ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Конкурси > Оглашени интерни конкурси архива

Оглашени јавни конкурси архива

Оглашени јавни конкурси за положаје - Архива 2010
Канцеларија Националног савета за децентрализацију Републике Србије
1. Директор Канцеларије
2. Заменик директора Канцеларије
3. Помоћник директора - руководилац Сектора за стручне и административне послове Савета
4. Помоћник директора - руководилац Сектора за међународну сарадњу и пројекте
5. Помоћник директора - руководилац Сектора за комуникацију, обуку и подршку процесу децентрализације Републике Србије
6. Помоћник директора - руководилац Сектора за правне и финансијске послове


Датум оглашавања: 05.12.2010

Место рада: Београд
КОСОВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Начелник управног округа

Датум оглашавања: 19.11.2010

Место рада: Приштина
РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Начелник управног округа

Датум оглашавања: 19.11.2010

Место рада: Крушевац
СРЕМСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Начелник управног округа

Датум оглашавања: 19.11.2010

Место рада: Сремска Митровица
ЈУЖНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Начелник управног округа

Датум оглашавања: 19.11.2010

Место рада: Нови Сад
СЕВЕРНОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Начелник управног округа

Датум оглашавања: 19.11.2010

Место рада: Кикинда
СЕВЕРНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Начелник управног округа

Датум оглашавања: 19.11.2010

Место рада: Суботица
ПРИЗРЕНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Начелник управног округа

Датум оглашавања: 19.11.2010

Место рада: Призрен
ПЧИЊСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Начелник управног округа

Датум оглашавања: 19.11.2010

Место рада: Врање
ЗАЈЕЧАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Начелник управног округа

Датум оглашавања: 19.11.2010

Место рада: Зајечар
БОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Начелник управног округа

Датум оглашавања: 19.11.2010

Место рада: Бор
ПОМОРАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Начелник управног округа

Датум оглашавања: 19.11.2010

Место рада: Јагодина
ЗАПАДНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Начелник управног округа

Датум оглашавања: 19.11.2010

Место рада: Сомбор
КАНЦЕЛАРИЈА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА САРАДЊУ С МЕЂУНАРОДНИМ ТРИБУНАЛОМ
1. Заменик директора

Датум оглашавања: 19.11.2010

Место рада: Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
1. Заменик директора – координатор за фондове Европске уније

Датум оглашавања: 19.11.2010

Место рада: Београд
ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕСТИТУЦИЈУ
1. Директор

Датум оглашавања: 19.11.2010

Место рада: Београд
ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ
1. Директор Дирекције

Датум оглашавања: 19.11.2010

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
1. Помоћник директора – руководилац Сектора за финансијско-материјалне и опште послове

Датум оглашавања: 19.11.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за технолошки развој, трансфер технологија и иновациони систем

Датум оглашавања: 19.11.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за слободне зоне
1. Директор Управе

Датум оглашавања: 19.11.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управa за јавни дуг
1. Директор Управе
2. Помоћник директора Управе


Датум оглашавања: 19.11.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа царина
1. Директор Управе царина
2. Помоћник директора - руководилац Сектора за тарифске послове
3. Помоћник директора - руководилац Сектора за контролу примене царинских прописа


Датум оглашавања: 19.11.2010

Место рада: Београд
Министарство здравља - Управа за биомедицину
1. Помоћник директора за послове из области трансплантације органа
2. Помоћник директора за послове из области трансплантације ћелија и ткива и биомедицински потпомогнутог оплођења
3. Помоћник директора за послове из области трансфузије крви


Датум оглашавања: 19.11.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ДИЈАСПОРУ
1. Секретар Министарства
2. Помоћник министра – руководилац Сектора за економска питања дијаспоре
3. Помоћник министра - руководилац Сектора за културну, научну, просветну и спортску сарадњу са дијаспором


Датум оглашавања: 19.11.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА - Агенција за заштиту животне средине
1. Директор Агенцијe за заштиту животне средине

Датум оглашавања: 19.11.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за урбанизам, просторно планирање и становање

