ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Конкурси > Оглашени интерни конкурси архива

ОГЛАШЕНИ ИНТЕРНИ КОНКУРСИ Архива

Оглашени интерни конкурси за извршилачка радна места - Архива 2014
Назив органа
Назив радног места
Датум оглашавања Место рада
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
Шеф Одсека 16.12.2014 Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ СА ЦИВИЛНИМ ДРУШТВОМ
Радно место за праћење и унапређење финансијског оквира за развој цивилног друштва
16.12.2014 Нови Београд
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
1. Радно место за кадровске послове
2. Радно место за послове правосудне страже
08.12.2014 Београд
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
1. Радно место за припрему пројеката
2. Шеф одсека
25.11.2014 Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА СРЕДСТВИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
1. Радно место за стручну подршку ревизији у оквиру ИПА компоненте I
2. Радно место за послове ревизије у оквиру ИПА компоненте III
3. Радно место за стручну подршку ревизији у оквиру ИПА компоненте III
4. Радно место за послове ревизије у оквиру ИПА компоненте V
20.10.2014 Београд
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
1. Радно место за студијско - аналитичке послове у области стручног усавршавања државних службеника
2. Радно место администратора система Централне кадровске евиденције
15.10.2014 Нови Београд
УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Радно место за стручне послове у области јавних набавки
2. Радно место за припрему аката из области праћења, контроле и надзора поступака јавних набавки
3. Радно место за европске интеграције и управљање пројектима
4. Радно место за обраду података
07.10.2014 Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управa за јавни дуг
1. Радно место за стручне послове информационог система јавног дуга 06.08.2014 Београд
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
1. Шеф Одсека за финансијске послове 03.07.2014 Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ С ДИЈАСПОРОМ И СРБИМА У РЕГИОНУ
1. Радно место за развијање базе података и статистичко-евиденционе послове 21.02.2014 Београд
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Радно место Шеф Одсека за европске интеграције 16.01.2014 Београд
претрага