ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Преглед обука по темама
ОПШТИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА ЗА 2019. ГОДИНУ - УВОДНИ ПРОГРАМ ОБУКЕ
Уводни програм за службенике са стеченим средњим образовањем
Уводни програм за службенике са стеченим вишим и високим образовањем
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Управљање системом јавних политика
Управа у служби грађана
Управљање законодавним процесом и управни акти
Инспекцијски надзор
Јавне финансије
Управљање међународном помоћи и фондовима ЕУ
Европска интеграција
Управљање људским ресурсима
Безбедност, заштита и здравље на раду
Борба против корупције
Заштита људских права и тајности података
Пословна комуникација
Страни језици
Информационо комуникационе вештине
Обука предавача
Лични развој и вештине
ПРОГРАМ ОБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке за државне службенике на положају
Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица
Програм обуке за државне службенике који се припремају за обављање послова на руководећим радним местима
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
УВОДНИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2019.ГОДИНУ
Уводни програм за службенике са стеченим средњим образовањем
Уводни програм за службенике са стеченим високим образовањем
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВE
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВE ЗА 2019. ГОДИНУ
Примена прописа
Европска интеграција
Развој личних вештина
Развој дигиталних компетенција
Обука предавача
Развој језичких компетенција
ПРОГРАМ ОБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке руководилаца

Пријава на обуке у организацији Националне академије за јавну управу

Уводни програм за службенике са стеченим вишим и високим образовањем

27. мај 2019. године, УСТАВНО УРЕЂЕЊЕ ПОПУЊЕНА ГРУПА
УВОДНИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Циљ: Стицање знања о уставном уређењу која су потребна за припрему за полагање државног стручног испита.
Циљна група:
 Службеници који се припремају за полагање државног стручног испита (службеници који су засновали радни однос на неодређено време или се налазе на пробном раду, службеници који су положили државни стручни испит по програму за кандидате са средњим образовањем, а у току рада су стекли виши степен образовања и приправници).
Реализатор: Дарко Радојичић, Генерални секретаријат Владе Републике Србије
Време одржавања: 08:15-15:30 часова 
Место одржавања: Београд, Палата Србија, источни улаз, сала 233
 Координатор: Бобана Вучић, bobana.vucic@napa.gov.rs 
Организатор: Национална академија за јавну управу

Обука предавача

27. - 31. мај 2019. године ОБУКА ПРЕДАВАЧА – ОСНОВНИ НИВО ПОПУЊЕНА ГРУПА
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Циљ: Унапређење знања, вештина и ставова предавача за извођење обука предвиђених програмом стручног усавршавања запослених.
Циљна група: Службеници са мање или више предавачког искуства и специјалистичким знањем из неке од области предвиђене програмима општег стручног усавршавања
Реализатор: Бранка Буквић, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:15 - 15:30 часова
Место одржавања: Палата Србија, Источни улаз, II спрат, сала 223
Координатор: Видосава Величковић, vidosava.velickovic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу

Управљање међународном развојном помоћи и фондовима ЕУ

27- 28. мај 2019.године, УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТНИМ ЦИКЛУСОМ ПОПУЊЕНА ГРУПА
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Циљ:
Детаљније упознавање полазника са свим фазама пројектног циклуса, односно свим активностима на реализацији једног пројекта од идентификације потребе до евалуације остварених резултата, уз усвајање знања и вештина потребних за примену приступа логичког оквира (Logical Framework Matrix - LFM) у складу са стандардима у овој области који се примењују у оквиру Европске уније.
Циљна група:
Државни службеници који учествују у програмирању и спровођењу ИПА пројеката.
Реализатор:
Ненад Остраћанин, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:00 - 15:30
Место одржавања:
Београд, Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 274
Координатор:
Александра Мајкић, aleksandra.majkic@napa.gov.rs
Организатор:
Национална академија за јавну управу