Датум оглашавања: 19.11.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
1. Помоћник министра за политику одбране – руководилац Сектора за политику одбране
2. Помоћник министра за људске ресурсе – руководилац Сектора за људске ресурсе


Датум оглашавања: 19.11.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за економски развој и имовинско правне послове
2. Помоћник министра - руководилац Сектора за одрживи повратак и опстанак


Датум оглашавања: 19.11.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И УСЛУГА
1. Секретар Министарства
2. Помоћник министра – руководилац Сектора за међународну сарадњу


Датум оглашавања: 19.11.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО
1. Секретар Mинистарства

Датум оглашавања: 19.11.2010

Место рада: Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
1. Директор

Датум оглашавања: 12.11.2010

Место рада: Београд
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
1. Помоћник директора – руководилац Сектора за одабир и развој кадрова

Датум оглашавања: 12.11.2010

Место рада: Београд
КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
1. Комесар
2. Заменик комесара
3. Помоћник комесара – руководилац Сектора за прихват, збрињавање, повратак и интеграцију
4. Помоћник комесара – руководилац Сектора за опште, правне и кадровске послове


Датум оглашавања: 12.11.2010

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
1. Заменик директора
2. Помоћник директора – руководилац Сектора за националне рачуне, цене и пољопривреду
3. Помоћник директора – руководилац Сектора пословних статистика
4. Помоћник директора – руководилац Сектора статистике становништва и прикупљања података на терену
5. Помоћник директора – руководилац Сектора за европске интеграције, међународну сарадњу и пројекте
6. Помоћник директора – руководилац Сектора за информационо комуникационе технологије и публицистику
7. Помоћник директора – руководилац Сектора статистике за подручну јединицу за Аутономну Покрајину Војводина са седиштем у Новом Саду


Датум оглашавања: 12.11.2010

Место рада: Београд, Нови Сад
АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ
1. Директор
2. Заменик директора


Датум оглашавања: 12.11.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - Дирекција за националне референтне лабораторије
1. Директор

Датум оглашавања: 12.11.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - Управа за аграрна плаћања
1. Директор
2. Помоћник директора за комуникацију са ЕУ Комисијом
3. Помоћник директора – руководилац Сектора за непосредне и тржишне подстицаје
4. Помоћник директора – руководилац Сектора за структурне подстицаје
5. Помоћник директора – руководилац Сектора за контролу на лицу места
6. Помоћник директора – руководилац Сектора за економско-финансијске послове
7. Помоћник директора – руководилац Сектора за информационе технологије
8. Помоћник директора – руководилац Сектора за правне послове, људске и материјалне ресурсе


Датум оглашавања: 12.11.2010

Место рада: Шабац
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - Генерални инспекторат пољопривреде, шумарства и водопривреде
1. Директор
2. Помоћник директора за област фитосанитарне и пољопривредне инспекције
3. Помоћник директора за област водопривредне и шумарске и ловне инспекције


Датум оглашавања: 12.11.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - Републичка дирекција за воде
1. Директор

Датум оглашавања: 12.11.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - Управа за пољопривредно земљиште
1. Директор

Датум оглашавања: 12.11.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - Управа за ветерину
1. Директор
2. Помоћник директора


Датум оглашавања: 12.11.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - Управа за шуме
1. Директор

Датум оглашавања: 12.11.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - Управа за заштиту биља
1. Директор

Датум оглашавања: 12.11.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за аналитику и аграрну политику
2. Помоћник министра – руководилац Сектора за рурални развој
3. Помоћник министра – руководилац Сектора за пројектно и финансијско управљање
4. Помоћник министра – руководилац Сектора за правне, опште и нормативне послове


Датум оглашавања: 12.11.2010

Место рада: Београд, Сремски Карловци
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за економију и јавна предузећа
2. Помоћник министра – руководилац Сектора за финансијски систем
3. Помоћник министра – руководилац Сектора за Национални фонд за управљање средствима Европске уније
4. Помоћник министра – руководилац Сектора – Централна јединица за хармонизацију
5. Помоћник министра – руководилац Сектора за буџетску инспекцију
6. Помоћник министра – руководилац Сектора за имовинско - правне послове


