ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Конкурси > Оглашени интерни конкурси архива

Оглашени јавни конкурси архива

Оглашени јавни конкурси за положаје - Архива 2011
МИНИСТАРСТВО ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И ЕНЕРГЕТИКУ
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за нафту и гас
2. Помоћник министра – руководилац Сектора за одрживу енергетику, обновљиве изворе енергије и стратешко планирање


Датум оглашавања: 25.11.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА, ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ - Управа за људска и мањинска права
1. Директор Управе за људска и мањинска права

Датум оглашавања: 25.11.2011

Место рада: Београд
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
1. Помоћник директора - руководилац Сектора за послове саобраћаја

Датум оглашавања: 28.10.2011

Место рада: Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
1. Помоћник директора - руководилац Сектора за комуникације и обуку

Датум оглашавања: 28.10.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА, ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ - Управа за људска и мањинска права
1. Помоћник директора – руководилац Сектора за унапређење и заштиту људских права

Датум оглашавања: 28.10.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА, ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ - Управа за људска и мањинска права
1. Помоћник директора

Датум оглашавања: 14.10.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И ЕНЕРГЕТИКУ - Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу
1. Директор
2. Помоћник директора


Датум оглашавања: 14.10.2011

Место рада: Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА СРЕДСТВИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
1. Директор Канцеларијe

Датум оглашавања: 23.09.2011

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
1. Директор Завода

Датум оглашавања: 05.08.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за национални фонд за управљање средствима Европске уније
2. Помоћник министра – руководилац Сектора за национални развој


Датум оглашавања: 05.08.2011

Место рада: Београд
КАНЦЕЛАРИЈА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
1. Помоћник директора - руководилац Сектора за стручне и административне послове Савета
2. Помоћник директора - руководилац Сектора за међународну сарадњу и пројекте
3. Помоћник директора - руководилац Сектора за комуникацију, обуку и подршку процесу децентрализације Републике Србије


Датум оглашавања: 01.07.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ТРГОВИНЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
1. Помоћник министра - руководилац Сектора за економско – финансијске послове

Датум оглашавања: 01.07.2011

Место рада: Београд
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
1. Помоћник директора - руководилац Сектора за правне, финансијске и опште послове

Датум оглашавања: 15.04.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ - Инспекторат за рад
1. Помоћник директора

Датум оглашавања: 15.04.2011

Место рада: Београд
КОСОВСКО-ПОМОРАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Начелник управног округа

Датум оглашавања: 28.01.2011

Место рада: Гњилане, Шилово
ПИРОТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Начелник управног округа

Датум оглашавања: 28.01.2011

Место рада: Пирот
КОЛУБАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Начелник управног округа

Датум оглашавања: 28.01.2011

Место рада: Ваљево
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
1. Помоћник директора - руководилац Сектора за координацију процеса приступања и праћење Споразума о стабилизацији и придруживању

Датум оглашавања: 28.01.2011

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
1. Заменик директора

Датум оглашавања: 28.01.2011

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
1. Директор Републичког геодетског завода
2. Помоћник директора - руководилац Сектора за геодетске радове
3. Помоћник директора - руководилац Сектора за стручни и управни надзор
4. Помоћник директора - руководилац Сектора за катастар непокретности
5. Помоћник директора - руководилац Сектора за топографију и картографију
6. Помоћник директора - руководилац Сектора за информатику и комуникације
7. Помоћник директора - руководилац Сектора за правне послове


Датум оглашавања: 28.01.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управa за јавни дуг
1. Помоћник директора Управе

Датум оглашавања: 28.01.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
1. Помоћник министра - руководилац Сектора за спорт

Датум оглашавања: 28.01.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
1. Помоћник министра - руководилац Сектора за развој образовања и међународну просветну сарадњу

Датум оглашавања: 28.01.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ - Управа за извршење кривичних санкција
1. Директор Управе

Датум оглашавања: 28.01.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
1. Помоћник министра - руководилац Сектора за нормативне послове и међународну сарадњу

Датум оглашавања: 28.01.2011

Место рада: Београд
претрага