ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Конкурси > Оглашени интерни конкурси архива

ОГЛАШЕНИ ИНТЕРНИ КОНКУРСИ Архива

Назив органа
Назив радног места
Датум оглашавања Место рада МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за привредни развој
2. Помоћник министра– руководилац Сектора за развој малих и средњих предузећа и предузетништва
3. Помоћник министра – руководилац Сектора за контролу и надзор над радом јавних предузећа
Опширније о конкурсу
22.12.2014
Београд
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Секретар - положај у трећој групи
21.11.2014
Београд
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
Помоћник министра – руководилац Сектора за спорт
31.10.2014

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор
1. Помоћник директора – руководилац Сектора за финансирање, рачуноводство и кoнтролу
09.09.2014
Београд
РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО
1. Помоћник директора – руководилац Сектора за припрему прописа
13.05.2014
Београд
РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО
1. Помоћник директора – руководилац Сектора за привреду
15.04.2014
Београд
претрага