ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Конкурси > Оглашени интерни конкурси архива

Оглашени јавни конкурси архива

Оглашени јавни конкурси за извршилачка радна места - Архива 2010
ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕСТИТУЦИЈУ
1. Радно место за подршку поступку враћања (реституције) имовине

Датум оглашавања: 21.12.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор
1. Пројектант техничких система
2. Радно место за подршку корисницима
3. Евидентичар у контроли


Датум оглашавања: 18.12.2010

Место рада: Београд, Кула
ЦЕНТАР ЗА РАЗМИНИРАЊЕ
1. Радно место за правне послове и усклађивање разминирања

Датум оглашавања: 18.12.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
1. Радно место за студијско-аналитичке послове у области сарадње са младима
2. Радно место за сарадњу са младима


Датум оглашавања: 08.12.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место за стручно-аналитичке, методолошке и извештајне послове контроле државне помоћи
2. Радно место за евидентирање и праћење додељене државне помоћи
3. Радно место за стручно-оперативне послове контроле државне помоћи
4. Радно место за фискалну статистику


Датум оглашавања: 10.12.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ
1. Координатор за праћење развојних регионалних пројеката у области културног и сакралног наслеђа српског порекла у иностранству, сарадњу са православном и другим црквама и верским заједницама и цивилним сектором
2. Руководилац Групе за економско-финансијско пословање Министарства
3. Радно место за биланс, план и анализу
4. Радно место за правне послове


Датум оглашавања: 08.12.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА - Агенција за заштиту животне средине
1. Радно место за праћење и анализу стања управљања комуналним и индустријским отпадом
2. Радно место за праћење стања алергеног полена у атмосфери


Датум оглашавања: 03.12.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ
1. Радно место за праћење и анализу стања у области хуманитарне помоћи

Датум оглашавања: 08.12.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И УСЛУГА
1. Радно место за послове другостепеног поступка

Датум оглашавања: 05.12.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
1. Радно место за планирање и припрему буџета
2. Радно место за координацију послова Школских управа
3. Радно место просветног саветника
4. Радно место начелник школске управе
5. Радно место начелник школске управе
6. Радно место начелник школске управе
7. Радно место просветног саветника
8. Радно место руководилац Групе за стручно - педагошки надзор за општине Нови Пазар, Сјеница и Тутин
9. Радно место просветног инспектора Министарства


Датум оглашавања: 05.12.2010

Место рада: Београд, Чачак, Краљево, Сомбор, Лесковац, Нови Пазар
МИНИСТАРСТВО ЗА НАЦИОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ПЛАН
1. Радно место за послове вршења стручног надзора
2. Радно место за финансијске послове министарства


Датум оглашавања: 19.11.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ - Дирекција за управљање одузетом имовином
1. Радно место за управљање трајно одузетом имовином
2. Радно место за финансијско-материјалне послове
3. Радно место за подршку финансијско-материјалним пословима


Датум оглашавања: 19.11.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
1. Радно место за нормативне послове
2. Радно место за информатичко-аналитичке послове


Датум оглашавања: 19.11.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
1. Радно место за правне послове и припрему уговора
2. Радно место за јавне набавке


Датум оглашавања: 09.11.2010

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО
1. Радно место за нормативне послове у области привреде
2. Радно место за нормативне послове у појединим областима из делокруга Сектора за привреду
3. Радно место за нормативне послове у области финансија
4. Радно место за нормативне послове у појединим областима из делокруга Сектора за финансије
5. Радно место за нормативне послове у области управе, рада и јавних служби
6. Радно место за нормативне послове из делокруга Сектора за изборе и правосуђе


Датум оглашавања: 05.11.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И УСЛУГА
1. Радно место начелник Одељења-тржишни инспектор

Датум оглашавања: 05.11.2010

Место рада: Лесковац
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор
1. Контролор стања консолидованог рачуна трезора и извршених плаћања
2. Радно место за развој људских ресурса
3. Пословни секретар
4. Самостални систем инжењер
5. Самостални систем инжењер за базе података
6. Организатор набавки
7. Виши интерни ревизор
8. Шеф Експозитуре Сопот
9. Радно место за јавна плаћања
10. Евидентичар у контроли


Датум оглашавања: 29.10.2010

Место рада: Београд, Сопот, Нови Сад, Тител
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
1. Радно место за подршку развоју система стручног усавршавања

Датум оглашавања: 29.10.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
1. Радно место за послове сарадње са Украјином, Белорусијом, Казахстаном и другим државама ЗНД

