ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Вести
Завршен Програм обуке за државне службенике на положају „ПРОМЕНАМА ДО КВАЛИТЕТА“
20.11.2017.

Служба за управљање кадровима у сарадњи са ГИЗ пројектом "Подршка реформи јавне управе" успешно је реализовала први Програм обуке за државне службенике на положају. Програм „Променама до квалитета" се састојао из обавезних програмских активности - семинара, и додатних програмских активности-самопроцене, коучинга и менторства у области управљања променама у периоду од  12. септембра до 7. новембра 2017. године. Активности менторства су реализоване уз подршку Јединице за подршку управљању променама Министарства државне управне управе и локалне самоуправе.

Циљ Програма је допринос развоју компетенција руководилаца које се, између осталог, огледају у проспективном мишљењу, оријентисаности ка резултатима и адекватном вођењу и развоју запослених. Програм омогућаава разумевање стратешког оквира, динамике и комплексности управљања у државној управи, уз јасно разликовање руковођења и лидерства.  

Програм је намењен државним службеницима на положају из органа државне управе и служби Владе (помоћницима министара, директорима, заменицима и помоћницима директора посебних организација и служби Владе).  

Завршна активност одржана је 7. новембра 2017. године. Приказане су спроведене активности, представљени су резултати програма, укључујући менторство, и додељене потврде и сертификати учесницима. 

 

претрага