ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Конкурси > Оглашени интерни конкурси архива

ОГЛАШЕНИ ИНТЕРНИ КОНКУРСИ Архива

Оглашени интерни конкурси за извршилачка радна места - Архива 2018
Назив органа
Назив радног места
Датум оглашавања Место рада
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ- Управа за ветерину
Радно место за правне послове, припрему и праћење прописа у области ветеринарства
21.12.2018 Нови Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно местo за макроекономске анализе
2. Руководилац Групе
06.12.2018 Београд.
РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
1.Радно место за праћење спровођења регулаторне реформе
27.11.2018 Београд.
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Радно место за послове унапређења финансијског управљања инфраструктурним пројектима
22.11.2018 Београд.
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА - Инспекторат за рад
1.Радно место начелник Одељења – инспектор рада
21.11.2018 Крагујевац.
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ - Дирекција за мере и драгоцене метале
1.Радно место метролога за запремину и проток
19.11.2018 Београд
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1.Радно место за другостепене управне поступке и управне спорове у области заштите животне средине
14.11.2018 Нови Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
1. Радно место за координацију спровођења и праћења спровођења пројеката
2.  Руководилац Групе
3. Радно место за унапређење послова популационе политике
14.11.2018 Београд.
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Руководилац школске управе
05.11.2018 Лесковац
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ С МЕДИЈИМА
Радно место  новинара
30.10.2018 Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Начелник Одељења
12.10.2018 Београд.
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Радно место  за  послове јавних набавки
05.10.2018 Београд
НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЈА ЗА ЈАВНУ УПРАВУ
Радно место  за  планирање и спровођење јавних набавки
26.09.2018 Нови Београд
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Радно место  за  опште-правне послове
14.09.2018 Београд
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
1. Начелник Одељења
2. Радно место за координацију развојног планирања и унапређење регулативе у области електронских комуникација и информационог друштва
10.09.2018 Београд
ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
Радно место за финансијске послове
24.08.2018 Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ С МЕДИЈИМА
Радно место за унапређење сарадње са медијима
09.08.2018 Београд
ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ
1. Радно место за координацију истраживања и анализу несрећа у ваздушном саобраћају
08.08.2018 Београд
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
1.Радно место за послове сарадње са Исландом, Скандинавским и Балтичким земљама
2. Радно место за послове сарадње са Руском Федерацијом, Белорусијом, Казахстаном и осталим државама чланицама Евроазијске економске уније
3. Радно место за учешће у праћењу послова сарадње са државама Заједнице независних држава (ЗНД) и државама Евроазијске економске уније
4. Радно место за мултилатерални Споразум о слободној трговини - ЦЕФТА
5. Радно место за координацију послова у законодавној области
6. Руководилац Групе
20.07.2018
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Радно место за инвестиционо-аналитичке послове
17.07.2018 Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Радно место за опште правне послове
26.06.2018 Београд
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
1. Начелник Одељења
2. Радно место за спровођење и праћење спровођења пројеката
3. Радно место за послове европских интеграција и међународне сарадње
26.06.2018 Београд
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Радно место за остваривање и унапређивање права на јавно информисање особа са инвалидитетом и припадника српског народа у земљама региона
08.05.2018 Београд
НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЈА ЗА ЈАВНУ УПРАВУ
1. Радно место руководилац Групе
2. Радно место за развој и припрему Програма обуке руководилаца и других облика развоја запослених
3. Радно место за акредитацију реализатора и спроводилаца обука
4. Радно место за спровођење Општег програма обуке
5. Радно место за кадровске послове и послове јавних набавки
6. Радно место за подршку финансијско-материјалним пословима
27.04.2018 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Радно место за унапређење процеса приступања ЕУ у области трговине
23.04.2018 Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место за оперативне послове из области јавних набавки за потребе Министарства
2. Руководилац Групе
05.04.2018 Београд
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ - Дирекција за мере и драгоцене метале
Радно место метролога за електричне величине-координатор
05.04.2018
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ СА ЦИВИЛНИМ ДРУШТВОМ
Радно место за канцеларијске и административне послове
02.04.2018 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Руководилац Групе
29.03.2018 Београд
ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
Радно место за материјално испитивање пријава жигова
16.03.2018 Београд
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
Радно место за припрему аката Жалбене комисије Владе
05.03.2018 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА
Руководилац Групе
02.03.2018 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2
ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ
Радно место интерни ревизор
01.03.2018 Београд
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ - Дирекција за мере и драгоцене метале
Руководилац групе
28.02.2018 Београд
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Интерни ревизор
27.02.2018 Београд
РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
Шеф одсека
22.02.2018 Београд, Влајковићева 10
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за дуван
Радно место  за управне и нормативно-правне послове
22.02.2018 Београд, Београдска 70/1
ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
Радно место за финансисјке послове
09.02.2018 Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - Републичка дирекција за воде
Радно место за финансијско материјалне послове
08.02.2018 Нови Београд, Булевар уметности 2а
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Шеф Одсека
06.02.2018 Београд, Париска 7
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Радно место за праћење мултилатералне и регионалне сарадње
27.12.2017 Београд
претрага