ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Конкурси > Оглашени интерни конкурси архива

ОГЛАШЕНИ ИНТЕРНИ КОНКУРСИ Архива

Назив органа
Назив радног места
Датум оглашавања Место рада УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
Директор Управе за заједничке послове републичких органа - положај у трећој групи

08.07.2019
Београд
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за правосуђе у Министарству правде - положај у трећој групи
2. Помоћник министра – руководилац Сектора за нормативне послове у Министарству правде - положај у трећој групи
3. Директор Дирекције за управљање одузетом имовином у Министарству правде - положај у другој групи
4. Помоћник директора – руководилац Сектора за преузимање и управљање одузетом имовином у  Дирекцији за управљање одузетом имовином у Министарству правде - положај у петој групи

20.06.2019
Београд
КАНЦЕЛАРИЈА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ САРАДЊЕ СА РУСКОМ ФЕДЕРАЦИЈОМ И НАРОДНОМ РЕПУБЛИКОМ КИНОМ
1. Помоћник директора – руководилац Сектора за координацију сарадње са Народном Републиком Кином у Канцеларији Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и НР Кином - положај у четвртој групи

2. Помоћник директора – руководилац Сектора за стратешку и оперативну сарадњу са Народном Републиком Кином у Канцеларији Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и НР Кином - положај у четвртој групи

3. Помоћник директора – руководилац Сектора за стратешку и оперативну сарадњу са Руском Федерацијом у Канцеларији Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и НР Кином - положај у четвртој групи


12.06.2019
Београд
ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
Помоћник директора – руководилац Сектора за патенте у Заводу за интелектуалну својину - положај у четвртој групи

27.05.2019
Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Помоћник министра – руководилац Сектора за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - положај у трећој групи

20.05.2019
Београд
КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ
Заменик комесара Комесаријата за избеглице и миграције - положај у другој групи

14.05.2019
Нови Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Помоћник министра – руководилац Сектора – Централна јединица за хармонизацију у Министарству финансија - положај у трећој групи


14.05.2019
Нови Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
1. Помоћник министра - руководилац Сектора за финансијско управљање, рачуноводство и контролинг у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – положај у трећој групи

2. Секретар Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - положај у трећој групи

3. Директор Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - положај у другој групи

4. Помоћник директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - положај у петој групи


25.12.2018
Београд
претрага