ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Конкурси > Оглашени интерни конкурси архива

ОГЛАШЕНИ ИНТЕРНИ КОНКУРСИ Архива

Назив органа
Назив радног места
Датум оглашавања Место рада МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Помоћник министра – руководилац Сектора за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - положај у трећој групи

20.05.2019
Београд
КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ
Заменик комесара Комесаријата за избеглице и миграције - положај у другој групи

14.05.2019
Нови Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Помоћник министра – руководилац Сектора – Централна јединица за хармонизацију у Министарству финансија - положај у трећој групи


14.05.2019
Нови Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
1. Помоћник министра - руководилац Сектора за финансијско управљање, рачуноводство и контролинг у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – положај у трећој групи

2. Секретар Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - положај у трећој групи

3. Директор Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - положај у другој групи

4. Помоћник директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - положај у петој групи


25.12.2018
Београд
претрага