ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Конкурси > Оглашени интерни конкурси архива

ОГЛАШЕНИ ИНТЕРНИ КОНКУРСИ Архива

Оглашени интерни конкурси за извршилачка радна места - Архива 2006
Назив органа
Назив радног места
Датум оглашавања Место рада
Министарство рударства и енергетике
Радно место за правне послове у области нафте и гаса 18.12.2006 Београд
Министарство рада, запошљавања, и социјалне политике
Радно место руководилац Групе за активне мере запошљавања и регионалну политику 13.12.2006 Београд
Министарство рада, запошљавања, и социјалне политике
Радно место за унапређење заштите и подршку особама са инвалидитетом 13.12.2006 Београд
Министарство рада, запошљавања, и социјалне политике
Радно место за управљање пројектима 13.12.2006 Београд
Министарство рада, запошљавања, и социјалне политике
Радно место припрема и праћење пројеката 13.12.2006 Београд
Министарство привреде
Радно место за канцеларијске и административне послове 04.12.2006 Београд
Министарство привреде
Радно место Руководилац групе за подршку директним страним улагањима 04.12.2006 Београд
Министарство привреде
Радно место Руководилац групе за подршку тржишном прилагођавању привреде 04.12.2006 Београд
Министарство привреде
Радно место за управне послове у области регистрације привредних друштава 04.12.2006 Београд
Министарство за економске односе са иностранством
Радно место за послове привлачења концесија 01.12.2006 Београд
Центар за разминирање
Радно место за координацију разминирања 29.11.2006 Београд
Министарство финансија, Девизни инспекторат
Радно место за финансијско-материјалне послове 28.11.2006 Београд
Министарство финансија, Девизни инспекторат
Радно место за вођење евиденције о запосленима 28.11.2006 Београд
Министарство финансија, Девизни инспекторат
Радно место: шеф Одсека за правне и материјално-финансијске послове 28.11.2006 Београд
Министарство рада, запошљавања, и социјалне политике
Радно место руководилац Групе за активне мере запошљавања и регионалну политику 23.11.2006 Београд
Министарство рада, запошљавања, и социјалне политике
Радно место анализа пословања установа у области социјалне заштите 23.11.2006 Београд
Министарство рада, запошљавања, и социјалне политике
Радно место за унапређење заштите и подршку особама са инвалидитетом 23.11.2006 Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Радно место за управљање пројектима 23.11.2006 Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Радно место припрема и праћење пројеката 23.11.2006 Београд
КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Радно место за евиденционе послове 23.11.2006 Београд
Министарство науке и заштите животне средине – Управа за заштиту животне средине
Радно место за издавање интегрисаних дозвола 21.11.2006 Београд
Министарство науке и заштите животне средине – Управа за заштиту животне средине
Радно место за стручно-оперативне послове зa развој стратегија, програма, планова и пројеката 21.11.2006 Београд
Министарство науке и заштите животне средине – Управа за заштиту животне средине
Радно место за стручно-оперативне послове зa развој стратешких програма и планова заштите животне средине 21.11.2006 Београд
Министарство науке и заштите животне средине – Управа за заштиту животне средине
Радно место за развој кадрова 21.11.2006 Београд
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
Радно место за нормативне послове у високом и вишем образовању 21.11.2006 Београд
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
Радно место начелник Школске управе 21.11.2006 Зајечар
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
Радно место за канцеларијске и административне послове 21.11.2006 Београд
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
Радно место за информатичке послове 21.11.2006 Зајечар
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
Радно место за информатичке послове 21.11.2006 Нови Сад
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
Радно место за за финансијско-материјалне послове 21.11.2006 Зрењанин
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
Радно место за управне послове акредитације и вредновања квалитета 21.11.2006 Београд
Служба за људска и мањинска права
Радно место за рад Савета Републике Србије за националне мањине 20.11.2006 Београд
Служба за људска и мањинска права
Радно место за унапређење људских и мањинских права 20.11.2006 Београд
Служба за људска и мањинска права
Радно место за документационе и административно-техничке послове 20.11.2006 Београд
КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Радно место за вођење пословних књига 20.11.2006 Београд
КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Радно место за имовинско-правне послове 20.11.2006 Београд
КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Руководилац Групе за интерну контролу 20.11.2006 Београд
