ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Конкурси > Оглашени интерни конкурси архива

Оглашени јавни конкурси архива

Оглашени јавни конкурси за извршилачка радна места - Архива 2009
РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО
1. Радно место за нормативне послове у појединим областима из делокруга Сектора за управу, рад и јавне службе
2. Радно место за нормативне послове у области управе, рада и јавних служби
3. Радно место за стручно – оперативне послове


Датум оглашавања: 27.11.2009

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
1. Статистичар
2. Оператер за уношење података на магнетни медијум


Датум оглашавања: 27.11.2009

Место рада: Београд
Централни регистар обвезника доприноса за социјално осигурање - послодаваца и осигураника
1. Руководилац Групе за анализу података о осигураницима и праћење плаћања доприноса
2. Радно место за финансијско – материјалне и књиговодствене послове


Датум оглашавања: 23.11.2009

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за спречавање прања новца
1. Радно место за анализу

Датум оглашавања: 23.11.2009

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за слободне зоне
1. Радно место за администрaтивне послове
2. Радно место за финансијско – материјалне послове
3. Радно место за стручно – оперативне послове развоја слободних зона


Датум оглашавања: 12.11.2009

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И УСЛУГА
1. Радно место за административне и статистичко – евиденционе послове
2. Радно место за рачуноводствене послове


Датум оглашавања: 12.11.2009

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И УСЛУГА
1. Начелник Одељења за трговину и цене

Датум оглашавања: 06.11.2009

Место рада: Београд
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ
1. Радно место за канцеларијске, статистичко – евиденционе и документационе послове

Датум оглашавања: 02.11.2009

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
1. Начелник школске управе
2. Начелник школске управе
3. Начелник школске управе
4. Начелник школске управе
5. Начелник школске управе
6. Начелник школске управе
7. Начелник школске управе
8. Начелник школске управе
9. Начелник школске управе
10. Начелник школске управе


Датум оглашавања: 23.10.2009

Место рада: Ужице, Чачак, Ранилуг, Крушевац, Крагујевац, Нови Сад, Ваљево, Зајечар, Лесковац, Ниш
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
1. Радно место електроенергетског инспектора у подручној јединици широј од подручја управног округа за Мачвански управни округ, Колубарски управни округ, Златиборски управни округ (електроенергетски објекти ЕМС-а) Моравички управни округ (електроенергетски објекти ЕМС-а) и део града Београда – Лазаревац, са седиштем у Ваљеву
2. Радно место рударског инспектора


Датум оглашавања: 19.10.2009

Место рада: Ваљево, Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА НАЦИОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ПЛАН
1. Радно место за стручно оперативне послове
2. Радно место за студијско – аналитичке послове
3. Радно место за студијско – аналитичке послове
4. Начелник Одељења за оперативно управљање пројектима
5. Радно место за послове управљања пројектима
6. Радно место за стручно оперативне послове
7. Радно место за студијско – аналитичке послове
8. Радно место за послове праћења јавних набавки
9. Радно место за послове јавних набавки
10. Радно место за подршку пословима јавних набавки
11. Начелник Одељења за контролу
12. Радно место за послове вршења сручног надзора
13. Радно место за послове подршке у вршењу стручног надзора
14. Радно место за канцеларијске и евиденционе послове
15. Радно место за административне и канцеларијске послове


Датум оглашавања: 12.10.2009

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО
1. Шеф Одсека за европске интеграције
2. Радно место за припрему финансијског плана и праћење буџета


Датум оглашавања: 12.10.2009

Место рада: Београд
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја
1. Радно место за евиденцију пројеката и идентификацију извора финансирања

Датум оглашавања: 02.10.2009

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И УСЛУГА - Републичка дирекција за робне резерве
1. Начелник Одељења

Датум оглашавања: 28.09.2009

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
1. Начелник Одељења

Датум оглашавања: 28.09.2009

Место рада: Ниш
КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
1. Руководилац Групе за интерну контролу
2. Радно место за сарадњу са међународним и домаћим владиним и невладиним организацијама
3. Радно место за односе са јавношћу, информисање и пропаганду
4. Радно место за примарни прихват
5. Радно место за планирање стандарда и обнову
6. Радно место за кадрове
7. Радно место за канцеларијске, статистичке и документационе послове
8. Управник Центра за азил
9. Радно место за опште послове


