ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Конкурси > Оглашени јавни конкурси

Оглашени јавни конкурси

Оглашени јавни конкурси за положаје
Пријава на конкурс - Заменик државног правобраниоца у одељењу Државног правобранилаштва са седиштем у Суботици
Тренутно нема јавних конкурса за положаје
Списaк кандидата међу којима се спроводи поступак - Дирекција за железнице
Спискови кандидата међу којима се спроводи поступак
Спискови кандидата међу којима се спроводи поступак - Положај: директор Републичког секретаријата за јавне политике– положај у првој групи
Оглашени јавни конкурси за извршилачка радна места

Пријава на конкурс - Министарство државне управе и локалне самоуправе
Пријава на конкурс - Радно место за праћење и анализу извршења обавеза из области права путника
Пријава на конкурс - Министарство културе и информисања
Пријава на конкурс - Министарство финансија - Управа за јавни дуг
Пријава на конкурс - Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Пријава на конкурс - Министарство финансија - Управа за трезор
Пријава на конкурс - Канцеларија за ревизију система управљања средствима Европске уније - Радно место у Групи за ревизију програма – изградња институција и јачање капацитета; друштвено – економски и регионални развој; запошљавање, социјална политика, образовање, промовисање родне равноправности и развој људских ресурса – Национални акциони програм, радно место за стручну подршку ревизији
Пријава на конкурс - Канцеларија за ревизију система управљања средствима Европске уније - Радно место у Групи за ревизију у оквиру програма регионална и територијална сарадња
Пријава на конкурс - Канцеларија за ревизију система управљања средствима Европске уније - Руководилац групе за правне и финансијске послове
Пријава на конкурс - Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Пријава на конкурс - Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу
Актуелни јавни конкурси за извршилачка радна места:

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
1. Пројектант информационих система и програма
2. Систем инжењер информационих система и технологија
3. Шеф одсека за пројектовање и имплементацију
4. Пројектант информатичке инфраструктуре
5. Радно место за опште - правне послове


Место рада: Београд

Листа кандидатака који су испунили мерила за избор - јавни конкурси

Листа кандидата - Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 07.08.2019

претрага