ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Конкурси > Оглашени интерни конкурси архива

Оглашени јавни конкурси архива

Оглашени јавни конкурси за положаје - Архива 2009
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
1. Директор Републичке дирекције за имовину Републике Србије – положај у првој групи

Датум оглашавања: 27.11.2009

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за спорт – положај у трећој групи

Датум оглашавања: 27.11.2009

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за електроенергетику – положај у трећој групи
2. Помоћник министра – руководилац Сектора за нафту и гас – положај у трећој групи
3. Помоћник министра – руководилац Сектора за рударство и геологију – положај у трећој групи
4. Помоћник министра – руководилац Сектора за општу енергетику – положај у трећој групи
5. Помоћник министра – руководилац Сектора за обновљиве изворе енергије – положај у трећој групи
6. Помоћник министра – руководилац Сектора за јавна предузећа – положај у трећој групи
7. Помоћник министра – руководилац Сектора за европске интеграције и међународну сарадњу – положај у трећој групи
8. Секретар Министарства – положај у трећој групи


Датум оглашавања: 23.11.2009

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за унапређење и заштиту права националних мањина – положај у трећој групи
2. Помоћник министра – руководилац Сектора за унапређење и заштиту људских права – положај у трећој групи
3. Помоћник министра – руководилац Сектора за међународну сарадњу и интеграције – положај у трећој групи
4. Помоћник министра и Заступник Републике Србије пред Европским судом за људска права – положај у трећој групи
5. Помоћник министра – руководилац Сектора за правне и опште послове – положај у трећој групи


Датум оглашавања: 06.11.2009

Место рада: Београд
ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
1. Помоћник директора – руководилац Сектора за ауторско и сродна права и међународну сарадњу – положај у четвртој групи

Датум оглашавања: 02.11.2009

Место рада: Београд
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ
1. Помоћник генералног секретара – руководилац Сектора за планирање, надзор и координацију политика - положај у четвртој групи

Датум оглашавања: 23.10.2009

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА НАЦИОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ПЛАН
1. Секретар Министарства - положај у трећој групи

Датум оглашавања: 28.09.2009

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за путеве и безбедност саобраћаја – положај у трећој групи
2. Помоћник министра – руководилац Сектора за друмски транспорт – положај у трећој групи
3. Помоћник министра – руководилац Сектора за железнице и интермодални транспорт – положај у трећој групи
4. Помоћник министра – руководилац Сектора за ваздушни саобраћај – положај у трећој групи
5. Помоћник министра – руководилац Сектора за водни саобраћај и безбедност пловидбе – положај у трећој групи
6. Помоћник министра – руководилац Сектора за европске интеграције – положај у трећој групи
7. Секретар Министарства - положај у трећој групи


Датум оглашавања: 28.09.2009

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И УСЛУГА - Републичка дирекција за робне резерве
1. Директор Дирекције – положај у другој групи
2. Помоћник директора - руководилац Сектора за комерцијалу – положај у петој групи


Датум оглашавања: 28.09.2009

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И УСЛУГА
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за трговину, цене и заштиту потрошача – положај у трећој групи
2. Помоћник министра – руководилац Сектора за услуге – положај у трећој групи
3. Помоћник министра – главни тржишни инспектор - руководилац Сектора тржишне инспекције – положај у трећој групи
4. Помоћник министра - руководилац Сектора за правне, нормативне и управне послове – положај у трећој групи


Датум оглашавања: 28.09.2009

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Пореска управа
1. Директор Пореске управе – положај у другој групи
2. Помоћник директора - координатор – положај у петој групи
3. Помоћник директора – главни инспектор - руководилац Сектора пореске полиције – положај у петој групи
4. Помоћник директора – руководилац Сектора за порескоправне послове и координацију – положај у петој групи
5. Помоћник директора – руководилац Сектора за контролу – положај у петој групи
6. Помоћник директора – руководилац Сектора за наплату – положај у петој групи
7. Помоћник директора – руководилац Сектора за развој и рачунарску подршку – положај у петој групи
8. Помоћник директора – руководилац Сектора за образовање и комуникацију – положај у петој групи
9. Помоћник директора – руководилац Сектора за људске и материјалне ресурсе – положај у петој групи
10. Помоћник директора – директор Центра за велике пореске обвезнике – положај у петој групи
11. Помоћник директора – директор Регионалног центра Приштина – положај у петој групи
12. Помоћник директора – директор Регионалног центра Крагујевац – положај у петој групи
13. Помоћник директора – директор Регионалног центра Ниш – положај у петој групи