Датум оглашавања: 11.09.2009

Место рада: Београд, Бања Ковиљача
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ - Дирекција за управљање одузетом имовином
1. Начелник Одељења за стручне послове управљања одузетом имовином
2. Радно место за управљање привремено одузетом имовином
3. Радно место за управљање трајно одузетом имовином
4. Радно место за процену имовине
5. Радно место за вођење евиденције о имовини
6. Радно место за управно – правне, опште и кадровске послове
7. Радно место за финансијско – рачуноводствене послове
8. Радно место за књиговодствене послове
9. Радно место за канцеларијске и административне послове


Датум оглашавања: 11.09.2009

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
1. Радно место електроенергетског инспектора у седишту Министарства

Датум оглашавања: 11.09.2009

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
1. Радно место за нормативне послове

Датум оглашавања: 03.09.2009

Место рада: Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
1. Радно место за одржавање базе НПИ-а и обављање стручних послова у процесу европских интеграција у области интелектуалне својине, заштите потрошача и јавног здравља и предузетничке и индустријске политике
2. Радно место за стручне послове у процесу европских интеграција у области регионалне политике и координације структурних инструмената, финансијске контроле, финансијских и буџетских прописа
3. Радно место за стручне послове у процесу европских интеграција у области људских и мањинских права
4. Радно место за координацију превођења
5. Радно место за стручне послове у процесу превођења
6. Руководилац Групе за координацију стручне и језичке редактуре и терминологију
7. Радно место за стручне послове редактуре


Датум оглашавања: 07.08.2009

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА
1. Радно место за нормативне послове
2. Радно место за правне послове
3. Радно место за праћење стања у области грађевинaрства и инвестиција
4. Радно место за праћење процеса израде и реализације стратешких, програмских и планских докумената
5. Радно место за управни поступак у области управљања индустријским отпадом
6. Радно место за систем управљања и контроле заштите животне средине (ЕМАS)
7. Радно место за припрему одлука везаних за стратешке процене утицаја на животну средину
8. Радно место за заштиту риболовних ресурса
9. Радно место за стручно – оперативне послове за заштиту и развој националних паркова и других заштићених подручја
10. Радно место за послове примене алтернативних и обновљивих извора енергије
11. Радно место за послове заштите озонског омотача
12. Радно место за послове прекограничног преношења загађујућих материја у ваздуху на велике удаљености
13. Начелник Одељења за хармонизацију прописа у области заштите животне средине
14. Радно место за нормативне послове у области хоризонталног законодавства и области индустријског загађења
15. Радно место за нормативне послове у области управљања отпадом
16. Радно место за нормативне послове у области зрачења, буке, вибрације и хемикалија
17. Радно место за координацију процеса европске интеграције
18. Радно место за реализацију програма међународне мултилатералне сарадње
19. Инспектор за заштиту животне средине од загађивања у подручној јединици широј од подручја управног округа за Пчињски и Јабланички управни округ, са седиштем у Врању
20. Инспектор за заштиту животне средине у области заштите и коришћења природних ресурса за подручје Сремског, Мачванског, Колубарског и Златиборског управног округа, са седиштем у Шапцу
21. Инспектор за заштиту животне средине у области заштите и коришћења природних ресурса за подручје Моравичког, Рашког, Расинског, Топличког, Шумадијског, Поморавског и Косовско - Митровачког управног округа, са седиштем у Новом Пазару
22. Инспектор за заштиту животне средине у области заштите вода од загађивања и рибарства, у окружној подручној јединици у Јужнобачком управном округу, са седиштем у Новом Саду
23. Инспектор за надзор органа којима су поверени поједини инспекцијски послови у области заштите животне средине
24. Инспектор за заштиту животне средине за поступање у случају хемијског удеса за подручје АП Војводине – за Нови Сад
25. Инспектор за заштиту животне средине за поступање у случају хемијског удеса за подручје АП Војводине – за Суботицу
26. Начелник Одељења републичке грађевинске инспекције
27. Републички грађевински инспектор
28. Републички урбанистички инспектор за град Београд
29. Републички урбанистички инспектор за послове у подручној јединици широј од подручја управног округа за подручје Шумадијског и Поморавског управног округа, са седиштем у Крагујевцу


