ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Конкурси > Оглашени интерни конкурси архива

ОГЛАШЕНИ ИНТЕРНИ КОНКУРСИ Архива

Оглашени интерни конкурси за извршилачка радна места - Архива 2009
Назив органа
Назив радног места
Датум оглашавања Место рада
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И УСЛУГА
1. Радно место администратора информационог система 17.12.2009 Београд
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И УСЛУГА
1. Радно место администратора информационог система 02.12.2009 Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Руководилац Групе за финансијско управљање
2. Радно место за подршку пословима финансијског управљања
3. Руководилац Групе за финансијску контролу
4. Радно место за финансијску контролу
5. Радно место за рачуноводствене послове
6. Руководилац Групе за децентрализовано управљање фондовима Европске уније
7. Радно место за праћење и оцену програмског пакета
8. Радно место за управљање пројектима и праћење пројеката
9. Радно место за финансијско управљање
10. Руководилац Групе за спровођење поступка јавних набавки
11. Радно место за спровођење поступка јавних набавки
12. Радно место за контролу квалитета
13. Радно место за административне послове
26.11.2009 Београд
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
1. Метеоролошки осматрач
2. Метеоролошки осматрач
3. Метеоролошки осматрач
4. Метеоролошки осматрач
5. Техничар за испитивање и баждарење инструмената
6. Технички сарадник за унос и обраду података
7. Техничар за оперативне послове I степена
8. Техничар за оперативне послове II степена
9. Координатор дејства
10. Техничар за оперативне послове II степена
11. Техничар за прикупљање података
12. Ликвидатор плата државних службеника и намештеника
13. Шеф одсека за књиговодство
24.11.2009 Врање, Сјеница, Крагујевац, Нови Сад, Београд, Бранковина, Крагујевац, Ниш, Бајша
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
1. Статистичар
2. Оператер за уношење података на магнетни медијум
05.11.2009 Београд
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
1. Метеоролошки осматрач
2. Метеоролошки осматрач
3. Метеоролошки осматрач
4. Метеоролошки осматрач
5. Техничар за испитивање и баждарење инструмената
6. Технички сарадник за унос и обраду података
7. Техничар за оперативне послове I степена
8. Техничар за оперативне послове II степена
9. Координатор дејства
10. Техничар за оперативне послове II степена
11. Техничар за прикупљање података
12. Ликвидатор плата државних службеника и намештеника
13. Шеф одсека за књиговодство
03.11.2009 Врање, Сјеница, Крагујевац, Нови Сад, Бранковина, Ниш, Бајша, Београд
Централни регистар обвезника доприноса за социјално осигурање - послодаваца и осигураника
1. Руководилац Групе за анализу података о осигураницима и праћење плаћања доприноса
2. Радно место за финансијско – материјалне и књиговодтвене послове
03.11.2009 Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за спречавање прања новца
1. Радно место за анализу 30.10.2009 Београд
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И УСЛУГА
1. Радно место за административне и статистичко – евиденционе послове
2. Радно место за рачуноводствене послове
27.10.2009 Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Руководилац Групе за финансијско управљање
2. Радно место за подршку пословима финансијског управљања
3. Руководилац Групе за финансијску контролу
4. Радно место за финансијску контролу
5. Радно место за рачуноводствене послове
6. Руководилац Групе за децентрализовано управљање фондовима Европске уније
7. Радно место за праћење и оцену програмског пакета
8. Радно место за управљање пројектима и праћење пројеката
9. Радно место за финансијско управљање
10. Руководилац Групе за спровођење поступка јавних набавки
11. Радно место за спровођење поступка јавних набавки
12. Радно место за контролу квалитета
13. Радно место за административне послове
27.10.2009 Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Руководилац Групе за банкарски систем, осигурање и платни промет
2. Руководилац Групе за девизни систем и политику
3. Радно место за нормативне послове из области јавних набавки
4. Руководилац Групе за систем финансирања политичких странака
20.10.2009 Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за слободне зоне
1. Радно место за администрaтивне послове
2. Радно место за финансијско – материјалне послове
19.10.2009 Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место – виши инспектор
2. Радно место – инспектор I
3. Радно место - инспектор II
4. Радно место – ревизор II
19.10.2009 Београд
АВИО-СЛУЖБА ВЛАДЕ
1. Радно место за финансијске послове 14.10.2009 Београд
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
1. Статистичар
2. Оператер за уношење података на магнетни медијум
14.10.2009 Београд
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И УСЛУГА
1. Радно место за административне и статистичко – евиденционе послове
2. Радно место за рачуноводствене послове
13.10.2009 Београд
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И УСЛУГА
1. Начелник Одељења за трговину и цене 12.10.2009 Београд
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ
1. Радно место за канцеларијске, статистичко – евиденционе и документационе послове 08.10.2009 Београд
РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО
1. Радно место за нормативне послове у појединим областима из делокруга Сектора за управу, рад и јавне службе 02.10.2009 Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Руководилац Групе за банкарски систем, осигурање и платни промет
2. Руководилац Групе за девизни систем и политику
3. Радно место за нормативне послове из области јавних набавки
4. Руководилац Групе за систем финансирања политичких странака
01.10.2009 Београд
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
