ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Конкурси > Оглашени интерни конкурси архива

Оглашени јавни конкурси архива

Оглашени јавни конкурси за положаје - Архива 2008
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за људске ресурсе - положај у трећој групи
2. Помоћник министра - руководилац Сектора за политику одбране - положај у трећој групи


Датум оглашавања: 12.12.2008

Место рада: Београд
ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ
1. Директор Завода – положај у првој групи

Датум оглашавања: 17.10.2008

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
1. Помоћник директора – руководилац Сектора за заштиту државне имовине и инспекцијски надзор

Датум оглашавања: 23.06.2008

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за планирање и управљање
2. Помоћник министра – руководилац Сектора за заштиту природних ресурса
3. Помоћник министра – руководилац Сектора за контролу и надзор
1.Директор Агенције за заштиту животне средине


Датум оглашавања: 20.04.2008

Место рада: Београд
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ
1. Помоћник генералног секретара - руководилац Сектора за послове протокола

Датум оглашавања: 11.04.2008

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ДИЈАСПОРУ
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за статусна питања дијаспоре
2. Помоћник министра – руководилац Сектора за економска питања дијаспоре
3. Помоћник министра – руководилац Сектора за културну, научну, просветну и спортску сарадњу са дијаспором


Датум оглашавања: 11.04.2008

Место рада: Београд
ЦЕНТАР ЗА РАЗМИНИРАЊЕ
1. Заменик директора

Датум оглашавања: 11.04.2008

Место рада: Београд
Министарство финансија - Управа царина
1. Помоћник директора – координатор Управе царина
2. Помоћник директора – руководилац Сектора за информационе технологије
3. Помоћник директора – руководилац Сектора за људске ресурсе и опште послове


Датум оглашавања: 31.03.2008

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Помоћник министра - руководилац Сектора за царински систем и политику

Датум оглашавања: 31.03.2008

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
1. Помоћник министра - руководилац Сектора за општу енергетику

Датум оглашавања: 14.03.2008

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
1. Секретар Министарства
2. Помоћник министра – руководилац Сектора за управљање процесом приватизације и реструктурирање привреде
3. Помоћник министра – руководилац Сектора за конкурентност и инфраструктуру квалитета
4. Помоћник министра - руководилац Сектора за развој малих и средњих предузећа и предузетништва
5. Помоћник министра - руководилац Сектора за билатералну економску сарадњу
6. Помоћник министра - руководилац Сектора за страна улагања и концесије
7. Помоћник министра - руководилац Сектора за политику регионалног развоја
8. Помоћник министра - руководилац Сектора за реализацију развојних пројеката
9. Помоћник министра - руководилац Сектора за запошљавање
10. Помоћник министра - руководилац Сектора за туризам
11. Помоћник министра - руководилац Сектора туристичке инспекције


Датум оглашавања: 07.03.2008

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
1.Секретар Министарства
2. Помоћник министра - руководилац Сектора за омладину


Датум оглашавања: 07.03.2008

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
1. Секретар Министарства
2. Помоћник министра – руководилац Сектора за људске ресурсе
3. Помоћник министра – руководилац Сектора за материјалне ресурсе
4. Помоћник министра - руководилац Сектора за политику одбране


Датум оглашавања: 07.03.2008

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор
1. Помоћник директора – координатор Управе
2. Помоћник директора Управе – руководилац Сектора за припрему буџета
3. Помоћник директора Управе – руководилац Сектора за извршење буџета
4. Помоћник директора Управе – руководилац Сектора за централну хармонизацију интерне финансијске контроле у јавном сектору
јавним дугом
6. Помоћник директора Управе – руководилац Сектора за буџетско рачуноводство и извештавање
7. Помоћник директора Управе – руководилац Сектора за нормативне и правне послове и контролу пословних процедура
8. Помоћник директора Управе – руководилац Сектора за људске и материјалне ресурсе


Датум оглашавања: 29.02.2008

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАТИЧКО ДРУШТВО
1. Секретар Министарства
2. Помоћник министра – руководилац Сектора за поштански саобраћај
3. Помоћник министра – руководилац Сектора за међународну сарадњу
4. Помоћник министра - руководилац Сектора за информатичко друштво
5. Помоћник министра - руководилац Сектора за телекомуникације


Датум оглашавања: 22.02.2008

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
1. Секретар Министарства

Датум оглашавања: 22.02.2008

Место рада: Београд
Министарство финансија - Управа за игре на срећу
1. Директор Управе

Датум оглашавања: 22.02.2008

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за спречавање прања новца
1. Директор Управе

Датум оглашавања: 22.02.2008

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
1. Помоћник министра – начелник Сектора финансија, људских ресурса и заједничких послова

Датум оглашавања: 22.02.2008

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за дуван
1. Директор Управе

Датум оглашавања: 22.02.2008

Место рада: Београд
Служба за управљање кадровима
1. Помоћник директора –руководилац Сектора за аналитичке послове
2. Помоћник директора –руководилац Сектора за стручно усавршавање
3. Помоћник директора – руководилац Сектора за централну кадровску евиденцију


Датум оглашавања: 13.02.2008

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за хармонизацију прописа са правом Европске уније, међународну сарадњу и управљање пројектима

Датум оглашавања: 13.02.2008

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
1. Секретар министарства
2. Помоћник министра – руководилац Сектора за европске интеграције и међународну сарадњу
3. Помоћник министра – руководилац Сектора за јавно здравље и програмску здравствену заштиту
4. Помоћник министра – руководилац Сектора за санитарни надзор
5. Помоћник министра – руководилац Сектора за лекове и медицинска средства
6. Помоћник министра– руководилац Сектора за здравствено осигурање и финансирање у здравству
7. Помоћник министра – руководилац Сектора за организацију здравствене службе и здравствену инспекцију


Датум оглашавања: 13.02.2008

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Секретар Министарства
2. Помоћник министра – руководилац Сектора за програмирање и управљање фондовима Европске уније и развојном помоћи
3. Помоћник министра – руководилац Сектора за имовинско – правне послове
4. Помоћник министра - руководилац Сектора за фискални систем
5. Помоћник министра - руководилац Сектора за другостепени прекршајни поступак
6. Помоћник министра - руководилац Сектора за буџетску инспекцију и ревизију


Датум оглашавања: 13.02.2008

Место рада: Београд
УПРАВНИ ОКРУЗИ
Радна места Начелника Управних округа

Датум оглашавања: 31.01.2008

Место рада: Суботица, Зрењанин, Кикинда, Панчево, Сомбор, Нови Сад, Сремска Митровица, Шабац, Ваљево, Смедерево, Пожаревац, Крагујевац, Јагодина, Бор, Зајечар, Ужице, Чачак, Краљево, Крушевац, Ниш, Прокупље, Пирот, Лесковац, Врање, Приштина, Пећ, Призрен, Косовска Митровица и Гњилане
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И УСЛУГА - Републичка дирекција за робне резерве
1. Директор Републичке дирекције за робне резерве
2.Помоћник директора Републичке дирекције за робне резерве – руководилац Сектора за комерцијалу


Датум оглашавања: 11.01.2008

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И УСЛУГА
1. Помоћник министра - главни тржишни инспектор

Датум оглашавања: 11.01.2008

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за економско-финансијске послове
2.Секретар Министарства


Датум оглашавања: 11.01.2008

Место рада: Београд
претрага