ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Конкурси > Оглашени интерни конкурси архива

ОГЛАШЕНИ ИНТЕРНИ КОНКУРСИ Архива

Оглашени интерни конкурси за извршилачка радна места - Архива 2007
Назив органа
Назив радног места
Датум оглашавања Место рада
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за ветерину
1. Радно место ветеринарског инспектора у извозним објектима
2. Радно место ветеринарског инспектора у извозним објектима
3. Радно место ветеринарског инспектора за здравствену заштиту и добробит животиња
4. Радно место ветеринарског инспектора за здравствену заштиту и добробит животиња
24.12.2007 Кладово, Београд, Чајетина и Врбас
Министарство финансија - Управа за трезор
1. Радно место руководилац Групе за гаранције Републике
2. Радно место директор Филијале
3. Радно место директор Филијале
24.12.2007 Београд и Пријепоље
Завод за интелектуалну својину
1. Радно место за испитивање пријава патената и малих патената
2. Радно место за учешће у испитивању пријава патената и малих патената
3. Радно место за испитивање пријава патената и малих патената
4. Радно место за испитивање пријава патената и малих патената
5. Радно место за испитивање сличности и подобности жигова
6. Радно место за испитивање пријава дизајна
7. Радно место администратор мреже
8. Радно место администратор система
9. Радно место за књиговодствене послове
10. Радно место руководилац Групе
11. Радно место за надзор над радом организација за колективно остваривање ауторског права
12. Радно место за послове ауторског и сродних права
13. Радно место за послове приступања Европској унији
14. Радно место за упоредноправну анализу прописа из области интелектуалне својине
20.12.2007 Београд
Републичка дирекција за робне резерве
1.Радно место за документационе и оперативне послове 17.12.2007 Нови Сад
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛOШКИ ЗАВОД
1. Радно место прогностичар за средњорочну прогнозу времена
2. Радно место млађи прогностичар
3. Радно место техничар за контролу
4. Радно место техничар за хидрометријска мерења и обраду података ХРС у Нишу
5. Радно место техничар за хидрометријска мерења и обраду података ГХС у Грделици
10.12.2007 Беорад, Ниш и Грделица
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место администратор информационог система
2. Радно место за административно-оперативне послове
3. Радно место за процене макроекономских кретања и пројекције основних индикатора
4. Радно место место за студијско - аналитичке послове
5. Радно место за финансијску контролу и праћење реализације пројеката у оквиру програма прекограничне сарадње са земљама чланицама и земљама кандидатима и потенцијалним кандидатима за чланство у ЕУ
10.12.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И УСЛУГА
1.Радно место аналитичар законодавне регулативе 10.12.2007 Београд
Дирекција за реституцију
1. Радно место начелник Одељења за поступак реституције
2. Радно место за спровођење поступка реституције и студијско-аналитичке послове
3. Радно место за послове првостепеног поступка у области реституције
4. Радно место за припрему поступка реституције и обештећења
5. Радно место за оперативне послове идентификације одузете имовине
6. Радно место за финансијско-рачуноводствене послове
07.12.2007 Београд
Служба за људска и мањинска права
1.Радно место за послове заспупања и извршавање пресуда 03.12.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1.Радно место шеф Одсека за управно-надзорне послове 03.12.2007 Београд
Завод за интелектуалну својину
1. Радно место за испитивање пријава патената и малих патената
2. Радно место за учешће у испитивању пријава патената и малих патената
3. Радно место за испитивање пријава патената и малих патената
4. Радно место за испитивање пријава патената и малих патената
5. Радно место за испитивање сличности и подобности жигова
6. Радно место за испитивање пријава дизајна
7. Радно место администратор мреже
8. Радно место администратор система
9. Радно место за књиговодствене послове
10. Радно место руководилац Групе за управљање кадровима и опште послове
11. Радно место за надзор над радом организација за колективно остваривање ауторског права
12. Радно место за послове ауторског и сродних права
13. Радно место за послове приступања Европској унији
14. Радно место за упоредно правну анализу прописа из области интелектуалне својине
28.11.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1.Радно место администратор информационог система
2.Радно место административно-оперативне послове
3.Радно место за процене макроекономских кретања и пројекције основних индикатора
4.Радно место место за студијско - аналитичке послове
5.Радно место за финансијску контролу и праћење реализације пројеката у оквиру програма прекограничне сарадње са земљама чланицама и земљама кандидатима и потенцијалним кандидатима за чланство у ЕУ
28.11.2007 Београд
Канцеларија Националног савета за сарадњу са Међународним трибуналом за кривично гоњење лица одговорних за тешка кршења међународног хуманитарног права почињена на територији бивше Југославије од 1991. године
1. Радно место за послове сарадње
2. Радно место за документационе послове
26.11.2007 Београд
Министарство финансија - Управа за спречавање прања новца
1. Радно место за сарадњу са органима других држава 21.11.2007 Београд
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
1. Радно место статистичар аналитичар
2. Радно место статистичар истраживач
3. Радно место статистичар - аналитичар
4. Радно место статистичар истраживач
5. Радно место пројектант информационог система
6. Радно место виши систем програмер
7. Радно место аналитичар система – администратор за заштиту
8. Радно место аналитичар система – администратор за заштиту мрежних ресурса
9. Радно место виши оператер на систему
10. Радно место статистичар истраживач
11. Радно место статистичар истраживач
12. Радно место статистичар истраживач
13. Радно место млађи статистичар
14. Радно место млађи статистичар
15. Радно место статистичар истраживач
16. Радно место WEB-site дизајнер
20.11.2007 Београд, Нови Сад, Суботица, Зајечар, Крагујевац, Лесковац и Ужице
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место за правне и студијско-аналитичке послове
2. Радно место шеф Одсека за нормативне и студијско-аналитичке послове
3. Радно место за сарадњу у домену европских интеграција
4. Радно место за хармонизацију и усклађивање донаторске помоћи
5. Радно место руководилац Групе за координацију и програмирање фондова ЕУ
6. Радно место за координацију вишекорисничког фонда ЕУ
7. Радно место за стратешко планирање развојних фондова
20.11.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
1. Радно место за развој врхунског спорта
2. Радно место за нормативне послове
3. Радно место руководилац Групе за управне послове
4. Радно место ревизора
19.11.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
– Дирекција за мере и драгоцене метале
1.Радно место начелник Одељења за финансијско-комерцијалне послове
2.Радно место метролога за електричне величине - координатор
12.11.2007 Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ПРИДРУЖИВАЊЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ
1. Радно место за припрему и извршење финансијског плана
2. Радно место аналитичара информационих система
08.11.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАТИЧКО ДРУШТВО
1. Радно место шеф Одсека за развој у области телекомуникација
2. Радно место начелник Одељења за развој информатичког друштва
3. Радно место шеф Одсека за анализу, планирање и развој у области информатичког друштва
4. Радно место за планирање у области информатичког друштва
5. Радно место руководилац Групе за управљање пројектима у области информатичког друштва
6. Радно место начелник Одељења за правну регулативу и надзор у области информатичког друштва
7. Радно место руководилац Групе за правну регулативу у области информатичког друштва
8. Радно место руководилац Групе за надзор у области информатичког друштва
9. Радно место шеф Одсека за информационе системе
10. Радно место пројектанта за информационе системе