1. Радно место електроенергетског инспектора у подручној јединици широј од подручја управног округа за Мачвански управни округ, Колубарски управни округ, Златиборски управни округ (електроенергетски објекти ЕМС-а) Моравички управни округ (електроенергетски објекти ЕМС-а) и део града Београда – Лазаревац, са седиштем у Ваљеву
2. Радно место рударског инспектора
28.09.2009 Ваљево, Београд
РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО
1. Радно место за нормативне послове у области управе, рада и јавних служби
2. Радно место за стручно – оперативне послове
25.09.2009 Београд
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
1. Начелник школске управе
2. Начелник школске управе
3. Начелник школске управе
4. Начелник школске управе
5. Начелник школске управе
6. Начелник школске управе
7. Начелник школске управе
8. Начелник школске управе
9. Начелник школске управе
10. Начелник школске управе
22.09.2009 Ужице, Чачак, Ранилуг, Крушевац, Крагујевац, Нови Сад, Ваљево, Зајечар, Лесковац, Ниш
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И УСЛУГА
1. Начелник Одељења за трговину и цене 17.09.2009 Београд
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
1. Радно место електроенергетског инспектора у подручној јединици широј од подручја управног округа за Мачвански управни округ, Колубарски управни округ, Златиборски управни округ (електроенергетски објекти ЕМС-а) Моравички управни округ (електроенергетски објекти ЕМС-а) и део града Београда – Лазаревац, са седиштем у Ваљеву
2. Радно место рударског инспектора
17.09.2009 Ваљево, Београд
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја
1. Радно место за евиденцију пројеката и идентификацију извора финансирања 15.09.2009 Београд
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И УСЛУГА - Републичка дирекција за робне резерве
1. Начелник Одељења за складишта 09.09.2009 Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО
1. Шеф Одсека за европске интеграције
2. Радно место за подршку у пословима јавних набавки
3. Радно место за припрему финансијског плана и праћење буџета
08.09.2009 Београд
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
1. Начелник Одељења 02.09.2009 Ниш
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
1. Начелник школске управе за Златиборски управни округ са седиштем у Ужицу
2. Начелник школске управе за Моравички управни округ са седиштем у Чачку
3. Начелник школске управе за Косовско - поморавски управни округ са седиштем у Ранилугу
4. Начелник школске управе за Расински управни округ са седиштем у Крушевцу
5. Начелник школске управе за Шумадијски управни округ са седиштем у Крагујевцу
6. Начелник школске управе за Јужнобачки и Сремски управни округ са седиштем у Новом Саду
7. Начелник школске управе за Мачвански и Колубарски управни округ са седиштем у Ваљеву
8. Начелник школске управе за Зајечарски и Борски управни округ са седиштем у Зајечару
9. Начелник школске управе за Јабланички и Пчињски управни округ са седиштем у Лесковцу
10. Начелник школске управе за Нишавски, Топлички и Пиротски управни округ са седиштем у Нишу
01.09.2009 Ужице, Чачак, Ранилуг, Крушевац, Крагујевац, Нови Сад, Ваљево, Зајечар, Лесковац, Ниш
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И УСЛУГА - Републичка дирекција за робне резерве
1. Начелник Одељења за складишта 26.08.2009 Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА НАЦИОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ПЛАН
1. Радно место за стручно оперативне послове
2. Радно место за студијско – аналитичке послове
3. Радно место за студијско – аналитичке послове
4. Начелник Одељења за оперативно управљање пројектима
5. Радно место за послове управљања пројектима
6. Радно место за стручно оперативне послове
7. Радно место за студијско – аналитичке послове
8. Начелник Одељења за спровођење поступка јавних набавки
9. Радно место за послове праћења јавних набавки
10. Радно место за послове јавних набавки
11. Радно место за подршку пословима јавних набавки
12. Начелник Одељења за контролу
13. Радно место за послове вршења сручног надзора
14. Радно место за послове подршке у вршењу стручног надзора
15. Радно место за канцеларијске и евиденционе послове
16. Радно место за административне и канцеларијске послове
30.07.2009 Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
1. Радно место за одржавање базе НПИ-а и обављање стручних послова у процесу европских интеграција у области интелектуалне својине, заштите потрошача и јавног здравља и предузетничке и индустријске политике
2. Радно место за стручне послове у процесу европских интеграција у области регионалне политике и координације структурних инструмената, финансијске контроле, финансијских и буџетских прописа
3. Радно место за стручне послове у процесу европских интеграција у области људских и мањинских права
4. Радно место за координацију превођења
5. Радно место за стручне послове у процесу превођења
6. Руководилац Групе за координацију стручне и језичке редактуре и терминологију
7. Радно место за стручне послове редактуре
17.07.2009 Београд
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
Начелник Одељења 30.06.2009 Ниш
МИНИСТАРСТВО ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА
1. Начелник Одељења за европске интеграције и међународну сарадњу
2. Инспектор за заштиту животне средине од загађивања у подручној јединици широј од подручја управног округа за Пчињски и Јабланички управни округ, са седиштем у Врању
11.06.2009 Београд, Врање
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за спречавање прања новца
1. Радно место за сарадњу са другим државним органима 02.06.2009 Београд
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
1. Шеф Одсека интерне ревизије 22.05.2009 Београд
РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО
1. Радно место за нормативне послове из делокруга Сектора за изборе и правосуће
2. Радно место за нормативне послове у области финансијског система
06.05.2009 Београд
