ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Конкурси > Оглашени интерни конкурси архива

Оглашени јавни конкурси архива

Оглашени јавни конкурси за извршилачка радна места - Архива 2007
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
– Дирекција за мере и драгоцене метале
1. Радно место начелник Одељења за финансијско-комерцијалне послове
2. Радно место метролога за електричне величине - координатор


Датум оглашавања: 13.12.2007

Место рада: Београд
Министарство финансија - Управа за спречавање прања новца
1. Радно место за сарадњу са органима других држава

Датум оглашавања: 13.12.2007

Место рада: Београд
Канцеларија Националног савета за сарадњу са Међународним трибуналом за кривично гоњење лица одговорних за тешка кршења међународног хуманитарног права почињена на територији бивше Југославије од 1991. године
1. Радно место за послове сарадње
2. Радно место за документационе послове


Датум оглашавања: 13.12.2007

Место рада: Београд
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ
1. Радно место секретар Административне комисије
2. Радно место за документационе послове јавних служби
3. Радно место за документационе послове односа са иностранством


Датум оглашавања: 13.12.2007

Место рада: Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ПРИДРУЖИВАЊЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ
1. Радно место за припрему и извршење финансијског плана

Датум оглашавања: 13.12.2007

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
1. Радно место шеф Одсека за политику и подстицање страних улагања
2. Радно место за послове сарадње са страним улагачима
3. Радно место шеф Одсека за политику и подстицање концесија
4. Радно место за праћење концесионих послова
5. Радно место за послове привлачења концесија
6. Радно место шеф Одсека за реформу привредних прописа
7. Радно место за унапређење привредних прописа
8. Радно место за подршку унапређењу привредних прописа


Датум оглашавања: 07.12.2007

Место рада: Београд
Министарство финансија - Пореска управа
1. Радно место директор филијале

Датум оглашавања: 07.12.2007

Место рада: Лесковац
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место шеф Одсека за нормативне и студијско-аналитичке послове
2. Радно место за хармонизацију и усклађивање донаторске помоћи
3. Радно место руководилац Групе за координацију и програмирање фондова ЕУ
4. Радно место за координацију вишекорисничког фонда ЕУ
5. Радно место за стратешко планирање развојних фондова


Датум оглашавања: 07.12.2007

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
1. Радно место статистичар аналитичар
2. Радно место статистичар истраживач
3. Радно место статистичар - аналитичар
4. Радно место статистичар истраживач
5. Радно место пројектант информационог система
6. Радно место виши систем програмер
7. Радно место аналитичар система - администратор за заштиту
8. Радно место аналитичар система – администратор за заштиту мрежних ресурса
9. Радно место виши оператер на систему
10. Радно место статистичар истраживач
11. Радно место статистичар истраживач
12. Радно место статистичар истраживач
13. Радно место млађи статистичар
14. Радно место млађи статистичар
15. Радно место статистичар истраживач
16. Радно место WEB-site дизајнер


Датум оглашавања: 07.12.2007

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
1. Радно место за развој врхунског спорта
2. Радно место за нормативне послове
3. Радно место руководилац Групе за управне послове
4. Радно место ревизора


Датум оглашавања: 07.12.2007

Место рада: Београд
Министарство правде - Управа за извршење заводских санкција
1. Радно место за психолошке послове
2. Радно место лекар специјалиста неуропсихијатар или психијатар
3. Радно место лекар специјалиста пнеумофизиолог
4. Радно место за медицинско техничке послове
5. Радно место васпитач
6. Радно место начелник службе за обезбеђење
7. Радно место за правне и кадровске послове
8. Радно место шеф Одсека


Датум оглашавања: 07.12.2007

Место рада: Београд, Пожаревац, Прокупље и Ваљево
МИНИСТАРСТВО ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАТИЧКО ДРУШТВО
1. Радно место руководилац Групе за правну регулативу у области информатичког друштва
2. Радно место шеф Одсека за информационе системе
3. Радно место пројектанта за информационе системе
4. Радно место руководилац Групе за кадровске и опште послове