Датум оглашавања: 05.08.2009

Место рада: Београд, Врање, Шабац, Нови Пазар, Нови Сад, Суботица, Крагујевац
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
1. Шеф Одсека интерне ревизије

Датум оглашавања: 17.07.2009

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
1. Начелник Одељења за организацију здравствене службе
2. Радно место за праћење рада здравствене службе
3. Радно место за нормативне послове
4. Радно место здравствени инспектор
5. Радно место здравствени инспектор
6. Радно место здравствени инспектор
7. Радно место здравствени инспектор
8. Радно место здравствени инспектор
9. Шеф Одсека за здравствену инспекцију Јагодина
10. Радно место здравствени инспектор
11. Начелник Одељења за здравствено осигурање
12. Радно место за праћење стања у области здравственог осигурања
13. Радно место за праћење стања у остваривању здравствене заштите осигураника
14. Радно место за послове планирања и израде буџета
15. Радно место за припрему програма у изради буџета
16. Руководилац Групе за формирање цена лекова
17. Радно место за утврђивање цене лекова и фармако – економске студије
18. Радно место за припрему цена лекова и фармако – економске студије
19. Радно место за документационе и статистичко – евиденционе послове
20. Руководилац Групе за праћење стања у области лекова и медицинских средстава
21. Радно место инспектор за лекове и медицинска средства
22. Радно место за припрему дозвола за промет опојних дрога и прекурсора
23. Радно место за нормативне послове
24. Начелник Одељења за праћење стања области санитарног надзора
25. Радно место за организацију и праћење стања у области надзора над заштитом становништва од заразних болести
26. Радно место за праћење стања у области надзора над јавним снабдевањем становништва здравствено исправном водом за пиће и другим категоријама вода
27. Радно место санитарни инспектор
28. Радно место за нормативне послове
29. Радно место за праћење стања у области јавног здравља
30. Руководилац Групе за европске интеграције
31. Радно место за међународну сарадњу и праћење међународних пројеката


Датум оглашавања: 17.07.2009

Место рада: Београд, Нови Сад, Ниш, Крагујевац, Ужице, Чачак, Јагодина
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место за стручно – оперативне послове у вођењу другостепеног прекршајног поступка за царинске прекршаје
2. Радно место за канцеларијске и евиденционе послове


Датум оглашавања: 10.07.2009

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА НАЦИОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ПЛАН
1. Радно место за послове планирања националних пројеката
2. Радно место за нормативне и стручно-аналитичке послове
3. Радно место за послове евиденције
4. Радно место за обраду финансијске документације
5. Начелник Одељења
6. Радно место за кадровске и правне послове
7. Радно место за стручне послове и послове информисања


Датум оглашавања: 03.07.2009

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
1. Радно место за послове приватизационог регистра и координацију са јавним регистрима капитала, акција и акционара
2. Радно место аналитичара система
3. Радно место за послове привлачења концесија
4. Радно место за послове праћења посебних програма развоја привредних субјеката
5. Радно место за управљање програмима и пројектима развојне техничке помоћи
6. Радно место за метрологију
7. Руководилац Групе за лична заштитна средства и безбедност осталих индустријских производа
8. Радно место за прихватање исправа о усаглашености издатих у иностранству
9. Радно место за аналитичке послове
10. Радно место за послове подршке страним улагачима и унапређење пословног окружења
11. Радно место за студијско - аналитичке послове у области упућивања на рад у иностранство
12. Шеф Одсека за статистику, план и анализу
13. Радно место за канцеларијске и административне послове
14. Радно место за праћење туристичких потенцијала
15. Радно место за праћење међународног туристичког тржишта
16. Радно место за праћење и анализу ефеката реализованих пројеката
17. Начелник Одељења за стручно-оперативне послове
18. Радно место за стручне послове набавки за потребе Министарства
19. Радно место за послове техничке помоћи у области припреме пројеката
20. Економски саветник у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Руској федерацији (покрива и ЗНД) – Москва
21. Економски саветник у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Савезној Републици Немачкој – Берлин
22. Економски саветник у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Савезној Републици Немачкој – Минхен
23. Економски саветник у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Савезној Републици Немачкој – Штутгарт
24. Економски саветник у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Италији - Рим
25. Економски саветник у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Италији - Милано
26. Економски саветник у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Грчкој - Атина
27. Економски саветник у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у НР Кини - Пекинг
28. Економски саветник у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Француској - Париз
29. Економски саветник у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Аустрији - Беч
30. Економски саветник у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у САД - Чикаго
31. Економски саветник у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Словенији - Љубљана
32. Економски саветник у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Великој Британији - Лондон
33. Економски саветник у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Босни и Херцеговини - Сарајево
34. Економски саветник у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Хрватској - Загреб
35. Економски саветник у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Црној Гори - Подгорица
36. Економски саветник у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Македонији - Скопље
37. Економски саветник у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Белгији – Брисел (покрива све земље Бенелукса)
38. Економски саветник у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Канади - Торонто
39. Економски саветник у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Јапану - Токио
40. Економски саветник у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Шведској – Стокхолм (покрива и Норвешку, Данску и Финску)
41. Економски саветник у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Чешкој - Праг
42. Економски саветник у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Украјини - Кијев
43. Економски саветник у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Мађарској - Будимпешта
44. Економски саветник у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Румунији - Букурешт
45. Економски саветник у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Бугарској - Софија
46. Економски саветник у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Турској - Истамбул
47. Економски саветник у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Словачкој - Братислава


