ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Конкурси > Оглашени интерни конкурси архива

ОГЛАШЕНИ ИНТЕРНИ КОНКУРСИ Архива

Оглашени интерни конкурси за извршилачка радна места - Архива 2019
Назив органа
Назив радног места
Датум оглашавања Место рада
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
1. Радно место за изградњу капацитета и стручно усавршавање у државним органима и јединицама локалне самоуправе
15.08.2019 Београд
ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ
1. Радно место за односе са јавношћу
14.08.2019 Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место за оперативне послове финансијске контроле
2. Радно место за координацију припреме тендера и управљање пројектима и уговорима
3. Радно место за послове финансијске контроле
4. Радно место руководилац Групе
08.08.2019 Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА СРЕДСТВИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
1. Радно место координатор послова ревизије
2. Радно место координатор послова ревизије
31.07.2019 Београд
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
1. Радно место за послове анализе одлива кадрова и каријерно саветовањe
2. Руководилац Групе
3. Радно место за стручне послове подршке Високом службеничком савету
4.  Руководилац Групе
5. Радно место за послове Жалбене комисије Владе
31.07.2019 Нови Београд
ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ
1. Радно место за истраживање и анализу несрећа у ваздушном саобраћају
2. Радно место за координацију истраживања и анализу несрећа у водном саобраћају
3. Радно место за међународну сарадњу
08.07.2019 Београд
ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ
1. Руководилац Групе
05.07.2019 Београд
ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ
1. Начелник Одељења
21.06.2019 Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место за евидентирање и праћење пријављене и додељене државне помоћи
20.06.2019 Београд
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
1. Шеф Одсека, Одсек за послове високог образовања, Сектор за високо образовање
2. Радно место за опште послове, Одељење за опште послове, Секретаријат Министарства
13.06.2019 Београд
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
1. Радно место за подршку пословима праћења и уређивања радних односа и максималног броја запослених
13.06.2019 Београд
ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
1. Руководилац Групе
11.06.2019 Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Координатор из области финансијског управљања и контроле и интерне ревизије
2. Руководилац Групе – интерни ревизор
20.02.2019 Београд
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Шеф Одсека
31.12.2018 Београд
РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
Шеф Одсека
28.12.2018 Београд
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Руководилац Групе
24.12.2018 Београд
претрага