ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Конкурси > Оглашени интерни конкурси архива

ОГЛАШЕНИ ИНТЕРНИ КОНКУРСИ Архива

Назив органа
Назив радног места
Датум оглашавања Место рада МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Помоћник министра – руководилац Сектора за електронске комуникације и поштански саобраћај у Министарству трговине, туризма и телекомуникација

14.12.2015
Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - Агенција за заштиту животне средине
Директор Агенције за заштиту животне средине у Министарству пољопривреде и заштите животне средине

09.12.2015

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Помоћник министра – руководилац Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције у Министарству финансија

09.12.2015

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Помоћник министра – руководилац Сектора за интерну контролу и интерну ревизију у Министарству финансија

02.12.2015
Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА СРЕДСТВИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Директор Канцеларија за ревизију система управљања средствима Европске уније

10.11.2015
Београд
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Помоћник министра за материјалне ресурсе – руководилац Сектора за материјалне ресурсе у Министарству одбране

06.11.2015
Београд
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
1. Помоћник директора – руководилац Сектора за регулисање тржишта железничких услуга у Дирекцији за железнице

03.11.2015
Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1. Директор Управе за пољопривредно земљиште
2. Помоћник директора – руководилац Сектора за информационе технологије
3. Помоћник директора – руководилац Сектора за правне и опште послове

Опширније о конкурсу


29.10.2015
Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА
1. Заменик директора Канцеларијe за људска и мањинска права

30.10.2015
Нови Београд
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Помоћник министра – руководилац Сектора за информационо друштво у Министарству трговине, туризма и телекомуникација

26.10.2015
Београд
Републички геодетски завод
1. Помоћник директора – руководилац Сектора за геодетске радове у Републичком геодетском заводу
2. Помоћник директора – руководилац Сектора за стручни и инспекцијски надзор у Републичком геодетском заводу
3. Помоћник директора – руководилац Сектора за катастар непокретности у Републичком геодетском заводу

Опширније о конкурсу


26.10.2015
Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - Републичка дирекција за воде
1. Директор Републичке дирекција за воде у Министарству пољопривреде и заштите животне средине

23.10.2015

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Пореска управа
1. Помоћник директора Пореске управе

07.10.2015
Београд
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Помоћник министра – начелник Сектора за материјално - финансијске послове
07.10.2015
Нови Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Пореска управа
1. Помоћник директора Пореске управе – руководилац Сектора за људске ресурсе

02.10.2015
Београд
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - Управни инспекторат
Помоћник директора – главног управног инспектора Управног инспектората

27.08.2015

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
Помоћник директора – Сектор за репрезентативне објекте и биротехничке послове

24.08.2015

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Помоћник министра - руководилац Сектора за људска и мањинска права, регистре и матичне књиге

24.08.2015

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Помоћник министра - руководилац Сектора за грађевинске послове и грађевинско земљиште

24.08.2015
Београд
РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО
1. Помоћник директора - руководилац Сектора за припрему прописа у Републичком секретаријату за законодавство

17.08.2015
Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
1. Директор Канцеларијe за европске интеграције

17.08.2015
Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Пореска управа
1. Помоћник директора – главни инспектор Пореске управе

17.08.2015
Београд
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
1. Директор Републичкe дирекцијe за имовину Републике Србије

17.08.2015
Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа царина
1. Помоћник директора Управе царина
2. Помоћник директора Управе царина

24.03.2015
Нови Београд
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за билатералну економску сарадњу
2. Помоћник министра – руководилац Сектора за заштиту потрошача
3. Помоћник министра – руководилац Сектора за туризам

Опширније о конкурсу

24.07.2015
Београд
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
1. помоћник директора

14.07.2015
Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Помоћник министра

08.07.2015
Београд
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Помоћник министра за буџет и финансије

08.07.2015
Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1. Директор Управе за ветерину
2. Директор Дирекције за националне референтне лабораторије
3. Директор Управе за шуме
4. Директор Управе за аграрна плаћања
5. Помоћник министра
6. Помоћник министра
7. Помоћник министра

