ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Вести
ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗА БОЉЕ УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА
20.10.2017.

Служба за управљање кадровима и Министарство државне управе и локалне самоуправе, уз подршку пројекта Јачање капацитета јавне управе развојем универзитетских курикулума из финансијског менаџмента, рачуноводства и контроле - (Finanacial management, Accounting and Controlling curricula development for capacity building of public administration - FINAC), финансираног у оквиру Ерасмус+ програма Европске уније, започиње циклус обука из области јавних финансија.
Циљ обука је допринос унапређењу квалитета буџетирања, финансијског управљања, рачуноводства и контроле, унапређењем знања и вештина запослених у јавном сектору у области финансијског управљања и контроле, припреме програмског буџета и праћења његове реализације, као и унапређењем знања и вештина запослених у вези са циљевима, задацима интерне ревизије у јавном сектору, као и односа интерне и екстерне ревизије у јавном сектору и процеса прикупљања ревизорских доказа.
Обуке се реализују у сарадњи са Факултетом за економију, финансије и администрацију (ФЕФА) као једним од партнера на Пројекту.
Више о предстојећим обукама можете видети овде.

претрага