Датум оглашавања: 15.10.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место – руководилац Групе за спровођење поступка јавних набавки
2. Радно место за спровођење поступка јавних набавки
3. Радно место – руководилац Групе за управљање пројектима, праћење и финансијско управљање
4. Радно место за канцеларијско-административне послове
5. Радно место – руководилац Групе за финансијску контролу, рачуноводство и извештавање
6. Радно место за послове финансијске контроле и извештавање
7. Радно место за рачуноводствене послове
8. Радно место – руководилац Групе за контролу квалитета
9. Радно место за подршку пословима контроле квалитета
10. Радно место – руководилац Групе за управљње оперативним програмом ИПА компоненте за регионални развој
11. Радно место за праћење оперативног програма
12. Радно место за спровођење техничке помоћи
13. Радно место за планирање и трансфер средстава за ИПА програме
14. Радно место за канцеларијско - административне послове
15. Радно место – руководилац Групе за финансијску контролу
16. Радно место за рачуноводствене послове
17. Радно место за послове акредитације система


Датум оглашавања: 04.10.2010

Место рада: Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
1. Радно место за пружање стручне подршке у процесу европских интеграција у области социјалне политике и запошљавања, слободе кретања радника, образовања и културе и науке и истраживања
2. Радно место руководиоца Групе за планирање и координацију међународне развојне помоћи у области конкурентности и људских ресурса
3. Радно место шефа Одсека за програмирање, праћење и извештавање о средствима ЕУ и развојној помоћи и координацију програма у области изградње институција
4. Радно место за координацију праћења и извештавања о реализацији програма финансираних из фондова ЕУ и развојне помоћи
5. Радно место руководиоца Групе за програме прекограничне сарадње са земљама кандидатима и потенцијалним кандидатима за чланство у ЕУ
6. Радно место координатора за програм (Мађарска – Србија)
7. Радно место за вођење базе података у процесу координације превођења
8. Радно место за стручне послове за терминологију
9. Радно место за стручну подршку у финансијским пословима
10. Радно место за стручну подршку у кадровским пословима


Датум оглашавања: 30.09.2010

Место рада: Београд
Министарство здравља - Управа за биомедицину
1. Радно место послове из области трансплантације органа
2. Радно место за послове из области трансплантације ћелија и ткива и биомедицински потпомогнутог оплођења
3. Радно место за послове из области трансфузије крви


Датум оглашавања: 30.09.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА
1. Радно место за за праћење стања у области грађевинарства и инвестиција
2. Радно место за нормативне послове у области зрачења, буке, вибрација и хемикалија
3. Радно место место Републички грађевински инспектор
4. Радно место за евиденционе послове
5. Радно место за финансијско материјалне послове у изради, планирању и праћењу извршења буџета


Датум оглашавања: 24.09.2010

Место рада: Београд
ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕСТИТУЦИЈУ
1. Радно место за послове поступка враћања (реституције) имовине, аналитичке и послове праћења извршења решења

Датум оглашавања: 24.09.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО
1. Радно место: Руководилац групе за развој у области широкопојасних електронских комуникација и дигитализације телевизијских система
2. Радно место за праћење послова широкопојасних система електронских комуникација
3. Радно место за праћење реализације планских докумената
4. Радно место за припрему анализа и евиденционе послове
5. Радно место: Руководилац Групе за управљање пројектима финансираних из фондова ЕУ
6. Радно место за подршку у програмирању пројеката
7. Радно место за статистичку и аналитичку обраду података


Датум оглашавања: 17.09.2010

Место рада: Београд
ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
1. Радно место за књиговодствене послове

Датум оглашавања: 14.09.2010

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
1. Статистичар истраживач
2. Статистичар истраживач
3. Статистичар истраживач
4. Радно место за припрему и спровођење пројеката
5. Радно место за припрему и спровођење пројеката
6. Руководилац Групе за европске интеграције
7. Статистичар истраживач


Датум оглашавања: 10.09.2010

Место рада: Београд, Нови Сад
МИНИСТАРСТВО ЗА НАЦИОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ПЛАН
1. Радно место за стручно оперативне послове
2. Радно место за студијско-аналитичке послове
3. Радно место за студијско аналитичке послове
4. Радно место за подршку пословима јавних набавки
5. Радно место шеф Одсека за материјално-финансијске послове


Датум оглашавања: 03.09.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И УСЛУГА
1. Радно место за сарадњу са институцијама и организацијама из области заштите потрошача
1. Радно место за унапређење сарадње у сектору услуга
2. Радно место за унапређење сарадње у области брендинга
1. Радно место тржишни инспектор за контролу услуга
2. Радно место тржишни инспектор
3. Радно место начелник Одељења-тржишни инспектор
1. Радно место за канцеларијске и административне послове
2. Радно место ликвидатора


Датум оглашавања: 27.08.2010

Место рада: Београд, Смедерево, Зајечар
МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
1. Радно место координатора за унапређење капацитета јединица локалне самоуправе
2. Радно место за сарадњу са ЕУ и другим међународним организацијама