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ - Дирекција за управљање одузетом имовином
1. Начелник Одељења
2. Радно место за управљање привремено одузетом имовином
3. Радно место за управљање трајно одузетом имовином
4. Радно место за процену имовине
5. Радно место за вођење евиденције о имовини
6. Радно место за управно – правне, опште и кадровске послове
7. Радно место за финансијско – рачуноводствене послове
8. Радно место за књиговодствене послове
9. Радно место за канцеларијске и административне послове
05.05.2009 Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор
1. Евидентичар у контроли
2. Благајник
3. Благајник
4. Радно место за контролу квалитета и праћење процеса контроле
5. Аналитичар за гаранције Републике
27.03.2009 Нови Сад, Стара Пазова, Београд
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
1. Техничар за оперативне послове II степена
2. Координатор дејства
3. Координатор дејства
4. Координатор припреме дејства
5. Координатор припреме дејства
6. Координатор за обраду и дистрибуцију радарских продуката
7. Техничар за оперативне послове I степена
8. Техничар за оперативне послове II степена
9. Радно место за канцеларијске послове
10. Финансијски планер - аналитичар
26.03.2009 Ириг, Ужице, Бајша, Самош, Београд, Крушевац
МИНИСТАРСТВО ЗА НАЦИОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ПЛАН
1. Радно место за послове планирања националних пројеката
2. Радно место за послове планирања регионалних пројеката НИП-а
3. Радно место за нормативне и стручно-аналитичке послове
4. Радно место за пријем и административну обраду регистра пријављених пројеката
5. Радно место за канцеларијске и евиденционе послове
6. Радно место за административну обраду података
7. Радно место за материјално финансијске послове
8. Радно место за послове евиденције
9. Радно место за обраду финансијске документације
10. Начелник Одељења за опште правне послове
11. Радно место за кадровске и правне послове
12. Радно место за одабир кадрова и радне односе
13. Радно место за административне и канцеларијске послове
14. Начелник Одељења за информатичке послове
15. Радно место за послове праћења реализације и израду извештаја
16. Радно место за стручне послове и послове информисања
17. Радно место за организацију и спровођење промотивних активности Министарства
26.03.2009 Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - Генерални инспекторат пољопривреде, шумарства и водопривреде
1. Радно место ветеринарског инспектора за здравствену заштиту и добробит животиња
2. Радно место гранични ветеринарски инспектор
3. Руководилац Групе граничне ветеринарске инспекције Пријепоље
4. Радно место гранични ветеринарски инспектор
5. Радно место гранични фитосанитарни инспектор
6. Начелник Одељења водопривредне инспекције
26.03.2009 Крушевац, Мали Зворник, Гостун, Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
1. Шеф Одсека за управљање пројектима финансираних из фондова ЕУ
2. Радно место за програмирање
3. Радно место за спровођење пројеката
26.03.2009 Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
1. Радно место за правне послове у области људских ресурса
2. Радно место за израду прописа
3. Радно место за управне послове
4. Радно место за виноградарски и винарски регистар и евиденције у виноградарству и винарству
5. Радно место за праћење аграрне политике ЕУ
6. Шеф Одсека за подршку руралном развоју
26.03.2009 Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - Републичка дирекција за воде
1. Радно место за финансијско - аналитичке послове 26.03.2009 Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - Управа за шуме
1. Радно место за заштиту шума
2. Радно место за очување шумских генетичких ресурса, признавање и заштиту сорти шумског биља
26.03.2009 Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - Управа за ветерину
1. Радно место за саветодавне послове у области безбедности хране, економике и управљање пројектима
2. Радно место за административне послове
26.03.2009 Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - Управа за заштиту биља
1. Радно место за праћење стања у области признавања сорти пољопривредног биља
2. Радно место за вођење регистра страних сорти воћака и винове лозе и израде листе препоручених сорти воћака и винове лозе
3. Радно место за заштиту биљних сорти
26.03.2009 Београд
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
1. Радно место за стручне послове за Жалбену комисију Владе 23.03.2009 Београд
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
1. Економски саветник у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Белгији – Брисел (покрива све земље Бенелукса)
2. Економски саветник у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Швајцарској - Цирих
3. Економски саветник у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Канади - Торонто
4. Економски саветник у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Јапану - Токио
5. Економски саветник у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Шведској – Стокхолм (покрива и Норвешку, Данску и Финску)
6. Економски саветник у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Чешкој - Праг
7. Економски саветник у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Пољској - Варшава
8. Економски саветник у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Украјини - Кијев
9. Економски саветник у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Мађарској - Будимпешта
10. Економски саветник у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Румунији - Букурешт
11. Економски саветник у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Бугарској - Софија
12. Економски саветник у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Турској - Истамбул
13. Економски саветник у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Словачкој - Братислава
14. Економски саветник у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Републици Кореји - Сеул