Датум оглашавања: 28.09.2009

Место рада: Београд, Крагујевац, Ниш
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за европске интеграције и међународне пројекте – положај у трећој групи.

Датум оглашавања: 17.07.2009

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за државну управу – положај у трећој групи

Датум оглашавања: 17.07.2009

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА НАЦИОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ПЛАН
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за реализацију пројеката – положај у трећој групи

Датум оглашавања: 17.07.2009

Место рада: Београд
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
1. Помоћник директора – руководилац Сектора за репрезентативне објекте и услуге.

Датум оглашавања: 17.07.2009

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА - Агенција за заштиту животне средине
1. Директор Агенције – положај у другој групи.

Датум оглашавања: 17.07.2009

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за урбанизам, просторно планирање и становање – положај у трећој групи.
2. Помоћник министра – руководилац Сектора за грађевинарство, инвестиције и грађевинско земљиште – положај у трећој групи.
3. Помоћник министра – руководилац Сектора за заштиту природе – положај у трећој групи.
4. Помоћник министра – руководилац Сектора за заштиту природних ресурса – положај у трећој групи.
5. Помоћник министра – руководилац Сектора за европске интеграције, међународну сарадњу и хармонизацију прописа – положај у трећој групи.
6. Секретар Министарства – положај у трећој групи.


Датум оглашавања: 17.07.2009

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВА
1. Заменик директора – положај у другој групи

Датум оглашавања: 29.05.2009

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА РАЗВОЈ
1. Заменик директора – положај у другој групи
2. Помоћник директора – руководилац Сектора за програмирање развоја, регионалне и структурне анализе и прогнозе – положај у четвртој групи.
3. Помоћник директора – руководилац Сектора за макроекономске анализе, прогнозе и пројекције – положај у четвртој групи.


Датум оглашавања: 29.05.2009

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ВЕРА
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за сарадњу са црквама и верским заједницама, верско школство и верску наставу и правне послове - положај у трећој групи.

Датум оглашавања: 29.05.2009

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за рад – положај у трећој групи
2. Помоћник министра – руководилац Сектора за борачко – инвалидску заштиту – положај у трећој групи


Датум оглашавања: 29.05.2009

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за радне односе – положај у трећој групи.

Датум оглашавања: 29.05.2009

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за материјално – финансијске послове – положај у трећој групи.
2. Помоћник министра – руководилац Сектора за операције и технологије – положај у трећој групи
3. Помоћник министра – руководилац Сектора за нормативне послове и међународну сарадњу – положај у трећој групи


Датум оглашавања: 29.05.2009

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа царина
1. Помоћник директора – руководилац Сектора за финансијске, инвестиционе и правне послове – положај у петој групи
2. Помоћник директора – руководилац Сектора за тарифске послове – положај у петој групи
3. Помоћник директора – руководилац Сектора за царинско пословање и међународну царинску сарадњу – положај у петој групи
4. Помоћник директора – руководилац Сектора за људске ресурсе и опште послове – положај у петој групи


Датум оглашавања: 29.05.2009

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Девизни инспекторат
1. Директор Девизног инспектората - положај у другој групи.

Датум оглашавања: 29.05.2009

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор
1. Директор Управе за трезор – положај у другој групи
2. Помоћник директора Управе за трезор – руководилац Сектора за финансирање и рачуноводство – положај у петој групи.
3. Помоћник директора Управе за трезор – руководилац Сектора за информационе технологије – положај у петој групи.
4. Помоћник директора Управе за трезор – руководилац Сектора за јавна плаћања и регистре – положај у петој групи.
5. Помоћник директора Управе за трезор – руководилац Сектора за обраду личних примања – положај у петој групи.