11. Радно место руководилац Групе за кадровске и опште послове
08.11.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1.Радно место за правне и студијско-аналитичке послове
2.Радно место шеф Одсека за нормативне и студијско-аналитичке послове
Радно место шеф Одсека за управно-надзорне послове
4.Радно место за сарадњу у домену европских интеграција
5.Радно место за хармонизацију и усклађивање донаторске помоћи
6.Радно место руководилац Групе за координацију и програмирање фондова ЕУ
7.Радно место за координацију вишекорисничког фонда ЕУ
8.Радно место за стратешко планирање развојних фондова
07.11.2007 Беорад
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
1. Радно место статистичар аналитичар
2. Радно место статистичар истраживач
3. Радно место статистичар - аналитичар
4. Радно место статистичар истраживач
5. Радно место пројектант информационог система
6. Радно место виши систем програмер
7. Радно место аналитичар система – администратор за заштиту
8. Радно место аналитичар система – администратор за заштиту мрежних ресурса
9. Радно место виши оператер на систему
10. Радно место оператер за уношење података на магнетни медијум
11. Радно место шифрирање и контрола основног статистичког материјала
12. Радно место архивар
13. Радно место статистичар истраживач
14. Радно место статистичар истраживач
15. Радно место статистичар истраживач
16. Радно место млађи статистичар
17. Радно место млађи статистичар
18. Радно место статистичар истраживач
19. Радно место WEB-site дизајнер
01.11.2007 Београд, Нови Сад, Суботица, Зајечар, Крагујевац, Лесковац и Ужице
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Радно место начелник Одељења за нормативне послове у области заштите животне средине 01.11.2007 Нови Београд
Министарство финансија - Пореска управа
Радно место директор филијале 30.10.2007 Лесковац
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
1. Радно место шеф Одсека за политику и подстицање страних улагања
2. Радно место за послове сарадње са страним улагачима
3. Радно место шеф Одсека за политику и подстицање концесија
4. Радно место за праћење концесионих послова
5. Радно место за послове привлачења концесија
6. Радно место шеф Одсека за реформу привредних прописа
7. Радно место за унапређење привредних прописа
8. Радно место за подршку унапређењу привредних прописа
30.10.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И УСЛУГА
1. Радно место за организовање наступа на инотржишту
2.Радно место начелник Одељења за европске интеграције
3.Радно место за послове комуникације у пројектном циклусу
4.Радно место за административне и статистичко-евиденционе послове
5.Радно место тржишни инспектор за контролу промета робе и услуга
6.Радно место тржишни инспектор за контролу промета робе и услуга
7.Радно место оператера за административне и техничко-евиденционе послове
8.Радно место руководилац Групе за правне послове
9. Радно место начелник Одељења за финансијско-материјалне послове
10. Радно место шеф Одсека за опште послове
29.10.2007 Београд, Оџаци и Рума
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ
1. Радно место секретар Одбора за односе са иностранством
2. Радно место секретар Административне комисије
3. Радно место за стручне послове
4. Радно место за послове надзора и координације
5. Радно место за подршку пословима управљања пројектима
6. Радно место за персоналне послове
7. Радно место за документационе послове јавних служби
8. Радно место за документационе послове односа са иностранством
29.10.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1.Радно место начелник Одељења за материјално-финансијске послове
2.Радно место руководилац Групе за банкарски систем, осигурање и платни промет
3.Радно место руководилац Групе за девизни систем и политику
26.10.2007 Беорад
Служба за управљање кадровима
1. Радно место за планирање кадрова и вођење евиденције интерног тржишта рада 26.10.2007 Београд
Министарство економије и регионалног развоја – Дирекција за мере и драгоцене метале
1. Радно место начелник Одељења за финансијско-комерцијалне послове
2. Радно место метролога за електричне величине - координатор
24.10.2007 Београд
Служба за управљање кадровима
Радно место шеф Одсека за подршку Жалбеној комисији Владе 23.10.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место начелник Одељења за материјално-финансијске послове
2. Радно место руководилац Групе за банкарски систем, осигурање и платни промет
3. Радно место руководила Групе за девизни систем и политику
15.10.2007 Беорад
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
1. Радно место за документационе послове
2. Радно место за сигнално-сигурносна постројења
15.10.2007 Београд
СЕВЕРНОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Радно место за финансијско материјалне послове 11.10.2007 Кикинда
МИНИСТАРСТВО ЗА ДИЈАСПОРУ
Радно место за праћење примене међународних уговора и права Европске уније 11.10.2007 Београд
Министарство правде - Управа за извршење заводских санкција
1. Радно место вођа смене
2. Радно место правни и кадровски послови
3. Радно место магационер
4. Радно место надзор над материјално-финансијским пословима и пословањем привредних јединица
5. Радно место за правне послове
6. Радно место инструктор кувар
7. Радно место Шефа Одсека за материјално - финансијске послове
8. Радно место Шеф Одсека за образовни рад
9. Радно место за благајничко пословање
11.10.2007 Смедерево, Сомбор, Прокупље, Београд, Нови Пазар, Ваљево
МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
1. Радно место за управне послове
2. Радно место руководилац Групе за стручно усавршавање и државне стручне испите
3. Радно место за нормативне послове и надзор над сагласношћу аката и рада органа јединица локалне самоуправе
4. Радно место шеф Одсека за управљање пројектима у области државне управе
5. Радно место упрани инспектор
6. Радно место за надзор над вођењем матичних књига
7. Радно место за послове из области права националних мањина
08.10.2007 Београд и Крагујевац
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И УСЛУГА
1.Радно место за организовање наступа на инотржишту
2.Радно место начелник Одељења за европске интеграције
3.Радно место за послове комуникације у пројектном циклусу
4.Радно место за административне и статистичко-евиденционе послове
5.Радно место тржишни инспектор за контролу промета робе и услуга
6.Радно место тржишни инспектор за контролу промета робе и услуга
7.Радно место оператера за административне и техничко-евиденционе послове
8.Радно место Руководилац Групе за правне послове
9. Радно место начелник Одељења за финансијско-материјалне послове
Радно место шеф Одсека за опште послове
05.10.2007 Беорад, Оџаци и Рума
Служба за управљање кадровима
1. Радно место за одабир кадрова
2. Радно место руководилац Групе за анализу радних места
3. Радно место за интернет технологије
4. Радно место за припрему аката Жалбене комисије Владе
5. Радно место за стручне послове за Жалбену комисију Владе
04.10.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Радно место шеф Одсека за ваздух 04.10.2007 Нови Београд
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛOШКИ ЗАВОД
Радно место за развој кадрова 03.10.2007 Београд
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
1. Радно место за контролу података
2. Радно место оператер аутоматске обраде података
3. Радно место руководилац Групе за грађевинско-техничке послове
4. Радно место за административне послове
5. Радно место архивар
02.10.2007 Београд
Министарство финансија - Пореска управа
Радно место директор филијале 28.09.2007 Лесковац
РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Радно место за обраду финансијске документације 27.09.2007 Крушевац
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
Радно место програмер обраде 25.09.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
1. Радно место руководилац Групе за област рада и права по основу рада
2. Радно место руководилац Групе за област радних односа са иностраним елементом
3. Радно место аналитички послови
