ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Вести
ODRŽANA KONFERENCIJA NA TEMU „JAČANјE KAPACITETA RUKOVODILACA U DRŽAVNOJ UPRAVI - PRAKSA I IZAZOVI“
27.03.2017.

Služba za upravlјanje kadrovima u saradnji sa nemačkom Fondacijom Hans Zajdel, a u sklopu obeležavanja desetogodišnjice uspešne saradnje, u četvrtak 23. marta u hotelu „Zira“ u Beogradu, organizovala je konferenciju pod nazivom „Jačanje kapaciteta rukovodilaca u državnoj upravi - praksa i izazovi“.

Uvažene zvanice, visoke predstavnike brojnih organa državne uprave, profesore univerziteta i stručnjake u oblasti upravlјanja lјudskim resursima, u uvodnom govoru pozdravili su direktor Službe za upravlјanje kadrovima dr Danilo Rončević, pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave Dražen Maravić i zamenica direktora kancelarije Hans Zajdel Fondacije u Beogradu Dagmar Konstantinović.

Konferencija je organizovana sa cilјem informisanja prisutnih o modernim konceptima stručnog usavršavanja i razvoja kompetencija rukovodilaca, kao i o prednostima i izazovima postojeće prakse u ovoj oblasti, u kontekstu reforme javne uprave. Takođe, predstavlјena je uloga rukovodilaca u strateškom upravlјanju, dosadašnje i trenutne aktivnosti u pogledu razvoja kompetencija rukovodilaca, moderni instrumenti razvoja koje Služba u svom radu primenjuje, kao i novi programi stručnog usavršavanja za tri nivoa rukovodilaca u državnoj upravi za 2017. godinu.

Pristup temi jednako je bio potkreplјen aktuelnim naučnim saznanjima, kao i praktičnim iskustvima u oblasti jačanja kapaciteta rukovodilaca. Izlagači su bili predstavnici Službe za upravlјanje kadrovima, profesori univerziteta i stručnjaci u oblasti upravlјanja lјudskim resursima, kao i predstavnici drugih organa državne uprave i partnerskih institucija iz Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova, Kancelarije za evropske integracije i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

Sledeća konferencija na srodnu temu, koja će se osvrnuti i na praksu i iskustva u ovoj oblasti partnerskih institucija iz državnih uprava zemalјa regiona, planirana je za kraj maja 2017.

 

претрага