Датум оглашавања: 12.11.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ
1. Секретар министарства
2. Помоћник министра – руководилац Сектора за културно наслеђе
3. Помоћник министра – руководилац Сектора за савремено стваралаштво и креативне индустрије
4. Помоћник министра – руководилац Сектора за медије


Датум оглашавања: 12.11.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
1. Помоћник министра – начелник Сектора финансија, људских ресурса и заједничких послова
2. Помоћник министра – начелник Сектора унутрашње контроле полиције
3. Помоћник министра - начелник Сектора за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије


Датум оглашавања: 12.11.2010

Место рада: Београд
ПЕЋКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Начелник управног округа

Датум оглашавања: 17.09.2010

Место рада: Гораждевац
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
1. Заменик директора
2. Заменик директора
3. Помоћник директора – руководилац Сектора за координацију процеса приступања и основна документа
4. Помоћник директора – руководилац Сектора за координацију процеса приступања и праћење Споразума о стабилизацији и придруживању
5. Помоћник директора – руководилац Сектора за планирање, програмирање, праћење и извештавање о средствима ЕУ и развојне помоћи
6. Помоћник директора – руководилац Сектора за програме прекограничне и транснационалне сарадње
7. Помоћник директора – руководилац Сектора за координацију превођења
8. Помоћник директора – руководилац Сектора за правне и финансијске послове


Датум оглашавања: 17.09.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за путеве и безбедност саобраћаја
2. Помоћник министра – руководилац Сектора за друмски транспорт
3. Помоћник министра – руководилац Сектора за железнице и интермодални транспорт
4. Помоћник министра – руководилац Сектора за ваздушни саобраћај
5. Помоћник министра – руководилац Сектора за водни саобраћај и безбедност пловидбе
6. Помоћник министра – руководилац Сектора за европске интеграције


Датум оглашавања: 17.09.2010

Место рада: Београд
СЛУЖБА КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА СРБИЈЕ ЗА ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕЂА
1. Директор Службе Координационог тела
2. Заменик директора Службе Координационог тела
3. Помоћник директора – руководилац Сектора за стручне и административне послове
4. Помоћник директора – руководилац Сектора за финансијско-материјалне послове
5. Помоћник директора – руководилац Сектора за пројекте и односе са јавношћу


Датум оглашавања: 17.09.2010

Место рада: Београд
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја
1. Заменик директора
2. Помоћник директора – руководилац Сектора за одрживи развој недовољно развијених подручја
3. Помоћник директора – руководилац Сектора за смањење сиромаштва у недовољно развијеним подручјима
4. Помоћник директора – руководилац Сектора за правне, финансијске и опште послове


Датум оглашавања: 17.09.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ - Дирекција за управљање одузетом имовином
1. Директор
2. Помоћник директора – руководилац Сектора за опште и материјално – финансијске послове
3. Помоћник директора – руководилац Сектора за управљање одузетом имовином проистеклом из кривичног дела


Датум оглашавања: 17.09.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за правосуђе
2. Помоћник министра – руководилац Сектора за нормативне послове и међународну сарадњу
3. Помоћник министра – руководилац Сектора за европске интеграције и међународне пројекте
4. Секретар министарства


Датум оглашавања: 17.09.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА - Дирекција за мере и драгоцене метале
1. Директор
2. Помоћник директора – руководилац Сектора за развој метрологије
3. Помоћник директора – руководилац Сектора за контролу и надзор


Датум оглашавања: 17.09.2010

Место рада: Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ С МЕДИЈИМА
1. Директор Канцеларије
2. Заменик директора


Датум оглашавања: 17.09.2010

Место рада: Београд
УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Директор
2. Помоћник директора – руководилац Сектора за послове јавних набавки


Датум оглашавања: 17.09.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за локалну самоуправу
2. Помоћник министра – руководилац Сектора за унапређење капацитета јединица локалне самоуправе


Датум оглашавања: 17.09.2010

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА РАЗВОЈ
1. Помоћник директора– руководилац Сектора за стратешке анализе и планирање развоја

Датум оглашавања: 17.09.2010

Место рада: Београд
ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ
1. Помоћник директора – руководилац Сектора за спровођење социјалног осигурања применом међународних уговора

