ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Конкурси > Оглашени јавни конкурси

Оглашени јавни конкурси

Оглашени јавни конкурси за положаје
Пријава на конкурс - Министарство финансија - Управе
Пријава на конкурс - Министарство финансија
Пријава на конкурс - Директор Републичке дирекције за робне резерве
Пријава на конкурс - Директор Управе за јавне набавке
Пријава на конкурс - Директор Републичког сеизмолошког завода
Пријава на конкурс - Директор Управа за јавни дуг
Пријава на конкурс - Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Актуелни јавни конкурси за положаје:

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
1. Помоћник министра - руководилац Сектора за рад и запошљавање у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - положај у трећој групи

2. Помоћник министра - руководилац Сектора за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - положај у трећој групи

3. Помоћник министра - руководилац Сектора за бригу о породици и социјалну заштиту у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - положај у трећој групи

4. Помоћник министра - руководилац Сектора за заштиту особа са инвалидитетом у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - положај у трећој групи

5. Помоћник министра - руководилац Сектора за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - положај у трећој групи

6. Директор Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - положај у другој групи

7. Помоћник директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - положај у петој групиМесто рада: Београд, Нови Београд

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управa за јавни дуг
Директор Управе за јавни дуг у Министарству финансија –- положај у другој групиМесто рада: Београд
Списак кандидата - Заменик директора управе за заједничке послове републичких органа
Оглашени јавни конкурси за извршилачка радна места
Тренутно нема јавних конкурса за извршилачка радна места
претрага