Датум оглашавања: 30.11.2007

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И УСЛУГА
1. Радно место за организовање наступа на инотржишту
2. Радно место начелник Одељења за европске интеграције
3. Радно место за послове комуникације у пројектном циклусу
4. Радно место тржишни инспектор за контролу промета робе и услуга
5. Радно место тржишни инспектор за контролу промета робе и услуга
6. Радно место начелник Одељења за финансијско-материјалне послове
7. Радно место шеф Одсека за опште послове


Датум оглашавања: 30.11.2007

Место рада: Београд, Оџаци и Рума
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ПРИДРУЖИВАЊЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ
1. Радно место аналитичара информационих система

Датум оглашавања: 30.11.2007

Место рада: Београд
Министарство финансија - Управа за спречавање прања новца
1. Радно место за опште послове

Датум оглашавања: 23.11.2007

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
1. Радно место за праћење програма у области спорта

Датум оглашавања: 23.11.2007

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
1. Радно место за студијско-аналитичке послове из области цена
2. Радно место за студијско–аналитичке послове из области анализе тржишта и цена нафте
3. Радно место за послове међународне интеграције


Датум оглашавања: 23.11.2007

Место рада: Београд
Канцеларија за Национални инвестициони план
1. Радно место за студијско-аналитичке послове

Датум оглашавања: 23.11.2007

Место рада: Београд
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ
1. Радно место секретар Одбора за односе са иностранством
2. Радно место за стручне послове
3. Радно место за послове надзора и координације
4. Радно место за подршку пословима управљања пројектима
5. Радно место за персоналне послове


Датум оглашавања: 23.11.2007

Место рада: Београд
Канцеларија за Национални инвестициони план
1. Радно место за праћење статуса пројеката

Датум оглашавања: 16.11.2007

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ
1. Радно место за праћење и унапређење снабдевености и инфраструктуре
2. Радно место за социјална питања
3. Радно место за послове из области образовања
4. Радно место за послове набавке
5. Радно место за статистичку и аналитичку обраду података


Датум оглашавања: 16.11.2007

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место руководилац Групе за банкарски систем
2. Радно место руководилац Групе за девизни систем и политику


Датум оглашавања: 16.11.2007

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ДИЈАСПОРУ
1. Радно место за правне послове и развој кадрова
2. Радно место за питања економског положаја дијаспоре


Датум оглашавања: 16.11.2007

Место рада: Београд
Министарство правде - Управа за извршење заводских санкција
1. Радно место вођа смене
2. Радно место за правне послове
3. Радно место инструктор кувар
4. Радно место шеф Одсека за материјално - финансијске послове
5. Радно место за благајничко пословање
6. Радно место магационер
7. Радно место надзор над материјално-финансијским пословима и пословањем привредних јединица
8. Радно место обезбеђење завода
9. Радно место на пословима обезбеђења
10. Радно место обезбеђења завода
11. Радно место обезбеђења завода
12. Радно место обезбеђења завода
13. Радно место обезбеђења завода
14. Радно место обезбеђења завода
15. Радно место обезбеђења завода
16. Радно место обезбеђења завода
17. Радно место обезбеђења завода
18. Радно место обезбеђења завода


Датум оглашавања: 16.11.2007

Место рада: Смедерево, Нови Пазар, Прокупље, Београд, Чачак, Крагујевац, Сремска Митровица, Зрењанин, Панчево, Лесковац, Пожаревац, Ваљево и Ниш
Служба за управљање кадровима
1. Радно место за персоналне послове и евиденцију кадрова
2. Радно место шеф Одсека
3. Радно место за планирање кадрова и вођење евиденције интерног тржишта рада


Датум оглашавања: 16.11.2007

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
1. Радно место: главни контролор
2. Радно место: управни и надзорни послови