07.07.2015
Нови Београд, Београд, Нови Београд, Београд, Нови Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за слободне зоне
Помоћник директора Управе за слободне зоне

02.07.2015

РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
1. Помоћник директора - руководилац Сектора за планирање и координацију јавних политика у Републичком секретаријату за јавне политике

23.06.2015
Београд
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Помоћник министра унутрашњих послова – начелник Сектора финансија, људских ресурса и заједничких послова

23.06.2015
Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
1. Помоћник директора Канцеларијe за европске интеграције
2. Помоћник директора Канцеларије за европске интеграције

23.06.2015
Београд
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
Директор Републичког завода за статистику

05.06.2015
Београд
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ - Управа за транспорт опасног терета
Директор Управе за транспорт опасног терeта

05.06.2015
Нови Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ПОМОЋ И ОБНОВУ ПОПЛАВЉЕНИХ ПОДРУЧЈА
Заменик директорa

05.06.2015

ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ УДЕСА И ОЗБИЉНИХ НЕЗГОДА
Помоћник директора

05.06.2015

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ - Управа за сарадњу са црквама и верским заједницама
1. Директор Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама
2. Помоћник директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама
3. Помоћник директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама

03.06.2015
Нови Београд
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
Директор Управе за заједничке послове републичких органа

15.05.2015
Београд
РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
1. Заменик директора Републичког секретаријата за јавне политике
2. Помоћник директора – руководилац Сектора за обезбеђење квалитета јавних политика у Републичком секретаријату за јавне политике
3. Помоћник директора – Руководилац Сектора за правне, финансијске и информационо-технолошке послове

15.05.2015
Београд
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Помоћник министра за људске ресурсе

15.05.2015
Београд
Републичка дирекција за имовину Републике Србије
1. Помоћник директора – Сектор за финансијско-материјалне и опште послове
2. Помоћник директора – Сектор за заштиту и контролу коришћења државне имовине и располагање грађевинским земљиштем

06.05.2015
Београд Београд
Републички хидрометеоролошких завод
1. Помоћник директора – Сектор Националног центра за климатске промене
2. Помоћник директора – Сектор за хидрометеоролошку техничку инфраструктуру и оперативне системе
3. Помоћник директора – Сектор за хидролошки осматрачки систем и анализе

06.05.2015
Београд Београд Београд
Министарство правде
Помоћник министра – Сектор за правосуђе - положај у трећој групи
06.05.2015
Београд
Министарство правде - Дирекција за управљање одузетом имовином, Београд
Директор - положај у другој групи
06.05.2015
Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа Царина
Помоћник директора – Сектор за контролу примене царинских прописа - положај у петој групи
06.05.2015
Нови Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор
1. Директор Управе
04.05.2015
Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за спречавање прања новца
1. Директор
04.05.2015
Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управa за јавни дуг
1. Директор Управе
2. Помоћник директора Управе

04.05.2015
Београд
МИНИСТАРТСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за слободне зоне
1. Директор Управе
04.05.2015
Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за дуван
1. Директор Управе
2. Помоћник директора Управе

04.05.2015
Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за фискални систем
2. Помоћник министра – руководилац Сектора за финансијски систем
3. Помоћник министра – руководилац Сектора за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније

Опширније о конкурсу

04.05.2015
Београд
ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
Помоћник директора – руководилац Сектора за регистре, правне и финансијске послове
27.04.2015
Београд
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за економско-финансијскe пословe
2. Помоћник министра – руководилац Сектора за савремено стваралаштво и креативне индустрије
3. Помоћник министра – руководилац Сектора за културно наслеђе
4. Помоћник министра – руководилац Сектора за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте
5. Секретар министарства

27.04.2015
Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Пореска управа
1. Помоћник директора – руководилац Сектора за информационе и комуникационе технологије
2. Помоћник директора – руководилац Сектора за материјалне ресурсе

