ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Конкурси > Оглашени интерни конкурси архива

ОГЛАШЕНИ ИНТЕРНИ КОНКУРСИ Архива

Оглашени интерни конкурси за извршилачка радна места - Архива 2011
Назив органа
Назив радног места
Датум оглашавања Место рада
РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД
1. Радно место за развој база сеизмолошких података и статистичку обраду 19.12.2011 Београд
КАНЦЕЛАРИЈА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
1. Радно место за послове у области децентрализације
2. Руководилац Групе за административне послове Савета
3. Радно место за билатералну међународну сарадњу
4. Радно место за припрему пројеката
5. Радно место за послове комуникације и промотивне активности у процесу децентрализације Републике Србије
6. Руководилац Групе за обуку
7. Радно место за стручне послове у процесу децентрализације Републике Србије
8. Шеф Одсека за правне, кадровске и опште послове
9. Радно место за кадровске послове
10. Радно место за канцеларијске и административне послове
11. Радно место за координацију рада стручне радне групе Савета
25.05.2011 Београд, Ниш
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
1. Радно место за нормативне послове 14.03.2011 Београд
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
1. Шеф Одсека за интерну ревизију
2. Радно место интерног ревизора
16.02.2011 Београд
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
1. Радно место за припрему прописа
2. Радно место за праћење усаглашености прописа
28.12.2010 Београд
претрага