Датум оглашавања: 09.11.2007

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ
1. Радно место за сарадњу са међународним невладиним организацијама
2. Радно место за студијско-аналитичке послове
3. Радно место за развој предузетништва и својинску трансформацију
4. Радно место за оживљавање привредних активности у енклавама и рурални развој на Косову и Метохији
5. Радно место за праћење и унапређење снабдевености и инфраструктуре
6. Радно место начелник Одељења за рад, запошљавање и социјална питања
7. Радно место за послове из области спорта
8. Радно место за послове који се обављају у раду са потенцијалним повратницима, прогнаним и интерно расељеним лицима
9. Радно место шеф Канцеларије
10. Радно место за међународну сарадњу
11. Радно место за контакт са међународним мисијама на Косову и Метохији
12. Радно место за привреду и економски развој
13. Радно место за рад, запошљавање и социјална питања
14. Радно место за образовање, здравство, животну средину и спорт
15. Радно место за културу, медије, бригу о културном и природном наслеђу на Косову и Метохији и сарадњу са Српском православном црквом
16. Радно место за повратак и хуманитарну помоћ
17. Радно место за управу и координацију рада служби локалне самоуправе
18. Радно место за правосуђе, људска права и имовинско-правна питања
19. Радно место руководилац Групе за медије и комуникацију – Прес центар Косовска Митровица
20. Радно место сарадника за праћење медија
21. Радно место за праћење рада унутрашњих јединица Министарства
22. Радно место за статистичку и аналитичку обраду података
23. Радно место начелник Одељења за информатичко-информационе послове


Датум оглашавања: 09.11.2007

Место рада: Београд и Косовска Митровица
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
1. Радно место за развој врхунског спорта
2. Руководилац Групе за међународну сарадњу
3. Шеф Одсека за припрему и планирање пројеката
4. Радно место за послове припреме пројеката у области већих инвестиција
5. Радно место за припрему техничке документације
6. Шеф Oдсека за реализацију и контролу пројеката
7. Радно место за послове реализације пројеката
8. Радно место за контролу реализације пројеката
9. Руководилац Групе за правне послове
10. Радно место за кадровске послове


Датум оглашавања: 09.11.2007

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ДИЈАСПОРУ
1. Радно место за праћење примене међународних уговора и права Европске уније

Датум оглашавања: 09.11.2007

Место рада: Београд
Канцеларија за Национални инвестициони план
1. Радно место за планирање пројеката
2. Радно место начелник Одељења за теренску контролу
3. Радно место за стручно оперативне послове контроле


Датум оглашавања: 09.11.2007

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
1. Радно место за стручно-оперативне послове сарадње са СТО
2. Радно место за евиденционе послове
3. Радно место за техничку и апликативну подршку
4. Радно место за канцеларијске послове
5. Радно место за канцеларијске и административне послове
6. Радно место за техничку подршку информационог система
7. Радно место за административно техничку подршку


Датум оглашавања: 09.11.2007

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1. Радно место за стратегију успостављања интегрисаног система управљања хемикалијама
2. Радно место за персоналне послове


Датум оглашавања: 09.11.2007

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
1. Радно место оператер аутоматске обраде података
2. Радно место руководилац Групе за грађевинско - техничке послове
3. Радно место за административне послове
4. Радно место архивар


Датум оглашавања: 09.11.2007

Место рада: Београд
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
1. Радно место за документационе послове
2. Радно место за сигнално-сигурносна постројења


Датум оглашавања: 02.11.2007

Место рада: Београд
СЕВЕРНОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Радно место за финансијско материјалне послове

Датум оглашавања: 02.11.2007

Место рада: Кикинда
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Радно место за контролу података

Датум оглашавања: 26.10.2007

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ
1. Радно место за сарадњу са Уједињеним нацијама
2. Радно место за сарадњу са Европском унијом
3. Радно место за сарадњу са Организацијом за европску безбедност и сарадњу
4. Радно место за билатералну и регионалну сарадњу
5. Радно место за сарадњу са међународном цивилном мисијом на Косову и Метохији
6. Радно место за сарадњу са међународном војном мисијом на Косову и Метохији
7. Радно место за праћење остваривања привременог уставног оквира за Косово и Метохију
8. Радно место за праћење и анализу стања у области рада
9. Радно место за социјална питања
10. Радно место за послове из области образовања
11. Радно место за послове из области здравства и заштите животне средине
12. Радно место начелник Одељења
13. Радно место за послове у области културе
14. Радно место за заштиту културних добара
15. Радно место за заштиту природне баштине
16. Радно место за административне послове
17. Радно место за координацију рада општинских координатора, измештених послова јединица локалне самоуправе и државне управе
18. Радно место за заступање интереса и правну заштиту
19. Радно место за евиденционе послове
20. Радно место за канцеларијске и административне послове
21. Радно место књиговође
22. Радно место пројектанта информационих система
23. Радно место за веб дизајн
24. Радно место за припрему интернет садржаја за домаћу јавност
25. Радно место за припрему интернет садржаја за страну јавност
26. Самостални извршилац за контролу и праћење пројеката Министарства
27. Самостални извршилац за праћење и припрему преговарачког процеса о будућем статусу КиМ