4. Радно место послови унапређења социјалног дијалога, колективног преговарања и мирног решавања радних спорова
5. Радно место послови развоја система у области зарада и плата у јавним службама
6. Радно место нормативни послови
7. Радно место послови социјалног осигурања и заштите војних осигураника
8. Радно место шеф Одсека за економско-финансијске послове из области заштите породице и деце
9. Радно место анализа пословања установа у области социјалне заштите
10. Радно место праћење развојних пројеката и рада установа социјалне заштите
11. Радно место управно-надзорни послови
12. Радно место управни послови
13. Радно место нормативни послови
14. Радно место руководилац Групе за унапређење заштите особа са инвалидитетом
15. Радно место европске интеграције
16. Радно место студијско-аналитички послови
17. Радно место руководилац Групе за студијско-аналитичке послове
18. Радно место администратор информационог система за управљање кадровима
19. Радно место канцеларијски послови
20. Радно место руководилац Групе за административно-техничке послове
21. Радно место администратор базе података
22. Радно место главни контролор
23. Радно место управни и надзорни послови
24. Радно место за организацију едукације из области безбедности и здравља на раду
25. Радно место студијско-аналитички послови
26. Радно место координатор организационо-техничких послова
27. Радно место инспектор рада
28. Радно место инспектор рада
29. Радно место инспектор рада
30. Радно место инспектор рада
21.09.2007 Београд, Краљево и Ниш
АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ
Радно место за послове из области енергетске ефикасности у комуналној енергетици 19.09.2007 Нови Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ
1. Радно место за сарадњу са Уједињеним нацијама
2. Радно место за сарадњу са Европском унијом
3. Радно место за сарадњу са Организацијом за европску безбедност и сарадњу
4. Радно место за билатералну и регионалну сарадњу
5. Радно место за сарадњу са међународним невладиним организацијама
6. Радно место за сарадњу са међународном цивилном мисијом на Косову и Метохији
7. Радно место за сарадњу са међународном војном мисијом на Косову и Метохији
8. Радно место за праћење остваривања привременог уставног оквира за Косово и Метохију
9. Радно место за обавештавање јавности и корисника услуга о активностима Координационог центра за Косово и Метохију
10. Радно место за студијско-аналитичке послове
11. Радно место за развој предузетништва и својинску трансформацију
12. Радно место за оживљавање привредних активности у енклавама и рурални развој на Косову и Метохији
13. Радно место за праћење и унапређење снабдевености и инфраструктуре
14. Радно место Начелник Одељења за рад, запошљавање и социјална питања
15. Радно место за праћење и анализу стања у области рада
16. Радно место за социјална питања
17. Радно место за послове из области образовања
18. Радно место за послове из области здравства и заштите животне средине
19. Радно место за послове из области спорта
20. Радно место Начелник Одељења
21. Радно место за послове у области културе
22. Радно место за заштиту културних добара
23. Радно место за заштиту природне баштине
24. Радно место за послове који се обављају у раду са потенцијалним повратницима, прогнаним и интерно расељеним лицима
25. Радно место за административне послове
26. Радно место за координацију рада општинских координатора, измештених послова јединица локалне самоуправе и државне управе
27. Радно место за заступање интереса и правну заштиту
28. Радно место Шеф Канцеларије
29. Радно место за међународну сарадњу
30. Радно место за контакт са међународним мисијама на Косову и Метохији
31. Радно место за привреду и економски развој
32. Радно место за рад, запошљавање и социјална питања
33. Радно место за образовање, здравство, животну средину и спорт
34. Радно место за културу, медије, бригу о културном и природном наслеђу на Косову и Метохији и сарадњу са Српском православном црквом
35. Радно место за повратак и хуманитарну помоћ
36. Радно место за управу и координацију рада служби локалне самоуправе
37. Радно место за правосуђе, људска права и имовинско-правна питања
38. Радно место Руководилац Групе за медије и комуникацију – Прес центар Косовска Митровица
39. Радно место сарадника за праћење медија
40. Радно место за праћење рада унутрашњих јединица Министарства
41. Радно место за статистичку и аналитичку обраду података
42. Радно место за евиденционе послове
43. Радно место за канцеларијске и административне послове
44. Радно место за праћење и реализацију јавних набавки
45. Радно место књиговође
46. Радно место за обраду финансијске документације
47. Радно место Начелник Одељења
48. Радно место пројектанта информационих система
49. Радно место за веб дизајн
50. Радно место за припрему интернет садржаја за домаћу јавност
51. Радно место за припрему интернет садржаја за страну јавност
52. Самостални извршилац за контролу и праћење пројеката Министарства
53. Самостални извршилац за праћење и припрему преговарачког процеса о будућем статусу КиМ
17.09.2007 Београд и Косовска Митровица
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1. Радно место за праћење и реализацију јавних набавки
2. Радно место за праћење развоја и финансијског пословања Фонда за заштиту животне средине и правних лица којима су поверени послови
3. Радно место за координацију процеса европске интеграције
4. Радно место за процену утицаја на животну средину у области заштите природних добара и коришћења ресурса
5. Радно место Начелника Одељења за управљање пројектима
6. Радно место за управљање пројектима, плановима и програмима
7. Радно место за развој стратегије увођења чистије производње
8. Радно место за праћење употребе биолошких средстава у заштити екосистема
9. Радно место за студијско аналитичке послове у области заштите вода
10. Радно место студијско аналитичке послове у примени алтернативних и обновљивих извора енергије
11. Радно место Руководилац групе за правне и административне послове у области управљања загађивачима
12. Радно место Начелник Одељења за интегрисано праћење и контролу загађивања животне средине
13. Радно место за помоћ привредним субјектима при развоју система заштите ваздуха
14. Радно место за подршку привредним субјектима при развоју система заштите ваздуха
15. Радно место Шеф Одсека за воду
16. Радно место за развој интегрисаног приступа праћења и контроле загађивања вода од стране загађивача
17. Радно место за развој интегрисаног приступа праћења и контроле загађивања земљишта од стране загађивача
18. Радно место за заштиту од буке
19. Радно место за заштиту од вибрација
20. Радно место Шеф Одсека за управљање комуналним отпадом
21. Радно место за управни поступак у области управљања комуналним отпадом
22. Радно место за управљање биолошким и медицинским отпадом
23. Радно место за управљање осталим врстама отпада
24. Радно место за управни поступак у области управљања биолошким, медицинским и осталим врстама отпада
25. Радно место за стратегију успостављања интегрисаног система управљања хемикалијама
26. Радно место за развој система управљања биоцидним производима
27. Радно место за развој и спровођење мера за смањење ризика од хемикалија
28. Радно место за правне послове
29. Радно место инспектор за заштиту животне средине од загађивању подручној јединици Града Београда
30. Радно место инспектора за заштиту животне средине од загађивања за подручја АП Војводине, Панчево
31. Радно место инспектора за заштиту животне средине од загађивања у подручној јединици широј од подручја управног округа, за подручје Шумадијског, Поморавског, Подунавског и Расинског управног округа, са седиштем у Крагујевцу – за Смедерево
32. Радно место инспектора за заштиту животне средине за поступање у случају удеса у подручној јединици за подручје Града Београда, са седиштем у Београду
33. Радно место за сарадњу са међународним мрежама и јачање капацитета инспекције у свим областима надзора на свим нивоима
34. Радно место Шеф Одсека за поступање у случају удеса у подручној јединици за подручје Града Новог Сада, са седиштем у Новом Саду
