ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Преглед обука по темама
УВОДНИ ПРОГРАМИ ОПШТЕГ ОСПОСОБЉАВАЊА ПРИПРАВНИКА И НОВОЗАПОСЛЕНИХ
Уводни програм општег оспособљавања приправника и новозапослених
ПРОГРАМИ ОПШТЕГ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА
Управљање системом јавних политика
Управа у служби грађана
Управљање законодавним процесом и управни акти
Инспекцијски надзор
Јавне финансије
Управљање финансијском помоћи Европске уније
Кохезиона политика ЕУ
Управљање људским ресурсима
Безбедност, заштита и здравље на раду
Борба против корупције
Заштита људских права и тајности података
Пословна комуникација
Страни језик
Информационо комуникационе технологије
ПРОГРАМ ОПШТЕГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке за државне службенике на положају
Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица
Програм обуке за државне службенике који се припремају за обављање послова на руководећим радним местима
ПРОГРАМ ОПШТЕГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАПРЕДНИХ ВЕШТИНА ОБУЧАВАЊА И УПРАВЉАЊА ЛИЧНИМ РАЗВОЈЕМ И РАЗВОЈЕМ ЗАПОСЛЕНИХ
Обука предавача
Лични развој запослених

Преглед обука по темама

Уводни програм општег оспособљавања приправника и новозапослених

ONLINE ОБУКА - УПРАВНИ ПОСТУПАК И УПРАВНИ СПОР
Циљ:
пружање подршке приправницима и новозапосленим државним службеницима у припремању и успешном полагању државног стручног испита из области управног поступања према Закону о општем управном поступку, коришћењем MOODLE e-learning платформе
Циљна група: приправници и новозапослени који се припремају за полагање државног стручног испита Организатор: Служба за управљање кадровима и пројекат „Подршка спровођењу Закона о општем управном поступку у РС“
Координатор: Јелена Ђорђевић, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
Детаљније информације о курсу можете пронаћи на линку.

Пословна комуникација

25-26. јануар 2018. године, ПРОГРАМ НА НЕМАЧКОМ ЈЕЗИКУ: „ИНТЕРКУЛТУРАЛНА КОМУНИКАЦИЈА“

Неопходно је приликом пријаве у "Очекивањима" уписати ниво положеног курса немачког, институцију и годину полагања, а очекивања од обуке написати на немачком језику.
Циљ обуке
: Унапређење пословног понашања службеника кроз упознавање са специфичностима других култура.
Циљна група: Државни службеници који раде на пословима међународне сарадње, или су руководиоци у органима државне управе и који говоре немачки језик на нивоу Б2 и Ц1
Предавач: Christine Jansen
, Irene Herzog, Гете институт у Србији
Време одржавања: 09:30 - 15:30 часова
Место одржавања:
Палата Србија, источни улаз, II спрат
Координатор:
Наташа Живојиновић, 301-4236
Организатор: Служба за управљање кадровима
и Гете инситут у Београду

 

 


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 22.01.2018 године или до попуне.

претрага
календар