ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Конкурси > Оглашени интерни конкурси архива

ОГЛАШЕНИ ИНТЕРНИ КОНКУРСИ Архива

Назив органа
Назив радног места
Датум оглашавања Место рада РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО
1. Заменик директора – положај у другој групи
2. Помоћник директора – руководилаца Сектора за изборе и правосуђе – положај у четвртој групи

28.05.2009
Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за државну управу – положај у трећој групи
28.05.2009
Београд
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
1. Заменик директора Управе
2. Помоћник директора – руководилац Сектора за административне и биротехничке послове
3. Помоћник директора – руководилац Сектора за правне и информатичко – документационе послове

24.02.2009
Београд
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
1. Директор Управе
28.01.2009
Београд
претрага