ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Конкурси > Оглашени јавни конкурси

Оглашени јавни конкурси

Оглашени јавни конкурси за положаје
Архива 2017 Архива 2016 Архива 2015 Архива 2014 Архива 2013 Архива 2012 Архива 2011 Архива 2010 Архива 2009 Архива 2008 Архива 2007 Архива 2006
Изјава о сагласности за прикупљање података на јавном конкурсу за попуњавање положаја
Тренутно нема јавних конкурса за положаје
Оглашени јавни конкурси за извршилачка радна места
Архива 2017 Архива 2016 Архива 2015 Архива 2014 Архива 2013 Архива 2012 Архива 2011 Архива 2010 Архива 2009 Архива 2008 Архива 2007 Архива 2006
Актуелни јавни конкурси за извршилачка радна места:

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
1. Радно место инспектор рада
2. Радно место инспектор рада
3. Радно место инспектор рада
4. Радно место инспектор рада
5. Радно место шеф Одсека за усклађивање рада унутрашњих јединица и сарадњу са другим органима и организацијама
6. Радно место инспектор социјалне заштите


Место рада: Крагујевац, Саве Ковачевић бр. 7
Зајечар, Генарала Гамбете бр. 44
Нови Београд, Омладинских бригада бр. 1
Београд, Немањина 22-26


КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ
1. Радно место за оживљавање привредних активности, пројекте, рад и запошљавање
2. Радно место за канцеларијске послове
3. Радно место за послове јавних набавки


Место рада: Београд, Булевар Михаила Пупина 2

претрага