ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Преглед обука по темама
УВОДНИ ПРОГРАМИ ОПШТЕГ ОСПОСОБЉАВАЊА ПРИПРАВНИКА И НОВОЗАПОСЛЕНИХ
Уводни програм општег оспособљавања приправника и новозапослених
ПРОГРАМИ ОПШТЕГ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА
Управљање системом јавних политика
Управа у служби грађана
Управљање законодавним процесом и управни акти
Инспекцијски надзор
Јавне финансије
Управљање финансијском помоћи Европске уније
Кохезиона политика ЕУ
Управљање људским ресурсима
Безбедност, заштита и здравље на раду
Борба против корупције
Заштита људских права и тајности података
Пословна комуникација
Страни језик
Информационо комуникационе технологије
ПРОГРАМ ОПШТЕГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке за државне службенике на положају
Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица
Програм обуке за државне службенике који се припремају за обављање послова на руководећим радним местима
ПРОГРАМ ОПШТЕГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАПРЕДНИХ ВЕШТИНА ОБУЧАВАЊА И УПРАВЉАЊА ЛИЧНИМ РАЗВОЈЕМ И РАЗВОЈЕМ ЗАПОСЛЕНИХ
Обука предавача
Лични развој запослених

Преглед обука по темама

23-24. октобар 2017. године, ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК - ПОПУЊЕНА ГРУПА
Циљ:
Унапређење знања и вештина државних службеника за вођење управног поступка и решавање у управним стварима
Циљна група: Државни сужбеници који воде управни поступак до доношења решења или имају овлашћења за решавање у управним поступку
Предавачи: Снежана Богдановић, Министарство за рад, запошљавање, социјална и борачка питања и Санда Ковачевић Шварц, Министарство одбране
Време одржавања: 08:00-15:30
Место одржавања: Палата Србијa, источни улаз, II спрат, сала 273
Координатор: Горан Тијанић, 301-4236
Организатор: Служба за управљање кадровима

13-14. новембар 2017. године, ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК
Циљ:
Унапређење знања и вештина државних службеника за вођење управног поступка и решавање у управним стварима
Циљна група: Државни службеници који воде управни поступак до доношења решења или имају овлашћењa за решавање у управном поступку
Предавачи:
Сандра Денковић, Министарство финансија – Управа царина, Весна Симић, Министарство рударства и енергетике
Време одржавања: 08:00-15:30
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
Координатор: Горан Тијанић, 011/ 301 4236
Организатор:
Служба за управљање кадровима


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 03.11.2017 године или до попуне.

20-21. новембар 2017. године, ПРИМЕНА ГРАМАТИЧКИХ, СТИЛСКИХ И ПРАВОПИСНИХ ПРАВИЛА У ИЗРАДИ ПРОПИСА
Циљ: Упознавање са језичким номотехничким правилима.
Циљна група: Државни службеници који учествују у изради нацрта прописа
.
Предавач:
Бедрија Арсић, Републички секретаријат за законодавство
Време одржавања: 08:00-15:00
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз

Координатор: Јелена Ђорђевић, 011-301-4237
Организатор: Служба за управљање кадровима


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 14.11.2017 године или до попуне.

20-21. новембар 2017. године, ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК
Циљ:
Унапређење знања и вештина државних службеника за вођење управног поступка и решавање у управним стварима
Циљна група: Државни службеници који воде управни поступак до доношења решења или имају овлашћењa за решавање у управном поступку
Предавач:
Јасна Цвијетић, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; Виолета Петронијевић Мишић, Министарство трговине, туризма и телекомуникација
Време одржавања: 08:00-15:30
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
Координатор: Горан Тијанић, 011/ 301 4236
Организатор:
Служба за управљање кадровима


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 10.11.2017 године или до попуне.

претрага
календар