Датум оглашавања: 26.10.2007

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
1. Руководилац Групе за област рада и права по основу рада
2. Радно место: руководилац Групе за област радних односа са иностраним елементом
3. Радно место: аналитички послови
4. Радно место: послови унапређења социјалног дијалога, колективног преговарања и мирног решавања радних спорова
5. Радно место: послови развоја система у области зарада и плата у јавним службама
6. Радно место: нормативни послови
7. Радно место: послови социјалног осигурања и заштите војних осигураника
8. Радно место: шеф Одсека за економско-финансијске послове из области заштите породице и деце
9. Радно место: праћење развојних пројеката и рада установа социјалне заштите
10. Радно место: управно-надзорни послови
11. Радно место: управни послови
12. Радно место: нормативни послови
13. Руководилац Групе за унапређење заштите особа са инвалидитетом
14. Радно место: европске интеграције
15. Радно место: студијско-аналитички послови
16. Радно место: руководилац Групе за студијско-аналитичке послове
17. Радно место: администратор информационог система за управљање кадровима
18. Радно место: канцеларијски послови
19. Радно место: руководилац Групе за административно-техничке послове
20. Радно место: администратор базе података
21. Радно место: за организацију едукације из области безбедности и здравља на раду
22. Радно место: студијско-аналитички послови
23. Радно место: координатор организационо-техничких послова
24. Радно место: инспектор рада
25. Радно место: инспектор рада
26. Радно место: инспектор рада
27. Радно место: инспектор рада


Датум оглашавања: 22.10.2007

Место рада: Београд, Краљево и Ниш
Служба за управљање кадровима
1. Радно место за одабир кадрова
2. Радно место руководилац Групе за анализу радних места
3. Радно место за интернет технологије
4. Радно место за стручне послове за Жалбену комисију Владе


Датум оглашавања: 22.10.2007

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ
1. Радно место за извршавање финансијских послова у Министарству
2. Радно место за књижевно и преводилачко стваралаштво и издаваштво


Датум оглашавања: 22.10.2007

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
1. Радно место за координацију пројеката у области локалне самоуправе

Датум оглашавања: 12.10.2007

Место рада: Београд
РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Радно место за обраду финансијске документације

Датум оглашавања: 12.10.2007

Место рада: Крушевац
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
1. Радно место програмер обраде

Датум оглашавања: 12.10.2007

Место рада: Београд
АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ
1. Радно место за послове из области енергетске ефикасности у комуналној енергетици