Датум оглашавања: 20.08.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ - Дирекција за управљање одузетом имовином
13. Радно место за управљање трајно одузетом имовином
14. Радно место за управљање привремено одузетом имовином
15. Радно место за управљање одузетим предметима и имовинском користи
16. Радно место за сарадњу са државним органима
17. Радно место за кадровске послове
18. Радно место за финансијско-рачуноводствене послове
19. Радно место за планирање и спровођење поступака јавних набавки
20. Радно место за канцеларијске и административне послове


Датум оглашавања: 20.08.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
1. Радно место за праћење прописа ЕУ
2. Радно место за подршку у спровођењу ЕУ пројеката и других међународних пројеката
3. Радно место за подршку у припреми ЕУ пројеката и других међународних пројеката
4. Радно место за подршку финансијско-материјалним пословима
5. Радно место за правне послове
6. Радно место за имовинско-правне послове
7. Радно место за праћење инвестиција
8. Радно место за инвестиционо одржавање и опремање
9. Радно место за информатичко-аналитичке послове
10. Радно место за персоналне послове и евиденцију кадрова
11. Радно место вишег интерног ревизора
12. Радно место за аналитичке послове ревизије


Датум оглашавања: 20.08.2010

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
1. Статистичар-истраживач
2. Статистичар-аналитичар
3. Статистичар- истраживач
4. Статистичар- истраживач
5. Статистичар- истраживач
6. Статистичар-истраживач
7. Статистичар-аналитичар
8. Статистичар-истраживач
9. Виши систем програмер


Датум оглашавања: 13.08.2010

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ИНФОРМАТИКУ И ИНТЕРНЕТ
1. Радно место координатор за управљање пројектима електронске управе
2. Радно место администратор веб садржаја садржаја
3. Радно место руководилац Групе за подршку развоја и функционисања електронске управе
4. Радно место за подршку функционисању електронске управе


Датум оглашавања: 13.08.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управa за јавни дуг
1. Радно место за стратешко планирање
2. Радно место за стручно-оперативне послове из области јавног дуга
3. Руководилац групе за управљачки информациони систем и операције
4. Радно место за стучне послове информационог система јавног дуга
5. Радно место за сервисирање јавног дуга
6. Радно место за стучно-аналитичке послове из области сервисирања дуга и управљање ризицима
7. Радно место за стручно-оперативне послове сервисирања дуга
8. Руководилац групе за правне, финансијске и опште послове
9. Радно место за правне послове
10. Радно место за финансијско-материјалне послове
11. Радно место за подршку финансијским пословима


Датум оглашавања: 23.07.2010

Место рада: Београд
ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕСТИТУЦИЈУ
1. Радно место за вођење поступка враћања (реституције) имовине, студијско аналитичке и послове праћења извршења решења

Датум оглашавања: 23.07.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор
1. Координатор за извршавање принудне наплате
2. Финансијски аналитичар
3. Систем инжењер за рачунарске мреже
4. Aдминистратор за унос података,
5. Оператер за обраду зарада
6. Радно место за оперативне послове


Датум оглашавања: 13.07.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
1. Радно место аналитичара за програме и пројекте у области медицинских наука
2. Радно место аналитичара за програме и пројекте у области друштвених и хуманистичких наука


Датум оглашавања: 13.07.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
1. Радно место за управне послове у области регистрације привредних друштава
2. Радно место за развој стандарда у туризму
3. Радно место за планирање и припрему пројеката међународне помоћи
4. Радно место за управљање програмима међународне помоћи
5. Радно место за интегрално праћење развоја туризма
6. Радно место шеф Одсека
7. Радно место за оперативне и евиденционе послове


Датум оглашавања: 09.07.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА - Дирекција за мере и драгоцене метале
Радно место за подршку стручно – оперативним пословима

Датум оглашавања: 09.07.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ
1. Радно место Руководилац Канцеларије у Канцеларији у Косовској Митровици
2. Радно место Руководилац Канцеларије, у Канцеларији у Грачаници


Датум оглашавања: 16.07.2010

Место рада: Косовска Митровица, Грачаница
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
Радно место за послове подршке Високом службеничком савету

Датум оглашавања: 09.07.2010

Место рада: Нови Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за спречавање прања новца
Радно место за послове анализе

Датум оглашавања: 03.07.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
1. Радно место за програмирање треће компоненте ИПА пројеката финансираних из фондова ЕУ
2. Радно место за спровођење и праћење спровођења треће компоненте ИПА пројеката финансираних из фондова ЕУ
3. Радно место за унапређење пословних услуга и предузетничког образовања
4. Радно место за усклађивање политике МСПП са политиком ЕУ и координацију рада Савета за МСПП
5. Радно место за подстицање иновативности
6. Радно место за евиденционе послове
7. Радно место за туристички инспектор за Град Београд


