ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Све вести
све вести
31.01.2019.

Служба за управљање кадровима је у сарадњи са Националном академијом за јавну управу припремила и организовала обуке за примену Уредбе о одређивању компетенција за рад државних службеника и Уредбе о разврствању радних места и мерилима за опис радних места које су донете у јануару 2019. године.
Циљ обуке је да државни службеници запослени у јединицама за кадрове буду упознати са оквиром компетенција државних службеника, садржином Уредби и да стекну знања и развију вештине за анализу посла и одређивање компетенција потребних за рад државних службеника
Реализатори обука су запослени из Службе за управљање кадровима.

27.11.2018.

Прeдстaвници Службe зa упрaвљaњe кaдрoвимa су учeствoвaли нa прeдaвaњу у склoпу прeдмeтa Упрaвљaњe људским рeсурсимa кoje сe oдржaлo нa Eкoнoмскoм фaкултeту у Бeoгрaду 20.11.2018. гoдинe.
Нa прeдaвaњу су учeствoвaли: пoмoћник дирeктoрa- рукoвoдилaц Сeктoрa зa oдaбир и рaзвoj кaдрoвa у Служби зa упрaвљaњe кaдрoвимa Дрaгaнa Jaнкoвић, рукoвoдилaц Групe зa aнaлизу рaдних мeстa и плaнирaњe кaдрoвa у Служби зa упрaвљaњe кaдрoвимa Mилицa Буквић и прaктикaнт нa стручнoм усaвршaвaњу у Служби зa упрaвљaњe кaдрoвимa Joвaнa Никитoвић.

02.11.2018.

Служба за управљање кадровима учествовала је на Округлом столу о високим државним службеницима који се одржао 19.10.2018. године у Палати Србије. Из службе за управљање кадровима Округлом столу су присуствовали : директор Проф. др Данило Рончевић, в.д Помоћник директора- Руководилац Сектора за аналитичке послове в.д. Проф. Др. Дејан Костић и Помоћник директора- Руководилац Сектора за правне, финансијске и опште послове в.д. Нада Вуковић Ракић.

На овом округлом столу представљена је Мисија за државне службенике на руководећим радним местима при кабинету премијера Републике Француске у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе Републике Србије.

Овај округли сто омогућио је свеобухватне разговоре високог нивоа о управљању државним службеницима на руководећим радним местима , у Републици Србији као и у Републици Француској.

 

04.10.2018.

Служба за управљање кадровима учествовала је на Округлом столу „У корак са ХР трендовима", у оквиру Међународне научне конференције Универзитета Сингидунум, FINIZ, 26. септембра 2018. године.
Догађај је окупио представнике ХР практичара и академске заједнице у области менаџмента људских ресурса. Посебан акценат дат је тренду, модерном, чак будућем у овој области, те је разматрана перспектива ХР функције, као и алтернативе одговора ХР заједнице на изазове савременог пословног окружења.
Излагачи су били представник државне управе и утицајних компанија приватног сектора.
Директор Службе за управљање кадровима, др Данило Рончевић, представио је надлежност и улогу Службе, специфичност управљања људским ресурсима у државној управи, као и неке од савремених техника и метода које Служба примењује. Представио је изазове у смислу даљег законског уређења ове области, очекиваног доношења новог Закона о државним службеницима, пратећих подзаконских аката, као и изазове у имплементацији у домену анализе посла, кадровског плана, интерног тржишта рада, Централне кадровске евиденције, на компетенцијама засноване селекције, оцењивања, задржавања запослених и управљања развојем каријере путем примене савремених метода подршке развоју: асесмент центар, саветовање, коучинг и менторство.

26.02.2018.

Служба за управљање кадровима Владе Републике Србије организовала је  у сарадњи са немачком Фондацијом Ханс Зајдел, 22. и 23. фебруара 2018. године у Београду, у хотелу „Зира" регионалну конференцију „Модерни инструменти за развој људских ресурса у јавној управи".