Датум оглашавања: 12.10.2007

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1. Радно место за праћење и реализацију јавних набавки
2. Радно место за праћење развоја и финансијског пословања Фонда за заштиту животне средине и правних лица којима су поверени послови
3. Радно место за координацију процеса европске интеграције
4. Радно место за процену утицаја на животну средину у области заштите природних добара и коришћења ресурса
5. Радно место Начелника Одељења за управљање пројектима
6. Радно место за управљање пројектима, плановима и програмима
7. Радно место за праћење употребе биолошких средстава у заштити екосистема
8. Радно место за студијско аналитичке послове у области заштите вода
9. Радно место студијско аналитичке послове у примени алтернативних и обновљивих извора енергије
10. Радно место Руководилац групе за правне и административне послове у области управљања загађивачима
11. Радно место Начелник Одељења за интегрисано праћење и контролу загађивања животне средине
12. Радно место за помоћ привредним субјектима при развоју система заштите ваздуха
13.Радно место за подршку привредним субјектима при развоју система заштите ваздуха
14. Радно место Шеф Одсека за воду
15. Радно место за развој интегрисаног приступа праћења и контроле загађивања вода од стране загађивача
16. Радно место за развој интегрисаног приступа праћења и контроле загађивања земљишта од стране загађивача
17. Радно место за заштиту од буке
18. Радно место за заштиту од вибрација
19. Радно место Шеф Одсека за управљање комуналним отпадом
20. Радно место за управни поступак у области управљања комуналним отпадом
21. Радно место за управљање биолошким и медицинским отпадом
22. Радно место за управљање осталим врстама отпада
23. Радно место за управни поступак у области управљања биолошким, медицинским и осталим врстама отпада
24. Радно место за развој система управљања биоцидним производима
25. Радно место за развој и спровођење мера за смањење ризика од хемикалија
26. Радно место за правне послове
27. Радно место инспектор за заштиту животне средине од загађивања у подручној јединици Града Београда, са седиштем у Београду
28. Радно место инспектора за заштиту животне средине од загађивања за подручја АП Војводине, Панчево
29. Радно место инспектора за заштиту животне средине од загађивања у подручној јединици широј од подручја управног округа, за подручје Шумадијског, Поморавског, Подунавског и Расинског управног округа, са седиштем у Крагујевцу – за Смедерево
30. Радно место инспектора за заштиту животне средине за поступање у случају удеса у подручној јединици за подручје Града Београда, са седиштем у Београду
31. Радно место за сарадњу са међународним мрежама и јачање капацитета инспекције у свим областима надзора на свим нивоима
32. Радно место Шеф Одсека за поступање у случају удеса у подручној јединици за подручје Града Новог Сада, са седиштем у Новом Саду
33. Радно место за обраду података
34. Радно место за опште и правне послове
35. Радно место за другостепени управни поступак и управне спорове


Датум оглашавања: 09.10.2007

Место рада: Нови Београд, Панчево, Смедерево и Нови Сад
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛOШКИ ЗАВОД
1. Ликвидатор накнада лица ангажованих по уговору

Датум оглашавања: 09.10.2007

Место рада: Београд
Служба за управљање кадровима
1. Радно место за програмску подршку - приправник

Датум оглашавања: 09.10.2007

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
1. Радно место за имовинско-правне, нормативне и управне послове

Датум оглашавања: 01.10.2007

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И УСЛУГА
1. Радно место за аналитичке и евиденционе послове из области контролисаних и регулисаних цена
2. Радно место за аналитичке послове либерализације промета услуга
3. Радно место за послове хармонизације законодавства из области трговине и услуга


Датум оглашавања: 01.10.2007

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
1.Радно место за студијско-аналитичке и управне послове у области површинске експлоатације минералних сировина

Датум оглашавања: 01.10.2007

Место рада: Београд
Министарство финансија - Управа за дуван
1. Радно место за статистичко-аналитичке послове

Датум оглашавања: 01.10.2007

Место рада: Београд
АГЕНЦИЈА ЗА РЕЦИКЛАЖУ
Радно место за техничке послове на терену

Датум оглашавања: 21.09.2007

Место рада: Београд
ЗЛАТИБОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Радно место за канцеларијске послове и послове дактилографа ван седишта округа у Стручној служби Златиборског управног округа

Датум оглашавања: 21.09.2007

Место рада: Косјерић, Пријепоље и Пожега
МИНИСТАРСТВО ЗА ДИЈАСПОРУ
1. Радно место Шеф одсека за информатичке послове
2. Радно место за послове евиденције основних средстава и спровођење јавних набавки


Датум оглашавања: 21.09.2007

Место рада: Београд
УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Радно место за обављање стручних послова у области јавних набавки
2. Радно место за нормативно-правне послове
3. Радно место за персоналне и опште правне послове
4. Радно место за канцеларијске, статистичко евиденционе и документационе послове
5. Радно место за стручне послове Комисије за заштиту права
6. Радно место за праћење извршења одлука Комисије