Датум оглашавања: 25.06.2010

Место рада: Београд
ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕСТИТУЦИЈУ
1. Радно место за вођење поступка враћања (реституције) имовине, студијско аналитичке и послове праћења извршења решења

Датум оглашавања: 03.07.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор
1. Руководилац главне књиге
2. Aдминистратор за унос података
3. Администратор регистра
4. Шеф Одсека за људске ресурсе
5. Радно место за оперативне послове и кадровску евиденцију


Датум оглашавања: 11.06.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА - Дирекција за мере и драгоцене метале
1. Радно место за подршку стручно – оперативним пословима

Датум оглашавања: 26.05.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА НАЦИОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ПЛАН
1. Радно место шеф Одсека за контролу
2. Радно место за послове координације
3. Радно место за одабир кадрова и радне односе


Датум оглашавања: 28.05.2010

Место рада: Београд
МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Радно место за канцеларијске послове

Датум оглашавања: 01.06.2010

Место рада: Шабац
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
1. Радно место за стручне послове у процесу европских интеграција у области људских и мањинских права
2. Радно место за стручне послове у процесу европских интеграција у области опорезивања и јавних набавки
3. Радно место за стручне послове у процесу европских интеграција у области енергетике, транспорта, трансевропских мрежа и телекомуникација
4. Радно место за стручне послове у процесу европских интеграција у области заштите животне средине
5. Радно место за обављање стручних послова у процесу европских интеграција у области заштите потрошача и слободног протока робе
6. Радно место за стручне финансијске послове
7. Радно место за канцеларијске послове


Датум оглашавања: 21.05.2010

Место рада: Београд
ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
1. Радно место за испитивање пријава патената и малих патената и израду решершних извештаја
2. Радно место за материјално испитивање пријава жигова и израду Методологије поступања у поступку заштите жигова


Датум оглашавања: 14.05.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА
1. Радно место за управно - правне послове
2. Радно место инспектор за заштиту животне средине у области заштите и коришћења природних ресурса, за послове у подручној јединици широј од подручја управног округа за подручје Мачванског, Колубарског, Златиборског, Моравичког и Шумадијског управног округа са седиштем у Шапцу
3. Радно место Републички урбанистички испектор и координатор сарадње са другим инспекцијским органима
4. Радно место Начелник Одељења републичке урбанистичке инспекције
5. Радно место Начелник Одељења за европске интеграције и међународну сарадњу
6. Радно место за управно – надзорне послове у области урбанизма и грађевине
7. Радно место за управно – надзорне послове у области урбанизма и грађевине послове у подручној јединици широј од подручја управног округа за подручје Зајечарског, Борског, Подунавског и Браничевског управног округа, са седиштем у Зајечару
8. Радно место за управно – надзорне послове у области урбанизма и грађевине послове у подручној јединици широј од подручја управног округа за подручје Пчињског и Јабланичког управног округа, са седиштем у Лесковцу
9. Радно место за управно – надзорне послове у области урбанизма и грађевине послове у подручној јединици широј од подручја управног округа за подручје Златиборског и Моравичког управног округа, са седиштем у Ужицу


Датум оглашавања: 18.05.2010

Место рада: Београд, Шабац, Зајечар, Лесковац, Ужице
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор
1. Директор филијале Пријепоље

Датум оглашавања: 07.05.2010

Место рада: Пријепоље
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ
1. Радно место за персоналне послове и евиденцију кадрова

Датум оглашавања: 30.04.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор
1. Директор филијале Ваљево
2. Директор филијале Крушевац
3. Директор филијале Лозница
4. Директор филијале Пирот
5. Директор филијале Пожаревац
6. Директор филијале Прокупље


Датум оглашавања: 16.04.2010

Место рада: Ваљево, Крушевац, Лозница, Пирот, Пожаревац, Прокупље
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
1. Радно место шеф Одсека за финансијско-рачуноводствене послове

Датум оглашавања: 16.04.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
1. Радно место руководилац Групе за праћење људских ресурса у систему здравствене заштите и рада стручних тела и комисија на нивоу Републике
2. Радно место за праћење стања у области здравственог осигурања и за нормативне послове


Датум оглашавања: 09.04.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
1. Радно место управни инспектор у седишту Министарства

Датум оглашавања: 14.04.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
1. Радно место за организацију, спровођење стручног оспособљавања и стручног усавршавања и испита за комуналну полицију,
2. Радно место за праћење стања у области капацитета јединица локалне самоуправе


Датум оглашавања: 19.03.2010

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И УСЛУГА
1. Радно место администратора информационог система

Датум оглашавања: 22.01.2010

Место рада: Београд
претрага