ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Конкурси > Оглашени интерни конкурси архива

Оглашени јавни конкурси архива

Оглашени јавни конкурси за положаје - Архива 2007
Министарство финансија - Пореска управа
1. Помоћник директора Пореске управе – директор Регионалног центра Београд
2. Помоћник директора Пореске управе – директор Регионалног центра Нови Сад
3. Помоћник директора Пореске управе – директор Регионалног центра Крагујевац
4. Помоћник директора Пореске управе – директор Регионалног центра Ниш
5. Помоћник директора Пореске управе – директор Регионалног центра Приштина


Датум оглашавања: 09.10.2007

Место рада: Београд, Нови Сад, Крагујевац, Ниш и Приштина
Центар за разминирање

Заменик директора Центра за разминирањеДатум оглашавања: 06.12.2006

Место рада:
Републички завод за развој

Директор Републичког завода за развојДатум оглашавања: 06.12.2006

Место рада:
Министарство трговине, туризма и услуга, Републичка дирекција за робне резерве< >
Помоћник директора – руководилац Сектора за комерцијалу у Републичкој дирекцији за робне резервеДатум оглашавања: 06.12.2006

Место рада:
Републички хидрометеоролошки завод

Директор Републичког хидрометеоролошког заводаДатум оглашавања: 06.12.2006

Место рада:
Републички сеизмолошки завод

Заменик директора Републичког сеизмолошког заводаДатум оглашавања: 06.12.2006

Место рада:
Министарство културе

Помоћник министра - руководилац Сектора за заштиту културне баштине у Министарству културеДатум оглашавања: 06.12.2006

Место рада:
Министарство за економске односе са иностранством< >
Помоћник министра - руководилац Сектора за политику и режим спољне трговинеДатум оглашавања: 06.12.2006

Место рада:
Дирекција за железнице

Директор Дирекције за железницеДатум оглашавања: 06.12.2006

Место рада:
Агенција за енергетску ефикасност

Директор Агенције за енергетску ефикасностДатум оглашавања: 06.12.2006

Место рада:
Авио-служба Владе

Директор Авио-службе ВладеДатум оглашавања: 06.12.2006

Место рада:
Служба за људска и мањинска права

Директор Службе за људска и мањинска права


Датум оглашавања: 06.12.2006

Место рада:
Агенција за развој инфраструктуре и локалне самоуправе

Директор Агенције за развој инфраструктуре и локалне самоуправе


Датум оглашавања: 06.12.2006

Место рада:
Служба координационог тела за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа

Директор Службе координационог тела за општине Прешево
Бујановац и Медвеђа


Датум оглашавања: 06.12.2006

Место рада:
Комесаријат за избеглице

Директор Комесаријата за избеглице


Датум оглашавања: 06.12.2006

Место рада:
АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНА УЛАГАЊА И ПРОМОЦИЈУ ИЗВОЗА
Директор Агенције за страна улагања и промоцију извоза

Датум оглашавања: 30.03.2007

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ СА ИНОСТРАНСТВОМ
Помоћник министра - руководилац Сектора за билатералну економску сарадњу
Помоћник министра - руководилац Сектора за донације и развојну помоћ


Датум оглашавања: 30.03.2007

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Помоћник министра – руководилац Сектора за здравствено осигурање
здравствену заштиту и финансирање у здравству
Помоћник министра – руководилац Сектора за санитарни надзор
Помоћник министра – руководилац Сектора за међународну сарадњу и координацију пројеката
Секретар Министарства


Датум оглашавања: 16.03.2007

Место рада: Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ С МЕДИЈИМА
Помоћник директора – руководилац Сектора за сарадњу с медијима
Помоћник директора – руководилац Сектора за интернет


Датум оглашавања: 16.03.2007

Место рада: Београд
Завод за интелектуалну својину
Директор Завода за интелектуалну својину

Датум оглашавања: 16.03.2007

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
Помоћник министра - руководилац Сектора за мултилатералну и регионалну трговинску сарадњу
Помоћник министра – руководилац Сектора за електроенергетику
Помоћник министра – руководилац Сектора за општу енергетику
Помоћник министра – руководилац Сектора за рударство и геологију
Помоћник министра – руководилац Сектора за јавна предузећа


Датум оглашавања: 09.03.2007

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ СА ИНОСТРАНСТВОМ
Помоћник министра - руководилац Сектора за мултилатералну и регионалну трговинску сарадњу

Датум оглашавања: 02.03.2007

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО
Заменик директора

Датум оглашавања: 02.03.2007

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
Заменик директора Републичког завода за статистику
Помоћник директора– руководилац Сектора економских статистика
Помоћник директора– руководилац Сектора друштвених статистика
Помоћник директора – руководилац Сектора за статистику ценазарада пољопривреде и животне средине
Помоћник директора – руководилац Сектора за публицистику
Помоћник директора – руководилац Сектора за европске интеграције и међународну сарадњу
Помоћник директора – руководилац Сектора за координацију подручних јединица
Помоћник директора – руководилац Сектора статистике за подручну јединицу за Аутономну покрајину Војводина
Помоћник директора – руководилац Сектора националних рачуна
Помоћник директора – руководилац Сектора развоја статистичког система
Помоћник директора – руководилац Сектора информационо – комуникационе технологије
Помоћник директора – руководилац Сектора заједничких послова


Датум оглашавања: 26.01.2007

Место рада: Београд
Завод за мере и драгоцене метале
Директор Завода за мере и драгоцене метале

Датум оглашавања: 23.01.2007

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА РАЗВОЈ
Заменик директора Републичког завода за развој
Помоћник директора– руководилац Сектора за регионални развој
Помоћник директора– руководилац Сектора за микроекономске анализе и развојне програме од интереса за Републику Србију
Помоћник директора – руководилац Сектора за макроекономске билансе
прогнозирање развоја и информатику
Помоћник директора – руководилац Сектора за економске и развојне политике


Датум оглашавања: 23.01.2007

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ИНФОРМАТИКУ И ИНТЕРНЕТ
Директор Републичког завода за информатику и интернет

Датум оглашавања: 23.01.2007

Место рада: Београд
Републичко јавно правобранилаштво
Републички јавни правобранилац

Датум оглашавања: 23.01.2007

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛШКИ ЗАВОД
Помоћник директора – руководилац Сектора за хидрологију

Датум оглашавања: 23.01.2007

Место рада: Београд
Служба за управљање кадровима
Помоћник директора – руководилац Сектора за правне, финансијске и опште послове

Датум оглашавања: 23.01.2007

Место рада: Београд
УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Директор Управе за јавне набавке

Датум оглашавања: 23.01.2007

Место рада: Београд
Министарство финансија - Управа царина
Помоћник директора Управе царина – руководилац Сектора за финансијске, инвестиционе и правне послове

Датум оглашавања: 23.01.2007

Место рада: Београд
Дирекција за реституцију
Директор Дирекције за реституцију

Датум оглашавања: 08.01.2007

Место рада: Београд
претрага