Датум оглашавања: 21.09.2007

Место рада: Београд
Канцеларија за Национални инвестициони план
1) радно местo начелник Одељења за стратешко планирање пројеката
2) радно место за оперативне послове контроле
3) радно место руководиоца Групе за контролу квалитета
4) радно место за међународну сарадњу
5) радно место начелник Одељења за правне и опште послове
6) радно место за административне послове
7) радно место шеф Одсека за финансијско материјалне послове
8) радно место за обраду финансијске документације
9) радно место за стручно аналитичке послове


Датум оглашавања: 18.09.2007

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
1) радно место за студијско аналитичке послове из области базне индустрије
2) радно место за студијско-аналитичке послове из области прерађивачке индустрије
3) радно место за послове праћења пројеката индустријске политике
4) радно место за нормативне послове
5) радно место за праћење програма финансијске подршке малим и средњим предузећима и предузетништву
6) радно место за студијско-аналитичке послове из делокруга Групе за управне и надзорне послове у области регистрације привредних друштава
7) радно место за управне послове у области регистрације заложног права на покретним стварима и правима, финансијског лизинга и других регистара
8) радно место шеф Одсека за земље Западне Европе
9) радно место шеф Одсека за Руску федерацију, Кину и Југоисточну Азију
10) радно место за послове сарадње са земљама Југоисточне Азије у Одсеку за Руску Федерацију, Кину и Југоисточну Азију
11) радно место за послове сарадње са земљама Африке у Одсеку за Блиски Исток, Африку и прекоморске земље
12) радно место за праћење и анализу привредне и трговинске сарадње са земљама ЕУ, посебно сарадње у осетљивим секторима
13) радно место за трговину са земљама ЕФТА и стручно-оперативне послове
14) радно место руководилац Групе за мултилатералну економску сарадњу и регионалне организације и иницијативе
15) радно место начелник Одељења за анализу развијености региона и политику регионалног развоја
16) радно место за израду критеријума и оцену развијености
17) радно место шеф Одсека за међународну сарадњу
18) радно место за питања политике и подстицања међународне сарадње
19) радно место за организовање и спровођење едукација
20) радно место начелник Одељења за инфраструктурне пројекте
21) радно место за реализацију инфраструктурних пројеката
22) радно место начелник Одељења за сарадњу са јединицама локалне самоуправе
23) радно место за координацију са јединицама локалне самоуправе
24) радно место за евиденцију потреба и могућности јединица локалне самоуправе
25) радно место руководилац Групе за економске пројекте
26) радно место за реализацију економских пројеката
27) радно место руководилац Групе за мониторинг и евалуацију
28) радно место за надзор и евалуацију пројекта
29) радно место за канцеларијске послове
30) радно место начелник Одељења за истраживање туристичког тржишта и категоризацију
31) радно место за истраживање туристичког тржишта
32) радно место за праћење селективних видова туризма
33) радно место за имовинско-правне, нормативне и управне послове
34) радно место за економске анализе
35) радно место за пред(инвестиционо) планирање
36) радно место за праћење и анализу ефеката реализованих пројекта
37) радно место начелник Одељења за управљање кадровима
38) радно место за обуку
39) радно место за финансијско-оперативно послове
40) радно место начелник Одељења за стручно-оперативне послове
41) радно место за организацију и анализу промотивних активности
42) радно место за стручне послове набавки за потребе Министарства
43) радно место за стручно-оперативне послове
44) радно место за стручно-оперативну припрему промотивних активности
45) радно место за правне послове
46) радно место за стручно-аналитичке послове
47) радно место начелника Одељења за одрживи развој
48) радно место шеф Одсека за политику и планирање одрживог развоја
49) радно место за питања политике и подстицања одрживог економског развоја
50) радно место за послове планирања у области одрживог туризма
51) радно место за послове планирања у области одрживог регионалног развоја
52) радно место шеф Одсека за управљање пројектима одрживог развоја
53) радно место за послове сарадње у области финансирања пројеката одрживог развоја
54) радно место за праћење реализације пројеката из области одрживог економског развоја


Датум оглашавања: 18.09.2007

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛOШКИ ЗАВОД
шеф Одсека радарског центра „Ваљево“