Управљање системом јавних политика

27 - 28. мај 2019.године, ИЗРАДА ДОКУМЕНАТА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА  ПОПУЊЕНА ГРУПА
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Циљ:
Стицање знања полазника за израду докумената јавних политика (стратегија, програма и акционих планова).
Циљна група: Државни службеници који раде на пословима планирања, анализе, координације и праћења примене јавних политика.
Реализатори: Ивана Вукашиновић и Сузана Стојадиновић, Акредитовани реализатори Националне академије за јавну управу
Време одржавања:
08:00 - 15:30 часова
Место одржавања:
Палата Србија, источни улаз, сала 273
Координатор: Драгана Водогаз, dragana.vodogaz@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу

Управљање људским ресурсима

27. 28. 30. 31.05. и 03.06.2019. године Асесмент центар

Обука предавача

28 – 31. мај 2019. године, ОБУКА ПРЕДАВАЧА – ОСНОВНИ НИВО
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Циљ: Унапређење знања, вештина и ставова предавача за извођење обука предвиђених програмом стручног усавршавања запослених.
Циљна група: Службеници са мање или више предавачког искуства и специјалистичким знањем из неке од области предвиђене програмима општег стручног усавршавања.
Реализатори: Нада Шарац и Светлана Живанић, Акредитовани реализатори Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 09:00 - 15:30
Место одржавања: Смедерево, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Горанска б.б., II спрат
Координатор: Јелена Грујић, jelena.grujic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу

Развој дигиталних компетенција

28. мај 2019. године, ОСНОВЕ КОРИШЋЕЊА ИНТЕРНЕТА
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Циљ: Упознавање полазника са основним коришћењем интернет претраживача и ефективним претрагама информација уз помоћ onlineкомуникације.
Циљна група: Сви службеници.
Реализатор: Тања Радованов, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:30 - 15:30 часова
Место одржавања: Регионални центар Ужице, Град Ужице
Координатор: Синиша Барјактаревић, sinisa.barjaktarevic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу

Развој личних вештина

29. и 30. мај 2019. године, ЈАВНИ НАСТУП И ВЕШТИНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Циљ: Унапређење вештина презентације и јавног наступа службеника за потребе њиховог радног места.
Циљна група: Сви запослени.
Реализатор:
Зорана Смиљанић Милојевић, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:15-15:30 часова
Место одржавања: Крагујевац, просторије Бизнис иновационог центра, трг Тополиваца
Координатор: Бобана Вучић, bobana.vucic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 27.05.2019 године или до попуне.

Управа у служби грађана

29. мај 2019. године, ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА У СЛУЖБИ ГРАЂАНА ПОПУЊЕНА ГРУПА
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА 
Циљ: упознавање полазника са значајем и могућностима које пружа електронска управа у РС у односу према грађанима, привреди и јавној власти.
Циљна група: сви државни службеници
Предавач: Михаило Јовановић, Светлана Јовановић, Акредитовани предавачи Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 09:00-13:45
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 273
Координатор: Сања Станојевић, sanja.stanojevic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу

Примена прописа

29 - 31. мај 2019. године, ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Циљ: Унапређење знања и вештина службеника за вођење управног поступка и решавање у управним стварима.
Циљна група: Сви службеници, при чему приоритет имају сужбеници распоређени на пословима вођења управног поступка и одлучивања о управним стварима.
Реализатор: Јулијана Недељковић, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу 
Време одржавања: 10:00-16:00 часова
Место одржавања: Нови Пазар, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Санџачке дивизије бб
Координатор: Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу.

Јавне финансије

29 - 31. мај 2019. године ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ - ПОПУЊЕНА ГРУПА
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Циљ: Развијање капацитета полазника за ефикасно планирање и спровођење поступка јавних набавки.
Циљна група: Државни службеници који раде на пословима спровођења јавних набавки као и сви који су укључени у тај процес.
Реализатор: Павле Карлечик, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
Место одржавања: Палата Србије, Булевар Михајла Пупина 2, II спрат, сала 274
Координатор:
Горан Тијанић, goran.tijanic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу

Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица

30 - 31. мај 2019. године, ВЕШТИНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И РЕШАВАЊЕ КОНФЛИКАТА ПОПУЊЕНА ГРУПА
ПРОГРАМ ОБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Циљ: Унапређење знања и вештина полазника за остваривање успешне пословне комуникације и за стицање основних способности да се у конфликтним ситуацијама реагује на адекватан начин и квалитетно управља конфликтима.
Циљна група: Руководиоци ужих унутрашњих јединица у органима управе (руководиоци група, шефови одсека и начелници одељења).
Реализатори: Александра Станковић, Зорица Лукић, Служба за управљање кадровима
Време одржавања: 08:15 - 15:30 часова
Место одржавања: Палата Србије, Београд, II спрат, сала 274
Координатор: Наташа Радуловић, natasa.radulovic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу

Инспекцијски надзор

3. - 5. јун 2019. године, КА ЕФИКАСНИЈИМ ИНСПЕКЦИЈАМА
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Циљ:
Унапређење знања и вештина државних службеника за вршење инспекцијског надзора.
Циљна група: Инспектори и службеници овлашћени за вршење инспекцијског надзора.
Реализатори:
Соња Вуканић и Весна Савић, Акредитовани реализатори Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:00-15:30 часова
Место одржавања:
Београд, Палата Србија, источни улаз, сала 274
Координатор: Драгана Водогаз, dragana.vodogaz@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 29.05.2019 године или до попуне.

Европска интеграција

4. - 5. јун 2019. СЕКТОРСКЕ ПОЛИТИКЕ ЕУ - Оквир за процену перформанси и ЕУ секторска буџетска подршка
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Циљ:
Анализа кључних елемената секторског приступа планирању критеријума процене попут контекста секторске политике, оквира националне политике и стратешке подршке, развој политике и имплементација, мониторинг, евалуација и видљивост имплементације политике и анализа 7 секторских критеријума процене ( секторска политика и стратегија / институционално окружење и капацитет / секторска координација / буџет и средњорочна перспектива, оквир за процену перформанси, управљање јавним финансијама, макроекономски оквир).
Циљна група:
Сви државни службеници.
Реализатори:
Johanna Lindgren, Jérôme Dendura, експерти на пројекту
Време одржавања:
08:00 - 15:30
Место одржавања:
Београд, Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 274
Координатор:
Александра Мајкић, aleksandra.majkic@napa.gov.rs
Организатор:
Национална академија за јавну управу у сарадњи са Министарством за Европске интеграције у оквиру пројекта ППФ7

Напомена:
Обука на енглеском језику, без симултаног превода.


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 31.05.2019 године или до попуне.

Развој дигиталних компетенција

05 - 06. јун 2019. године, УСПОСТАВЉАЊЕ УСЛУГА НА ПОРТАЛУ ЕУПРАВА
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Циљ: Овладавање вештинама неопходних за успостављање и вођење електронских услуга на Порталу еУправа.
Циљна група: Службеници који раде на пословима у вези са вођењем поступака.
Реализатори: Светлана Јовановић, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:30 - 15:30 часова
Место одржавања: Крушевац, Регионални центар Крушевац, Балканска 63, V спрат 
Координатор: Синиша Барјактаревић, sinisa.barjaktarevic@napa.gov.rs
Организатор:
Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 31.05.2019 године или до попуне.

Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица

6. јун 2019.године, ЕТИКА И ИНТЕГРИТЕТ
ПРОГРАМ OБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА УЖИХ УНУТРАШЊИХ ЈЕДИНИЦА
Циљ:
Оспособљавање полазника да препознају ситуације у којима погрешном одлуком или поступањем могу да угрозе свој положај и интегритет.
Циљна група:
Руководиоци ужих унутрашњих јединица у органима управе (руководиоци група, шефови одсека и начелници одељења).
Реализатор:
Ксенија Митровић, Агенција за борбу против корупције
Време одржавања: 08:00-15:30
Место одржавања:
Београд, Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 273
Координатор:
Александра Мајкић, aleksandra.majkic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 03.06.2019 године или до попуне.