15. Економски саветник за ОЕЦД у дипломатско конзуларном представништву Републике Србије у Француској – Париз
11.03.2009 Брисел, Цирих, Торонто, Токио, Стокхолм, Праг, Варшава, Кијев, Будимпешта, Букурешт, Софија, Истамбул, Братислава, Сеул, Париз
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
1. Радно место за организацију и праћење стања у области надзора над заштитом становништва од заразних болести 12.03.2009 Београд
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
1. Прогностичар за краткорочну прогнозу времена
2. Млађи прогностичар
3. Млађи нумеричар
4. Метеоролошки осматрач
5. Метеоролошки осматрач
6. Метеоролошки осматрач
7. Техничар за контролу, обраду и унос података
8. Координатор за програме образовања, обуке и информисања јавности у вези са климатским променама
9. Информатичар
10. Начелник Одељења за климатска истраживања и развој
11. Аналитичар за методе регионализације продуката климатских модела
12. Аналитичар за истраживање ризика климатских промена
11.03.2009 Београд, Црни Врх изнад Бора, Врање, Куршумлија
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
1. Статистичар - истраживач 11.03.2009 Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ
1. Радно место за контакт са међународним мисијама и међународну сарадњу на Косову и Метохији
2. Радно место за економски развој, рад, социјална питања, образовање и здравство
3. Радно место за обезбеђивање услова за повратак и сарадњу са локалним самоуправама
4. Радно место за праћење медија
5. Радно место за контакт са међународним мисијама и међународну сарадњу на Косову и Метохији
6. Радно место за економски развој, рад, социјална питања, образовање и здравство
7. Радно место за обезбеђивање услова за повратак и сарадњу са локалним самоуправама
11.03.2009 Косовска Митровица, Грачаница
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
1. Радно место за хидролошку опрему
2. Техничар за хидрометријска мерења и обраду података
3. Техничар за архивирање података
4. Техничар за хидрометријска мерења и обраду података ХРС у Нишу
5. Техничар за хидролошка мерења и обраду података ГХС у Грделици
06.03.2009 Београд, Ниш, Грделица
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
1. Техничар за оперативне послове II степена
2. Координатор дејства
3. Координатор дејства
4. Координатор припреме дејства
5. Координатор припреме дејства
6. Координатор за обраду и дистрибуцију радарских продуката
7. Техничар за оперативне послове I степена
8. Техничар за оперативне послове II степена
9. Радно место за канцеларијске послове
10. Финансијски планер - аналитичар
06.03.2009 Ириг, Ужице, Бајша, Самош, Београд, Крушевац
МИНИСТАРСТВО ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО
1. Радно место за припрему анализа и евиденционе послове
2. Радно место инспектора за поштанске услуге у подручној јединици широј од подручја управног округа за Севернобачки, Средњебанатски, Севернобанатски, Јужнобанатски, Западнобачки, Јужнобачки и Сремски управни округ са седиштем у Новом Саду
3. Радно место инспектора за поштанске услуге у подручној јединици широј од подручја управног округа за Подунавски, Браничевски, Шумадијски и Поморавски управни округ, са седиштем у Крагујевцу
4. Шеф Одсека за правне и опште послове
5. Радно место за статистичку и аналитичку обраду кадровских података
05.03.2009 Београд, Нови Сад, Крагујевац
МИНИСТАРСТВО ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА
1. Радно место за систем управљања и контроле заштите животне средине (ЕМАS)
2. Радно место за заштиту риболовних ресурса
3. Радно место за стручно – оперативне послове за заштиту и развој националних паркова и других заштићених подручја
4. Радно место за послове примене алтернативних и обновљивих извора енергије
5. Радно место за послове заштите озонског омотача
6. Радно место за послове прекограничног преношења загађујућих материја у ваздуху на велике удаљености
7. Радно место за нормативне послове у области хоризонталног законодавства и области индустријског загађења
8. Радно место за нормативне послове у области управљања отпадом
9. Радно место за нормативне послове у области зрачења, буке, вибрација и хемикалија
10. Радно место за праћење процеса европске интеграције
11. Инспектор за заштиту животне средине у области заштите коришћења природних ресурса за подручје Сремског, Мачванског, Колубарског и Златиборског управног округа, са седиштем у Шапцу
12. Инспектор за заштиту животне средине у области заштите и коришћења природних ресурса за подручје Моравичког, Рашког, Расинског, Топличког, Шумадијског, Поморавског и Косовско - Митровачког управног округа, са седиштем у Новом Пазару
13. Инспектор за заштиту животне средине у области заштите вода од загађивања и рибарства, у окружној подручној јединици у Јужнобачком управном округу, са седиштем у Новом Саду
14. Инспектор за надзор органа којима су поверени поједини инспекцијски послови у области заштите животне средине
15. Инспектор за заштиту животне средине за поступање у случају хемијског удеса за подручје АП Војводине – за Суботицу
16. Републички грађевински инспектор
17. Републички урбанистички инспектор за град Београд
18. Републички урбанистички инспектор за послове у подручној јединици широј од подручја управног округа за подручје Шумадијског и Поморавског управног округа, са седиштем у Крагујевцу
05.03.2009 Београд, Шабац, Нови Пазар, Нови Сад, Суботица, Крагујевац
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И УСЛУГА
1. Радно место за послове спровођења јавних набавки 03.03.2009 Београд
КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
1. Руководилац Групе за интерну контролу
2. Радно место за примарни прихват
3. Радно место за односе са јавношћу, информисање и пропаганду
4. Радно место за сарадњу са међународним и домаћим владиним и невладиним организацијама
5. Радно место за планирање стандарда и обнову
6. Радно место за кадрове
7. Радно место за опште послове
8. Управник Центра за азил
