ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Конкурси > Оглашени интерни конкурси архива

ОГЛАШЕНИ ИНТЕРНИ КОНКУРСИ Архива

Оглашени интерни конкурси за извршилачка радна места - Архива 2017
Назив органа
Назив радног места
Датум оглашавања Место рада
РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
1. Радно место за подршку праћењу спровођења јавних политика
2. Радно место за послове пројектног управљања
3. Радно место за подршку пословима економске анализе
28.11.2017 Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Руководилац Групе
13.11.2017 Београд
КАНЦЕЛАРИЈА САВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ ТАЈНИХ ПОДАТАКА
1.  Радно место за праћење стања из области безбедности, унутрашњих послова
2.  Радно место за административне и канцеларијске послове
3.  Радно место за канцеларијске и евиденционе послове
4.  Радно место за послове заштите тајних података, међународну сарадњу и праћење спровођења пројеката
5.  Радно место руковаоца Централног регистра за стране тајне податке
6.  Радно место за подршку руковаоцу Централног регистра за стране тајне податке
7.  Радно место за послове заштите информационо-телекомуникационих система и техничке мере заштите
30.10.2017 Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ СА ЦИВИЛНИМ ДРУШТВОМ
Радно место за праћење потреба организација цивилног друштва
20.10.2017 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Начелник Одељења
19.10.2017 Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место за оперативне послове из области јавних набавки за потребе Министарства
2. Радно место за стручно-оперативне послове из области финансијског управљања и контроле
3. Радно место за место за оперативне послове у пореско-управном поступку
12.10.2017 Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - Републичка дирекција за воде
Радно место за управљање водним режимом
26.08.2017 Нови Београд, Булевар уметности 2а
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ СА ЦИВИЛНИМ ДРУШТВОМ
Радно место руководилац Групе за међународну сарадњу и европске интеграције
17.08.2017 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2.
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место за координацију другостепених пореско-управних послова
2. Радно место за административно-канцеларијске послове
3. Радно место за студијско-аналитичке послове у пореско-управном поступку
4. Радно место за стручно-аналитичке послове у пореско-управном поступку
5. Радно место за стручно-оперативне послове у пореско-управном поступку
6. Радно место за административно-оперативне послове
7. Радно место начелник Одељења
8. Радно место за студијско-аналитичке послове у пореско-управном поступку
9. Радно место за стручно-аналитичке послове у пореско-управном поступку
10. Радно место за стручно-оперативне послове у пореско-управном поступку

Опширније о конкурсу
11.07.2017 Београд
Београд, Београд,
Београд, Београд,
Нови Сад, Крагујевац, Ниш
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Радно место за праћење и унапређивање рада у установама ученичког и студентског стандарда и надзор васпитног рада
19.06.2017 Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ СА ЦИВИЛНИМ ДРУШТВОМ
Радно место за праћење и унапређење правног оквира за развој цивилног друштва
23.05.2017 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2.
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Руководилац Групе
03.05.2017 Београд, Влајковићева 3.
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за дуван
Радно место за административне, евиденционе и опште послове
27.04.2017 Београд, Ресавска 24.
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Радно место интерног ревизора
24.03.2017 Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Радно место  за нормативне и студијско-аналитичке послове контроле државне помоћи
09.03.2017 Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ СА ЦИВИЛНИМ ДРУШТВОМ
Радно место за послове планирања комуникције и промотивних активности
09.02.2017 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2.
УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Радно место  шеф Одсека
30.12.2016 Београд, Грачаничка 8.
претрага