Конференција „Модерни инструменти за развој људских ресурса у јавној управи", организована је са циљем да се кроз представљање добрих примера из праксе и размену мишљења и искустава стручњака и ХР практичара из земаља Региона, пружи даља подршка унапређењу и модернизацији управљања људским ресурсима у државним управама, као кључном ресурсу административне реформе.

 

19.02.2018.

Агенција за борбу против корупције расписала је јавни позив за извођача тренинга за тренере у области етике и интегритета у јавном сектору.

Заинтересовани кандидати који испуњавају услове за учешће на јавном позиву, односно имају завршен факултет и спроведено најмање 30 обука или 30 данa обуке за одрасле могу послати своје пријаве до 12. марта текуће године. 

 

07.02.2018.

Служба за управљање кадровима у сарадњи са ГИЗ пројектом „Подршка реформи јавне управе" реализује „Програм обуке из коучинга-основе теорије и праксе"  за запослене у Служби и Министарству државне управе и локалне самоуправе који представља даље јачање капацитета државних службеника који у оквиру различитих активности и програма Службе обављају коучинг разговоре. Очекивани резултати Програма су потпуно овладавање основним коучинг вештинама, упознавање са напредним коучинг вештинама и алаткама, као и уочавање могућих начина примене коучинга са запосленима у органима државне управе и службама Владе. Програм има за циљ унапређење капацитета Коучинг тима и да се допринесе побољшању резултата рада запослених у органима државне управе са којима се води коучинг разговор, пружање додатног подстицаја њиховом професионалном развоју, као и разумевање ширег утицаја коучинг културе у органима управе на повећање ефикасности рада и креирање подстицајне радне атмосфере. Од почетка реализације Програма, 11.12. 2017. године до данас одржано је три вишедневна модула. Трећи модул је успешно реализован 1-2. фебруара 2018. године. 

 

05.02.2018.

Служби за управљање кадровима упућено је обавештење о актуелном конкурсу Колега Карла Фридриха Герделера за добру управу (Carl Friedrich Goerdeler-Kolleg für Good Governance) за учешће у једногодишњем програму усавршавања на немачком језику, намењеном будућој генерацији лидера из Азербејџана, Белорусије, Грузије, Јерменије, Молдавије, Русије, Србије, Турске и Украјине. Програм усавршавања спроводи Фондација Роберта Боша (Robert Bosch Stiftung), у сарадњи са Немачким друштвом за спољну политику (Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik). У току програмске године учесници пролазе кроз три семинара и спроводе сопствени пројекат из области добрe управe у матичној земљи. Учествовање у Програму је бесплатно. Почетак Програма је 13. септембра 2018. године.

Информације о Фондацији, Колегу, програму и условима учешћа доступне су електронским путем на интернет страници www.goerdeler-kolleg.de. Рок за слање пријава је 19. фебруар 2018. године.

25.12.2017.

Посета представника Националног института за развој људских ресурса Републике Кореје проистекла је активност из раније потписаног Меморандума о разумевању између две земље, а који се односи на управљање људским ресурсима. Меморандум су 28.2.2017. године потписали директор Службе за управљање кадровима Данило Рончевић и министар за управљање људским ресурсима Републике Кореје Ким Донг-Кеук у Београду.

Посети 19. децембра 2017. присуствовали су представник Амбасаде Републике Кореје, представници Националног института за развој људских ресурса Републике Кореје, представници Службе за управљање кадровима, и Министарства за државну управу и локалну самоуправу.

Циљ посете је размена искуства и добре праксе између Републике Кореје и Републике Србије у погледу унапређења система усавршавања и развоја запослених, а пре свега у области унапређења Програма обуке руководилаца и електронског учења.

05.12.2017.

Поводом даљег унапређења управљања људским ресурсима у државној управи као једне од кључних области реформе јавне управе у процесу придруживања ЕУ, Министарство државне управе и локалне самоуправе и Служба за управљање кадровима су у оквиру пројекта „Подршка реформи јавне управе" немачке билатералне сарадње који спроводи ГИЗ припремили Нацрт Оквира компетенција државних службеника у Републици Србији.

страница 1 од 16 | следећа >
претрага