ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Конкурси > Оглашени јавни конкурси

Оглашени јавни конкурси

Оглашени јавни конкурси за положаје
Изјава о сагласности за прикупљање података на јавном конкурсу за попуњавање положаја
Актуелни јавни конкурси за положаје:

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Помоћник министра - руководилац Сектора за европске интеграције и међународну сарадњу


Место рада: Београд

ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ
1. Помоћник Главног истражитеља – Главни истражитељ за ваздушни саобраћај – руководилац Сектора за истраживање несрећа у ваздушном саобраћају
2. Помоћник Главног истражитеља - Главни истражитељ за железнички саобраћај - руководилац Сектора за истраживање несрећа у железничком саобраћају и међународну сарадњу
3. Помоћник Главног истражитеља - Главни истражитељ за водни саобраћај - руководилац Сектора за истраживање несрећа у водном саобраћају, анализу и превенцију узрока несрећа


Место рада: Београд
Оглашени јавни конкурси за извршилачка радна места
Изјава о сагласности за прикупљање података на јавном конкурсу за извршилачка радна места.
Актуелни јавни конкурси за извршилачка радна места:

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
1. Радно место за праћење предшколског васпитања и образовања
2. Радно место за административне послове


Место рада: Београд

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
1. Радно место оператер за информатичку и техничку подршку
2. Радно место финансијско-рачуноводствени аналитичар
3. Радно место за књиговодствене послове и финансијско извештавање
4. Радно место послови радних односа
5. Радно место организатор пријема и евиденције захтева корисника
6.  Радно место за координацију архитектонских послова
7. Радно место начелник Одељења


Место рада: Београд

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор
1) Начелник Одељења


Место рада: Београд
претрага