ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Акти савета

Извештај о поштовању Кодекса понашања државних службеника за 2017. годину

Одлука о изменама и допунама Кодекса понашања државних службеника са разлозима за њено доношење 24.3.2018.

Одлука о изменама и допунама Кодекса понашања државних службеника 23.5.2018.

Одлука о допуни пословника Високог службеничког савета

Пословник Високог службеничког савета

Правилник о изменама и допунама Правилника о стручним оспособљеностима, знањима и вештинама које се проверавају у изборном поступку, начину њихове провере и мерилима за избор на радна места

Правилник о стручним оспособљеностима, знањима и вештинама које се проверавају у изборном поступку, начину њихове провере и мерилима за избор на радна места

Одлука о повезаним лицима с чланом конкурсне комисије

Измена и допуна Кодекса понашања државних службеника  

Кодекс државних службеника  

Закључак у вези ослобађања обавезе полагања стручног испита

Извештај о поштовању кодекса понашања државних службеника за 2015. годину

Извештај о поштовању кодекса понашања државних службеника за 2016. годину

претрага