Датум оглашавања: 17.09.2010

Место рада: Београд
ГЕОМАГНЕТСКИ ЗАВОД
1. Директор Завода

Датум оглашавања: 17.09.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Пореска управа
1. Помоћник директора – руководилац Сектора за контролу

Датум оглашавања: 17.09.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за дуван
1. Помоћник директора Управе

Датум оглашавања: 17.09.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за међународну сарадњу и интеграције

Датум оглашавања: 17.09.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за високо образовање

Датум оглашавања: 17.09.2010

Место рада: Београд
КОСОВСКО-ПОМОРАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Начелник управног округа – положај у петој групи

Датум оглашавања: 18.06.2010

Место рада: Шилово
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за управљање процесом приватизације и реструктурирања - положај у трећој групи
2. Помоћник министра – руководилац Сектора за инфраструктуру квалитета - положај у трећој групи
3. Помоћник министра - руководилац Сектора за регионални развој и унапређење предузетништва - положај у трећој групи
4. Помоћник министра - руководилац Сектора за запошљавање -положај у трећој групи
5. Помоћник министра – руководилац Сектора за билатералну економску сарадњу - положај у трећој групи
6. Помоћник министра – руководилац Сектора за туризам - положај у трећој групи
7. Секретар Министарства -положај у трећој групи


Датум оглашавања: 18.06.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за основна истраживања - положај у трећој групи
2. Помоћник министра – руководилац Сектора за технолошки развој, трансфер технологија и иновациони систем - положај у трећој групи
3. Помоћник министра – руководилац Сектора за међународну сарадњу и европске интеграције - положај у трећој групи
4. Помоћник министра – руководилац Сектора за развoj научноистраживачких кадрова - положај у трећој групи
5. Секретар Министарства - положај у трећој групи


Датум оглашавања: 18.06.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор
1. Директор Управе за трезор - положај у другој групи
2. Помоћник директора – координатор Управе за трезор - положај у петој групи
3. Помоћник директора Управе за трезор – руководилац Сектора за јавна плаћања и фискалну статистику - положај у петој групи
4. Помоћник директора Управе за трезор – руководилац Сектора за нормативне и правне послове и контролу пословних процедура - положај у петој групи
5. Помоћник директора Управе за трезор – руководилац Сектора за људске и материјалне ресурсе и финансирање и рачуноводство - положај у петој групи


Датум оглашавања: 18.06.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
1. Помоћник министра за политику одбране – руководилац Сектора за политику одбране - положај у трећој групи
2. Помоћник министра за људске ресурсе – руководилац Сектора за људске ресурсе - положај у трећој групи
3. Помоћник министра за буџет и финансије – руководилац Сектора за буџет и финансије - положај у трећој групи


Датум оглашавања: 18.06.2010

Место рада: Београд
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
1. Директор Дирекције – положај у првој групи
2. Заменик директора Дирекције - положај у другој групи
3. Помоћник директора – руководилац Сектора за нормативе и безбедност железничког саобраћаја - положај у четвртој групи
4. Помоћник директора – руководилац Сектора за међународну сарадњу и заједничке послове - положај у четвртој групи


Датум оглашавања: 18.06.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа царина
1. Директор Управе царина - положај у другој групи
2. Помоћник директора - руководилац Сектора за тарифске послове - положај у петој групи
3. Помоћник директора - руководилац Сектора за контролу примене царинских прописа - положај у петој групи


Датум оглашавања: 18.06.2010

Место рада: Београд
КАНЦЕЛАРИЈА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА САРАДЊУ С МЕЂУНАРОДНИМ ТРИБУНАЛОМ
1. Директор Канцеларије – положај у другој групи
2. Заменик директора - положај у трећој групи


Датум оглашавања: 18.06.2010

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ИНФОРМАТИКУ И ИНТЕРНЕТ
1. Директор – положај у првој групи
2. Помоћник директора - руководилац Сектора за одрживи развој електронске управе -положај у четвртој групи


