ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Конкурси > Оглашени интерни конкурси архива

ОГЛАШЕНИ ИНТЕРНИ КОНКУРСИ Архива

Назив органа
Назив радног места
Датум оглашавања Место рада УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
1. Помоћник директора - руководилац Сектора за послове саобраћаја
10.10.2011
Београд
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
Помоћник директора – руководилац Сектора за правне, финансијске и опште послове
31.01.2011
Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа царина
1. Помоћник директора – руководилац Сектора за информационе технологије - положај у петој групи
11.01.2011
Београд
претрага