ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Конкурси > Оглашени интерни конкурси архива

ОГЛАШЕНИ ИНТЕРНИ КОНКУРСИ Архива

Назив органа
Назив радног места
Датум оглашавања Место рада МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ - Дирекција за управљање одузетом имовином
1. Директор Дирекције
13.11.2012
Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ - Пореска управа
1. Помоћник директора Пореске управе – директор Регионалног центра Београд
2. Помоћник директора Пореске управе – директор Регионалног центра Ниш
3. Помоћник директора Пореске управе – директор Регионалног центра Нови Сад
4. Помоћник директора Пореске управе – директор Регионалног центра Крагујевац

26.09.2012
Београд, Ниш, Нови Сад, Крагујевац
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
1. Секретар
31.05.2012
Београд
СЛУЖБА КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕЂА
1. Директор
28.02.2012
Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор
1. Помоћник директора - руководилац Сектора за информационе технологије
28.02.2012
Београд
претрага