9. Радно место за канцеларијске, статистичке и документационе послове
03.03.2009 Београд, Бања Ковиљача
МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
1. Радно место за канцеларијске послове
2. Радно место за праћење припреме пројеката
03.03.2009 Београд
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА - Дирекција за мере и драгоцене метале
1. Радно место контролора за механичка мерила
2. Радно место контролора за електрична мерила
3. Радно место млађег метролога за масу
4. Радно место нижег метролога за механичка мерила
5. Радно место за финансијску ликвидатуру
6. Радно место за оперативно – финансијске послове
7. Радно место за књиговодствене послове
03.03.2009 Суботица, Нови Сад, Крушевац, Београд
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
1. Радно место за послове приватизационог регистра и координацију са јавним регистрима капитала, акција и акционара
2. Радно место аналитичара система
3. Радно место за канцеларијске и евиденционе послове
4. Шеф Одсека за политику и подстицање концесија
5. Радно место за послове привлачења концесија
6. Радно место за послове праћења посебних програма развоја привредних субјеката
7. Радно место за управљање програмима и пројектима развојне техничке помоћи
8. Радно место за пружање информација привредним субјектима
9. Радно место за метрологију
10. Радно место за драгоцене метале и претходно упаковане производе
11. Радно место за безбедност производа електроиндустрије
12. Радно место за техничке прописе за производе електроиндустрије
13. Руководилац Групе за лична заштитна средства и безбедност осталих индустријских производа
14. Радно место за прихватање исправа о усаглашености издатих у иностранству
15. Радно место за послове сарадње са развијеним прекоокеанским земљама
16. Радно место за аналитичке послове
17. Радно место за послове сарадње са Украјином, Белорусијом, Казахстаном, Грузијом и Азербејџаном
18. Радно место за послове подршке страним улагачима и унапређење пословног окружења
19. Радно место за студијско - аналитичке послове у области упућивања на рад у иностранство
20. Радно место за стручно-оперативне послове у области професионалне рехабилитације и запошљавање особа са инвалидитетом
21. Радно место за послове надзора над радом и актима и инспекцијске послове
22. Радно место за међународну сарадњу и израду пројеката за спровођење политике запошљавања
23. Шеф Одсека за статистику, план и анализу
24. Радно место за канцеларијске и административне послове
25. Радно место за праћење туристичких потенцијала
26. Радно место за праћење међународног туристичког тржишта
27. Радно место за праћење и анализу ефеката реализованих пројеката
28. Начелник Одељења за стручно-оперативне послове
29. Радно место за стручне послове набавки за потребе Министарства
30. Руководилац Групе за информационе технологије
31. Радно место за послове техничке помоћи у области припреме пројеката
32. Радно место за послове техничке помоћи у области спровођења пројеката
03.03.2009 Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор
1. Руководилац Групе за извештавање о унутрашњем дугу
2. Оператер
3. Аналитичар за извештавање о спољном дугу
4. Оператер за обраду зарада
5. Виши оператер за извештавање
6. Администратор за систем јавних плаћања
7. Радно место за послове регистра пољопривредних газдинстава
8. Организатор послова јавних прихода и фискалне статистике
9. Финансијски радник
10. Књиговођа
11. Шеф Експозитуре Бојник
12. Шеф Експозитуре Лебане
13. Аналитичар за хартије од вредности
14. Аналитичар за кредитне односе Републике
15. Аналитичар за извештавање о унутрашњем дугу
16. Оператер – ликвидатор
17. Директор Филијале Ниш
24.02.2009 Београд, Бојник, Лебане, Ниш
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор
1. Радно место за вођење и контролу буџетских евиденција 24.02.2009 Ваљево
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ - Управа за извршење заводских санкција
1. Шеф Одсека за културно - забавне и спортске активности
2. Радно место на пословима депозита и кантине
3. Радно место имовинско правни и стамбени послови
23.02.2009 Крушевац, Крагујевац, Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Пореска управа
1. Инспектор пореске полиције 23.02.2009 Пожаревац
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
1. Прогностичар за краткорочну прогнозу времена
2. Млађи прогностичар
3. Млађи нумеричар
4. Метеоролошки осматрач
5. Метеоролошки осматрач
6. Метеоролошки осматрач
7. Техничар за контролу, обраду и унос података
8. Техничар за припрему података
9. Координатор за програме образовања, обуке и информисања јавности у вези са климатским променама
10. Информатичар
11. Начелник Одељења за климатска истраживања и развој
12. Аналитичар за методе регионализације продуката климатских модела
13. Аналитичар за истраживање ризика климатских промена
14. Шеф Одсека за општу аналитичку хемију
15. Радно место за мониторинг квалитета ваздуха
16. Лаборант
23.02.2009 Београд, Црни Врх изнад Бора, Врање, Куршумлија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
1. Начелник Одељења за организацију здравствене службе
2. Радно место за праћење развоја система здравствене заштите
3. Радно место за праћење рада здравствене службе
4. Радно место за праћење и анализу организације рада ванболничких здравствених установа и приватне праксе
5. Радно место за праћење здравствене неге
6. Радно место за нормативне послове
7. Радно место здравствени инспектор
8. Радно место здравствени инспектор
9. Радно место здравствени инспектор
10. Радно место здравствени инспектор
11. Радно место здравствени инспектор
12. Шеф Одсека за здравствену инспекцију Јагодина
13. Радно место здравствени инспектор
14. Начелник Одељења за здравствено осигурање
15. Радно место за праћење стања у области здравственог осигурања
16. Радно место за праћење стања у остваривању здравствене заштите осигураника