35. Радно место за обраду података
36. Радно место за опште и правне послове
37. Радно место за персоналне послове
38. Радно место за другостепени управни поступак и управне спорове
13.09.2007 Нови Београд, Панчево, Смедерево и Нови Сад.
Министарство финансија - Управа за дуван
Радно место за статистичко-аналитичке послове 12.09.2007 Београд
Министарство правде - Управа за извршење заводских санкција
1. Радно место вођа смене
2. Радно место правни и кадровски послови
3. Радно место магационер
4. Радно место надзор над материјално-финансијским пословима и пословањем привредних јединица
5. Радно место за правне послове
6. Радно место инструктор кувар
7. Радно место Шефа Одсека за материјално - финансијске послове
8. Радно место Шеф Одсека за образовни рад
9. Радно место за благајничко пословање
12.09.2007 Смедерево, Сомбор, Прокупље, Београд, Нови Пазар и Ваљево
МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
1. Радно место руководилац Групе за област рада и права по основу рада
2. Радно место руководилац Групе за област радних односа са иностраним елементом
3. Радно место аналитички послови
4. Радно место послови унапређења социјалног дијалога, колективног преговарања и мирног решавања радних спорова
5. Радно место послови развоја система у области зарада и плата у јавним службама
6. Радно место нормативни послови
7. Радно место послови социјалног осигурања и заштите војних осигураника
8. Радно место шеф Одсека за економско-финансијске послове из области заштите породице и деце
9. Радно место анализа пословања установа у области социјалне заштите 10. Радно место праћење развојних пројеката и рада установа социјалне заштите
11. Радно место управно-надзорни послови
12. Радно место управни послови
13. Радно место нормативни послови
14. Радно место руководилац Групе за унапређење заштите особа са инвалидитетом
15. Радно место европске интеграције
16. Радно место студијско-аналитички послови
17. Радно место руководилац Групе за студијско-аналитичке послове
18. Радно место администратор информационог система за управљање кадровима
19. Радно место канцеларијски послови
20. Радно место руководилац Групе за административно-техничке послове
21. Радно место администратор базе података
22. Радно место главни контролор
23. Радно место управни и надзорни послови
24. Радно место за организацију едукације из области безбедности и здравља на раду
25. Радно место студијско-аналитички послови
26. Радно место координатор организационо-техничких послова
27. Радно место инспектор рада
28. Радно место инспектор рада
29. Радно место инспектор рада
30. Радно место инспектор рада
11.09.2007 Београд, Краљево i Ниш
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛOШКИ ЗАВОД
Ликвидатор накнада лица ангажованих по уговору 11.09.2007 Београд
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
Радно место програмер обраде 10.09.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
Радно место за студијско-аналитичке и управне послове у области површинске експлоатације минералних сировина 07.09.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1. Радно место за праћење и реализацију јавних набавки
2. Радно место за праћење развоја и финансијског пословања Фонда за заштиту животне средине и правних лица којима су поверени послови
3. Радно место Начелник Одељења за нормативне послове у области заштите животне средине
4. Радно место Начелник Одељења за европску интеграцију и међународну сарадњу
5. Радно место за координацију процеса европске интеграције
6. Радно место за процену утицаја на животну средину у области заштите природних добара и коришћења ресурса
7. Радно место Начелника Одељења за управљање пројектима
8. Радно место за управљање пројектима, плановима и програмима
9. Радно место за развој стратегије увођења чистије производње
10. Радно место за праћење употребе биолошких средстава у заштити екосистема
11. Радно место за студијско аналитичке послове у области заштите вода
12. Радно место студијско аналитичке послове у примени алтернативних и обновљивих извора енергије
13. Радно место Руководилац групе за правне и административне послове у области управљања загађивачима
14. Рано место Начелник Одељења за интегрисано праћење и контролу загађивања животне средине
15. Радно место Шеф Одсека за ваздух
16. Радно место за помоћ привредним субјектима при развоју система заштите ваздуха
17. Радно место за подршку привредним субјектима при развоју система заштите ваздуха
18. Радно место Шеф Одсека за воду
19. Радно место за развој интегрисаног приступа праћења и контроле загађивања вода од стране загађивача
20. Радно место за развој интегрисаног приступа праћења и контроле загађивања земљишта од стране загађивача
21. Радно место за заштиту од буке
22. Радно место за заштиту од вибрација
23. Радно место Шеф Одсека за управљање комуналним отпадом
24. Радно место за управни поступак у области управљања комуналним отпадом
25. Радно место за управљање биолошким и медицинским отпадом
26. Радно место за управљање осталим врстама отпада
27. Радно место за управни поступак у области управљања биолошким, медицинским и осталим врстама отпада
28. Радно место за стратегију успостављања интегрисаног система управљања хемикалијама
29. Радно место за развој система управљања биоцидним производима
30. Радно место за развој и спровођење мера за смањење ризика од хемикалија
31. Радно место за правне послове
32. Радно место инспектор за заштиту животне средине од загађивања у подручној јединици Града Београда
33. Радно место инспектора за заштиту животне средине од загађивања за подручја АП Војводине
34. Радно место инспектора за заштиту животне средине од загађивања у подручној јединици широј од подручја управног округа, за подручје Шумадијског, Поморавског, Подунавског и Расинског управног округа, са седиштем у Крагујевцу
35. Радно место инспектора за заштиту животне средине за поступање у случају удеса у подручној јединици за подручје Града Београда
36. Радно место за сарадњу са међународним мрежама и јачање капацитета инспекције у свим областима надзора на свим нивоима
37. Радно место Шеф Одсека за поступање у случају удеса у подручној јединици за подручје Града Новог Сада
38. Радно место за обраду података
39. Радно место за опште и правне послове
40. Радно место за персоналне послове
41. Радно место за другостепени управни поступак и управне спорове
31.08.2007 Нови Београд, Панчево, Смедерево и Нови Сад
МИНИСТАРСТВО ЗА ДИЈАСПОРУ
1. Радно место за студијско-аналитичке послове
2. Радно место за правне послове и развој кадрова
3. Радно место Шеф одсека за информатичке послове
4. Радно место за послове евиденције основних средстава и спровођење јавних набавки
5. Радно место за питања економског положаја дијаспоре
30.08.2007 Београд
УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Радно место за обављање стручних послова у области јавних набавки
2. Радно место за нормативно-правне послове
3. Радно место за персоналне и опште правне послове
4. Радно место за канцеларијске, статистичко евиденционе и документационе послове
5. Радно место за стручне послове Комисије за заштиту права
6. Радно место за праћење извршења одлука Комисије
29.08.2007 Београд
АГЕНЦИЈА ЗА РЕЦИКЛАЖУ
Радно место за техничке послове на терену 29.08.2007 Београд
ЗЛАТИБОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Радно место за канцеларијске послове и послове дактилографа ван седишта округа у Стручној служби Златиборског управног округа
27.08.2007 Косјерић - 1 извршилац Пријепоље - 1 извршилац
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
Радно место за студијско-аналитичке послове из области цена, тарифног система и мера економске политике
Радно место за студијско–аналитичке послове из области анализе тржишта и цена нафте, деривата нафте и гаса
Радно место за студијско–аналитичке послове у области нафте и деривата нафте
Радно место за студијско–аналитичке послове у области енергетске ефикасности, нових и обновљивих извора енергије
23.08.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
31. радно место за техничку и апликативну подршку