Датум оглашавања: 18.06.2010

Место рада: Београд
ДИРЕКЦИЈА ЗА УНУТРАШЊЕ ПЛОВНЕ ПУТЕВЕ 'ПЛОВПУТ'
1. Директор Дирекције - положај у првој групи
2. Помоћник директора - руководилац Сектора за унутрашње пловне путеве - положај у четвртој групи


Датум оглашавања: 18.06.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управa за јавни дуг
1. Директор Управе - положај у другој групи
2. Помоћник директора Управе - положај у петој групи


Датум оглашавања: 18.06.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за слободне зоне
1. Директор Управе – положај у другој групи
2. Помоћник директора Управе – положај у петој групи


Датум оглашавања: 18.06.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА - Агенција за заштиту животне средине
1. Помоћник директора – руководилац Сектора за праћење и анализу стања и загађивања животне средине - положај у петој групи

Датум оглашавања: 18.06.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за урбанизам, просторно планирање и становање - положај у трећој групи
2. Помоћник министра - руководилац Сектора за европске интеграције, међународну сарадњу и управљање пројектима-положај у трећој групи


Датум оглашавања: 18.06.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ - Управа за извршење кривичних санкција
1. Директор Управе – положај у другој групи

Датум оглашавања: 18.06.2010

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
1. Помоћник директора - руководилац Сектора за заштиту и контролу коришћења државне имовине -положај у четвртој групи

Датум оглашавања: 18.06.2010

Место рада: Београд
ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕСТИТУЦИЈУ
1. Директор - положај у првој групи

Датум оглашавања: 18.06.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА НАЦИОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ПЛАН
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за планирање пројеката – положај у трећој групи

Датум оглашавања: 18.06.2010

Место рада: Београд
КОСОВСКО-МИТРОВАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Начелник управног округа – положај у петој групи

Датум оглашавања: 04.06.2010

Место рада: Косовска Митровица
ПРИЗРЕНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Начелник управног округа – положај у петој групи

Датум оглашавања: 04.06.2010

Место рада: Призрен
КОСОВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Начелник управног округа – положај у петој групи

Датум оглашавања: 04.06.2010

Место рада: Приштина
ПЧИЊСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Начелник управног округа – положај у петој групи

Датум оглашавања: 04.06.2010

Место рада: Врање
ЈАБЛАНИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Начелник управног округа – положај у петој групи

Датум оглашавања: 04.06.2010

Место рада: Лесковац
ПИРОТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Начелник управног округа – положај у петој групи

Датум оглашавања: 04.06.2010

Место рада: Пирот
ТОПЛИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Начелник управног округа – положај у петој групи

Датум оглашавања: 04.06.2010

Место рада: Прокупље
НИШАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Начелник управног округа – положај у петој групи

Датум оглашавања: 04.06.2010

Место рада: Ниш
РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Начелник управног округа – положај у петој групи

Датум оглашавања: 04.06.2010

Место рада: Крушевац
РАШКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Начелник управног округа – положај у петој групи

Датум оглашавања: 04.06.2010

Место рада: Краљево
МОРАВИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Начелник управног округа – положај у петој групи

Датум оглашавања: 04.06.2010

Место рада: Чачак
ЗЛАТИБОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Начелник управног округа – положај у петој групи

Датум оглашавања: 04.06.2010

Место рада: Ужице
ЗАЈЕЧАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Начелник управног округа – положај у петој групи

Датум оглашавања: 04.06.2010

Место рада: Зајечар
БОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Начелник управног округа – положај у петој групи

Датум оглашавања: 04.06.2010

Место рада: Бор
ПОМОРАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Начелник управног округа – положај у петој групи

Датум оглашавања: 04.06.2010

Место рада: Јагодина
ШУМАДИЈСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Начелник управног округа – положај у петој групи

Датум оглашавања: 04.06.2010

Место рада: Крагујевац
БРАНИЧЕВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Начелник управног округа – положај у петој групи

Датум оглашавања: 04.06.2010

Место рада: Пожаревац
КОЛУБАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Начелник управног округа – положај у петој групи

Датум оглашавања: 04.06.2010

Место рада: Ваљево
МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Начелник управног округа – положај у петој групи

Датум оглашавања: 04.06.2010

Место рада: Шабац
СРЕМСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Начелник управног округа – положај у петој групи