Датум оглашавања: 18.09.2007

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
1. радно место за студијско-аналитичке послове из области цена, тарифног система и мера економске политике
2. радно место за студијско–аналитичке послове из области анализе тржишта и цена нафте, деривата нафте и гаса
3. радно место за студијско–аналитичке послове у области нафте и деривата нафте
4. радно место за студијско–аналитичке послове у области енергетске ефикасности, нових и обновљивих извора енергије


Датум оглашавања: 18.09.2007

Место рада: Београд
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ
1. Радно место за послове односа са иностранством

Датум оглашавања: 07.09.2007

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
1. Радно место за припрему и имплементацију стратегије развоја спорта
2. Радно место за студијско-аналитичке послове развоја школског, универзитетског и рекреативног спорта
3. Радно место за праћење програма у области спорта
4. Радно место за студијско-аналитичке послове анализе, планирања и стратегије
5. Шеф одсека за програме у области политике за младе
6. Радно место за праћење програма у области политике за младе
7. Радно место Шеф Одсека за сарадњу са младима
8. Радно место за сарадњу са младима
9. Радно место за унапређење међународне сарадње младих
10. Радно место за планирање пројеката
11. Радно место за послове праћења извршења планова и примопредаје објеката
12. Радно место за извршење планова и анализу
13. Радно место Начелник одељења за финансијско-материјалне послове
14. Радно место за јавне набавке
15. Радно место за извршење финансијског плана
16. Радно место за финансијске послове
17. Радно место за материјалне послове
18. Радно место књиговође
19. Радно место Руководилац групе за интерну контролу и ревизију
20. Радно место за интерну контролу


Датум оглашавања: 07.09.2007

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1. Радно место за праћење развоја најбољих доступних техника
2. Радно место за управљање токовима документације
3. Радно место за подршку развоју интегрисаног приступа праћења и контроле загађивања ваздуха од стране загађивача
4. Радно место за подршку индустрији за развој система заштите вода
5. Радно место за класификацију, обележавање и паковање хемикалија, процену ризика од хемикалија и методе испитивања
6. Радно место за спровођење конвенције у области управљања хемикалијама и развој лабораторијских капацитета
7. Радно место за обраду података о опасним материјама
8. Радно место за развој кадрова


Датум оглашавања: 07.09.2007

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
Радно место за послове међународне интеграције
Радно место за послове у вези са донацијама
Радно место електроенергетског инспектора
Радно место за студијско-аналитичке и управне послове у области подземне експлоатације минералних сировина
Радно место за студијско-аналитичке и управне послове у области истраживања минералних сировина


Датум оглашавања: 24.08.2007

Место рада: Београд
КОСОВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Радно место оператера за канцеларијске послове

Датум оглашавања: 17.07.2007

Место рада: Косовска Грачаница
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
Радно место за железничка вучна возила

Датум оглашавања: 17.07.2007

Место рада: Београд
Служба за управљање кадровима
Радно место за стручну подршку органима државне управе
Радно место за анализу и праћење оцењивања
Радно место за праћење и координацију активности стручног усавршавања
Радно место за планирање кадрова и послове кадровских планова
Радно место за вођење евиденција


Датум оглашавања: 15.06.2007

Место рада: Београд
Канцеларија за сарадњу са медијима
Радно место за опште, правне и кадровске послове

Датум оглашавања: 08.06.2007

Место рада: Београд
Служба за управљање кадровима
Радно место за стручно – техничке и административне послове за Високи службенички савет

Датум оглашавања: 08.06.2007

Место рада: Београд
Министарство финансија - Управа за трезор
Радно место: Aналитичар примања и издатака
Директор филијале
Радно место: За буџетску анализу
Радно место: Руководилац Групе за кредитне односе Републике
Радно место: Аналитичар за кредитне односе Републике
Радно место: Оператер за обраду зарада
Радно место: Аналитичар за извештавање
Радно место: Пројектант система за надзор,управљање и заштиту мреже
Радно место: За инвестиционо и текуће одржавање пословног простора и опреме
Радно место: За јавна плаћања
Радно место: Евидентичар у контроли
Радно место: За претходну контролу
Радно место: Благајник
Радно место: За опште послове
Радно место: Шеф Експозитуре


