conrner corner

На 11. седници одржаној 10. септембра 2010. године Високи службенички савет донео је следећи

 

ЗАКЉУЧАК


1. Прихвата се мишљење Министарства за државну управу и локалну самоуправу број 152-02-1418/2010-06 од 6. септембра 2010. године да се решења функционера којима су запослени ослобађани обавезе полагања стручног испита за послове за које су се примали, не могу уподобити са доказом о државном стручном испиту за рад у органима државне управе које су учесници конкурса у обавези да доставе уз пријаву на конкурс за попуњавање положаја.
2. Конкурсне комисије за спровођење поступака за попуњавање положаја ће убудуће у свом раду примењивати мишљење из става 1. овог Закључка.

 

corner corner