ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Све вести
све вести
20.03.2017.

Служба за управљање кадровима је успешно реализовала четири програма општег стручног усавршавања државних службеника из органа државне управе и служби Владе у 2016. години у складу са Правилником бр. 150-01-3/2016-17 од 9. марта 2016. године о утврђивању програма општег стручног усавршавања државних службеника из органа државне управе и служби Владе за 2016. годину, који је донела министарка државне управе и локалне самоуправе.

14.03.2017.

Служба за управљање кадровима у сарадњи са Филолошким факултетом Универзитета у Београду уз подршку Амбасаде Сједињених Америчких Држава у Србији, организује курс енглеског језика за државне службенике из органа државне управе.

03.03.2017.

У циљу подстицања државних службеника да активније учествују у планирању и реализовању сопственог професионалног и личног развоја, Служба за управљање кадровима током марта месеца организује дане асесмент/развојног центра, односно процену компетенција свих који су заинтересовани да боље упознају своје потенцијале и да ефикасније управљају властитим развојем.

28.02.2017.

Београд, 27. фебруар 2017. године - Директор Службе за управљање кадровима Владе Републике Србије Данило Рончевић и министар за управљање људским ресурсима Републике Кореје Ким Донг-кеук потписали су данас у Палати Србије Меморандум о разумевању између две земље који се односи на управљање људским ресурсима.

21.02.2017.

Служба за управљање кадровима и Републички секретаријат за јавне политике отпочели су реализацију обука за попис административних поступака који се односе на пословање. Обуке се реализују у циљу пружања подршке надлежним органима и организацијама за попис административних поступака на републичком нивоу. Полазници обука су координатори и државни службеници надлежни за спровођење административних поступака у оквиру министарстава, органа у саставу министарстава, јавних агенција, јавних предузећа, посебних организација, инспекција и независних регулаторних тела.
Оперативним планом је предвиђена реализација најмање 20 обука за све учеснике у попуњавању Обрасца 1 и најмање 8 обука за све учеснике у попуњавању Обрасца 2, у току фебруара и марта 2017. године.

13.02.2017.

Служба за управљање кадровима Владе Србије започела је реализацију семинара „Припрема програмског буџета" у оквиру програмске области Јавних финансија Програма општег континуираног стручног усавршавања државних службеника. Након одржане обуке од стране предавача Мирјане Станојевић и Милице Илић из Сектора буџета Министарства финансија, семинар се наставља 13. и 14. фебруара 2017. године за другу групу полазника. Тренери су завршили програм „Тренинг тренера у области програмског буџета" уз подршку „USAD BEP" пројекта 2016. године. Превасходни циљ семинара „Припрема програмског буџета" је оспособљавање учесника да ефективно учествују у припреми програмског буџета, као и да ефективно користе програмски буџет као алат за боље управљање ресурсима и учинком. У оквиру програмске области Јавних финансија у току овог месеца одржаће се и додатни модули у вези са праћењем и извештавањем о учинку програма, који ће такође бити намењени руководиоцима унутрашњих јединица и државним службеницима који раде на припреми, планирању, праћењу и извршењу буџета.

Неке од тема о којима се говори на обуци у вези са припремом програмског буџета су: елементи програмског буџета, презентација и дискусија постојећих програмских структура, планирање расхода и издатака у програмском буџету, хијерархија циљева у програмском буџету...

Поред предавања учесници ће имати прилику да кроз додатне интерактивне вежбе, овладају припремом и спровођењем програмског буџета.

01.02.2017.

Министарка државне управе и локалне самоуправе, у складу са одредбама Закона о државним службеницима и Уредбом о стручном усавршавању, донела је Правилник о утврђивању програма општег стручног усавршавања државних службеника из органа државне управе и служби Владе. који је објављен у „Службеном гласнику РС", број 6/17.

31.01.2017.

Служба за управљање кадровима у оквиру програма општег стручног усавршавања државних службеника из органа државне управе и служби Владе за 2016. годину реализовала је 183 обуке, курсеве немачког, француског и енглеског језика као и активности менторства и коучинга.

 

30.12.2016.

Служби за управљање кадровима упућена је понуда једногодишњег програма усавршавања на немачком језику Герделер-Колег (Carl Friedrich Goerdeler-Kolleg für Good Governance), намењеног будућој генерацији лидера, за кандидате из Републике Србије. Програм усавршавања спроводи Фондација Роберта Боша (Robert Bosch Stiftung), у сарадњи са Немачким друштвом за спољну политику (Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik).

Информације о Фондацији, Колегу, као и могућност пријаве учешћа у Програму доступне су електронским путем на интернет страници www.goerdeler-kolleg.de. Рок за слање пријава је 20. фебруар 2017. године.

 

27.12.2016.

Служба за управљање кадровима успешно је реализовала Програм обуке за руководиоце. Програм се састојао из обавезих и изборних модула који су се одвијали од 30. септембра до 18. новембра 2016. године и додатних програмских активности-самопроцене, коучинга и менторинга у области управљања и развоја запослених. Завршна програмска активност одржана је у петак 23. децембра 2016. године. Изложен је свеобухватан преглед спроведених активности, представљени су резултати програма, презентовани су менторски радови, и додељено је 17 потврда и сертификата полазницима.

< претходна | страница 2 од 15 | следећа >
претрага