ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Преглед обука по темама
УВОДНИ ПРОГРАМИ ОПШТЕГ ОСПОСОБЉАВАЊА ПРИПРАВНИКА И НОВОЗАПОСЛЕНИХ
Уводни програм општег оспособљавања приправника и новозапослених
ПРОГРАМИ ОПШТЕГ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА
Управљање системом јавних политика
Управа у служби грађана
Управљање законодавним процесом и управни акти
Инспекцијски надзор
Јавне финансије
Управљање финансијском помоћи Европске уније
Кохезиона политика ЕУ
Управљање људским ресурсима
Безбедност, заштита и здравље на раду
Борба против корупције
Заштита људских права и тајности података
Пословна комуникација
Страни језик
Информационо комуникационе технологије
ПРОГРАМ ОПШТЕГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке за државне службенике на положају
Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица
Програм обуке за државне службенике који се припремају за обављање послова на руководећим радним местима
ПРОГРАМ ОПШТЕГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАПРЕДНИХ ВЕШТИНА ОБУЧАВАЊА И УПРАВЉАЊА ЛИЧНИМ РАЗВОЈЕМ И РАЗВОЈЕМ ЗАПОСЛЕНИХ
Обука предавача
Лични развој запослених

Преглед обука по темама

24-25. август 2017. године, ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК
Циљ
: Унапређење знања и вештина државних службеника за вођење управног поступка и решавање у управним стварима
Циљна група: Државни сужбеници који воде управни поступак до доношења решења или имају овлашћења за решавање у управним поступку
Предавач: Жељко Чургуз, Републички секретаријат за законодавство
Време одржавања: 08:45-15:15 часова
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
Координатор: Горан Тијанић, 011/ 301 4236
Организатор: Служба за управљање кадровима

31. август - 1. септембар 2017. године, ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК
Циљ
: Унапређење знања и вештина државних службеника за вођење управног поступка и решавање у управним стварима
Циљна група: Државни сужбеници који воде управни поступак до доношења решења или имају овлашћења за решавање у управним поступку
Предавачи: Софија Миленковић, Министарство државне управе и локалне самоуправе и Весна Михаиловић, Министарство трговине, туризма и телекомуникација
Време одржавања: 08:45-15:15 часова
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
Координатор: Горан Тијанић, 011/ 301 4236
Организатор: Служба за управљање кадровима

6-7. септембар 2017. године, ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК
Циљ:
Унапређење знања и вештина државних службеника за вођење управног поступка и решавање у управним стварима
Циљна група: Државни сужбеници који воде управни поступак до доношења решења или имају овлашћења за решавање у управним поступку
Предавачи: Маја Илић, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Драгица Милошевић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Време одржавања: 08:45-15:15 часова
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 223
Координатор: Снежана Антонијевић, snezana.antonijevic@suk.gov.rs 
Организатор: Служба за управљање кадровима


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 31.08.2017 године или до попуне.

11-12. септембар 2017. године, ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК
Циљ:
Унапређење знања и вештина државних службеника за вођење управног поступка и решавање у управним стварима
Циљна група: Државни сужбеници који воде управни поступак до доношења решења или имају овлашћења за решавање у управним поступку
Предавач: Јасмина Субић, Министарство унутрашњих послова
Време одржавања: 08:45-15:15 часова
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 273
Координатор: Сања Станојевић, sanja.stanojevic@suk.gov.rs 
Организатор: Служба за управљање кадровима


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 05.09.2017 године или до попуне.

20-21. септембар 2017. године, ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК
Циљ:
Унапређење знања и вештина државних службеника за вођење управног поступка и решавање у управним стварима
Циљна група: Државни сужбеници који воде управни поступак до доношења решења или имају овлашћења за решавање у управним поступку
Предавач: Наташа Јовановић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Време одржавања: 08:45-15:15 часова
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 274
Координатор: Јелена Ђорђевић, jelena.djordjevic@suk.gov.rs 
Организатор: Служба за управљање кадровима


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 15.09.2017 године или до попуне.

претрага
календар