ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Конкурси > Оглашени интерни конкурси архива

ОГЛАШЕНИ ИНТЕРНИ КОНКУРСИ Архива

Назив органа
Назив радног места
Датум оглашавања Место рада МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за спречавање прања новца
Помоћник директора

11.12.2017
Београд, ул. Масарикова бр. 2
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за спречавање прања новца
Помоћник директора - руководилац Сектора за аналитику и спречавање финансирања тероризма

27.11.2017
Београд
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
Помоћник директора – руководилац Сектора за аналитичке послове у Служби за управљање кадровима

13.11.2017
Београд
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Помоћник министра - руководилац Сектора за стручно усавршавање

05.10.2017
Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа царина
1. Помоћник директора - координатор Управе царина
2. Помоћник директора – руководилац Сектора за информационе и комуникационе технологије

25.09.2017
Нови Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Помоћник министра - руководилац Сектора за другостепени порески и царински поступак

07.08.2017
Београд
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
1. Секретар Министарства одбране
2. Помоћник министра одбране за политику одбране – руководилац Сектора за политику одбране

31.07.2017
Београд
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Помоћник министра - руководилац Сектора за информисање и медије

17.07.2017
Београд
ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
Директор Заводa за интелектуалну својину
29.05.2017
Београд
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Помоћник министра – руководилац Сектора за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе

29.05.2017
Београд
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
1. Помоћник министра - руководилац Сектора за људска и мањинска права и слободе у Министарству државне управе и локалне самоуправе
2. Помоћник министра - руководилац Сектора за матичне књиге и регистре у Министарству државне управе и локалне самоуправе

27.04.2017
Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Помоћник министра - руководилац Сектора за економско-финансијске послове

03.04.2017
Београд, Немањина 22-26
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Секретар Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

02.03.2017
Београд, Немањина бр. 22-26
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - Управа за пољопривредно земљиште
Директор Управе за пољопривредно земљиште

27.02.2017
Београд, Грачаничка бр. 8
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
1. Помоћник министра – начелник Сектора за међународну сарадњу, европске послове и планирање
2. Помоћник министра – начелник Сектора за материјално - финансијске послове

26.01.2017
Нови Београд
РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВА
Директор Републичке агенцијe за мирно решавање радних спорова

04.01.2017
Београд
претрага