ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Конкурси > Оглашени јавни конкурси

Оглашени јавни конкурси

Оглашени јавни конкурси за положаје
Изјава о сагласности за прикупљање података на јавном конкурсу за попуњавање положаја
Тренутно нема јавних конкурса за положаје
Оглашени јавни конкурси за извршилачка радна места
Изјава о сагласности за прикупљање података на јавном конкурсу за извршилачка радна места.
Актуелни јавни конкурси за извршилачка радна места:

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
1. Радно место за правне послове
2. Радно место за подршку стручним пословима


Место рада: Београд


МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
1.Радно место за стручно оперативне послове у области социјалног дијалога и колективног преговарања
2.Радно место за управне и стручно-оперативне послове у области рада
3.Радно место за политике запошљавања и праћење европске стратегије запошљавања
4.Радно место за прикупљање замолница и докумената за пружање међународне правне помоћи у области породични-правне заштите
5.Радно место за стручно-аналитичке послове
6.Радно место за спровођење и праћење спровођења пројеката
7.Радно место за подршку спровођења и праћења спровођења пројеката
8.Радно место за подршку пословима за односе са јавношћу
9.Радно место за подршку пословима протокола
10.Радно место инспектор рада
11.Радно место инспектор рада
12.Радно место инспектор рада
13.Радно место инспектор рада
14.Радно место инспектор рада
15.Радно место за аналитичке послове


Место рада:

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
Радно место републички електроенергетски инспектор за подручну јединицу ширу од подручја управног округа за Мачвански, Колубарски, Златиборски, Моравички и Рашки управни округ, са седиштем у Краљеву
Радно место републички електроенергетски инспектор за подручну јединицу ширу од подручја управног округа за Подунавски, Браничевски, Поморавски, Зајечарски и Борски управни округ, са седиштем у Смедереву
Радно место за послове израде Енергетског биланса
Радно место за правне послове у области обновљивих извора енергије
Радно место републички геолошки инспектор
Радно место републички рударски инспектор за вршење надзора над електроенергетским постројењима са седиштем у Зрењанину
Радно место за програмирање


Место рада:
претрага