ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Све вести
све вести
20.11.2017.

Служба за управљање кадровима у сарадњи са ГИЗ пројектом "Подршка реформи јавне управе" успешно је реализовала први Програм обуке за државне службенике на положају. Програм „Променама до квалитета" се састојао из обавезних програмских активности - семинара, и додатних програмских активности-самопроцене, коучинга и менторства у области управљања променама у периоду од  12. септембра до 7. новембра 2017. године. Активности менторства су реализоване уз подршку Јединице за подршку управљању променама Министарства државне управне управе и локалне самоуправе.

Завршна активност одржана је 7. новембра 2017. године. Приказане су спроведене активности, представљени су резултати програма, укључујући менторство, и додељене потврде и сертификати учесницима. 

 

10.11.2017.

У циљу развијања знања и вештина државних службеника на пословима међународне сарадње и Европских интеграција Служба за управљање кадровима, у сарaдњи са Европским колеџом у Брижу, уз подршку Међународне организације Франкофонија (ОИФ) и Француског института у Србији, реализовала је Програм на француском језику „Глобализација и економска дипломатија", у периоду 8-9. новембра 2017. године. Полазници су имали прилику да се упознају са савременим тенденцијама у области економске дипломатије и перспективама у контексту глобализације.

 

10.11.2017.

Прeдстaвници Службe зa упрaвљaњe кaдрoвимa и Кaбинeтa Прeдсeдникa Влaдe РС oдржaли су дaнa 30. oктoбрa oвe гoдинe сaстaнaк сa прeдстaвницимa Mинистaрствa упрaвe Рeпубликe Хрвaтскe и Држaвнe шкoлe зa jaвну упрaву.

Имajући у виду дoнeт Зaкoн o Нaциoнaлнoj aкaдeмиjи зa jaвну упрaву, тoкoм сaстaнкa су рaзмeњeнe инфoрмaциje и искуствo у вeзи сa пoслoвaњeм Држaвнe шкoлe зa jaвну упрaву кao цeнтрaлнe устaнoвe зa усaвршaвaњe у хрвaтскoj jaвнoj упрaви, кoje ћe бити кoриснo зa успoстaвљaњe и рaд Нaциoнaлнe aкaдeмиje зa jaвну упрaву.

 

23.10.2017.

У циљу развијања знања и вештина државних службеника на пословима планирања, анализе, координације, креирања, спровођења, праћења спровођења и вредновање ефеката јавних политика у државној управи Служба за управљање кадровима, у сарaдњи са Републичким секретаријатом за јавне политике и уз подршку ГИЗ пројекта "Подршка реформи јавне управе", реализовала је Програм јачања капацитета државних службеника за управљање јавним политикама „Ка квалитетнијим јавним политикама".

20.10.2017.

Служба за управљање кадровима и Министарство државне управе и локалне самоуправе, уз подршку пројекта Јачање капацитета јавне управе развојем универзитетских курикулума из финансијског менаџмента, рачуноводства и контроле - (Finanacial management, Accounting and Controlling curricula development for capacity building of public administration - FINAC), финансираног у оквиру Ерасмус+ програма Европске уније, започиње циклус обука из области јавних финансија.

03.07.2017.

У току је посета представника Службе за управљање кадровима Министарству за управљање људским ресурсима Републике Кореје. Дана 29. јуна 2017. године одржан је састанак коме су присуствоали директор Службе за управљање кадровима др Данило Рончевић и корејски министар за управљање људским ресурсима Ким Донг-кеук, на коме је разговарано о значају перманентног стручног усавршавања државних службеника и значају модерног информационог система за управљање људским ресурсима из чијих се извештаја могу креирати стратешки правци даљег развоја државне управе.

04.05.2017.

Циљ Програма је допринос развоју компетенција руководилаца које омогућавају проспективно мишљење, оријентисаност ка резултатима, као и адекватно вођење и развој запослених засновано на ефикасној комуникацији, ради ефикаснијег и ефективнијег обављањa руководилачких послова и унапређења процеса управљања у државној управи.

Програм је намењен руководиоцима ужих унутрашњих јединица у органима управе (руководиоцима група, шефовима одсека и начелницима одељења). Рок пријаве је до четвртка 11. маја 2017. године, или до краће, до попуне места. 

27.03.2017.

Служба за управљање кадровима у сарадњи са немачком Фондацијом Ханс Зајдел, а у склопу обележавања десетогодишњице успешне сарадње, у четвртак 23. марта у хотелу „Зира“ у Београду, организовала је конференцију под називом „Јачање капацитета руководилаца у државној управи - пракса и изазови“.

20.03.2017.

Служба за управљање кадровима је успешно реализовала четири програма општег стручног усавршавања државних службеника из органа државне управе и служби Владе у 2016. години у складу са Правилником бр. 150-01-3/2016-17 од 9. марта 2016. године о утврђивању програма општег стручног усавршавања државних службеника из органа државне управе и служби Владе за 2016. годину, који је донела министарка државне управе и локалне самоуправе.

14.03.2017.

Служба за управљање кадровима у сарадњи са Филолошким факултетом Универзитета у Београду уз подршку Амбасаде Сједињених Америчких Држава у Србији, организује курс енглеског језика за државне службенике из органа државне управе.

< претходна | страница 2 од 16 | следећа >
претрага