ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Конкурси > Оглашени јавни конкурси

Оглашени јавни конкурси

Оглашени јавни конкурси за положаје
Изјава о сагласности за прикупљање података на јавном конкурсу за попуњавање положаја
Тренутно нема јавних конкурса за положаје
Оглашени јавни конкурси за извршилачка радна места
Изјава о сагласности за прикупљање података на јавном конкурсу за извршилачка радна места.
Актуелни јавни конкурси за извршилачка радна места:

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Радно место за послове припреме каталога и вредновање радних места у јавном сектору
Радно место за координацију промена у систему локалне самоуправе
Радно место за послове личног статуса грађана са иностраним елементом, бирачког списка и давања овлашћења за обављање послова матичара
Радно место за послове извештавања


Место рада: Београд

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
1.Радно место за стручну подршку пословима праћења спровођења програма развоја железничке инфраструктуре и реализације уовора о управљању железничком инфраструктуром
2. Радно место руководилац Групе, Група за железнички и интермодални транспорт и међународне послове
3. Радно место за стручну подршку пословима развоја железничког транспорта, терминала интермодалног транспорта и реализацију пројеката
4. Радно место за стручну подршку пословима развоја железничке инфраструктуре и реализацију пројеката
5. Радно место за међународну сарадњу и планирање пројеката у области развоја речне транспортне инфраструктуре
Радно место за нормативне послове у ваздушном саобраћају


Место рада: Београд

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ - Дирекција за управљање одузетом имовином
1. Радно место шефа Одсека за послове преузимања и складиштења одузете имовине
2. Радно место зa подршку пословима процене вредности одузете имовине


Место рада:

ЈУЖНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Шеф Одсека
Радно место за канцеларијске послове


Место рада:

МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
1. радно место за послове надовере докумената
2.  радно место за информатичко-техничку подршку
3.  радно место интерног ревизора
4. радно место за непокретну имовину ДКП
5. радно место за покретну имовину министарства и ДКП
6. радно место за подршку пословима јавних набавки у Министарству и ДКП
7. радно место за обрачун зарада запослених у Министарству
8. радно место за аутоматску обраду докумената
9. радно место за аутоматизацију политичке архиве
10. радно место за одабир и обраду докумената
11. радно место за аутоматизацију пословања
12. радно место за пословног секретара
13. радно место за административне послове
14. радно место за административне послове
15. радно место за административне послове
16. радно место за административне послове
17. радно место за административне послове


Место рада: Београд
претрага