ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Конкурси > Оглашени интерни конкурси архива

ОГЛАШЕНИ ИНТЕРНИ КОНКУРСИ Архива

Назив органа
Назив радног места
Датум оглашавања Место рада МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа царина
ПОНИШТАВАЊЕ ИНТЕРНОГ КОНКУРСА
10.12.2010
Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
1. Директор Канцеларије
21.09.2010
Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа царина
1. Помоћник директора – руководилац Сектора за информационе технологије
16.09.2010
Београд
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
1. Заменик директора - положај у другој групи
2. Помоћник директора – руководилац Сектора за финансијско-материјалне и опште послове - положај у четвртој групи

17.06.2010
Београд
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И УСЛУГА
1. Секретар Министарства – положај у трећој групи
03.06.2010
Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за локалну самоуправу – положај у трећој групи
03.06.2010
Београд
претрага