32. радно место руководилац Групе за економске пројекте

33. радно место за реализацију економских пројеката

34. радно место руководилац Групе за мониторинг и евалуацију

35. радно место за надзор и евалуацију пројекта

36. радно место за канцеларијске послове

37. радно место за канцеларијске послове

38. радно место начелник Одељења за истраживање туристичког тржишта и категоризацију

39. радно место за истраживање туристичког тржишта

40. радно место за праћење селективних видова туризма

41. радно место начелник Одељења за имовинско правне, нормативне и управне послове

42. радно место за имовинско-правне, нормативне и управне послове

43. радно место за економске анализе

44. радно место за пред(инвестиционо) планирање

45. радно место за припрему и контролу пројектне документације

46. радно место за праћење и анализу ефеката реализованих пројекта

47. радно место начелник Одељења за управљање кадровима

48. радно место за обуку

49. радно место за финансијско-оперативно послове

50. радно место начелник Одељења за стручно-оперативне послове

51. радно место за организацију и анализу промотивних активности

52. радно место за стручне послове набавки за потребе Министарства

53. радно место за стручно-оперативне послове

54. радно место за стручно-оперативну припрему промотивних активности

55. радно место за канцеларијске и административне послове

56. радно место за техничку подршку информационог система

57. радно место за правне послове

58. радно место за стручно-аналитичке послове

59. радно место начелника Одељења за одрживи развој

60. радно место шеф Одсека за политику и планирање одрживог развоја

61. радно место за питања политике и подстицања одрживог економског развоја

62. радно место за послове планирања у области одрживог туризма

63. радно место за послове планирања у области одрживог регионалног развоја

64. радно место шеф Одсека за управљање пројектима одрживог развоја

65. радно место за послове сарадње у области финансирања пројеката одрживог развоја

66. радно место за праћење реализације пројеката из области одрживог економског развоја
21.08.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
1. радно место за студијско аналитичке послове из области базне индустрије

2. радно место за студијско-аналитичке послове из области прерађивачке индустрије

3. радно место за послове праћења пројеката индустријске политике

4. радно место за нормативне послове

5. радно место за праћење програма финансијске подршке малим и средњим предузећима и предузетништву

6. радно место за студијско-аналитичке послове из делокруга Групе за управне и надзорне послове у области регистрације привредних друштава

7. радно место за управне послове у области регистрације заложног права на покретним стварима и правима, финансијског лизинга и других регистара

8. радно место шеф Одсека за земље Западне Европе

9. радно место шеф Одсека за Руску федерацију, Кину и Југоисточну Азију

10. радно место за послове сарадње са земљама Југоисточне Азије у Одсеку за Руску Федерацију, Кину и Југоисточну Азију

11. радно место шеф Одсека за Блиски исток, Африку и прекоморске земље

12. радно место за послове сарадње са земљама Африке у Одсеку за Блиски Исток, Африку и прекоморске земље

13. радно место за стручно-оперативне послове сарадње са СТО

14. радно место за праћење и анализу привредне и трговинске сарадње са земљама ЕУ, посебно сарадње у осетљивим секторима

15. радно место за трговину са земљама ЕФТА и стручно-оперативне послове

16. радно место руководилац Групе за мултилатералну економску сарадњу и регионалне организације и иницијативе

17. радно место начелник Одељења за анализу развијености региона и политику регионалног развоја

18. радно место за израду критеријума и оцену развијености

19. радно место за израду планова

20. радно место за административно техничку подршку

21. радно место шеф Одсека за међународну сарадњу

22. радно место за питања политике и подстицања међународне сарадње

23. радно место за припрему пројеката

24. радно место за организовање и спровођење едукација

25. радно место начелник Одељења за инфраструктурне пројекте

26. радно место за реализацију инфраструктурних пројеката

27. радно место за евиденционе послове

28. радно место начелник Одељења за сарадњу са јединицама локалне самоуправе

29. радно место за координацију са јединицама локалне самоуправе

30. радно место за евиденцију потреба и могућности јединица локалне самоуправе
21.08.2007 Београд
Канцеларија за Национални инвестициони план
1. радно местo начелник Одељења за стратешко планирање пројеката