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Радно место интерне контроле 20.11.2006 Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Радно место за прилагођавање аграрне политике политици ЕУ 13.11.2006 Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Радно место за пружање правне помоћи шумарским и ловним инспекторима 13.11.2006 Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Радно место за праћење руралног развоја 13.11.2006 Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Радно место пољопривредног инспектора за пољопривредно земљиште на подручју окружне подручне јединице у Јабланичком управном округу са седиштем и Лесковцу 13.11.2006 Лесковац
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Радно место за планирањe и праћење буџета 13.11.2006 Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Радно место кординатора за подршку и развој 13.11.2006 Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Радно место за евиденције у ратарској производњи 13.11.2006 Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Радно место за студијско планске послове из области ловства 13.11.2006 Београд
Министарство науке и заштите животне средине – Управа за заштиту животне средине
Радно место за издавање интегрисаних дозвола 09.11.2006 Београд
Министарство науке и заштите животне средине – Управа за заштиту животне средине
Радно место за стручно-оперативне послове зa развој стратегија, програма, планова и пројеката 10.11.2006 Београд
Министарство науке и заштите животне средине – Управа за заштиту животне средине
Радно место за стручно-оперативне послове зa развој стратешких програма и планова заштите животне средине 10.11.2006 Београд
Министарство науке и заштите животне средине – Управа за заштиту животне средине
Радно место за развој кадрова 10.11.2006 Београд
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
Радно место за управне послове акредитације и вредновања квалитета 09.11.2006 Београд
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
Радно место за управне послове за област средњег образовања 09.11.2006 Београд
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
Радно место за стручно усавршавање 09.11.2006 Ранилуг
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
Радно место за стручно усавршавање 09.11.2006 Крушевац
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
Радно место за саветодавне послове 09.11.2006 Београд
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
Радно место за послове образовања деце, ученика и одраслих са сметњама у развоју и лица којима је потребна посебна друштвена подршка 09.11.2006 Београд
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
Радно место за правне и надзорне послове 09.11.2006 Београд
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
Радно место за нормативне послове у високом и вишем образовању 09.11.2006 Београд
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
Радно место начелник Школске управе 09.11.2006 Зајечар
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
Радно место за канцеларијске и административне послове 09.11.2006 Београд
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
Радно место за информатичке послове 09.11.2006 Зајечар
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
Радно место за информатичке послове 09.11.2006 Нови Сад
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
Радно место за за финансијско-материјалне послове 09.11.2006 Зрењанин
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Радно место за хармонизацију прописа са европским законодавством 09.11.2006 Београд
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
Радно место за стручне послове за Жалбену комисију Владе 08.11.2006 Београд
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
Радно место за стручно-техничке и административне послове за Високи службенички савет 08.11.2006 Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Радно место: Управно-надзорни послови 06.11.2006 Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Радно место: шеф Одсека за активну политику запошљавања 06.11.2006 Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Радно место: праћење рада установа социјалне заштите 06.11.2006 Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Радно место за нормативне послове 06.11.2006 Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Радно место: инспектор рада 06.11.2006 Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ДИЈАСПОРУ
Радно место за правна питања информативне сарадње са организацијама дијаспоре 03.11.2006 Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ДИЈАСПОРУ
Радно место координатор реформе државне управе и развоја организације и управљања 03.11.2006 Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ДИЈАСПОРУ
Радно место за развој кадрова 03.11.2006 Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ДИЈАСПОРУ
Радно место за праћење примене колизионих норми и међународних уговора 03.11.2006 Београд
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
Радно место за кадровску политику 31.10.2006 Београд
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