Управљање људским ресурсима

06. јун 2019. године, ПРОПИСИ И ПРОЦЕДУРЕ У ОБЛАСТИ ЗАПОШЉАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА ПОПУЊЕНА ГРУПА
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Циљ: Стицање знања о спровођењу поступка попуњавања упражњених радних места у државним органима.
Циљна група: Државни службеници који раде у кадровским јединицама и они који учествују у раду конкурсних комисија, као и остали заинтересовани државни службеници.
Реализатори: Драгана Јанковић и Милица Буквић, Акредитовани реализатори Националне академије за јавну управу
Време одржавања:
08:00 - 15:30
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273 
Координатор: Јелена Грујић, jelena.grujic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу

Пословна комуникација

7. јун 2019.године, ПИСАНА КОМУНИКАЦИЈА У АДМИНИСТРАЦИЈИ ПОПУЊЕНА ГРУПА 
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Циљ:
Унапређење језичке културе службеника.
Циљна група:
Свидржавни службеници.
Реализатор: Бедрија Арсић, Ружица Фармаковски, Републички секретаријат за законодавство
Време одржавања: 08:00 - 15:30
Место одржавања:
 Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 273 
Координатор:
Александра Мајкић, aleksandra.majkic@napa.gov.rs
Организатор:
Национална академија за јавну управу

Управљање људским ресурсима

10. – 13. јун 2019. године, УПРАВЉАЊЕ СТРУЧНИМ УСАВРШАВАЊЕМ У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Циљ: Развијање неопходних знања и вештина полазника за успешно управљање стручним усавршавањем.
Циљна група: Службеници у државним органима који обављају послове управљања људским ресурсима и руководиоци.
Реализатор:
Марија Ћурчин, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања:
08:00 -15:30
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
Координатор: Јелена Грујић, jelena.grujic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 05.06.2019 године или до попуне.

Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица

10. јун 2019. године, УПРАВЉАЊЕ ЕФИКАСНИМ ТИМОМ
ПРОГРАМ OБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Циљ: Јачање капацитета руководилаца за ефикасно управљање тимом.
Циљна група: Руководиоци ужих унутрашњих јединица у органима управе (руководиоци група, шефови одсека и начелници одељења).
Реализатор: Гордана Панајотовић, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:00 - 15:30
Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, спрат II, сала 273
Координатор: Драгана Водогаз, dragana.vodogaz@napa.gov.rs
Организатор:
Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 04.06.2019 године или до попуне.

Обука предавача

10. - 13. јун 2019. године ОБУКА ПРЕДАВАЧА – ОСНОВНИ НИВО
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Циљ:
Унапређење знања, вештина и ставова предавача за извођење обука предвиђених програмом стручног усавршавања запослених.
Циљна група: Службеници са мање или више предавачког искуства и специјалистичким знањем из неке од области предвиђене програмима општег стручног усавршавања
Реализатор: Снежана Шундрић, Наташа Ћирић, Акредитовани реализатори Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 09:15 - 16:30 часова
Место одржавања: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице
Координатор: Божидар Фекоња, bozidar.fekonja@napa.gov.rs
Организатор:
Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 07.06.2019 године или до попуне.

Уводни програм за службенике са стеченим вишим и високим образовањем

11. јун 2019. године, ОСНОВИ СИСТЕМА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
УВОДНИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Циљ: Стицање знања о систему државне управе која су потребна за припрему за полагање државног стручног испита.
Циљна група: Службеници који се припремају за полагање државног стручног испита (службеници који су засновали радни однос на неодређено време или се налазе на пробном раду, службеници који су положили државни стручни испит по програму за кандидате са средњим образовањем, а у току рада су стекли виши степен образовања и приправници). 
Реализатор: 
Дарко Радојичић, Генерални секретаријат Владе Републике Србије
Време одржавања: 08:15-15:30 часова 
Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, I спрат, сала 129
Координатор: Бобана Вучић, bobana.vucic@napa.gov.rs 
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 05.06.2019 године или до попуне.

Развој дигиталних компетенција

11. - 12. јун 2019. године, БАЗЕ ПОДАТАКА
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЛС
Циљ: Оспособљавање полазника за самосталну израду и одржавање једноставнијих база података и пратећег апликативног софтвера за унос и обраду података, претраживање, креирање извештаја и графикона.
Циљна група: Запослени који раде на програмима развијеним у систему за управљање базом података, програмима који користе MS Access базу као складиште података и они који желе да унапреде своје знање.
Реализатор: Зоран Дубовац, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 9:00 - 15:00 часова
Место одржавања: Регионални центар Кањижа, Главни трг 9 
Координатор:
Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 05.06.2019 године или до попуне.

Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица

13. јун 2019. године, УПРАВЉАЊЕ ВРЕМЕНОМ И ВОЂЕЊЕ САСТАНАКА
ПРОГРАМ ОБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА УЖИХ УНУТРАШЊИХ ЈЕДИНИЦА
Циљ: Унапређење знања и вештина руководилаца за ефикасније планирање времена и организацију рада.
Циљна група: Програм је намењен руководиоцима ужих унутрашњих јединица у органима управе (руководиоцима група, шефовима одсека и начелницима одељења).
Реализатор:
Драгана Гњатовић, Министарство финансија - Управа царина
Време одржавања: 08:15-15:30 часова 
Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, II спрат, сала 273
Координатор: Горан Тијанић, goran.tijanic@napa.gov.rs 
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 10.06.2019 године или до попуне.

Информационо комуникационе вештине

14. јун 2019. године, ЕЛЕКТРОНСКИ ДОКУМЕНТ, ЕЛЕКТРОНСКА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И УСЛУГЕ ОД ПОВЕРЕЊА У ЕЛЕКТРОНСКОМ ПОСЛОВАЊУ ПОПУЊЕНА ГРУПА
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Циљ: Упознавање полазника са Законом о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању и начином коришћења квалификованог електронског потписа.
Циљна група: Сви државни службеници
Реализатор: Михајло Јовановић, Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Време одржавања: 09:00 - 14:30
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
Координатор: Горан Тијанић, goran.tijanic@napa.gov.rs, 011/301-4236
Организатор: Национална академија за јавну управу

Управљање људским ресурсима

14. јун 2019. године, РАДНИ ОДНОСИ У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА - ПРИМЕНА У ПРАКСИ 
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Циљ: Унапређење знања о специфичностима примене прописа у вези са радним односима у државним органима.
Циљна група: Новозапослени државни службеници, приправници, као и остали државни службеници.
Реализатор: Јасмина Субић, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 09-15:30 часова
Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, сала 274
Координатор: Радмила Томовић, radmila.tomovic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 09.06.2019 године или до попуне.

Обука предавача

17 - 20.  јун 2019. године, ОБУКА ПРЕДАВАЧА – ОСНОВНИ НИВО
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Циљ: Унапређење знања, вештина и ставова предавача за извођење обука предвиђених програмом стручног усавршавања запослених.
Циљна група: Службеници са мање или више предавачког искуства и специјалистичким знањем из неке од области предвиђене програмима општег стручног усавршавања.
Реализатори: Нада Шарац и Светлана Живанић, Акредитовани реализатори Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 09:00 - 15:30
Место одржавања: Крагујевац, просторије Бизнис иновационог центра, трг Тополиваца
Координатор: Бобана Вучић, bobana.vucic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 11.06.2019 године или до попуне.

Пословна комуникација

17. - 18. јун 2019. ВЕШТИНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ - Soft skills ПОПУЊЕНА ГРУПА
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Циљ:
Унапређење знања и вештина полазника за остваривање успешне комуникације.
Циљна група:
Сви државни службеници.
Реализатор: Наташа Ристић, експерт на пројекту
Време одржавања:
08:00 - 15:30
Место одржавања:
Београд, Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 274
Координатор: Александра Мајкић, aleksandra.majkic@napa.gov.rs
Организатор:
Национална академија за јавну управу у сарадњи са Министарством за Европске интеграције у оквиру пројекта ППФ7

Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица

18. јун 2019. године, УВОД У УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ
ПРОГРАМ OБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Циљ: Допринос унапређењу ефикасности рада органа државне управе путем јачањa капацитета руководилаца за примену инструмената управљања квалитетом
Циљна група: Руководиоци ужих унутрашњих јединица.
Реализатор: Маја Петковић, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:15-15:30 часова
Место одржавања: Палата Србијa, источни улаз, спрат II, сала 273
Координатор: Видосава Величковић, vidosava.velickovic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 14.06.2019 године или до попуне.

Обука предавача

18 - 21. јун 2019. године, ОБУКА ПРЕДАВАЧА - ОСНОВНИ НИВО
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Циљ: Унапређење знања, вештина и ставова предавача за извођење обука предвиђених програмом стручног усавршавања апослених. 
Циљна група:
Службеници са мање или више предавачког искуства и специјалистичким знањем из неке од области предвиђене програмима општег стручног усавршавања.
Реализатор: Гордана Панајотовић, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 223 
Координатор: Наташа Радуловић, natasa.radulovic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 10.06.2019 године или до попуне.