Датум оглашавања: 22.05.2009

Место рада: Београд, Москва, Берлин, Минхен, Штутгарт, Рим, Милано, Атина, Пекинг, Париз, Беч, Чикаго, Љубљана, Лондон, Сарајево, Загреб, Подгорица, Скопље, Брисел, Торонто, Токио, Стокхолм, Праг, Кијев, Будимпешта, Букурешт, Софија, Истамбул, Братислава
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ - Управа за извршење заводских санкција
1. Шеф Одсека за културно - забавне и спортске активности
2. Радно место на пословима депозита и кантине
3. Радно место имовинско правни и стамбени послови


Датум оглашавања: 27.03.2009

Место рада: Крушевац, Крагујевац, Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место за оперативне послове у развоју интернет презентације
2. Руководилац Групе за порезе на добит предузећа


Датум оглашавања: 27.03.2009

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
1. Радно место за нормативне послове

Датум оглашавања: 27.03.2009

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО
1. Радно место за припрему аката којима се обезбеђује нормативно-техничка и језичка ваљаност прописа у поступку њиховог доношења

Датум оглашавања: 27.03.2009

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
1. Управни инспектор
2. Радно место за унапређење система радних односа
3. Радно место за нормативне послове
4. Радно место за анализу, организацију и унапређење система локалне самоуправе


Датум оглашавања: 27.03.2009

Место рада: Зајечар, Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ДИЈАСПОРУ
1. Радно место за унапређења квалитета комуникације са дијаспором

Датум оглашавања: 13.03.2009

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор
1. Књиговођа – контиста
2. Руководилац Групе за методологију буџетског рачуноводства
3. Шеф Експозитуре Медвеђа


Датум оглашавања: 13.03.2009

Место рада: Београд, Медвеђа
МИНИСТАРСТВО ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА
1. Радно место за процену и управљање ризиком од хемикалија
2. Радно место за припрему мера и услова заштите животне средине у просторним и урбанистичким плановима
3. Радно место за послове заштите и побољшање квалитета ваздуха
4. Радно место за квалитет вода и биомониторинг
5. Радно место за мониторинг и заштиту вода од загађивања
6. Радно место за праћење процеса европске инеграције
7. Радно место за прикупљање информација из области климатских промена
8. Радно место за заштиту земљишта од загађивања
9. Радно место за припрему аката у управном поступку
10. Радно место за организацију промотивних програма


Датум оглашавања: 13.03.2009

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
1. Радно место за нормативне и управне послове у области лекова и медицинских средстава
2. Радно место за праћење стања у области лекова и медицинских средстава
3. Радно место инспектор за лекове и медицинска средства
4. Радно место инспектор за производњу и промет опојних дрога и прекурсора
5. Радно место за правне послове у планирању и изради буџета


Датум оглашавања: 13.03.2009

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА РАЗВОЈ
1. Пројектант програмер

Датум оглашавања: 13.03.2009

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА - Дирекција за мере и драгоцене метале
1. Радно место млађег метролога за снагу и енергију

Датум оглашавања: 13.03.2009

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
1. Радно место за управљање пројектима и послове промоције принципа родне равноправности

