ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Конкурси > Оглашени интерни конкурси архива

ОГЛАШЕНИ ИНТЕРНИ КОНКУРСИ Архива

Оглашени интерни конкурси за извршилачка радна места - Архива 2015
Назив органа
Назив радног места
Датум оглашавања Место рада
РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
1. Радно место за обезбеђење квалитета стратешких докумената и анализе ефеката прописа
2. Радно место за планирање јавних политика
3. Радно место за послове сарадње
16.11.2015 Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Начелник Одељења
16.11.2015 Београд
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Радно место за подршку пословима планирања и припреме буџета
27.10.2015 Београд
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Радно место за нормативне послове за област предуниверзитетског образовања
14.10.2015 Београд
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
Радно место за планирање кадрова
05.10.2015 Нови Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА
Руководилац Групе
31.07.2015 Нови Београд
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Руководилац Групе
29.07.2015 Београд
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ - Управа за извршење кривичних санкција
Радно место за правне послове
24.07.2015 Београд
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
1.Шеф Одсека
2. Радно место за подршку пословима планирања и припреме буџета
3. Радно место за праћење и планирање извршења буџета
4. Радно место координатора за буџетско рачуноводство
5. Руководилац Групе
21.07.2015 Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
1. Радно место шеф Одсека
2. Радно место руководилац Групе
3. Радно место за нормативне послове и послове добровољног пензијског осигурања
4. Радно место за послове развоја система у области зарада
16.07.2015 Београд
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ - Дирекција за мере и драгоцене метале
1. Радно место метролога за акустику
2. Радно место метролога за термометрију и топлотну енергију
07.07.2015 Београд
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
Руководилац Групе
01.07.2015 Београд
ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ УДЕСА И ОЗБИЉНИХ НЕЗГОДА
1. Руководилац Групе
2. Радно место за финансијске послове
3. Радно место за подршку финансијским, правним и кадровским пословима
22.06.2015 Београд
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
1. Шеф Одсека
18.06.2015 Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА
1. Радно место за подршку у припреми пројеката и међународну сарадњу
2. Радно место за припрему увођења Интегрисаног система управљања и контроле
3. Радно место за одобравање пројеката из програма међународних подстицаја пољопривредне политике

Опширније о конкурсу
28.04.2015 Београд
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
1. Радно место за стручне послове подршке Високом службеничком савету и оглашавање положаја 07.04.2015 Београд
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ - Дирекција за мере и драгоцене метале
1. Радно место метролога за време и фреквенцију
2. Радно место метролога за запремину-координатор
3. Радно место метролога за оцењивање усаглашености и сертификацију
24.03.2015 Београд
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
1. Радно место за унапређење организације и рада органа државне управе и послове стручних служби управних округа
2. Радно место за послове уређивања система финансирања плата
3. Радно место за послове уређивања система радно-правних односа

Опширније о конкурсу
26.02.2015 Београд
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
1. Послови дизајнер WEB-a
06.02.2015 Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
1. Радно место за припрему и програмирање пројеката
2. Радно место за подршку у области програмирања и припреме пројеката
3. Радно место за спровођење пројеката
4. Радно место за статистичко-евиденционе послове у области спровођења и праћења спровођења пројеката
05.02.2015 Београд
РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
1. Радно место за послове праћења оцене квалитета стратешких докумената и анализе ефеката прописа
2. Руководилац Групе
3. Радно место за послове сарадње и покретање иницијатива
Опширније о конкурсу
30.01.2015 Београд
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
1. Руководилац Групе
2. Начелник Одељења
3. Шеф Одсека
4. Руководилац Групе
5. Радно место за секторску координацију на пројектима од регионалног значаја
6. Начелник Одељења
16.01.2015 Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
1. Руководилац Групе 31.12.2014 Београд
претрага