ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Преглед обука по темама
УВОДНИ ПРОГРАМИ ОПШТЕГ ОСПОСОБЉАВАЊА ПРИПРАВНИКА И НОВОЗАПОСЛЕНИХ
Уводни програм општег оспособљавања приправника и новозапослених
ПРОГРАМИ ОПШТЕГ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА
Управљање системом јавних политика
Управа у служби грађана
Управљање законодавним процесом и управни акти
Инспекцијски надзор
Јавне финансије
Управљање финансијском помоћи Европске уније
Кохезиона политика ЕУ
Управљање људским ресурсима
Безбедност, заштита и здравље на раду
Борба против корупције
Заштита људских права и тајности података
Пословна комуникација
Страни језик
Информационо комуникационе технологије
ПРОГРАМ ОПШТЕГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке за државне службенике на положају
Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица
Програм обуке за државне службенике који се припремају за обављање послова на руководећим радним местима
ПРОГРАМ ОПШТЕГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАПРЕДНИХ ВЕШТИНА ОБУЧАВАЊА И УПРАВЉАЊА ЛИЧНИМ РАЗВОЈЕМ И РАЗВОЈЕМ ЗАПОСЛЕНИХ
Обука предавача
Лични развој запослених

Пријава на обуке у организацији Националне академије за јавну управу

25 - 26. јун 2018.године, ПРИМЕНА ГРАМАТИЧКИХ, СТИЛСКИХ И ПРАВОПИСНИХ ПРАВИЛА У ИЗРАДИ ПРОПИСА ПОПУЊЕНА ГРУПА
Циљ: Упознавање са језичким номотехничким правилима.
Циљна група:
Државни службеници који учествују у изради нацрта прописа.
Предавач:
Ружица Фармаковски, Републички секретаријат за законодавство.
Време одржавања: 09:00-15:30
Место одржавања:
Палата Србија, источни улаз, II спрат 274
Координатор: Александра Мајкић, aleksandra.majkic@napa.gov.rs, 011 311 39 43
Организатор:
Национална академија за јавну управу

09 - 10. јул 2018.године, ПРИМЕНА ГРАМАТИЧКИХ, СТИЛСКИХ И ПРАВОПИСНИХ ПРАВИЛА У ИЗРАДИ ПРОПИСА
Циљ: Упознавање са језичким номотехничким правилима.
Циљна група:
Државни службеници који учествују у изради нацрта прописа.
Предавач:
Бедрија Арсић, Републички секретаријат за законодавство.
Време одржавања: 09:00-15:00
Место одржавања:
Палата Србија, источни улаз, II спрат 274
Координатор: Александра Мајкић, aleksandra.majkic@napa.gov.rs, 011 311 39 43
Организатор:
Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 03.07.2018 године или до попуне.

претрага
календар