Заштита људских права и тајности података

19. јун 2019. године, ЗАШТИТА ЉУДСКИХ ПРАВА И ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Циљ: Унапређење знања полазника о законом прописаним модалитетима сарадње између Заштитника грађана и органа управе ради остваривања права грађана, као и знања о људским правима и начелима добре управе као и значају интерних механизама контроле из аспекта људских права и начела добре управе.
Циљна група: Држани службеници који одлучују по захтевима грађана у првостепеном и другостепеном поступку, службеници задужени за интерну контролу, као и службеници који обављају инспекцијске послове.
Реализатор: Оља Јовичић, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 09-15:30 часова
Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, сала 273
Координатор: Радмила Томовић, radmila.tomovic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 14.06.2019 године или до попуне.

Развој дигиталних компетенција

19. - 20. јун 2019. године, ИТ СИГУРНОСТ  
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЛС
Циљ: Унапређење знања безбедног коришћења мреже и ИТ сервиса у циљу заштите осетљивих информација и несметаног рада корисника ИТ сервиса управе.
Циљна група: Сви службеници.
Реализатор: Далибор Винкић, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:15 - 15:30 часова
Место одржавања: Регионални центар Смедерево 
Координатор: Јелана Грујић, jelena.grujic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 14.06.2019 године или до попуне.

Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица

20. јун 2019. ЈАВНИ НАСТУП И ВЕШТИНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
ПРОГРАМ ОБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА УЖИХ УНУТРАШЊИХ ЈЕДИНИЦА
Циљ: Унапређење знања и вештина презентације и јавног наступа руководилаца за потребе њиховог радног места.
Циљна група: Руководиоци ужих унутрашњих јединица.
Реализатор: Саша Љубоја, акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:00 - 15:30
Место одржавања: Београд, Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 273
Координатор: Јована Важић, jovana.vazic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 19.06.2019 године или до попуне.

Управљање људским ресурсима

20. - 21. јун 2019.године, ПОСТУПАК ОДАБИРА КАДРОВА ЗАСНОВАН НА КОМПЕТЕНЦИЈАМА – МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ ПОПУЊЕНА ГРУПА
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА 
Циљ: унапређење знања и вештина државних службеника за проверу компетенција кандидата у изборном поступку.
Циљна група: државни службеници који раде у кадровским јединицама и они који учествују у раду конкурсних комисија, као и остали заинтересовани државни службеници.
Предавач: Сања Леверда и Александра Станковић, Служба за управљање кадровима
Време одржавања: 08:00 - 15:30
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 274
Координатор: Наташа Радуловић, natasa.radulovic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу
 


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 27.05.2019 године или до попуне.

Развој дигиталних компетенција

20. јун 2019. године, КЉУЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Циљ: Упознавање полазника са принципима и основним елементима инфраструктуре модерне електронске управе.
Циљна група: Руководиоци у органима, као и службеници који раде на пословима у вези са информационим системима, вођења службених евиденција као и пословима у вези са вођењем поступака.
Реализатори: Светлана Јовановић, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 09:30 - 16:30 часова
Место одржавања: Центар за стручно усавршавање,
 Шабац
Координатор: Божидар Фекоња, bozidar.fekonja@napa.gov.rs
Организатор:
Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 18.06.2019 године или до попуне.

Уводни програм за службенике са стеченим средњим образовањем

21. јун 2019. године, ОСНОВИ СИСТЕМА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И УСТАВНОГ УРЕЂЕЊА
УВОДНИ ПРОГРАМ ЗА СЛУЖБЕНИКЕ ЗАПОСЛЕНЕ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СА СТЕЧЕНИМ СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ
Циљ: Стицање знања о основама система државне управе и уставног уређења која су потребна за припрему за полагање државног стручног испита.
Циљна група: Запослени у ЈЛС који се припремају за полагање државног стручног испита (запослени у ЈЛС који су засновали радни однос на неодређено време или се налазе на пробном раду, и приправници).
Реализатор: др Стеван Лилић, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:15-15:30 часова
Место одржавања: Градска управа града Београда, Краљице Марије 1, XX спрат, мала сала
Координатор: Видосава Величковић, vidosava.velickovic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 17.06.2019 године или до попуне.

Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица

21. јун 2019. године, УПРАВЉАЊЕ ЗАКОНОДАВНИМ ПРОЦЕСОМ
ПРОГРАМ OБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Циљ: Унапређење знања и вештина полазника у погледу њихове улоге и одговорности у оквиру законодавног процеса.
Циљна група: Руководиоци ужих унутрашњих јединица
Реализатор: Нинослав Кекић, Републички секретаријат за јавне политике
Време одржавања: 08:00 - 15:30
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
Координатор: Јована Важић, jovana.vazic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 19.06.2019 године или до попуне.

Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица

24. јун 2019. године, УПРАВЉАЊЕ СТРЕСОМ ПОПУЊЕНА ГРУПА
ПРОГРАМ ОБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА УЖИХ УМУТРАШЊИХ ЈЕДИНИЦА
Циљ: Јачање капацитета руководилаца за управљање стресом.
Циљна група: Програм је намењен руководиоцима ужих унутрашњих јединица у органима управе (руководиоцима група, шефовима одсека и начелницима одељења).
Реализатор: 
Снежана Шундрић, акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу.
Време одржавања: 08:15-15:30 часова 
Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, II спрат, сала 274
Координатор: Бобана Вучић, bobana.vucic@napa.gov.rs 
Организатор: Национална академија за јавну управу

Обука предавача

24 - 27. јун 2019. године, ОБУКА ПРЕДАВАЧА - ОСНОВНИ НИВО ПОПУЊЕНА ГРУПА
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Циљ: Унапређење знања, вештина и ставова предавача за извођење обука предвиђених програмом стручног усавршавања апослених. 
Циљна група:
Службеници са мање или више предавачког искуства и специјалистичким знањем из неке од области предвиђене програмима општег стручног усавршавања.
Реализатор: Гордана Панајотовић, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 223 
Координатор: Александра Мајкић, aleksandra.majkic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу

Развој личних вештина

24. - 25. јун 2019. године, ИЗ ДРУГОГ УГЛА – УСПЕШНО РЕШАВАЊЕ КОНФЛИКАТА
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Циљ: Унапређење знања, вештина и ставова службеника за адекватно реаговање и управљање конфликтним ситуацијама у радној средини.
Циљна група: Сви запослени.
Реализатори: Наташа Ћирић, Лидија Петковић, Акредитовани реализатори Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 09-15:30 часова
Место одржавања: Регионални центар за стручно усавршавање, Ниш
Координатор: Видосава Величковић, vidosava.velickovic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 19.06.2019 године или до попуне.

Управљање законодавним процесом и управни акти

24. - 25. јун 2019. године, АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ПРОПИСА – ПУТ ДО КВАЛИТЕТНИХ ПРОПИСА
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Циљ: Унапређење капацитета полазника за спровођење адекватне и свеобухватне анализе директних и индиректних ефеката нових решења на привреду, грађане и јавну управу. Разумевање значаја анализе ефеката у различитим фазама законодавног процеса и повећање одговорности државних службеника за спровођење анализа ефеката.
Циљна група: Државни службеници који раде на нормативним пословима и пословима планирања, анализе, координације и праћења примене прописа и јавних политика.
Реализатор: Огњен Богдановић и Марко Урошевић, Републички секретаријат за јавне политике
Време одржавања: 08:00 - 15:30
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
Координатор: Радмила Томовић, radmila.tomovic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 20.06.2019 године или до попуне.

Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица

25. јун 2019. године, УПРАВЉАЊЕ ПРОМЕНАМА И РУКОВОЂЕЊЕ
ПРОГРАМ OБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА УЖИХ УНУТРАШЊИХ ЈЕДИНИЦА
Циљ: Јачање капацитета руководилаца за примену различитих приступа управљања променама у пракси и унапређење њихове улоге у државној управи.
Циљна група: Руководиоци ужих унутрашњих јединица у органима управе (руководиоци група, шефови одсека и начелници одељења).
Реализатор: Славка Драшковић Јовановић, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:00 - 15:30
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 233
Координатор: Јелена Грујић, jelena.grujic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 21.06.2019 године или до попуне.