2. радно место за планирање пројеката

3. радно место за припрему пројеката

4. радно место начелник Одељења за оцену и одабир пројеката

5. радно место за предлагање пројекта

6. радно место за оцену и одабир пројеката

7. радно место за студијско-аналитичке послове

8. радно место за праћење статуса пројеката

9. радно место за праћење статуса пројеката

10. радно место за студијско-аналитичке послове

11. радно место за управљање пројектима

12. радно место за стручно оперативне послове

13. радно место за послове јавних набавки

14. радно место начелник Одељења за теренску контролу

15. радно место за стручно оперативне послове контроле

16. радно место за оперативне послове контроле

17. радно место руководиоца Групе за контролу квалитета

18. радно место за међународну сарадњу

19. радно место начелник Одељења за правне и опште послове

20. радно место за административне послове

21. радно место шеф Одсека за финансијско материјалне послове

22. радно место за обраду финансијске документације

15.08.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
Радно место за студијско-аналитичке и управне послове у области подземне експлоатације минералних сировина
Радно место за студијско-аналитичке и управне послове у области истраживања минералних сировина
08.08.2007 Београд
Министарство омладине и спорта
Шеф одсека за програме у области политике за младе 03.08.2007 Београд
Министарство омладине и спорта
Руководилац групе за међународну сарадњу 03.08.2007 Београд
Министарство омладине и спорта
Радно место за студијско-аналитичке послове анализе, планирања и стратегије 03.08.2007 Београд
Министарство омладине и спорта
Радно место за праћење програма у области политике за младе 03.08.2007 Београд
Министарство омладине и спорта
Шеф Одсека за сарадњу са младима 03.08.2007 Београд
Министарство омладине и спорта
Радно место за интерну контролу 03.08.2007 Београд
Министарство омладине и спорта
Руководилац групе за интерну контролу и ревизију 03.08.2007 Београд
Министарство омладине и спорта
Радно место књиговође 03.08.2007 Београд
Министарство омладине и спорта
Радно место за материјалне послове 03.08.2007 Београд
Министарство омладине и спорта
Радно место за финансијске послове 03.08.2007 Београд
Министарство омладине и спорта
Радно место за извршење финансијског плана 03.08.2007 Београд
Министарство омладине и спорта
Радно место за јавне набавке 03.08.2007 Београд
Министарство омладине и спорта
Начелник одељења финансијско-материјалне послове 03.08.2007 Београд
Министарство омладине и спорта
Радно место за кадровске послове 03.08.2007 Београд
Министарство омладине и спорта
Начелник одељења за управљање кадровима 03.08.2007 Београд
Министарство омладине и спорта
Руководилац групе за правне послове 03.08.2007 Београд
Министарство омладине и спорта
Радно место за извршење планова и анализу 03.08.2007 Београд
Министарство омладине и спорта
Радно место за послове праћења извршења планова и примопредаје објеката 03.08.2007 Београд
Министарство омладине и спорта
Радно место за контролу реализације пројеката 03.08.2007 Београд
Министарство омладине и спорта
Радно место за послове реализације пројеката 03.08.2007 Београд
Министарство омладине и спорта
Шеф Oдсека за реализацију и контролу пројеката 03.08.2007 Београд
Министарство омладине и спорта
Радно место за припрему техничке документације 03.08.2007 Београд
Министарство омладине и спорта
Радно место за планирање пројеката 03.08.2007 Београд
Министарство омладине и спорта
Радно место за послове припреме пројеката у области већих инвестиција 03.08.2007 Београд
Министарство омладине и спорта
Шеф Одсека за припрему и планирање пројеката 03.08.2007 Београд
Министарство омладине и спорта
Радно место за праћење програма у области спорта 03.08.2007 Београд
Министарство омладине и спорта
Радно место за студијско-аналитичке послове развоја школског, универзитетског и рекреативног спорта 03.08.2007 Београд
Министарство омладине и спорта
Радно место за припрему и имплементацију стратегије развоја спорта 03.08.2007 Београд
Министарство омладине и спорта
Радно место за развој врхунског спорта 03.08.2007 Београд
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛOШКИ ЗАВОД
Ликвидатор накнада лица ангажованих по уговору 31.07.2007 Београд
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛOШКИ ЗАВОД
Шеф Одсека радарског центра „Ваљево“ 31.07.2007 Ваљево, Близањски вис, Бранковина
КОСОВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Радно место оператера за канцеларијске послове 27.06.2007 Косовска Грачаница
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛOШКИ ЗАВОД
Шеф Одсека радарског центра „Ваљево“ 26.06.2007 Ваљево
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
Радно место за послове међународне интеграције 18.06.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
Радно место за послове у вези са донацијама 18.06.2007 Београд
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
Радно место за железничка вучна возила 12.06.2007 Београд
Служба за управљање кадровима
Радно место за вођење евиденција 31.05.2007 Београд
Служба за управљање кадровима
Радно место за планирање кадрова и послове кадровских планова 31.05.2007 Београд
Служба за управљање кадровима
Радно место за праћење и координацију активности стручног усавршавања 31.05.2007 Београд
Служба за управљање кадровима
Радно место за анализу и праћење оцењивања 31.05.2007 Београд
Служба за управљање кадровима
Радно место за стручну подршку органима државне управе 31.05.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО НАУКЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Радно место за вођење Регистра научноистраживачких организација и истраживача 27.04.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО НАУКЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Радно место аналитичара за програме и пројекте у области медицинских наука 27.04.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА – Управа за трезор
Радно место: За јавна плаћања 26.04.2007 Сомбор
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА – Управа за трезор
Радно место: Евидентичар у контроли 26.04.2007 Нова Црња
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА – Управа за трезор
Радно место: Евидентичар у контроли 26.04.2007 Врбас
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА – Управа за трезор
Радно место: За јавна плаћања 26.04.2007 Пирот
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА – Управа за трезор
Радно место: Благајник 26.04.2007 Кладово
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА – Управа за трезор
Радно место: Благајник 26.04.2007 Врање
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА – Управа за трезор
Радно место: За јавна плаћања 26.04.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА – Управа за трезор
Радно место: Директор Филијале 26.04.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА – Управа за трезор
Радно место: Евидентичар у контроли 26.04.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА – Управа за трезор
Радно место: За јавна плаћања 26.04.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА – Управа за трезор
Радно место: За инвестиционо и текуће одржавање пословног простора и опреме 26.04.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА – Управа за трезор
Радно место: Администратор за унос података 26.04.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА – Управа за трезор
Радно место: Аналитичар примања и издатака 26.04.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА – Управа за трезор
Радно место: Шеф Одсека за финансијско планирање 26.04.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА – Управа за трезор
Радно место: За буџетску анализу 26.04.2007 Београд
MИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И УСЛУГА
Tржишни инспектор за хитне инспекцијске контроле 25.04.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ СА ИНОСТРАНСТВОМ
Радно место за праћење и анализу трговинске сарадње са земљама ЕУ, посебно сарадње у осетљивим секторима 24.04.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ СА ИНОСТРАНСТВОМ
Радно место: руководилац Групе за мултилатералну економску сарадњу и регионалне организације и иницијативе 24.04.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА, И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Радно место организација едукације из области безбедности здравља на раду 23.04.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА, И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Радно место управни и надзорни послови 23.04.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА, И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Радно место руководилац Групе за управљање пројектима 23.04.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА, И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Радно место хармонизација прописа са правом ЕУ 23.04.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА, И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Радно место техничар система и мреже 23.04.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА, И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Радно место администратор базе података 23.04.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА, И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Радно место пројектант информационог система 23.04.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА, И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Радно место правни послови 23.04.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА, И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Радно место администратор информационог система за управљање људским ресурсима 23.04.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА, И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Радно место студијско-аналитички послови 23.04.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА, И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Радно место нормативни послови 23.04.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА, И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Радно место статистичко-евиденциони послови 23.04.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА, И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Радно место инспектор за социјалну заштиту 23.04.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА, И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Радно место управни послови 23.04.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА, И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Радно место управно-надзорни послови 23.04.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА, И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Радно место анализа пословања установа у области социјалне заштите 23.04.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА, И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Радно место руководилац Групе за економско-финансијске послове из области рада и запошљавања 23.04.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА, И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Радно место шеф Одсека за економско-финансијске послове из области заштите породице и деце 23.04.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА, И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Радно место финансијско-материјални послови 23.04.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА, И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Радно место студијско-аналитички послови 23.04.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА, И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Радно место инспектор рада 23.04.2007 Пирот
МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА, И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Радно место инспектор рада 23.04.2007 Прокупље
МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА, И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Радно место инспектор рада 23.04.2007 Зајечар
МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА, И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Радно место инспектор рада 23.04.2007 Бор
МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА, И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Радно место инспектор рада 23.04.2007 Јагодина
МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА, И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Радно место инспектор рада 23.04.2007 Пожареавац
МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА, И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Радно место инспектор рада 23.04.2007 Кикинда
МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА, И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Радно место инспектор рада 23.04.2007 Суботица
МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА, И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Радно место студијско-аналитички послови 23.04.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА, И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Радно место студијско-аналитички послови 23.04.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА, И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Радно место канцеларијски послови 23.04.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА, И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Радно место аналитички послови 23.04.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА, И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Радно место актуарски послови 23.04.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА, И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Радно место управно-надзорни послови 23.04.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА, И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Радно место статистичко-евиденциони послови 23.04.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА, И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Радно место шеф Одсека за социјални дијалог и колективно преговарање 23.04.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА, И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Радно место правни и аналитички послови 23.04.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
Радно место за послове развоја и унапређења кадрова 23.04.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
Радно место за правне послове 23.04.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
Радно место за правне послове 23.04.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
Радно место за правне послове у области електроенергетике 23.04.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА
Радно место за информатичке послове 19.04.2007 Џона Кенедија 17
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА
Радно место за стручно оперативне послове 19.04.2007
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА
Радно место за стручно оперативне послове 19.04.2007
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА
Радно место за информатичке послове 19.04.2007
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА
Радно место за финансијско-материјалне послове 19.04.2007
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА
Радно место за финансијско-материјалне послове 19.04.2007
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА
Радно место за послове у општем и уметничком образовању и васпитању 19.04.2007 Немањина 22-26
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА
Радно место за оперативне послове за полагање испита 19.04.2007 Немањина 22-26
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА
Радно место за стручно усавршавање 19.04.2007

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА

Радно место за послове у систему високог образовања и студентска питања 19.04.2007 Немањина 22-26
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Радно место за људске ресурсе 19.04.2007 Београд

