 године или до попуне.

претрага
календар