17. Радно место за праћење стања у финансирању здравствене заштите
18. Радно место за послове планирања и израде буџета
19. Радно место за припрему програма у изради буџета
20. Радно место за правне послове у спровођењу поступка јавних набавки
21. Руководилац Групе за формирање цена лекова
22. Радно место за утврђивање цене лекова и фармако – економске студије
23. Радно место за припрему цена лекова и фармако – економске студије
24. Радно место за документационе и статистичко – евиденционе послове
25. Руководилац Групе за праћење стања у области лекова и медицинских средстава
26. Радно место за припрему дозвола за промет опојних дрога и прекурсора
27. Радно место инспектор за лекове и медицинска средства
28. Начелник Одељења за праћење стања у области санитарног надзора
29. Радно место за праћење стања у области надзора над јавним снабдевањем становништва здравствено исправном водом за пиће и другим категоријама вода
30. Радно место санитарни инспектор
31. Начелник Одељења за санитарни надзор за гранично подручје Шабац
32. Радно место санитарни инспектор
33. Радно место за нормативне послове
34. Радно место за праћење стања у области јавног здравља
35. Руководилац Групе за европске интеграције
36. Радно место за међународну сарадњу и праћење међународних пројеката
37. Радно место за обраду података за праћење и извршење буџета
38. Радно место администратор информационог система
39. Радно место интерни ревизор
40. Радно место санитарни инспектор
17.02.2009 Београд, Нови Сад, Ниш, Крагујевац, Ужице, Јагодина, Шабац
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И УСЛУГА
1. Радно место за послове спровођења јавних набавки 12.02.2009 Београд
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
1. Статистичар - истраживач 12.02.2009 Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
1. Радно место за праћење припреме пројеката 12.02.2009 Београд
МИНИСТАРСТВО ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА
1. Радно место за систем управљања и контроле заштите животне средине (ЕМАS)
2. Радно место за заштиту риболовних ресурса
3. Радно место за стручно – оперативне послове за заштиту и развој националних паркова и других заштићених подручја
4. Радно место за послове примене алтернативних и обновљивих извора енергије
5. Радно место за послове заштите озонског омотача
6. Радно место за послове прекограничног преношења загађујућих материја у ваздуху на велике удаљености
7. Радно место за нормативне послове у области хоризонталног законодавства и области индустријског загађења
8. Радно место за нормативне послове у области управљања отпадом
9. Радно место за нормативне послове у области зрачења, буке, вибрација и хемикалија
10. Радно место за праћење процеса европске интеграције
11. Инспектор за заштиту животне средине од загађивања у подручној јединици широј од подручја управног округа за Пчињски и Јабланички управни округ, са седиштем у Врању
12. Инспектор за заштиту животне средине у области заштите коришћења природних ресурса за подручје Сремског, Мачванског, Колубарског и Златиборског управног округа, са седиштем у Шапцу
13. Инспектор за заштиту животне средине у области заштите и коришћења природних ресурса за подручје Моравичког, Рашког, Топличког, Шумадијског, Поморавског и Косовско - Митровачког управног округа, са седиштем у Новом Пазару
14. Инспектор за заштиту животне средине у области заштите вода од загађивања и рибарства, у окружној подручној јединици у Јужнобачком управном округу, са седиштем у Новом Саду
15. Инспектор за надзор органа којима су поверени поједини инспекцијски послови у области заштите животне средине
16. Инспектор за заштиту животне средине за поступање у случају хемијског удеса за подручје АП Војводине – за Нови Сад
17. Републички грађевински инспектор
18. Републички урбанистички инспектор за град Београд
19. Републички урбанистички инспектор за послове у подручној јединици широј од подручја управног округа за подручје Шумадијског и Поморавског управног округа, са седиштем у Крагујевцу
11.02.2009 Београд, Врање, Шабац, Нови Пазар, Нови Сад, Крагујевац
МИНИСТАРСТВО ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА
1. Начелник Одељења за хармонизацију прописа у области заштите животне средине
2. Начелник Одељења републичке грађевинске инспекције
10.02.2009 Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место за оперативне послове у развоју интернет презентације
2. Радно место за документационо - евиденционе послове
10.02.2009 Београд
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ
1. Радно место за нормативне послове и међународне уговоре у области културе 10.02.2009 Београд
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
1. Радно место за послове приватизационог регистра и координацију са јавним регистрима капитала, акција и акционара
2. Радно место аналитичара система
3. Радно место за канцеларијске и евиденционе послове
4. Шеф Одсека за политику и подстицање концесија, кооперацију и друге облике пословне сарадње индустријских субјеката
5. Радно место за послове привлачења концесија
6. Радно место за послове праћења посебних програма развоја привредних субјеката
7. Радно место за управљање програмима и пројектима развојене техничке помоћи
8. Радно место за пружање информација привредним субјектима
9. Радно место за метрологију
10. Радно место за драгоцене метале и претходно упаковане производе
11. Радно место за безбедност производа електроиндустрије
12. Радно место за техничке прописе за производе електроиндустрије
13. Руководилац Групе за лична заштитна средства и безбедност осталих индустријских производа
14. Радно место за прихватање исправа о усаглашености издатих у иностранству
15. Радно место за послове сарадње са развијеним прекоокеанским земљама
16. Радно место за аналитичке послове
17. Радно место за послове сарадње са Украјином, Белорусијом, Казахстаном, Грузијом и Азербејџаном
18. Радно место за послове подршке страним улагачима и унапређење пословног окружења
