ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Конкурси > Оглашени јавни конкурси

Оглашени јавни конкурси

Оглашени јавни конкурси за положаје
Изјава о сагласности за прикупљање података на јавном конкурсу за попуњавање положаја
Тренутно нема јавних конкурса за положаје
Оглашени јавни конкурси за извршилачка радна места
Изјава о сагласности за прикупљање података на јавном конкурсу за извршилачка радна места.
Актуелни јавни конкурси за извршилачка радна места:

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
радно место за администрацију сервиса е-Науке


Место рада:

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ
1.Радно место за обраду података и подршку корисницима


Место рада:

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
1. Радно место за послове у области стандардизације
2. Радно место за спровођење и праћење реализације пројеката који се суфинансирају из средстава међународних финансијских институција и из средстава буџета РС
3. Радно место руководилац Групе
4. Радно место инжењер информационог система
5. Радно место за стручне и аналитичке послове


Место рада:

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
1. Систем инжењер информационих система и технологија
2. Шеф одсека за планирање и анализу
3. Пројектант информационих система и програма
4. Шеф одсека за пројектовање и имплементацију
5. Програмер
6. ИТ ревизор
7. Инжењер за безбедност мрежне инфраструктуре
8. Инжењер за рачунарске мреже
9. Систем администратор информационих система и технологија
10. Техничар одржавања информационих система и технологија
11. Пројектант информатичке инфраструктуре на Linux и VMware платформа
12. Инжењер за ИТ безбедност
13. ИТ ревизор
14. ИТ форензичар


Место рада: Београд
претрага