Радно место за оглашавање и спровођење конкурса 31.10.2006 Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Радно место за студијско планске послове из области ловства 24.10.2006 Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Радно место за прилагођавање аграрне политике политици ЕУ 24.10.2006 Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Радно место за пружање правне помоћи шумарским и ловним инспекторима 24.10.2006 Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Радно место за праћење руралног развоја 24.10.2006 Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Радно место пољопривредног инспектора за пољопривредно земљиште на подручју окружне подручне јединице у Јабланичком управном округу са седиштем и Лесковцу 24.10.2006 Лесковац
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Радно место за планирање и праћење буџета 24.10.2006 Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Радно место кординатора за подршку и развој 24.10.2006 Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Радно место за евиденције у ратарској производњи 24.10.2006 Београд
Служба за људска и мањинска права Владе Републике Србије
Радно место за праћење учешћа припадника мањина у јавним пословима и остваривања права на службену употребу језика и писма 23.10.2006 Београд
Служба за људска и мањинска права Владе Републике Србије
Радно место за праћење остваривања и припрему државних извештаја о спровођењу међународних уговора о спречавању нечовечног поступања, деградирајућег понашања и других облика нехуманог поступања 23.10.2006 Београд
Служба за људска и мањинска права Владе Републике Србије
Радно место за праћење остваривања и припрему државних извештаја о спровођењу међународних уговора о економским, социјалним и културним правима, родној равноправности, правима жена и деце 23.10.2006 Београд
Служба за људска и мањинска права Владе Републике Србије
Радно место за праћење остваривања и припрему државних извештаја о спровођењу међународних уговора о дискриминацији и мањинским правима 23.10.2006 Београд
Служба за људска и мањинска права Владе Републике Србије
Радно место за истраживање и анализу праксе Европског суда за људска права 23.10.2006 Београд
Служба за људска и мањинска права Владе Републике Србије
Радно место за пружање помоћи и заштите угроженим мигрантским групама 23.10.2006 Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Радно место: Управно-надзорни послови 20.10.2006 Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Радно место: шеф Одсека за активну политику запошљавања 20.10.2006 Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Радно место: праћење рада установа социјалне заштите 20.10.2006 Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Радно место за нормативне послове 20.10.2006 Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Радно место инспектор рада 20.10.2006 Београд
МИНИСТАРСТВО ВЕРА
Радно место за сарадњу са верским организацијама, школама и медијима 20.10.2006 Београд
МИНИСТАРСТВО ВЕРА
Радно место за стручно-оперативне послове за верску наставу 20.10.2006 Београд
МИНИСТАРСТВО ВЕРА
Радно место за финансијско материјалне послове 20.10.2006 Београд
Служба Координационог центра Србије за Косово и Метохију
Радно место за послове из области образовања 09.10.2006 Београд
Служба Координационог центра Србије за Косово и Метохију
Радно место за послове писарнице и архиве 09.10.2006 Београд
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Радно место за нормативне послове 03.10.2006 Београд
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Радно место за хармонизацију прописа са европским законодавством 03.10.2006 Београд
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Радно место интерне контроле 03.10.2006 Београд
АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНА УЛАГАЊА И ПРОМОЦИЈУ ИЗВОЗА
Радно место за послове промоције инвестиционог потенцијала 29.09.2006 Београд
Служба Координационог центра Србије за Косово и Метохију
Радно место за оживљавање привредних активности и рурални развој на Косову и Метохији 14.09.2006 Београд
Служба Координационог центра Србије за Косово и Метохију
Радно место за послове у области набавке, транспорта и дистрибуције хуманитарне помоћи за колективне центре и становништво 14.09.2006 Београд
Служба Координационог центра Србије за Косово и Метохију
Радно место за послове из области здравства 14.09.2006 Београд
Служба Координационог центра Србије за Косово и Метохију
Радно место за информатичке послове 14.09.2006 Београд
Служба Координационог центра Србије за Косово и Метохију
Радно место за правосуђе 14.09.2006 Београд
Служба Координационог центра Србије за Косово и Метохију
Радно место за координацију послова са јединицама локалне самоуправе 14.09.2006 Београд
Служба Координационог центра Србије за Косово и Метохију
Радно место за персоналне послове и опште правне послове 14.09.2006 Београд
Министарство привреде
радно место за послове надзора 24.08.2006 Београд
претрага