Датум оглашавања: 01.06.2007

Место рада: Прегледати конкурс
ЦЕНТАР ЗА РАЗМИНИРАЊЕ
Радно место за извиђање и контролу разминирања,Радно место за књиговодствене и канцеларијске послове

Датум оглашавања: 01.06.2007

Место рада: Београд
КОМЕСAРИЈAТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Радно место интерни контролор

Датум оглашавања: 01.06.2007

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
Радно место за анализу, организацију и унапређење система локалне самоуправе
Радно место за регистре удружења
Радно место: управни инспектор
Радно место за нормативне и студијско-аналитичке послове
Радно место за нормативне и студијско-аналитичке послове
Радно место за унапређење организације органа државне управе
Радно место за праћење остваривања права и дужности локалне самоуправе
Радно место за вођење регистара
Радно место: шеф Одсека


Датум оглашавања: 29.05.2007

Место рада: Београд
ЗЛАТИБОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Радно место за канцеларијске послове и послове дактилографа ван седишта округа у Стручној служби Златиборског управног округа

Датум оглашавања: 29.05.2007

Место рада: Пожега
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
Радно место за послове развоја и унапређења кадрова,Радно место за правне послове,Радно место за правне послове у области електроенергетике,Радно место за правне послове у области електроенергетике,Радно место за правне послове,Радно место за правне послове,Радно место за послове развоја и унапређења кадрова,Радно место за правне послове у области електроенергетике,Радно место за правне послове,Радно место за послове развоја и унапређења кадрова

Датум оглашавања: 29.05.2007

Место рада: Београд
Министарство за економске односе са иностранством< >


Датум оглашавања: 06.12.2006

Место рада:
Министарство финансија, Девизни инспекторат

Шеф Одсека, Одсек за правне и материјално-финансијске пословеДатум оглашавања: 06.12.2006

Место рада:
Служба за управљање кадровимаДатум оглашавања: 06.12.2006

Место рада:
Министарство науке и заштите животне средине – Управа за заштиту животне срединеДатум оглашавања: 06.12.2006

Место рада:
Центар за разминирањеДатум оглашавања: 06.12.2006

Место рада:
Служба за људска и мањинска права ВладеДатум оглашавања: 06.12.2006

Место рада:
Комесаријат за избеглицеДатум оглашавања: 06.12.2006

Место рада:
КОМЕСAРИЈAТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Радно место за остваривање права

Датум оглашавања: 23.03.2007

Место рада: Београд
Служба за управљање кадровима
Радно место за системску подршку,Радно место за за административно-техничке послове

Датум оглашавања: 27.02.2007

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Радно место за хармонизацију прописа са европским законодавством,Радно место интерне контроле

Датум оглашавања: 09.02.2007

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Радно место за припрему и праћење пројеката,Радно место за управљање пројектима,Радно место за унапређење заштите и подршку особама са инвалидитетом,Руководилац Групе за активне мере запошљавања и регионалну политику

Датум оглашавања: 09.02.2007

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Радно место за управне послове у области регистрације привредних друштава,Руководилац групе за подршку тржишном прилагођавању привреде,Руководилац групе за подршку директним страним улагањима,Радно место за канцеларијске и административне послове

Датум оглашавања: 09.02.2007

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
Радно место за правне послове у области нафте и гаса

Датум оглашавања: 23.01.2007

Место рада: Београд
АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНА УЛАГАЊА И ПРОМОЦИЈУ ИЗВОЗА
Радно место за послове техничке помоћи у области страних улагања,Радно место за послове техничке помоћи у области промоције извоза

Датум оглашавања: 04.05.2007

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
Радно место рударског инспектора за вршење надзора над електроенергетским постројењима,Радно место електроенергетског инспектора

Датум оглашавања: 17.04.2007

Место рада: Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ПРИДРУЖИВАЊЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ
Радно место аналитичара обуке државних службеника о Европској унији,Радно место за аналитичко комуникационе послове и односе са институцијама Европске уније

Датум оглашавања: 17.04.2007

Место рада: Београд
претрага