Датум оглашавања: 13.03.2009

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ - Управа за извршење заводских санкција
1. Радно место за правне послове
2. Радно место за послове архивара
3. Радно место фактуриста
4. Радно место ликвидатор
5. Радно место организатор материјално – финансијских послова
6. Начелник службе за опште послове
7. Радно место организатор материјално – финансијских послова
8. Радно место благајник
9. Радно место за административне послове
10. Радно место за културно - уметничке активности
11. Радно место благајник
12. Радно место благајник
13. Радно место благајник
14. Радно место матичне евиденције
15. Радно место техничка подршка, рачунарске мреже и комуникације
16. Радно место инвестициони радови, набавка опреме и добара
17. Радно место финансијска оператива и обрада података
18. Радно место праћење прописа о јавним набавкама


Датум оглашавања: 27.02.2009

Место рада: Београд, Пожаревац, Ћуприја, Крушевац, Зајечар, Крагујевац, Зрењанин, Сремска Митровица
ДИРЕКЦИЈА ЗА УНУТРАШЊЕ ПЛОВНЕ ПУТЕВЕ 'ПЛОВПУТ'
1. Радно место пројектанта за праћење стања унутрашњих пловних путева

Датум оглашавања: 27.02.2009

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И УСЛУГА
1. Радно место на пословима унапређења конкурентности у области промета услуга
2. Радно место за стручно-оперативне послове либерализације промета услуга


Датум оглашавања: 27.02.2009

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ДИЈАСПОРУ
1. Радно место за праћење научне и просветне сарадње са дијаспором

Датум оглашавања: 27.02.2009

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА
1. Руководилац Канцеларије за спровођење Ромске националне стратегије
2. Радно место за спровођење Ромске националне стратегије
3. Радно место за праћење положаја националних мањина у области службене употребе језика и писма и припрему државних извештаја о спровођењу међународних уговора о мањинским правима
4. Шеф Одсека за Европске интеграције и управљање пројектима
5. Радно место за европске интеграције
6. Радно место за програмирање
7. Радно место за спровођење пројеката


Датум оглашавања: 27.02.2009

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Пореска управа
1. Аналитички послови

Датум оглашавања: 27.02.2009

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор
1. Радно место за контролу квалитета и праћење процеса контроле
2. Аналитичар за директно задужење Републике
3. Организатор послова регистара
4. Пројектант техничких система
5. Систем инжењер
6. Контролор квалитета пројекта
7. Радно место за примену прописа и нормативне послове
8. Радно место за јавна плаћања
9. Евидентичар у контроли
10. Радно место за вођење и контролу буџетских евиденција
11. Радно место за опште послове


Датум оглашавања: 27.02.2009

Место рада: Београд, Крушевац, Панчево, Косовска Митровица
МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА
1. Радно место за вођење регистра и спровођење избора националних савета националних мањина
2. Радно место за нормативне послове
3. Радно место за документационе послове и послове афирмативне акције
4. Радно место за прикупљање података за припрему државних извештаја о спровођењу међународних уговора у области мањинских права
5. Радно место за праћење примене међународних уговора у области спречавања тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака
6. Радно место за послове заступања и сарадње са Европским судом за људска права
7. Радно место за документационо евиденционе послове


Датум оглашавања: 13.02.2009

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
1. Статистичар - истраживач

Датум оглашавања: 13.02.2009

Место рада: Ужице
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
1. Радно место у области анализе тржишта и цена електричне енергије
2. Радно место за правне послове у области нафте, деривата нафте и гаса
3. Радно место за економске послове у области нафте, деривата нафте и гаса
4. Радно место за правне послове у области обновљивих извора енергије
5. Радно место за донације, пројекте и програме међународне помоћи


Датум оглашавања: 13.02.2009

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА
1. Радно место за правне послове
2. Радно место за унапређење система одрживог коришћења природних ресурса и предела заштићених подручја
3. Радно место за праћење употребе биотехничких, хемијских и других средстава у заштити екосистема
4. Радно место за развој и унапређење заштите земљишта
5. Радно место за мониторниг и заштиту вода од загађивања
6. Радно место за нормативне послове у области заштите ваздуха и климатских промена
7. Инспектор за заштиту животне средине од загађивања


Датум оглашавања: 06.02.2009

Место рада: Београд, Панчево
ЈУЖНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Радно место оператер за канцеларијске послове