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Радно место за кадровске послове правосудних органа 19.04.2007 Београд
АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНА УЛАГАЊА И ПРОМОЦИЈУ ИЗВОЗА
Радно место за послове техничке помоћи у области промоције извоза 16.04.2007 да:  Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
Радно место за послове техничке помоћи у области страних улагања 16.04.2007 да:  Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
Радно место: шеф Одсека 10.04.2007
МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
Радно место за вођење регистара 10.04.2007
МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
Радно место за праћење остваривања права и дужности локалне самоуправе 10.04.2007
МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
Радно место за унапређење организације органа државне управе 10.04.2007
МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
Радно место за нормативне и студијско-аналитичке послове 10.04.2007
МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
Радно место за регистре удружења 10.04.2007
МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
Радно место за нормативне и студијско-аналитичке послове 10.04.2007
МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
Радно место: управни инспектор 10.04.2007
МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
Радно место за анализу, организацију и унапређење система локалне самоуправе 10.04.2007
Министарство финансија – Управа за трезор
Радно место: За јавна плаћања 27.03.2007 Панчево
Министарство финансија – Управа за трезор
Радно место: За јавна плаћања 27.03.2007 Зрењанин
Министарство финансија – Управа за трезор
Радно место: За претходну контролу 27.03.2007 Бечеј
Министарство финансија – Управа за трезор
Радно место: Благајник 27.03.2007 Горњи Милановац
Министарство финансија – Управа за трезор
Радно место: Шеф Експозитуре 27.03.2007 Пожега
Министарство финансија – Управа за трезор
Радно место: За јавна плаћања 27.03.2007 Пријепоље
Министарство финансија – Управа за трезор
Радно место: Евидентичар у контроли 27.03.2007 Жагубица
Министарство финансија – Управа за трезор
Радно место: Благајник 27.03.2007 Бела Паланка
Министарство финансија – Управа за трезор
Радно место: За јавна плаћања 27.03.2007 Нови Пазар
Министарство финансија – Управа за трезор
Радно место: Евидентичар у контроли 27.03.2007 Сврљиг
Министарство финансија – Управа за трезор
Радно место: За јавна плаћања 27.03.2007 Ниш
Министарство финансија – Управа за трезор
Радно место: Благајник 27.03.2007 Бојник
Министарство финансија – Управа за трезор
Радно место: За јавна плаћања 27.03.2007 Лесковац
Министарство финансија – Управа за трезор
Радно место: Шеф Експозитуре 27.03.2007 Александровац
Министарство финансија – Управа за трезор
Радно место: За опште послове 27.03.2007 Крушевац
Министарство финансија – Управа за трезор
Радно место: Евидентичар у контроли 27.03.2007 Трстеник
Министарство финансија – Управа за трезор
Радно место: Евидентичар у контроли 27.03.2007 Краљево
Министарство финансија – Управа за трезор
Радно место: Евидентичар у контроли 27.03.2007 Кнић
Министарство финансија – Управа за трезор
Радно место: Директор филијале 27.03.2007 Крагујевац
Министарство финансија – Управа за трезор
Радно место: Шеф Експозитуре 27.03.2007 Свилајнац
Министарство финансија – Управа за трезор
Радно место: Евидентичар у контроли 27.03.2007 Мионица
Министарство финансија – Управа за трезор
Радно место: Евидентичар у контроли 27.03.2007 Ваљево
Министарство финансија – Управа за трезор
Радно место: За јавна плаћања 27.03.2007 Београд
Министарство финансија – Управа за трезор
Радно место: За претходну контролу 27.03.2007 Београд
Министарство финансија – Управа за трезор
Радно место: Пројектант система за надзор, управљање и заштиту мреже 27.03.2007 Београд
Министарство финансија – Управа за трезор
Радно место: Пројектант 27.03.2007 Београд
Министарство финансија – Управа за трезор
Радно место: Аналитичар за извештавање 27.03.2007 Београд
Министарство финансија – Управа за трезор
Радно место: Оператер за обраду зарада 27.03.2007 Београд
Министарство финансија – Управа за трезор
Радно место: За нормативно-методолошке и извештајне послове државне помоћи 27.03.2007 Београд
Министарство финансија – Управа за трезор
Радно место: Аналитичар за кредитне односе Републике 27.03.2007 Београд
Министарство финансија – Управа за трезор
Радно место: Руководилац Групе за кредитне односе Републике 27.03.2007 Београд
Златиборски управни округ
Радно место за канцеларијске послове и послове дактилографа ван седишта округа у Стручној служби Златиборског управног округа 27.03.2007 Пожега
Министарство просвете и спорта
Радно место за стручно усавршавање 26.03.2007
Министарство просвете и спорта
Радно место за оперативне послове за полагање испита 26.03.2007 Немањина 22-26
Министарство просвете и спорта
Радно место за послове у општем и уметничком образовању и васпитању 26.03.2007 Немањина 22-26
Министарство просвете и спорта
Радно место за финансијско-материјалне послове 26.03.2007
Министарство просвете и спорта
Радно место за финансијско-материјалне послове 26.03.2007
Министарство просвете и спорта
Радно место за информатичке послове 26.03.2007
Министарство просвете и спорта
Радно место за информатичке послове 26.03.2007 Џона Кенедија 17
Министарство просвете и спорта
Радно место за стручно оперативне послове 26.03.2007
Министарство просвете и спорта
Радно место за стручно оперативне послове 26.03.2007
Министарство просвете и спорта
Радно место за послове у систему високог образовања и студентска питања 26.03.2007 Немањина 22-26
Министарство рударства и енергетике
Радно место електроенергетског инспектора 20.03.2007 Београд
Министарство рударства и енергетике
Радно место рударског инспектора за вршење надзора над електроенергетским постројењима 20.03.2007 Београд
Канцеларија за придруживање Европској унији
Радно место за аналитичко комуникационе послове и односе са институцијама Европске уније 16.03.2007 Београд
Канцеларија за придруживање Европској унији
Радно место аналитичара обуке државних службеника о Европској унији 16.03.2007 Београд
Министарство културе
Радно место пословног секретара 08.03.2007 Београд
Министарство културе
Радно место за хармонизацију прописа са прописима ЕУ 08.03.2007 Београд
Министарство културе
Радно место за заштиту непокретних културних добара 08.03.2007 Београд
Комесаријат за избеглице
Радно место за остваривање права 28.02.2007 Београд
Министарство финансија–Управа за трезор, Филијала Сомбор
Радно место: За јавна плаћања 14.02.2007 Сомбор
Министарство финансија–Управа за трезор, Филијала Панчево
Радно место: За јавна плаћања 14.02.2007 Панчево
Министарство финансија – Управа за трезор, Филијала Зрењанин 
Радно место: Евидентичар у контроли 14.02.2007 Нова Црња
Министарство финансија – Управа за трезор, Филијала Зрењанин
Радно место: За јавна плаћања 14.02.2007 Зрењанин
Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Врбас
Радно место: За претходну контролу 14.02.2007 Бечеј
Министарство финансија-Управа за трезор, Филијала Врбас
Радно место: Евидентичар у контроли 14.02.2007 Врбас
Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Чачак 
Радно место: Благајник 14.02.2007 Горњи Милановац
Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Ужице 
Радно место: Шеф Експозитуре 14.02.2007 Пожега
Министарство финансија-Управа за трезор, Филијала Пријепоље
Радно место: За јавна плаћања 14.02.2007 Пријепоље
Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Пожаревац 
Радно место: Евидентичар у контроли 14.02.2007 Жагубица
Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Пирот, Експозитура Бела Паланка
Радно место: Благајник 14.02.2007 Бела Паланка
Министарство финансија-Управа за трезор, Филијала Пирот, Пирот, Српских Владара 87.  
Радно место: За јавна плаћања 14.02.2007 Пирот
Министарство финансија-Управа за трезор, Филијала Нови Пазар
Радно место: За јавна плаћања 14.02.2007 Нови Пазар
Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Ниш, Експозитура Сврљиг 
Радно место: Евидентичар у контроли 14.02.2007 Сврљиг
Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Ниш
Радно место: За јавна плаћања 14.02.2007 Ниш
Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Лесковац, Експозитура Бојник 
Радно место: Благајник 14.02.2007 Бојник
Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Лесковац
Радно место: За јавна плаћања 14.02.2007 Лесковац
Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Крушевац, Експозитура Александровац
Радно место: Шеф Експозитуре 14.02.2007 Александровац
Министарство финансија-Управа за трезор, Филијала Крушевац
Радно место: За опште послове 14.02.2007 Крушевац
Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Краљево, Експозитура Трстеник
Радно место: Евидентичар у контроли 14.02.2007 Трстеник
Министарство финансија – Управа за трезор, Филијала Краљево
Радно место: Евидентичар у контроли 14.02.2007 Краљево
Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Крагујевац, Експозитура Кнић
Радно место: Евидентичар у контроли 14.02.2007 Кнић
Министарство финансија – Управа за трезор, Филијала Крагујевац 
Радно место: Директор Филијале 14.02.2007 Крагујевац
Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Јагодина, Експозитура Свилајнац
Радно место: Шеф Експозитуре 14.02.2007 Свилајнац
Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Зајечар, Експозитура Кладово 
Радно место: Благајник 14.02.2007 Кладово
Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Врање 
Радно место: Благајник 14.02.2007 Врање
Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Ваљево, Експозитура Мионица 
Радно место: Евидентичар у контроли 14.02.2007 Мионица
Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Ваљево
Радно место: Евидентичар у контроли 14.02.2007 Ваљево
Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Вождовац 
Радно место: За јавна плаћања 14.02.2007 Београд
Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Нови Београд
Радно место: За јавна плаћања 14.02.2007 Београд
Министарство финансија – Управа за трезор, Филијала Чукарица 
Радно место: Директор Филијале 14.02.2007 Београд
Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Палилула
Радно место: За претходну контролу 14.02.2007 Београд
Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Стари град
Радно место: Евидентичар у контроли 14.02.2007 Београд
Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Стари град
Радно место: За јавна плаћања 14.02.2007 Београд
Министарство финансија – Управа за трезор, Централа Београд 
Радно место: За инвестиционо и текуће одржавање пословног простора и опреме 14.02.2007 Београд

