ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Конкурси > Оглашени интерни конкурси архива

ОГЛАШЕНИ ИНТЕРНИ КОНКУРСИ Архива

Назив органа
Назив радног места
Датум оглашавања Место рада УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
Помоћник директора – руководилац Сектора за правне и административне послове у Управи за заједничке послове републичких органа - положај у петој групи


12.12.2018

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Помоћник министра - руководилац Сектора за инспекцијске послове у Министарству просвете, науке и технолошког развоја – положај у трећој групи


29.11.2018
Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа царина
1.Помоћник директора – руководилац Сектора за тарифске послове у Управи царина у Министарству финансија - положај у петој групи


15.11.2018
Нови Београд
ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ
1. Заменик директора Геолошког завода Србије – положај у другој групи

2. Помоћник директора – руководилац Сектора за општу геологију у Геолошком заводу Србије – положај у четвртој групи

3. Помоћник директора – руководилац Сектора за истраживање лежишта минералних сировина у Геолошком заводу Србије – положај у четвртој групи

4. Помоћник директора – руководилац Сектора за геотехнику и хидрогеологију у Геолошком заводу Србије – положај у четвртој групи


15.11.2018
Београд
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - Управни инспекторат
Директор – главни управни инспектор Управног инспектората Министарства државне управе и локалне самоуправе - положај у другој групи


18.10.2018
Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа царина
Помоћник директора – руководилац Сектора за царинске поступке у Управи царина у Министарству финансија - положај у петој групи


18.10.2018
Нови Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Помоћник министра - руководилац Сектора за царински систем и политику у Министарству финансија – положај у трећој групи


04.10.2018
Београд
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
1. Заменик директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
2. Помоћник директора – руководилац Сектора за правне, кадровске, финансијске и административне послове

27.08.2018
Београд
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
Помоћник министра - руководилац Сектора за спорт у Министарству омладине и спорта

02.08.2018

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Секретар Министарства финансија

19.07.2018

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Помоћник министра - руководилац Сектора за управљање средствима Европске уније

11.06.2018
Београд
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
Помоћник министра - руководилац Сектора за геологију и рударство

24.05.2018
Нови Београд
НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЈА ЗА ЈАВНУ УПРАВУ
Помоћник директора - руководилац Сектора за припрему програма обуке и управљање квалитетом

24.05.2018
Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Помоћник министра - руководилац Сектора буџетa у Министарству финансија

07.05.2018
Београд
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за савремено стваралаштво и креативне индустрије
2. Помоћник министра – руководилац Сектора за развој дигиталне истраживaчке инфраструктуре у области културе и уметности

23.04.2018
Београд
РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
1. Помоћник директора – руководилац Сектора за подршку планирању, координацију и праћење спровођења јавних политика
2. Помоћник директора – руководилац Сектора за развој и унапређење јавних политика
3. Помоћник директора – руководилац Сектора за правне и финансијске послове и управљање људским ресурсима

19.04.2018
Београд
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1. Секретар Министарства заштите животне средине
2. Помоћник министра – руководилац Сектора за међународну сарадњу и европске интеграције
3. Помоћник министра – руководилац Сектора за управљање отпадом и отпадним водама
4. Помоћник министра – руководилац Сектора за заштиту природе и климатске промене
5. Помоћник министра – руководилац Сектора за финансијско управљање и контролу

10.04.2018
Нови Београд
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
1. Помоћник министра - руководилац Сектора за развој добре управе

26.03.2018
Београд, ул. Бирчанинова бр. 6
ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ
1. Помоћник Главног истражитеља – Главни истражитељ за ваздушни саобраћај
2. Помоћник Главног истражитеља - Главни истражитељ за железнички саобраћај
3. Помоћник Главног истражитеља - Главни истражитељ за водни саобраћај

26.03.2018
Београд, Чакорска бр. 6
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Директор Канцеларије за информационе технологије и електронску управу

15.03.2018
Београд
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Помоћник министра - руководилац Сектора за привредна друштва и привредне регистре

23.01.2018
Београд, ул. Кнеза Милоша бр. 20
претрага