ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Конкурси > Оглашени интерни конкурси архива

ОГЛАШЕНИ ИНТЕРНИ КОНКУРСИ Архива

Оглашени интерни конкурси за извршилачка радна места - Архива 2019
Назив органа
Назив радног места
Датум оглашавања Место рада
ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ
1. Радно место за истраживање и анализу несрећа у ваздушном саобраћају
2. Радно место за координацију истраживања и анализу несрећа у водном саобраћају
3. Радно место за међународну сарадњу
08.07.2019 Београд
ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ
1. Руководилац Групе
05.07.2019 Београд
ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ
1. Начелник Одељења
21.06.2019 Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место за евидентирање и праћење пријављене и додељене државне помоћи
20.06.2019 Београд
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
1. Шеф Одсека, Одсек за послове високог образовања, Сектор за високо образовање
2. Радно место за опште послове, Одељење за опште послове, Секретаријат Министарства
13.06.2019 Београд
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
1. Радно место за подршку пословима праћења и уређивања радних односа и максималног броја запослених
13.06.2019 Београд
ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
1. Руководилац Групе
11.06.2019 Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Координатор из области финансијског управљања и контроле и интерне ревизије
2. Руководилац Групе – интерни ревизор
20.02.2019 Београд
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Шеф Одсека
31.12.2018 Београд
РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
Шеф Одсека
28.12.2018 Београд
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Руководилац Групе
24.12.2018 Београд
претрага