Министарство финансија – Управа за трезор, Централа Београд

Радно место: Пројектант система за надзор, управљање и заштиту мреже 14.02.2007 Београд
Министарство финансија – Управа за трезор, Централа Београд
Радно место: Пројектант 14.02.2007 Београд
Министарство финансија – Управа за трезор, Централа Београд
Радно место: Аналитичар за извештавање 14.02.2007 Београд
Министарство финансија – Управа за трезор, Централа Београд
Радно место: Оператер за обраду зарада 14.02.2007 Београд
Министарство финансија – Управа за трезор, Централа Београд
Радно место: Администратор за унос података 14.02.2007 Београд
Министарство финансија – Управа за трезор, Централа Београд
Радно место: За нормативно-методолошке и извештајне послове државне помоћи 14.02.2007 Београд
Министарство финансија – Управа за трезор, Централа Београд
Радно место: Аналитичар за кредитне односе Републике 14.02.2007 Београд
Министарство финансија – Управа за трезор, Централа Београд
Радно место: Руководилац Групе за кредитне односе Републике 14.02.2007 Београд
Министарство финансија – Управа за трезор, Централа Београд
Радно место: Аналитичар примања и издатака 14.02.2007 Београд
Министарство финансија – Управа за трезор, Централа Београд
Радно место: Шеф Одсека за финансијско планирање 14.02.2007 Београд
Министарство финансија – Управа за трезор, Централа Београд
Радно место: За буџетску анализу 14.02.2007 Београд
Служба за управљање кадровима
Радно место за за административно-техничке послове 08.02.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО НАУКЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Радно место за вођење Регистра научноистраживачких организација и истраживача 10.05.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ СА ИНОСТРАНСТВОМ
Радно место за праћење и анализу трговинске сарадње са земљама ЕУ, посебно сарадње у осетљивим секторима 10.05.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ СА ИНОСТРАНСТВОМ
Руководилац Групе за мултилатералну економску сарадњу и регионалне организације и иницијативе 10.05.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО НАУКЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Радно место аналитичара за програме и пројекте у области медицинских наука 10.05.2007 Београд
ЦЕНТАР ЗА РАЗМИНИРАЊЕ
Радно место за извиђање и контролу разминирања 08.05.2007 Београд
ЦЕНТАР ЗА РАЗМИНИРАЊЕ
Радно место за књиговодствене и канцеларијске послове 08.05.2007 Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ С МЕДИЈИМА
Радно место за опште, правне и кадровске послове 07.05.2007 Београд
КОМЕСAРИЈAТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Радно место интерни контролор 07.05.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И УСЛУГА
Tржишни инспектор за хитне инспекцијске контроле 26.04.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
Радно место за послове развоја и унапређења кадрова 23.04.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
Радно место за правне послове 23.04.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
Радно место за правне послове 23.04.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
Радно место за правне послове у области електроенергетике 23.04.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО НАУКЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Радно место за водјење Регистра научноистраживачких организација и истраживача 27.04.2007 Београд
МИНИСТАРСТВО НАУКЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Радно место аналитичара за програме и пројекте у области медицинских наука 27.04.2007 Београд
Министарство финансија - Управа за трезор
Директор филијале 26.04.2007 Београд
Министарство финансија - Управа за трезор
Радно место: Евидентичар у контроли 26.04.2007 Београд
Министарство финансија - Управа за трезор
Радно место: За јавна плаћања 26.04.2007 Београд
Министарство финансија - Управа за трезор
Радно место: За инвестиционо и текуће одржавање пословног простора и опреме 26.04.2007 Београд
Министарство финансија - Управа за трезор
Радно место: Aдминистратор за унос података 26.04.2007 Београд
Министарство финансија - Управа за трезор
Радно место: Aналитичар примања и издатака 26.04.2007 Београд
Министарство финансија - Управа за трезор
Радно место: Шеф Одсека за финансијско планирање 26.04.2007 Београд
Министарство финансија - Управа за трезор
Радно место: За буџетску анализу 26.04.2007 Београд
АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНА УЛАГАЊА И ПРОМОЦИЈУ ИЗВОЗА
Радно место за послове техничке помоћи у области страних улагања 16.04.2007 Београд
Министарство финансија - Управа за трезор
Радно место: За јавна плаћања 26.04.2007 Нови Београд
Министарство финансија - Управа за трезор
Радно место: Благајник 26.04.2007 Врање
Министарство финансија - Управа за трезор
Радно место: Благајник 26.04.2007 Кладово
Министарство финансија - Управа за трезор
Радно место: За јавна плаћања 26.04.2007 Пирот
Министарство финансија - Управа за трезор
Радно место: Евидентичар у контроли 26.04.2007 Врбас
Министарство финансија - Управа за трезор
Радно место: Евидентичар у контроли 26.04.2007 Нова Црња
Министарство финансија - Управа за трезор
Радно место: За јавна плаћања 26.04.2007 Сомбор
претрага