Датум оглашавања: 29.05.2009

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за међународне финансијске односе – положај у трећој групи.
2. Помоћник министра – руководилац Сектора за припрему прописа који нису у делокругу рада других сектора – положај у трећој групи.
3. Помоћник министра – руководилац Сектора за финансијски систем – положај у трећој групи.
4. Помоћник министра – руководилац Сектора за имовинско – правне послове – положај у трећој групи.
5. Помоћник министра – руководилац Сектора за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније – положај у трећој групи.


Датум оглашавања: 29.05.2009

Место рада: Београд
ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ
1. Помоћник директора - руководилац Сектора за спровођење социјалног осигурања применом међународних уговора – положај у четвртој групи

Датум оглашавања: 27.03.2009

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД
1. Заменик директора – положај у другој групи

Датум оглашавања: 27.03.2009

Место рада: Београд
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
1. Заменик директора Управе
2. Помоћник директора – руководилац Сектора за административне и биротехничке послове
3. Помоћник директора – руководилац Сектора за правне и информатичко – документационе послове


Датум оглашавања: 27.03.2009

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО
1. Директор Секретаријата – положај у првој групи.

Датум оглашавања: 27.02.2009

Место рада: Београд
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ
1. Заменик генералног секретара Владе – положај у другој групи

Датум оглашавања: 27.02.2009

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
1. Заменик директора - положај у другој групи.
2. Помоћник директора – руководилац Сектора националних рачуна – положај у четвртој групи.
3. Помоћник директора – руководилац Сектора развоја статистичког система – положај у четвртој групи.
4. Помоћник директора– руководилац Сектора економских статистика – положај у четвртој групи.
5. Помоћник директора – руководилац Сектора друштвених статистика – положај у четвртој групи.
6. Помоћник директора – руководилац Сектора за статистику цена, зарада, пољопривреде и животне средине – положај у четвртој групи.
7. Помоћник директора – руководилац Сектора за публицистику – положај у четвртој групи.
8. Помоћник директора – руководилац Сектора информационо – комуникационе технологије – положај у четвртој групи.
9. Помоћник директора – руководилац Сектора заједничких послова – положај у четвртој групи.
10. Помоћник директора – руководилац Сектора статистике за подручну јединицу за Аутономну Покрајину Војводина – положај у четвртој групи.
11. Помоћник директора – руководилац Сектора за координацију подручних јединица – положај у четвртој групи.
12. Помоћник директора – руководилац Сектора за европске интеграције и међународну сарадњу – положај у четвртој групи.


Датум оглашавања: 27.02.2009

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за омладину - положај у трећој групи.
2. Помоћник министра – руководилац Сектора за управљање пројектима – положај у трећој групи.


Датум оглашавања: 27.02.2009

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО
1. Секретар министарства - положај у трећој групи

Датум оглашавања: 27.02.2009

Место рада: Београд
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
1. Директор Управе
2. Помоћник директора – руководилац Сектора за угоститељске услуге
3. Помоћник директора – руководилац Сектора за инвестиције и инвестиционо и текуће одржавање
4. Помоћник директора – руководилац Сектора за финансијско – материјалне послове


Датум оглашавања: 27.02.2009

Место рада: Београд
ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
1. Помоћник директора – руководилац Сектора за знаке разликовања -положај у четвртој групи.

Датум оглашавања: 27.02.2009

Место рада: Београд
ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
1. Помоћник директора – руководилац Сектора за патенте - положај у четвртој групи.
2. Помоћник директора – руководилац Сектора за регистре, правне и финансијске послове - положај у четвртој групи.
3. Помоћник директора – руководилац Сектора за информационе услуге - положај у четвртој групи.


Датум оглашавања: 13.02.2009

Место рада: Београд
претрага