Датум оглашавања: 06.02.2009

Место рада: Нови Сад
РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД
1. Радно место за комплексну интерпретацију сеизмолошких података и израду сеизмолошке карте

Датум оглашавања: 06.02.2009

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
1. Радно место за статистичко-евиденционе послове
2. Радно место за административне послове
3. Радно место за европске интеграције
4. Радно место интерног ревизора
5. Радно место за планирање и анализу извршавање буџета


Датум оглашавања: 06.02.2009

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И УСЛУГА
1. Начелник Одељења – тржишни инспектор

Датум оглашавања: 06.02.2009

Место рада: Кикинда
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Пореска управа
1. Управно-правни послови редовне и принудне наплате
2. Студијско-аналитички послови
3. Виши инспектор за нормативно-правне послове
4. Виши инспектор за послове пореско-правне заштите интереса ПУ
5. Виши порески инспектор канцеларијске контроле
6. Виши порески инспектор канцеларијске контроле
7. ИТ администратор – аналитичар
8. Послови обраде захтева
9. Виши порески инспектор теренске контроле
10. Виши порески инспектор теренске контроле
11. Виши порески инспектор теренске контроле
12. Виши порески инспектор теренске контроле
13. Административни послови писарнице
14. Рачуноводствена контрола
15. Виши билансиста контиста
16. Књиговођа
17. Директор филијале
18. Виши инспектор канцеларијске контроле
19. Виши инспектор наплате
20. Прекршајни поступак
21. Виши порески инспектор канцеларијске контроле
22. Информатичко одржавање
23. Инспектор за повраћај и рефакцију
24. Информатичко одржавање
25. Шеф Одсека за канцеларијску контролу
26. Виши порески инспектор канцеларијске контроле
27. Виши инспектор наплате
28. Финансијско – материјални послови
29. Послови пореске евиденције
30. Виши порески инспектор канцеларијске контроле


Датум оглашавања: 06.02.2009

Место рада: Београд, Крагујевац, Чачак, Ужице, Чајетина, Јагодина, Параћин, Нови Пазар, Горњи Милановац, Свилајнац, Пријепоље, Косјерић
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ
1. Радно место за хармонизацију прописа са прописима ЕУ
2. Радно место за развој сарадње са међународним организацијама и субјектима из области културе
3. Координатор за планирање и анализу буџета
4. Начелник Одељења за економско-финансијско пословање
5. Радно место за план и анализу
6. Радно место за праћење директива и фондова ЕУ и препорука СЕ у области аудиовизуелних политика


Датум оглашавања: 06.02.2009

Место рада: Београд
АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ
1. Радно место за послове информатике и статистике

Датум оглашавања: 16.01.2009

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ДИЈАСПОРУ
1. Радно место за канцеларијске и документационе послове

Датум оглашавања: 16.01.2009

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
1. Радно место координатора развоја е-управе

Датум оглашавања: 16.01.2009

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
1. Администратор база података
2. Пројектант информационог система


Датум оглашавања: 16.01.2009

Место рада: Београд
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја
1. Радно место за опште правне послове
2. Радно место за материјално финансијске послове


Датум оглашавања: 26.12.2008

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
1. Радно место за спровођење поступка управљања државном имовином
2. Радно место за израду и праћење реализације уговора
3. Радно место за праћење реализације уговора о располагању становима и гаражама
4. Радно место за планирање и припрему буџета
5. Радно место билансиста-књиговођа
6. Радно место контиста
7. Радно место за опште-кадровске послове


Датум оглашавања: 23.12.2008

Место рада: Београд
ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕСТИТУЦИЈУ
1. Радно место за припрему поступка реституције и обештећења

Датум оглашавања: 23.12.2008

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
1. Шеф Писарнице
2. Статистичар - аналитичар


Датум оглашавања: 23.12.2008

Место рада: Београд, Панчево
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
1. Шеф Одсека за усклађивање рада унутрашњих јединица у Министарству и сарадњу са другим органима и организацијама

Датум оглашавања: 23.12.2008

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
1. Радно место за праћење донација, програма и пројеката међународне помоћи
2. Радно место за финансијско – материјалне послове
3. Радно место електроенергетског инспектора у седишту Министарства


Датум оглашавања: 23.12.2008

Место рада: Београд
претрага