19. Радно место за студијско - аналитичке послове у области упућивања на рад у иностранство
20. Радно место за стручно-оперативне послове у области професионалне рехабилитације и запошљавање особа са инвалидитетом
21. Радно место за послове надзора над радом и актима и инспекцијске послове
22. Радно место за међународну сарадњу и израду пројеката за спровођење политике запошљавања
23. Шеф Одсека за решавање вишкова запослених
24. Шеф Одсека за статистику, план и анализу
25. Радно место за канцеларијске и административне послове
26. Радно место за праћење туристичких потенцијала
27. Радно место за праћење међународног туристичког тржишта
28. Радно место за праћење и анализу ефеката реализованих пројеката
29. Начелник Одељења за стручно-оперативне послове
30. Радно место за стручне послове набавки за потребе Министарства
31. Руководилац Групе за информационе технологије
32. Радно место за послове техничке помоћи у области припреме пројеката
33. Радно место за послове техничке помоћи у области спровођења пројеката
05.02.2009 Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
1. Радно место за управљање пројектима и послове промоције принципа родне равноправности 04.02.2009 Београд
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
1. Економски саветник у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Руској федерацији (покрива и ЗНД) – Москва
2. Економски саветник у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Савезној Републици Немачкој – Берлин
3. Економски саветник у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Савезној Републици Немачкој – Минхен
4. Економски саветник у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Савезној Републици Немачкој – Штутгарт
5. Економски саветник у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Италији - Рим
6. Економски саветник у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Италији - Милано
7. Економски саветник у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Грчкој - Атина
8. Економски саветник у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у НР Кини - Пекинг
9. Економски саветник у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Француској - Париз
10. Економски саветник у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Аустрији - Беч
11. Економски саветник у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у САД - Чикаго
12. Економски саветник у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Словенији - Љубљана
13. Економски саветник у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Великој Британији - Лондон
14. Економски саветник у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Босни и Херцеговини - Сарајево
15. Економски саветник у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Хрватској - Загреб
16. Економски саветник у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Црној Гори - Подгорица
17. Економски саветник у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Македонији - Скопље
04.02.2009 Москва, Берлин, Минхен, Штутгарт, Рим, Милано, Атина, Пекинг, Париз, Беч, Чикаго, Љубљана, Лондон, Сарајево, Загреб, Подгорица, Скопље
МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
1. Управни инспектор
2. Радно место за унапређење система радних односа
3. Радно место за нормативне послове
30.01.2009 Зајечар, Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
1. Радно место за канцеларијске послове 30.01.2009 Београд
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И УСЛУГА
1. Радно место на пословима унапређења конкурентности у области промета услуга
2. Радно место за стручно-оперативне послове либерализације промета услуга
3. Радно место за аналитичке послове либерализације промета услуга
30.01.2009 Београд
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И УСЛУГА
1. Радно место за стручне послове из области финансија 30.01.2009 Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО
1. Руководилац Групе за кадровске послове 29.01.2009 Београд
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
1. Радно место за хидролошку опрему
2. Техничар за хидрометријска мерења и обраду података
3. Техничар за архивирање података
4. Техничар за хидрометријска мерења и обраду података ХРС у Нишу
5. Техничар за хидролошка мерења и обраду података ГХС у Грделици
27.01.2009 Београд, Ниш, Грделица
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
1. Радно место санитарни инспектор 27.01.2009 Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место за оперативне послове у развоју интернет презентације
2. Радно место за документационо - евиденционе послове
22.01.2009 Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор
1. Евидентичар у контроли
2. Благајник
3. Благајник
4. Радно место за контролу квалитета и праћење процеса контроле
5. Аналитичар за хартије од вредности
6. Аналитичар за кредитне односе Републике
7. Аналитичар за извештавање о унутрашњем дугу
8. Аналитичар за гаранције Републике
9. Оператер – ликвидатор
10. Директор Филијале Ниш
22.01.2009 Нови Сад, Стара Пазова, Београд, Ниш
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
1. Радно место у области анализе тржишта и цена електричне енергије
2. Радно место за правне послове у области нафте, деривата нафте и гаса
3. Радно место за економске послове у области нафте, деривата нафте и гаса
4. Радно место за правне послове у области обновљивих извора енергије
5. Радно место за донације, пројекте и програме међународне помоћи
22.01.2009 Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место за стручно – оперативне послове у вођењу другостепеног прекршајног поступка за царинске прекршаје
2. Радно место за стручно – оперативне послове у вођењу другостепеног прекршајног поступка за девизне прекршаје
3. Радно место за канцеларијске и евиденционе послове
22.01.2009 Београд
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
