ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Све вести
све вести
20.10.2017.

Служба за управљање кадровима и Министарство државне управе и локалне самоуправе, уз подршку пројекта Јачање капацитета јавне управе развојем универзитетских курикулума из финансијског менаџмента, рачуноводства и контроле - (Finanacial management, Accounting and Controlling curricula development for capacity building of public administration - FINAC), финансираног у оквиру Ерасмус+ програма Европске уније, започиње циклус обука из области јавних финансија.

03.07.2017.

У току је посета представника Службе за управљање кадровима Министарству за управљање људским ресурсима Републике Кореје. Дана 29. јуна 2017. године одржан је састанак коме су присуствоали директор Службе за управљање кадровима др Данило Рончевић и корејски министар за управљање људским ресурсима Ким Донг-кеук, на коме је разговарано о значају перманентног стручног усавршавања државних службеника и значају модерног информационог система за управљање људским ресурсима из чијих се извештаја могу креирати стратешки правци даљег развоја државне управе.

04.05.2017.

Циљ Програма је допринос развоју компетенција руководилаца које омогућавају проспективно мишљење, оријентисаност ка резултатима, као и адекватно вођење и развој запослених засновано на ефикасној комуникацији, ради ефикаснијег и ефективнијег обављањa руководилачких послова и унапређења процеса управљања у државној управи.

Програм је намењен руководиоцима ужих унутрашњих јединица у органима управе (руководиоцима група, шефовима одсека и начелницима одељења). Рок пријаве је до четвртка 11. маја 2017. године, или до краће, до попуне места. 

27.03.2017.

Служба за управљање кадровима у сарадњи са немачком Фондацијом Ханс Зајдел, а у склопу обележавања десетогодишњице успешне сарадње, у четвртак 23. марта у хотелу „Зира“ у Београду, организовала је конференцију под називом „Јачање капацитета руководилаца у државној управи - пракса и изазови“.

20.03.2017.

Служба за управљање кадровима је успешно реализовала четири програма општег стручног усавршавања државних службеника из органа државне управе и служби Владе у 2016. години у складу са Правилником бр. 150-01-3/2016-17 од 9. марта 2016. године о утврђивању програма општег стручног усавршавања државних службеника из органа државне управе и служби Владе за 2016. годину, који је донела министарка државне управе и локалне самоуправе.

14.03.2017.

Служба за управљање кадровима у сарадњи са Филолошким факултетом Универзитета у Београду уз подршку Амбасаде Сједињених Америчких Држава у Србији, организује курс енглеског језика за државне службенике из органа државне управе.

03.03.2017.

У циљу подстицања државних службеника да активније учествују у планирању и реализовању сопственог професионалног и личног развоја, Служба за управљање кадровима током марта месеца организује дане асесмент/развојног центра, односно процену компетенција свих који су заинтересовани да боље упознају своје потенцијале и да ефикасније управљају властитим развојем.

28.02.2017.

Београд, 27. фебруар 2017. године - Директор Службе за управљање кадровима Владе Републике Србије Данило Рончевић и министар за управљање људским ресурсима Републике Кореје Ким Донг-кеук потписали су данас у Палати Србије Меморандум о разумевању између две земље који се односи на управљање људским ресурсима.

21.02.2017.

Служба за управљање кадровима и Републички секретаријат за јавне политике отпочели су реализацију обука за попис административних поступака који се односе на пословање. Обуке се реализују у циљу пружања подршке надлежним органима и организацијама за попис административних поступака на републичком нивоу. Полазници обука су координатори и државни службеници надлежни за спровођење административних поступака у оквиру министарстава, органа у саставу министарстава, јавних агенција, јавних предузећа, посебних организација, инспекција и независних регулаторних тела.
Оперативним планом је предвиђена реализација најмање 20 обука за све учеснике у попуњавању Обрасца 1 и најмање 8 обука за све учеснике у попуњавању Обрасца 2, у току фебруара и марта 2017. године.

13.02.2017.

Служба за управљање кадровима Владе Србије започела је реализацију семинара „Припрема програмског буџета" у оквиру програмске области Јавних финансија Програма општег континуираног стручног усавршавања државних службеника. Након одржане обуке од стране предавача Мирјане Станојевић и Милице Илић из Сектора буџета Министарства финансија, семинар се наставља 13. и 14. фебруара 2017. године за другу групу полазника. Тренери су завршили програм „Тренинг тренера у области програмског буџета" уз подршку „USAD BEP" пројекта 2016. године. Превасходни циљ семинара „Припрема програмског буџета" је оспособљавање учесника да ефективно учествују у припреми програмског буџета, као и да ефективно користе програмски буџет као алат за боље управљање ресурсима и учинком. У оквиру програмске области Јавних финансија у току овог месеца одржаће се и додатни модули у вези са праћењем и извештавањем о учинку програма, који ће такође бити намењени руководиоцима унутрашњих јединица и државним службеницима који раде на припреми, планирању, праћењу и извршењу буџета.

Неке од тема о којима се говори на обуци у вези са припремом програмског буџета су: елементи програмског буџета, презентација и дискусија постојећих програмских структура, планирање расхода и издатака у програмском буџету, хијерархија циљева у програмском буџету...

Поред предавања учесници ће имати прилику да кроз додатне интерактивне вежбе, овладају припремом и спровођењем програмског буџета.

< претходна | страница 2 од 15 | следећа >
претрага