Датум оглашавања: 04.06.2010

Место рада: Сремска Митровица
ЈУЖНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Начелник управног округа – положај у петој групи

Датум оглашавања: 04.06.2010

Место рада: Нови Сад
ЗАПАДНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Начелник управног округа – положај у петој групи

Датум оглашавања: 04.06.2010

Место рада: Сомбор
ЈУЖНОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Начелник управног округа – положај у петој групи

Датум оглашавања: 04.06.2010

Место рада: Панчево
СЕВЕРНОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Начелник управног округа – положај у петој групи

Датум оглашавања: 04.06.2010

Место рада: Кикинда
СЕВЕРНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Начелник управног округа – положај у петој групи

Датум оглашавања: 04.06.2010

Место рада: Суботица
МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ - Управа за родну равноправност
1. Директор - положај у другој групи

Датум оглашавања: 04.06.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ - Инспекторат за рад
1. Директор - положај у другој групи
2. Помоћник директора - положај у петој групи


Датум оглашавања: 04.06.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за рад - положај у трећој групи
2. Помоћник министра – руководилац Сектора за пензијско и инвалидско осигурање - положај у трећој групи
3. Помоћник министра – руководилац Сектора за бригу о породици и социјалну заштиту - положај у трећој групи
4. Помоћник министра – руководилац Сектора за заштиту особа са инвалидитетом - положај у трећој групи
5. Секретар Министарства - положај у трећој групи


Датум оглашавања: 04.06.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за предшколско и основно образовање и васпитање - положај у трећој групи
2. Помоћник министра – руководилац Сектора за средње образовање и васпитање - положај у трећој групи
3. Помоћник министра – руководилац Сектора за развој образовања и међународну просветну сарадњу - положај у трећој групи
4. Помоћник министра – руководилац Сектора за инвестиције и ученички и студентски стандард и јавне набавке - положај у трећој групи
5. Помоћник министра – руководилац Сектора за финансије - положај у трећој групи
6. Помоћник министра – руководилац Сектора за школске управе и инспекцијске и надзорне послове - положај у трећој групи
7. Секретар Министарства - положај у трећој групи


Датум оглашавања: 04.06.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за међународну сарадњу и сарадњу са међународним мисијама - положај у трећој групи
2. Помоћник министра – руководилац Сектора за економски развој и имовинско правне послове - положај у трећој групи
3. Помоћник министра - руководилац Сектора за одрживи повратак и опстанак - положај у трећој групи
4. Помоћник министра – руководилац Сектора за управу и координацију служби локалне самоуправе - положај у трећој групи
5. Секретар Министарства - положај у трећој групи


Датум оглашавања: 04.06.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за телекомуникације - положај у трећој групи
2. Помоћник министра – руководилац Сектора за европске интеграције - положај у трећој групи
3. Помоћник министра – руководилац Сектора за поштански саобраћај - положај у трећој групи
4. Секретар министарства - положај у трећој групи


Датум оглашавања: 04.06.2010

Место рада: Београд
Министарство здравља - Управа за биомедицину
1. Директор - положај у другој групи
2. Помоћник директора за послове из области трансплантације органа - положај у петој групи
3. Помоћник директора за послове из области трансплантације ћелија и ткива и биомедицински потпомогнутог оплођења - положај у петој групи
4. Помоћник директора за послове из области трансфузије крви - положај у петој групи


Датум оглашавања: 04.06.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ДИЈАСПОРУ
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за економска питања дијаспоре - положај у трећој групи
2. Помоћник министра - руководилац Сектора за културну, научну, просветну и спортску сарадњу са дијаспором -положај у трећој групи
3. Секретар министарства -положај у трећој групи


Датум оглашавања: 04.06.2010

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО
1. Помоћник директора – руководилац Сектора за изборе и правосуђе - положај у трећој групи

Датум оглашавања: 04.06.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за спорт - положај у трећој групи

Датум оглашавања: 04.06.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И УСЛУГА
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за међународну сарадњу - положај у трећој групи

Датум оглашавања: 04.06.2010

Место рада: Београд
претрага