1. Статистичар - истраживач 22.01.2009 Ужице
МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
1. Радно место за управљање пројектима и послове промоције принципа родне равноправности 20.01.2009 Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА
1. Радно место за вођење регистра и спровођење избора националних савета националних мањина
2. Радно место за нормативне послове
3. Руководилац Канцеларије за спровођење Ромске националне стратегије
4. Радно место за спровођење Ромске националне стратегије
5. Радно место за документационе послове и послове афирмативне акције
6. Радно место за праћење положаја националних мањина у области службене употребе језика и писма и припрему државних извештаја о спровођењу међународних уговора о мањинским правима
7. Радно место за прикупљање података за припрему државних извештаја о спровођењу међународних уговора у области мањинских права
8. Радно место за праћење примене међународних уговора у области родне равноправности и остваривања права детета
9. Радно место за праћење примене међународних уговора у области спречавања тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака
10. Шеф Одсека за Европске интеграције и управљање пројектима
11. Радно место за европске интеграције
12. Радно место за програмирање
13. Радно место за спровођење пројеката
14. Радно место за послове заступања и сарадње са Европским судом за људска права
15. Радно место за документационо евиденционе послове
19.01.2009 Београд
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
1. Начелник Одељења за организацију здравствене службе
2. Радно место за праћење развоја система здравствене заштите
3. Радно место за праћење рада здравствене службе
4. Радно место за праћење и анализу организације рада ванболничких здравствених установа и приватне праксе
5. Радно место за праћење здравствене неге
6. Радно место за нормативне послове
7. Радно место здравствени инспектор
8. Радно место здравствени инспектор
9. Радно место здравствени инспектор
10. Радно место здравствени инспектор
11. Радно место здравствени инспектор
12. Шеф Одсека за здравствену инспекцију Јагодина
13. Радно место здравствени инспектор
14. Начелник Одељења за здравствено осигурање
15. Радно место за праћење стања у области здравственог осигурања
16. Радно место за праћење стања у остваривању здравствене заштите осигураника
17. Радно место за праћење стања у финансирању здравствене заштите
18. Радно место за послове планирања и израде буџета
19. Радно место за припрему програма у изради буџета
20. Радно место за правне послове у спровођењу поступка јавних набавки
21. Руководилац Групе за формирање цена лекова
22. Радно место за утврђивање цене лекова и фармако – економске студије
23. Радно место за припрему цена лекова и фармако – економске студије
24. Радно место за документационе и статистичко – евиденционе послове
25. Руководилац Групе за праћење стања у области лекова и медицинских средстава
26. Радно место за припрему дозвола за промет опојних дрога и прекурсора
27. Радно место инспектор за лекове и медицинска средства
28. Начелник Одељења за праћење стања у области санитарног надзора
29. Радно место за организацију и праћење стања у области надзора над заштитом становништва од заразних болести
30. Радно место за праћење стања у области надзора над јавним снабдевањем становништва здравствено исправном водом за пиће и другим категоријама вода
31. Радно место санитарни инспектор
32. Начелник Одељења за санитарни надзор за гранично подручје Шабац
33. Радно место санитарни инспектор
34. Радно место за нормативне послове
35. Радно место за праћење стања у области јавног здравља
36. Руководилац Групе за европске интеграције
37. Радно место за међународну сарадњу и праћење међународних пројеката
38. Радно место за обраду података за праћење и извршење буџета
39. Радно место администратор информационог система
40. Радно место интерни ревизор
26.12.2008 Београд, Нови Сад, Ниш, Крагујевац, Ужице, Јагодина, Шабац
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор
1. Радно место за контролу квалитета и праћење процеса контроле
2. Аналитичар за директно задужење Републике
3. Књиговођа – контиста
4. Шеф Одсека за финансијско извештавање
5. Руководилац Групе за методологију буџетског рачуноводства
6. Организатор послова регистара
7. Пројектант техничких система
8. Систем инжењер
9. Контролор квалитета пројекта
10. Радно место за примену прописа и нормативне послове
11. Радно место за јавна плаћања
12. Евидентичар у контроли
13. Радно место за вођење и контролу буџетских евиденција
14. Радно место за опште послове
15. Шеф Експозитуре Медвеђа
26.12.2008 Београд, Крушевац, Панчево, Косовска Митровица, Медвеђа
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ - Управа за извршење заводских санкција
1. Радно место за правне послове
2. Радно место за послове архивара
3. Радно место фактуриста
4. Шеф одсека за материјално – финансијске послове
5. Радно место ликвидатор
6. Радно место организатор материјално – финансијских послова
7. Начелник службе за опште послове
8. Радно место организатор материјално – финансијских послова
9. Радно место благајник
10. Радно место за административне послове
11. Радно место за културно - уметничке активности
12. Радно место благајник
13. Радно место благајник
14. Радно место благајник
15. Радно место матичне евиденције
16. Радно место техничка подршка, рачунарске мреже и комуникације
17. Радно место инвестициони радови, набавка опреме и добара
18. Радно место финансијска оператива и обрада података
19. Радно место праћење прописа о јавним набавкама
20. Радно место надзор над применом прописа у области кривичних санкција
25.12.2008 Београд, Пожаревац, Ћуприја, Крушевац, Зајечар, Крагујевац, Зрењанин, Сремска Митровица
РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО
Радно место за нормативне послове у области европских интеграција и упоредног права 24.12.2008 Београд
претрага