ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Конкурси > Оглашени интерни конкурси архива

ОГЛАШЕНИ ИНТЕРНИ КОНКУРСИ Архива

Назив органа
Назив радног места
Датум оглашавања Место рада РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Директор Републичког геодетског завода

20.12.2016
Београд, Булевар војводе Мишића бр. 39.
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Помоћник министра - руководилац Сектора за европске интеграције и међународну сарадњу

20.12.2016
Београд, Бирчанинова број 6
ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
1. Помоћник директора – руководилац Сектора за знаке разликовања у Заводу за интелектуалну својину
2. Помоћник директора – руководилац Сектора за ауторско и сродна права, међународну сарадњу и едукацију и информисање у Заводу за интелектуалну својину

22.11.2016
Београд
Министарство државне управе и локалне самоуправе - Дирекција за електронску управу
Помоћник директора у Дирекцији за електронску управу у Министарству државне управе и локалне самоуправе

16.11.2016
Београд, ул. Дечанска бр. 8а.

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за развој дигиталне истраживaчке инфраструктуре у области културе и уметности у Министарству културе и информисања
2. Помоћник министра – руководилац Сектора за међународне односе и европске интеграције у области културе у Министарству културе и информисања

07.11.2016
Београд, ул. Влајковићева бр. 3.
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
1. Помоћник министра – начелник Сектора за аналитику, телекомуникације и информационе технологије
2. Помоћник министра – начелник Сектора унутрашње контроле
3. Секретар министарства

24.10.2016
Београд, Нови Београд
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
1. Помоћник директора - руководилац Сектора за европске интеграције, међународну сарадњу и управљање пројектима у Републичком заводу за статистику
2. Помоћник директора - руководилац Сектора општих послова и прикупљања података на терену у Републичком заводу за статистику

19.10.2016
Београд, ул. Милана Ракића бр. 5.

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Помоћник министра – руководилац Сектора за нормативне, управне и послове европских интеграција
19.09.2016
Београд, Немањина бр. 22-26
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
Директор Службе за управљање кадровима
29.08.2016
Београд
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Помоћник министра – начелник Сектора за људске ресурсе у Министарству унутрашњих послова

17.08.2016
Нови Београд
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
1. Помоћник директора - руководилац Сектора за националне рачуне, цене и пољопривреду
2. Помоћник директора - руководилац Сектора за развој и информисање у Републичком заводу за статистику
3. Помоћник директора - руководилац Сектора статистике за подручну јединицу за Аутономну покрајину  Војводина
4. Помоћник директора - руководилац Сектора за информационо коминикационе технологије и публицистику у Републичком заводу за статистику
5. Помоћник директора - руководилац Сектора друштвених статистика у Републичком заводу за статистику
6. Помоћник директора - руководилац Сектора пословних статистика у Републичком заводу за статистику

26.07.2016
Београд
ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ
Помоћник директора - руководилац Сектора за спровођење социјалног осигурања применом међународних уговора у Заводу за социјално осигурање

02.06.2016
Нови Београд, ул. Булевар уметности бр. 10.

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
1.Помоћник министра - руководилац Сектора за развој добре управе
2. Помоћник министра - руководилац Сектора за систем локалне самоуправе
3. Помоћник министра - руководилац Сектора за људска и мањинска права и слободе и регистре

25.04.2016
Београд
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за грађевинске послове, спровођење обједињене процедуре и озакоњење
2. Помоћник министра – руководилац Сектора за просторно планирање и урбанизам
3. Помоћник министра – руководилац Сектора за стамбену и архитектонску политику, комуналне делатности и енергетску ефикасност

13.04.2016
Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Помоћник министра – руководилац Сектора за контролу јавних средства

07.04.2016
Београд
УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Помоћник директора – руководилац Сектора за послове јавних набавки у Управи за јавне набавке

22.03.2016
Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА СРЕДСТВИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
1. Директор Канцеларијe за ревизију система управљања средствима Европске уније
2. Заменик директора Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније

15.03.2016
Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за запошљавање у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
2. Помоћник министра – руководилац Сектора за пензијско и инвалидско осигурање у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Опширније о конкурсу


07.03.2016
Београд
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
Помоћник директора – руководилац Сектора за регулисање безбедности и интероперабилности железничког саобраћаја у Дирекцији за железнице

17.02.2016
Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор
Помоћник директора Управе за трезор– руководилац Сектора за јавна плаћања и фискалну статистику

21.01.2016

претрага