27.04.2015
Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа царина
Помоћник директора – руководилац Сектора за људске ресурсе и опште послове
27.04.2015
Београд
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
1. Помоћник министра - Сектор за предшколско и основно образовање и васпитање
2. Помоћник министра - Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих
3. Помоћник министра - Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције
Опширније о конкурсу

22.04.2015
Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа царина
1. Директор Управе царина
2. Помоћник директора - координатор Управе царина

3. Помоћник директора – Сектор за финансијске, инвестиционе и правне послове

17.04.2015
Београд
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за здравствено осигурање
2. Помоћник министра – руководилац Сектора за организацију здравствене службе
3. Помоћник директора за послове из области трансфузије крви Управе за биомедицину

Опширније о конкурсу
17.04.2015
Београд
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
1. Заменик директора Управе за заједничке послове републичких органа
2. Помоћник директора – Сектор за правне, информационо-документационе и административне послове
3. Помоћник директора – Сектор за инвестиције и инвестиционо и текуће одржавање у Управи за заједничке послове републичких органа

Опширније о конкурсу
17.04.2015
Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
Заменик директора Канцеларије за Европске интеграције, координатор за фондове Европске уније
15.04.2015
Београд
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Помоћник директора – руководилац Сектора за управљање и располагање имовином у државној својини стеченом по сили закона
15.04.2015
Београд
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије
2. Секретар Министарства рударства и енергетике

15.04.2015
Београд
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
1.Помоћник министра спољних послова - Сектор за билатералну сарадњу
2. Помоћник министра спољних послова - Сектор за мултилатералну сарадњу
3.Помоћник министра спољних послова - Сектор за Европску унију

Опширније о конкурсу
15.04.2015
Београд
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
1. Помоћник министра – Сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе
2. Помоћник министра – Сектор за ваздушни саобраћај
3. Помоћник министра – Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

Опширније о конкурсу
08.04.2015
Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Пореска управа
Помоћник директора Пореске управе - Сектор за образовање, комуникацију и међународну сарадњу
08.04.2015
Београд
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
1. Секретар Министарства одбране
2. Генерални инспектор у Министарству одбране

08.04.2015
Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1. Помоћник министра – Сектор за пољопривредну политику
2. Помоћник министра – Сектор инспекције за заштиту животне средине
3. Помоћник министра – Сектор за планирање и управљање у животној средини

Опширније о конкурсу
08.04.2015
Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Пореска управа
Директор Пореске управе у Министарству финансија

23.03.2015
Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа царина
1. Помоћник директора Управе царина - Сектор за царинске поступке и процедуре
2. Помоћник директора Управе царина - Сектор за информационе и комуникационе технологије

23.03.2015
Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Пореска управа
Помоћник директора Пореске управе – директор Центра за велике пореске обвезнике у Министарству финансија

02.03.2015
Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Помоћник министра финансија

20.02.2015
Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор
Помоћник директора – координатор Управе за трезор у Министарству финансија

10.02.2015
Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
1. Помоћник министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања- Сектор за борачко-инвалидску заштиту
2. Помоћник министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - Сектор за рад
3. Помоћник министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Опширније о конкурсу
29.01.2015
Београд
РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВА
1. Заменик директора Републичке агенције за мирно решавање радних спорова

29.01.2015
Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1. Секретар Министарства пољопривреде и заштите животне средине
2. Директор Управе за заштиту биља у Министарству пољопривреде и заштите животне средине

29.01.2015
Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Помоћник директора Пореске управе

29.01.2015
Београд
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
Директор Републичког хидрометеоролошког завода

16.01.2015
Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Помоћник директора Пореске управе – Сектор за порескоправне послове и координацију у Министарству финансија
2. Помоћник директора Пореске управе – Сектор за наплату у Министарству финансија

16.01.2015
Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Помоћник министра – руководилац Сектора буџета
26.12.2014
Београд
претрага