Развој дигиталних компетенција

25. - 26. јун 2019. године, БАЗЕ ПОДАТАКА
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Циљ: Оспособљавање полазника за самосталну израду и одржавање једноставнијих база података и пратећег апликативног софтвера за унос и обраду података, претраживање, креирање извештаја и графикона.
Циљна група: Запослени који раде на програмима развијеним у систему за управљање базом података, програмима који користе MS Access базу као складиште података и они који желе да унапреде своје знање.
Реализатор: Јован Алексић, Акредитовани реализатори Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 09-15:30 часова
Место одржавања: Регионални центар за стручно усавршавање, Лесковац
Координатор: Видосава Величковић, vidosava.velickovic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 19.06.2019 године или до попуне.

Развој личних вештина

26. - 27. јун 2019. године, КАКО ПОСПЕШИТИ ЛИЧНУ ЕФИКАСНОСТ? 
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Циљ: Унапређење вештина презентације и јавног наступа службеника за потребе њиховог радног места.
Циљна група: Сви запослени.
Реализатор:
Зорана Смиљанић Милојевић, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:15 - 15:30 часова
Место одржавања: Београд, Градска управа града Београда, Крањице Марије 1, XX спрат, мала сала 
Координатор: Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 21.06.2019 године или до попуне.

Управа у служби грађана

26. јун 2019. године, МЕТАРЕГИСТАР И ПОПИС СЛУЖБЕНИХ ЕВИДЕНЦИЈА
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Циљ:
Стицање знања и развој вештина за рад у Метарегистру ради стандардизованог управљања подацима.
Циљна група: Државни службеници који су у оквиру државних органа одређени за вођење службених евиденција.
Реализатор: Светлана Јовановић, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:00-15:30
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
Координатор: Александра Мајкић, aleksandra.majkic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 20.06.2019 године или до попуне.

Управљање системом јавних политика

26. - 27. јун 2019. године, ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА И ВРЕДНОВАЊЕ У ПРОЦЕСУ УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ ПОЛИТИКАМА
ОПШТИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА
Циљ: Развијање аналитичких капацитета полазника за унапређење процеса праћења спровођења јавних политика и вредновање резултата јавних политика.
Циљна група: Руководиоци у органима државне управе и државни службеници који раде на пословима планирања, анализе, координације и праћења примене јавних политика.
Реализатори: Дијана Илић Зоговић и Светлана Аксентијевић, Републички секретаријат за јавне политике
Време одржавања: 08:30 - 15:30 часова
Место одржавања: Сала 274, Палата Србија, источни улаз, II спрат
Координатор: Синиша Барјактаревић, sinisa.barjaktarevic@napa.gov.rs
Организатор:
Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 14.06.2019 године или до попуне.

Управљање међународном развојном помоћи и фондовима ЕУ

27. - 28. јун 2019. ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ: ПЛАЋАЊЕ УГОВАРАЧИМА
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Циљ: Унапређење теоријског и практичног знања државних службеника из области правилиа и процедура које се односе на токове новца и области планирања средстава ЕУ и средстава за суфинансирање.
Циљна група: Менаџери ИПА пројеката и њихови руководиоци, финансијске службе и интерни ревизори тела одређених за управљање програмима претприступне помоћи, као и ревизори Ревизорског тела.
Реализатор: Љиљана Илић, акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:00 - 15:30
Место одржавања: Београд, Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 273
Координатор: Јована Важић, jovana.vazic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 26.06.2019 године или до попуне.

Развој дигиталних компетенција

27. јун 2019. године, ВИДЉИВОСТ ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ПРИМЕНА СМЕРНИЦА ЗА ИЗРАДУ ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Циљ: Унапређење знања и вештина полазника за самосталну израду и ажурирање интернет презентација органа.
Циљна група: Службеници који раде на пословима одржавања веб сајтова или припремања садржаја за исти.
Реализатор: Наташа Крстић, Акредитовани реализатори Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 09-15:30 часова
Место одржавања: Ниш, Регионални центар за стручно усавршавање
Координатор: Синиша Барјактаревић, sinisa.barjaktarevic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 24.06.2019 године или до попуне.

претрага
календар